Hotărârea nr. 850/2017

Hotărârea 850/2017 - Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 457086/102/09.10.2017 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018;

Având în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin Adresa nr. 52254/2017, a comunicat că nu sunt observații referitoare la modul de completare a Planului de ocupare a funcțiilor publice, pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10-12 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din Direcția de Asistență socială și medicală - serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția de Asistență socială și medicală.Nr. 850 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr. 850/2017PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE pentru anul 2018 (aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)


Vf/jbcA * y' Funcția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al municipiului Cluj-Napoca

1

1

0

Arhitect șef

1

1

0

Director general în cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

2

1

1

1

Director executiv în cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

11

11

0

Director executiv adjunct din cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

1

1

0

Șef serviciu

44

40

4

2

2

Șef birou

16

11

5

2

3

Total categoria funcționari publici de conducere

76

66

10

0

0

5

0

5

Auditor, clasa I, grad profesional asistent

2

0

2

2

Auditor, clasa I, grad profesional principal

0

0

0

0

Auditor, clasa I, grad profesional superior

4

3

1

1

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

19

13

6

4

6

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

4

2

2

4

1

4

2

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

9

8

1

1

1

1

Consilier, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Consilier, clasa I, grad profesional asistent

9

9

0

4

0

Consilier, clasa I, grad profesional principal

16

14

2

4

5

4

2

Consilier, clasa I, grad profesional superior

160

151

9

5

5

9

Expert, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Expert, clasa I, grad profesional asistent

0

0

0

0

Expert, clasa I, grad profesional principal

0

0

0

0

Expert, clasa I, grad profesional superior

0

0

0

0


Inspector, clasa I, grad profesional debutant

1

1

0

0

Inspector, clasa 1, grad profesional asistent

38

23

15

8

15

Inspector, clasa I, grad profesional principal

66

53

13

8

15

8

13

Inspector, clasa I, grad profesional superior

102

89

13

15

15

13

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

18

15

3

O

3

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

29

29

0

16

0

Polițist local, clasa I, grad profesional principal (funcție publică specifică)

57

57

0

16

4

16

0

Polițist local, clasa I, grad profesional superior (funcție publică specifică)

30

29

1

4

4

1

Total funcții publice clasa I

564

496

68

57

57

57

0

68

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior

6

6

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional principal (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional superior (funcție publică specifică)

2

2

0

0

Total funcții publice clasa II

8

8

0

0

0

0

0

0

Referent, clasa III, grad profesional debutant

0

0

0

0

Referent, clasa 111, grad profesional asistent

7

6

1

3

1

Referent, clasa III, grad profesional principal

2

1

1

3

1

3

1

Referent, clasa III, grad profesional superior

28

24

4

1

1

4

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

21

13

8

8

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

11

11

0

4

0

Polițist local, clasa III, grad profesional principal (funcție publică specifică)

26

26

0

4

7

4

0

Polițist local, clasa III, grad profesional superior (funcție publică specifică)

20

19

1

7

7

1

Total funcții publice clasa III

115

100

15

15

15

15

0

15

Total funcții publice de execuție

687

604

83

72

72

72

0

83

Total funcții publice

763

670

93

72

72

77

0

88

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE pentru anul 2018

Direcția de Asistență Socială și MedicalăFuncția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

Șef serviciu

7

7

Total categoria funcționari publici de conducere

8

8

Consilier juridic clasa I grad profesional Principal

Consilier juridic clasa I grad profesional Superior

1

1

Consilier clasa I grad profesional debutant

2

1

1

2

1

Consilier clasa I grad profesional asistent

2

2

Consilier clasa I grad profesional principal

2

2

Consilier clasa I grad profesional superior

20

16

4

2

Expert clasa I grad profesional debutant

Expert clasa I grad profesional asistent

1

1

1

Expert clasa I grad profesional principal

Expert clasa I grad profesional superior

Inspector clasa I grad profesional debutant

Inspector clasa I grad profesional asistent

3

3

1

Inspector clasa I grad profesional principal

9

9

1

4

1

Inspector clasa I grad profesional superior

16

16

4

4

Funcții publice specifice clasa I

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

54

49

5

Referent clasa III grad profesional superior

1

1

Funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

1

1

TotalTuncții publice de execuție

55

50

5

7

7

7

4

_

Țoțarfuhcții publice

63

58

5

7

7

7

4