Hotărârea nr. 859/2017

Hotărârea 859/2017 - Închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic Napoca, care deține în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație

a unor spații excedentare disponibile din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic NAPOCA, care deține în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 458031/451/09.10.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul Colegiul Tehnic Napoca, care deține în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 500/2013, avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10096/14.09.2017 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație a suprafeței de 1323 mp, parte din construcția înscrisa în CF 273094, cadastral C6, top 21546/1/1/1/1/2-C6, compus din: parter-dependințe(vestiar, magazii, grup sanitar, hol, principal) și etaj-bucătărie, dependințețdepozit, spălător, casa scării) și sală de mese, pentru desfășurarea unor activități de pregătire și servire a mesei/catering/restaurant pentru elevi și organizarea unor evenimente, în afara orarului școlar, fără a perturba procesul educațional.

Art. 2. Perioada de închiriere este de 4 ani, în condițiile avizului Ministerului Educației Naționale nr. 10096/14.09.2017.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 859 din 17 octombrie 2017
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)