Hotărârea nr. 841/2017

Hotărârea 841/2017 - Rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEG


SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 20ÎNVĂȚĂMÂNT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

£

A*

Program aprobat    ț

X

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

15.428.156

77.000

15.505.156

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

15.402.582

102.037

15.504.619

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

15.402.582

102.037

15.504.619

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.064.649

27.737

1.092.386

Venituri din proprietate

5

30.10

1.064.649

27.737

1.092.386

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

6

30.10.03

78.113

0

78.113

Venituri din concesiuni si inchirieri

7

30.10.05

969.126

27.737

996.863

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

969.126

27.737

996.863

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

14.337.933

74.300

14.412.233

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

14.012.296

66.100

14.078.396

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

409.975

25.600

435.575

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

191.345

0

191.345

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

12.456.194

40.500

12.496.694

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.10.17

636.000

0

636.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

17

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, penalitati si confiscări

18

35.10

40.000

2.000

42.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

19

35.10.50

40.000

2.000

42.000

Diverse venituri

20

36.10

52.854

0

52.854


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

21

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

22

37.10

232.783

6.200

238.983

Donații si sponsorizări

23

37.10.01

232.783

6.200

238.983

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

24

37.10.03

-41.000

0

-41.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

25

37.10.04

41.000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

26

00.10

25.574

-25.037

537

Venituri din valorificarea unor bunuri

27

39.10

25.574

-25.037

537

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

28

39.10.01

25.574

-25.037

537

TOTAL CHELTUIELI

29

17.627.000

77.000

17.704.000

CHELTUIELI CURENTE

30

01

17.385.441

171.000

17.556.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31

10

1.119.000

30.200

1.149.200

Cheltuieli salariale in bani

32

10.01

891.000

26.300

917.300

Salarii de baza

33

10.01.01

822.000

24.300

846.300

Alte sporuri

34

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

35

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

36

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

37

10.01.30

13.000

2.000

15.000

Contribuții

38

10.03

228.000

3.900

231.900

Contribuții de asigurări sociale de stat

39

10.03.01

145.000

2.967

147.967

Contribuții de asigurări de șomaj

40

10.03.02

10.000

-438

9.562

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

41

10.03.03

51.000

1.442

52.442

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42

10.03.04

10.000

-576

9.424

Contribuții pentru concedii si indemnizații

43

10.03.06

12.000

505

12.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

16.256.441

140.800

16.397.241

Bunuri si servicii

45

20.01

1.654.000

-40.200

1.613.800

Furnituri de birou

46

20.01.01

103.000

-15.000

88.000

Materiale pentru curățenie

47

20.01.02

95.000

-14.000

81.000

încălzit, iluminat si forța motrica

48

20.01.03

31.000

1.100

32.100

Apa, canal si salubritate

49

20.01.04

5.000

300

5.300

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifianti

50

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

51

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

52

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

53

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

54

20.01.09

183.000

-1.800

181.200

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

55

20.01.30

1.081.000

-10.800

1.070.200

Reparații curente

56

20.02

435.000

126.963

561.963

Hrana

57

20.03

12.961.000

36.000

12.997.000

Hrana pentru oameni

58

20.03.01

12.961.000

36.000

12.997.000

Medicamente si materiale sanitare

59

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

60

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

61

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

62

20.05

631.000

22.037

653.037

Lenjerie si accesorii de pat

63

20.05.03

9.000

2.000

11.000

Alte obiecte de inventar

64

20.05.30

622.000

20.037

642.037

Deplasări, detasari, transferări

65

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

66

20.06.01

79.000

12.000

91.000

Deplasări in străinătate

67

20.06.02

38.000

-12.000

26.000

Cârti, publicații si materiale documentare

68

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

69

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

70

20.13

52.000

-3.000

49.000

Protecția muncii

71

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

72

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

73

20.30

324.441

-1.000

323.441

Reclama si publicitate

74

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

75

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

76

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20.30.30

317.441

-1.000

316.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

78

59

10.000

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Burse

79

59.01

10.000

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

80

70

260.000

-94.000

166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

81

71

260.000

-94.000

166.000

Active fixe

82

71.01

260.000

-94.000

166.000

Construcții

83

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

85

71.01.30

197.000

-94.000

103.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

86

85

-18.441

0

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

87

85.01

-18.441

0

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

88

85.01.01

-18.441

0

-18.441

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

89

64.10

17.627.000

77.000

17.704.000

Invatamant

90

65.10

17.627.000

77.000

17.704.000

CHELTUIELI CURENTE

91

01

17.385.441

171.000

17.556.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

92

10

1.119.000

30.200

1.149.200

Cheltuieli salariale in bani

93

10.01

891.000

26.300

917.300

Salarii de baza

94

10.01.01

822.000

24.300

846.300

Alte sporuri

95

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

96

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

97

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

98

10.01.30

13.000

2.000

15.000

Contribuții

99

10.03

228.000

3.900

231.900

Contribuții de asigurări sociale de stat

100

10.03.01

145.000

2.967

147.967

Contribuții de asigurări de șomaj

101

10.03.02

10.000

-438

9.562

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

102

10.03.03

51.000

1.442

52.442

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

103

10.03.04

10.000

-576

9.424

Contribuții pentru concedii si indemnizații

104

10.03.06

12.000

505

12.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

16.256.441

140.800

16.397.241

Bunuri si servicii

106

20.01

1.654.000

-40.200

1.613.800

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

107

20.01.01

103.000

-15.000

88.000

Materiale pentru curățenie

108

20.01.02

95.000

-14.000

81.000

încălzit, iluminat si forța motrica

109

20.01.03

31.000

1.100

32.100

Apa, canal si salubritate

110

20.01.04

5.000

300

5.300

Carburanți si lubrifianti

111

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

112

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

113

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

114

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

115

20.01.09

183.000

-1.800

181.200

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

116

20.01.30

1.081.000

-10.800

1.070.200

Reparații curente

117

20.02

435.000

126.963

561.963

Hrana

118

20.03

12.961.000

36.000

12.997.000

Hrana pentru oameni

119

20.03.01

12.961.000

36.000

12.997.000

Medicamente si materiale sanitare

120

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

121

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

122

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

123

20.05

631.000

22.037

653.037

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.03

9.000

2.000

11.000

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

622.000

20.037

642.037

Deplasări, detasari, transferări

126

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

127

20.06.01

79.000

12.000

91.000

Deplasări in străinătate

128

20.06.02

38.000

-12.000

26.000

Cârti, publicații si materiale documentare

129

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

130

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

131

20.13

52.000

-3.000

49.000

Protecția muncii

132

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

133

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

134

20.30

324.441

-1.000

323.441

Reclama si publicitate

135

20.30.01

2.000

0

2.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

136

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

137

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

138

20.30.30

317.441

-1.000

316.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

139

59

10.000

0

10.000

Burse

140

59.01

10.000

0

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

260.000

-94.000

166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

142

71

260.000

-94.000

166.000

Active fixe

143

71.01

260.000

-94.000

166.000

Construcții

144

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

145

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

146

71.01.30

197.000

-94.000

103.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

147

85

-18.441

0

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

148

85.01

-18.441

0

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

149

85.01.01

-18.441

0

-18.441

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

150

65.10.03

9.334.000

57.200

9.391.200

Invatamant preșcolar

151

65.10.03.01

9.334.000

57.200

9.391.200

Invatamant primar

152

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

153

65.10.04

3.597.000

16.800

3.613.800

Invatamant secundar inferior

154

65.10.04.01

528.000

-20.000

508.000

Invatamant secundar superior

155

65.10.04.02

3.069.000

36.800

3.105.800

Invatamant postliceal

156

65.10.05

986.000

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

157

65.10.11

3.710.000

3.000

3.713.000

Internate si cantine pentru elevi

158

65.10.11.03

3.710.000

3.000

3.713.000

Cămine si cantine pentru studenti

159

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

160

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

161

96.10

0

0

0

REZERVE

162

97.10

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

EXCEDENT

163

98.10

0

0

0

DEFICIT

164

99.10

2.198.844

0

2.198.844

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

15.361.582

102.037

15.463.619

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.361.582

102.037

15.463.619

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.361.582

102.037

15.463.619

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.361.582

102.037

15.463.619

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.064.649

27.737

1.092.386

Venituri din proprietate

6

30.10

1.064.649

27.737

1.092.386

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

7

30.10.03

78.113

0

78.113

Venituri din concesiuni si închirieri

8

30.10.05

969.126

27.737

996.863

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

9

30.10.05.30

969.126

27.737

996.863

Alte venituri din proprietate

10

30.10.50

17.410

0

17.410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

11

00.09

14.296.933

74.300

14.371.233

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10

14.012.296

66.100

14.078.396

Taxe si alte venituri in invatamant

13

33.10.05

409.975

25.600

435.575

Venituri din prestări de servicii

14

33.10.08

191.345

0

191.345

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

15

33.10.14

12.456.194

40.500

12.496.694

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

207.252

0

207.252

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

17

33.10.17

636.000

0

636.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

18

33.10.50

111.530

0

111.530

Amenzi, penalitati si confiscări

19

35.10

40.000

2.000

42.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

20

35.10.50

40.000

2.000

42.000

Diverse venituri

21

36.10

52.854

0

52.854

Alte venituri

22

36.10.50

52.854

0

52.854

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

23

37.10

191.783

6.200

197.983

Donații si sponsorizări

24

37.10.01

232.783

6.200

238.983

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

25

37.10.03

-41.000

0

-41.000

TOTAL CHELTUIELI

26

17.367.000

171.000

17.538.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

17.385.441

171.000

17.556.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

1.119.000

30.200

1.149.200

Cheltuieli salariale in bani

29

10.01

891.000

26.300

917.300

Salarii de baza

30

10.01.01

822.000

24.300

846.300

Alte sporuri

31

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

32

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

33

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

34

10.01.30

13.000

2.000

15.000

Contribuții

35

10.03

228.000

3.900

231.900

Contribuții de asigurări sociale de stat

36

10.03.01

145.000

2.967

147.967

Contribuții de asigurări de șomaj

37

10.03.02

10.000

-438

9.562

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

38

10.03.03

51.000

1.442

52.442

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

39

10.03.04

10.000

-576

9.424

Contribuții pentru concedii si indemnizații

40

10.03.06

12.000

505

12.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41

20

16.256.441

140.800

16.397.241

Bunuri si servicii

42

20.01

1.654.000

-40.200

1.613.800

Furnituri de birou

43

20.01.01

103.000

-15.000

88.000

Materiale pentru curățenie

44

20.01.02

95.000

-14.000

81.000

încălzit, iluminat si forța motrica

45

20.01.03

31.000

1.100

32.100

Apa, canal si salubritate

46

20.01.04

5.000

300

5.300

Carburanți si lubrifianti

47

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

48

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

49

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

51

20.01.09

183.000

-1.800

181.200

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

52

20.01.30

1.081.000

-10.800

1.070.200

Reparații curente

53

20.02

435.000

126.963

561.963

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana

54

20.03

12.961.000

36.000

12.997.000

Hrana pentru oameni

55

20.03.01

12.961.000

36.000

12.997.000

Medicamente si materiale sanitare

56

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

57

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

58

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

631.000

22.037

653.037

Lenjerie si accesorii de pat

60

20.05.03

9.000

2.000

11.000

Alte obiecte de inventar

61

20.05.30

622.000

20.037

642.037

Deplasări, detasari, transferări

62

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

63

20.06.01

79.000

12.000

91.000

Deplasări in străinătate

64

20.06.02

38.000

-12.000

26.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

66

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

67

20.13

52.000

-3.000

49.000

Protecția muncii

68

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

69

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

70

20.30

324.441

-1.000

323.441

Reclama si publicitate

71

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

72

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

73

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74

20.30.30

317.441

-1.000

316.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75

59

10.000

0

10.000

Burse

76

59.01

10.000

0

10.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

77

85

-18.441

0

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

78

85.01

-18.441

0

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

79

85.01.01

-18.441

0

-18.441

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

80

64.10

17.367.000

171.000

17.538.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant

81

65.10

17.367.000

171.000

17.538.000

CHELTUIELI CURENTE

82

01

17.385.441

171.000

17.556.441

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83

10

1.119.000

30.200

1.149.200

Cheltuieli salariale in bani

84

10.01

891.000

26.300

917.300

Salarii de baza

85

10.01.01

822.000

24.300

846.300

Alte sporuri

86

10.01.06

1.000

0

1.000

fond aferent plătii cu ora

87

10.01.11

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

88

10.01.13

1.000

0

1.000

Alte drepturi salariale in bani

89

10.01.30

13.000

2.000

15.000

Contribuții

90

10.03

228.000

3.900

231.900

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

145.000

2.967

147.967

Contribuții de asigurări de șomaj

92

10.03.02

10.000

-438

9.562

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

93

10.03.03

51.000

1.442

52.442

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

94

10.03.04

10.000

-576

9.424

Contribuții pentru concedii si indemnizații

95

10.03.06

12.000

505

12.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

16.256.441

140.800

16.397.241

Bunuri si servicii

97

20.01

1.654.000

-40.200

1.613.800

Furnituri de birou

98

20.01.01

103.000

-15.000

88.000

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

95.000

-14.000

81.000

încălzit, iluminat si forța motrica

100

20.01.03

31.000

1.100

32.100

Apa, canal si salubritate

101

20.01.04

5.000

300

5.300

Carburanți si lubrifianti

102

20.01.05

34.000

0

34.000

Piese de schimb

103

20.01.06

7.000

0

7.000

Transport

104

20.01.07

38.000

0

38.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

105

20.01.08

77.000

0

77.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

106

20.01.09

183.000

-1.800

181.200

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

107

20.01.30

1.081.000

-10.800

1.070.200

Reparații curente

108

20.02

435.000

126.963

561.963

Hrana

109

20.03

12.961.000

36.000

12.997.000

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

12.961.000

36.000

12.997.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

111

20.04

15.000

0

15.000

Medicamente

112

20.04.01

10.000

0

10.000

Materiale sanitare

113

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114

20.05

631.000

22.037

653.037

Lenjerie si accesorii de pat

115

20.05.03

9.000

2.000

11.000

Alte obiecte de inventar

116

20.05.30

622.000

20.037

642.037

Deplasări, detasari, transferări

117

20.06

117.000

0

117.000

Deplasări interne, detasari, transferări

118

20.06.01

79.000

12.000

91.000

Deplasări in străinătate

119

20.06.02

38.000

-12.000

26.000

Cârti, publicații si materiale documentare

120

20.11

38.000

0

38.000

consultanta si expertiza

121

20.12

12.000

0

12.000

Pregătire profesionala

122

20.13

52.000

-3.000

49.000

Protecția muncii

123

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

124

20.25

11.000

0

11.000

Alte cheltuieli

125

20.30

324.441

-1.000

323.441

Reclama si publicitate

126

20.30.01

2.000

0

2.000

Protocol si reprezentare

127

20.30.02

1.000

0

1.000

Chirii

128

20.30.04

4.000

0

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

129

20.30.30

317.441

-1.000

316.441

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

10.000

0

10.000

Burse

131

59.01

10.000

0

10.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

132

85

-18.441

0

-18.441

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

133

85.01

-18.441

0

-18.441

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

134

85.01.01

-18.441

0

-18.441

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

135

65.10.03

9.334.000

57.200

9.391.200

Invatamant preșcolar

136

65.10.03.01

9.334.000

57.200

9.391.200

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant primar

137

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

138

65.10.04

3.348.000

110.800

3.458.800

Invatamant secundar inferior

139

65.10.04.01

507.000

-20.000

487.000

Invatamant secundar superior

140

65.10.04.02

2.841.000

130.800

2.971.800

Invatamant postliceal

141

65.10.05

986.000

0

986.000

Servicii auxiliare pentru educație

142

65.10.11

3.699.000

3.000

3.702.000

Internate si cantine pentru elevi

143

65.10.11.03

3.699.000

3.000

3.702.000

Cămine si cantine pentru studenti

144

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

145

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

146

96.10

0

0

0

REZERVE

147

97.10

0

0

0

EXCEDENT

148

98.10

0

0

0

DEFICIT

149

99.10

2.005.418

68.963

2.074.381

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

66.574

-25.037

41.537

TOTAL VENITURI

2

00.01

66.574

-25.037

41.537

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

41.000

0

41.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

41.000

0

41.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

41.000

0

41.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

41.000

0

41.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

41.000

0

41.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

25.574

-25.037

537

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.10

25.574

-25.037

537

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

25.574

-25.037

537

TOTAL CHELTUIELI

11

260.000

-94.000

166.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

260.000

-94.000

166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

260.000

-94.000

166.000

Active fixe

15

71.01

260.000

-94.000

166.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

16

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

18

71.01.30

197.000

-94.000

103.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64.10

260.000

-94.000

166.000

Invatamant

20

65.10

260.000

-94.000

166.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

260.000

-94.000

166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

260.000

-94.000

166.000

Active fixe

24

71.01

260.000

-94.000

166.000

Construcții

25

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

26

71.01.02

63.000

0

63.000

Alte active fixe

27

71.01.30

197.000

-94.000

103.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

28

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

29

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant primar

30

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

31

65.10.04

249.000

-94.000

155.000

Invatamant secundar inferior

32

65.10.04.01

21.000

0

21.000

Invatamant secundar superior

33

65.10.04.02

228.000

-94.000

134.000

Invatamant postliceal

34

65.10.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

35

65.10.11

11.000

0

11.000

Internate si cantine pentru elevi

36

65.10.11.03

11.000

0

11.000

Cămine si cantine pentru studenti

37

65.10.11.04

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

38

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

39

96.10

0

0

0

40

97.10

0

0

0

EXCEDENT                                  AISt V \

41

98.10

0

0

0

DEFIC|T I« i            te ii

42

99.10

193.426

-68.963

124.463

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 4 F LA HOTĂRÂREA NR.841/2017


DENUMIREA INDICATORILOR

/o /^z

/ * /

A

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1

TOTAL VENITURI

1

00.01

82.284.000

0

82.284.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

53.244.000

-4.000.000

49.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

53.164.000

-4.000.000

49.164.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33.10.21

43.214.000

-4.000.000

39.214.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11

33.10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

14

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

15

37.10.01

80.000

0

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

29.000.000

4.000.000

33.000.000

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

29.000.000

4.000.000

33.000.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

18

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

19

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20

43.10.33

12.000.000

4.000.000

16.000.000

TOTAL CHELTUIELI

21

86.627.000

0

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

79.127.000

0

79.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

24

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

25

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

27

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

28

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

29

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

30

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

31

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

32

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

33

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

34

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

35

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

36

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

37

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

38

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

40

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

41

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

42

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

43

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

44

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

45

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

46

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

47

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

51

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

52

20.03

1.500.000

0

1.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

55

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

57

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

58

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

60

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

61

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

62

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

63

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

64

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

66

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

67

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

68

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

69

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

70

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

72

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74

59

700.000

0

700.000

Burse

75

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

76

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

78

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

79

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

80

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

81

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

82

71.01.30

250.000

68.000

318.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

83

64.10

86.627.000

0

86.627.000

Sanatate

84

66.10

86.627.000

0

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

85

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

86

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

87

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

88

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

89

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

90

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

91

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

92

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

93

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

94

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

95

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

96

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

97

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

98

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

99

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

101

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

103

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

104

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

105

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

106

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

107

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

108

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

109

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

110

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

111

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112

20.01.09

100.000

0

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

113

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

114

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

115

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

116

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

117

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

118

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

119

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

120

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

121

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

122

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

123

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

126

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

127

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

128

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

129

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

130

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

131

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

132

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

133

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

134

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

135

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

136

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

137

59

700.000

0

700.000

Burse

138

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

141

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

142

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

143

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

144

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

145

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

146

66.10.06

86.627.000

0

86.627.000

Spitale generale

147

66.10.06.01

86.627.000

0

86.627.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

148

96.10

0

0

0

REZERVE

149

97.10

0

0

0

EXCEDENT

150

98.10

0

0

0

DEFICIT

151

99.10

4.343.000

0

4.343.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

76.784.000

0

76.784.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

76.784.000

0

76.784.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

53.244.000

-4.000.000

49.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

53.164.000

-4.000.000

49.164.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

11

33.10.21

43.214.000

-4.000.000

39.214.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

12

33.10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

16

37.10.01

80.000

0

80.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17

00.18

23.500.000

4.000.000

27.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la alte administrații

18

43.10

23.500.000

4.000.000

27.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

19

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20

43.10.33

12.000.000

4.000.000

16.000.000

TOTAL CHELTUIELI

21

79.127.000

0

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

24

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

25

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

26

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

27

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

28

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

29

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

30

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

31

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

32

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

33

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

34

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

35

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

36

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

37

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

38

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

40

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

41

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

42

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

43

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

44

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

45

20.01.05

60.000

0

60.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

46

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

47

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

50

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

51

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

52

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

55

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

57

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

58

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

59

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

60

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

61

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

62

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

63

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

64

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

65

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

66

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

67

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

68

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

69

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

70

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

71

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

72

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

73

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74

59

700.000

0

700.000

Burse

75

59.01

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

76

64.10

79.127.000

0

79.127.000

Sanatate

77

66.10

79.127.000

0

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

78

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

80

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

81

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

82

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

83

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

84

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

85

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

86

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

87

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

88

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

89

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

90

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

91

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

92

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

94

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

95

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

96

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

97

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

98

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

99

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

100

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

101

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

102

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

103

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

104

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

105

20.01.09

100.000

0

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

106

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

107

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

108

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

109

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

110

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

111

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

112

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

113

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

114

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

116

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

117

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

118

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

119

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

120

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

121

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

122

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

123

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

124

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

125

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

126

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

127

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

128

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

129

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

700.000

0

700.000

Burse

131

59.01

700.000

0

700.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

132

66.10.06

79.127.000

0

79.127.000

Spitale generale

133

66.10.06.01

79.127.000

0

79.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

134

96.10

0

0

0

REZERVE

135

97.10

0

0

0

EXCEDENT

136

98.10

0

0

0

DEFICIT

137

99.10

2.343.000

0

2.343.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

5.500.000

0

5.500.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de Ia alte administrații

4

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

5

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL CHELTUIELI

6

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

10

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

11

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

13

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

14

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.10

7.500.000

0

7.500.000

Sanatate

16

66.10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

20

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

21

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

22

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

23

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

24

71.01.30

250.000

68.000

318.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

25

66.10.06

7.500.000

0

7.500.000

Spitale generale

26

66.10.06.01

7.500.000

0

7.500.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

27

96.10

0

0

0

REZERVE

28

97.10

0

0

0

EXCEDENT

29

98.10

0

0

0

DEFICIT

30

99.10

2.000.000

0

2.000.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017


ANEXA 4 F 1 LA HOTĂRÂREA NR.841/2017

* Z \

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

X)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

k—

Q.

05 E E O) o 1— Q_

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

86.627.000

0

86.627.000

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

53.244.000

-4.000.000

49.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

53.164.000

-4.000.000

49.164.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33.10.21

43.214.000

-4.000.000

39.214.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11

33.10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

14

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

15

37.10.01

80.000

0

80.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

16

00.10

4.343.000

0

4.343.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

17

40.10

4.343.000

0

4.343.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

18

40.10.15

4.343.000

0

4.343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

19

40.10.15.01

2.343.000

0

2.343.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

20

40.10.15.02

2.000.000

0

2.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

00.18

29.000.000

4.000.000

33.000.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

29.000.000

4.000.000

33.000.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

24

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

25

43.10.33

12.000.000

4.000.000

16.000.000

TOTAL CHELTUIELI

26

86.627.000

0

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

29

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

30

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

31

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

32

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

33

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

34

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

35

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

36

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

37

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

38

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

39

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

40

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

41

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

42

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

43

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

45

20.01

7.530.000

0

7.530.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

46

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

47

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

48

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

49

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

50

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

51

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

52

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

53

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

54

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

55

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

56

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

57

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

58

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

59

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

60

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

61

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

62

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

63

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

64

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

65

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

66

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

67

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

68

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

69

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

70

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

71

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

72

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

73

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

74

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

75

20.30.02

15.000

0

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Prime de asigurare non-viata

76

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

77

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

78

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

79

59

700.000

0

700.000

Burse

80

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

81

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

83

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

84

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

85

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

86

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

87

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

88

64.10

86.627.000

0

86.627.000

Sanatate

89

66.10

86.627.000

0

86.627.000

CHELTUIELI CURENTE

90

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

92

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

93

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

94

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

95

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

96

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

97

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

98

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

99

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

100

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

101

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

102

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

103

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

104

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

105

10.03.04

101.000

0

101.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții pentru concedii si indemnizații

106

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

108

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

109

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

110

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

111

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

112

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

113

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

114

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

115

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

116

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

117

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

118

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

119

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

120

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

121

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

122

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

123

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

124

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

125

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

126

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

127

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

128

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

129

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

130

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

131

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

132

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

133

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

134

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

135

20.13

65.000

0

65.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecția muncii

136

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

137

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

138

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

139

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

140

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

141

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

142

59

700.000

0

700.000

Burse

143

59.01

700.000

0

700.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

144

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

145

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

146

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

147

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

148

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

149

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

150

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

151

66.10.06

86.627.000

0

86.627.000

Spitale generale

152

66.10.06.01

86.627.000

0

86.627.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

153

96.10

0

0

0

REZERVE

154

97.10

0

0

0

EXCEDENT

155

98.10

0

0

0

DEFICIT

156

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

79.127.000

0

79.127.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

79.127.000

0

79.127.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

53.284.000

-4.000.000

49.284.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

53.244.000

-4.000.000

49.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

53.164.000

-4.000.000

49.164.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

1.850.000

0

1.850.000

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

11

33.10.21

43.214.000

-4.000.000

39.214.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

12

33.10.30

6.400.000

0

6.400.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.10.31

1.500.000

0

1.500.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

80.000

0

80.000

Donații si sponsorizări

16

37.10.01

80.000

0

80.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

17

00.10

2.343.000

0

2.343.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

18

40.10

2.343.000

0

2.343.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

19

40.10.15

2.343.000

0

2.343.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

20

40.10.15.01

2.343.000

0

2.343.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21

00.18

23.500.000

4.000.000

27.500.000

Subvenții de la alte administrații

22

43.10

23.500.000

4.000.000

27.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

23

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

24

43.10.33

12.000.000

4.000.000

16.000.000

TOTAL CHELTUIELI

25

79.127.000

0

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

28

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

29

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

30

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

31

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ore suplimentare

32

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

33

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariate in bani

34

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

35

10.02

2.400.000

0

2.400.000

Tichete de masa

36

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

37

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

38

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

39

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

41

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

42

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

44

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

45

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

46

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

47

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

48

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

49

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

50

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

51

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

52

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

53

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

54

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

55

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

56

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

57

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

58

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

59

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

60

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

61

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dezinfectanti

62

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

63

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

64

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

65

20.05.03

150.000

0

150.000

Alte obiecte de inventar

66

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

67

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

68

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

69

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

70

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

71

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

72

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

73

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

74

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

75

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

76

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

77

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

78

59

700.000

0

700.000

Burse

79

59.01

700.000

0

700.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

80

64.10

79.127.000

0

79.127.000

Sanatate

81

66.10

79.127.000

0

79.127.000

CHELTUIELI CURENTE

82

01

79.127.000

0

79.127.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83

10

52.400.000

0

52.400.000

Cheltuieli salariale in bani

84

10.01

41.757.000

0

41.757.000

Salarii de baza

85

10.01.01

28.100.000

0

28.100.000

Sporuri pentru condiții de munca

86

10.01.05

3.915.000

0

3.915.000

Alte sporuri

87

10.01.06

8.470.000

0

8.470.000

Ore suplimentare

88

10.01.07

100.000

0

100.000

Fond de premii

89

10.01.08

900.000

0

900.000

Alte drepturi salariale in bani

90

10.01.30

272.000

0

272.000

Cheltuieli salariale in natura

91

10.02

2.400.000

0

2.400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichete de masa

92

10.02.01

2.400.000

0

2.400.000

Contribuții

93

10.03

8.243.000

0

8.243.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

94

10.03.01

5.655.000

0

5.655.000

Contribuții de asigurări de șomaj

95

10.03.02

180.000

0

180.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

96

10.03.03

1.933.000

0

1.933.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

97

10.03.04

101.000

0

101.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

98

10.03.06

374.000

0

374.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

20

26.027.000

0

26.027.000

Bunuri si servicii

100

20.01

7.530.000

0

7.530.000

Furnituri de birou

101

20.01.01

200.000

0

200.000

Materiale pentru curățenie

102

20.01.02

600.000

0

600.000

încălzit, iluminat si forța motrica

103

20.01.03

1.500.000

0

1.500.000

Apa, canal si salubritate

104

20.01.04

270.000

0

270.000

Carburanți si lubrifianti

105

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

106

20.01.06

850.000

0

850.000

Transport

107

20.01.07

350.000

0

350.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

108

20.01.08

120.000

0

120.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

109

20.01.09

100.000

0

100.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110

20.01.30

3.480.000

0

3.480.000

Reparații curente

111

20.02

200.000

0

200.000

Hrana

112

20.03

1.500.000

0

1.500.000

Hrana pentru oameni

113

20.03.01

1.500.000

0

1.500.000

Medicamente si materiale sanitare

114

20.04

13.978.000

0

13.978.000

Medicamente

115

20.04.01

5.143.000

0

5.143.000

Materiale sanitare

116

20.04.02

5.435.000

0

5.435.000

Reactivi

117

20.04.03

2.800.000

0

2.800.000

Dezinfectanti

118

20.04.04

600.000

0

600.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

119

20.05

1.480.000

0

1.480.000

Uniforme si echipament

120

20.05.01

30.000

0

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

121

20.05.03

150.000

0

150.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte obiecte de inventar

122

20.05.30

1.300.000

0

1.300.000

Deplasări, detasari, transferări

123

20.06

41.000

0

41.000

Deplasări interne, detasari, transferări

124

20.06.01

41.000

0

41.000

Cârti, publicații si materiale documentare

125

20.11

10.000

0

10.000

consultanta si expertiza

126

20.12

350.000

0

350.000

Pregătire profesionala

127

20.13

65.000

0

65.000

Protecția muncii

128

20.14

18.000

0

18.000

Alte cheltuieli

129

20.30

855.000

0

855.000

Protocol si reprezentare

130

20.30.02

15.000

0

15.000

Prime de asigurare non-viata

131

20.30.03

50.000

0

50.000

Chirii

132

20.30.04

190.000

0

190.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

133

20.30.30

600.000

0

600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

134

59

700.000

0

700.000

Burse

135

59.01

700.000

0

700.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

136

66.10.06

79.127.000

0

79.127.000

Spitale generale

137

66.10.06.01

79.127.000

0

79.127.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

138

96.10

0

0

0

REZERVE

139

97.10

0

0

0

EXCEDENT

140

98.10

0

0

0

DEFICIT

141

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.500.000

0

7.500.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.500.000

0

7.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

3

00.10

2.000.000

0

2.000.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

4

40.10

2.000.000

0

2.000.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

5

40.10.15

2.000.000

0

2.000.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

6

40.10.15.02

2.000.000

0

2.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7

00.18

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la alte administrații

8

43.10

5.500.000

0

5.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

9

43.10.14

5.500.000

0

5.500.000

TOTAL CHELTUIELI

10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

11

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

12

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

14

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

15

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

17

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

18

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64.10

7.500.000

0

7.500.000

Sanatate

20

66.10

7.500.000

0

7.500.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

7.500.000

0

7.500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23

71

7.500.000

0

7.500.000

Active fixe

24

71.01

7.500.000

0

7.500.000

Construcții

25

71.01.01

4.050.000

0

4.050.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

26

71.01.02

2.700.000

-68.000

2.632.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

27

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

28

71.01.30

250.000

68.000

318.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

29

66.10.06

7.500.000

0

7.500.000

Spitale generale

30

66.10.06.01

7.500.000

0

7.500.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

31

96.10

0

0

0

REZERVE

32

97.10

0

0

0

EXCEDENT

33

98.10

0

0

0

| DEFICIT

DENUMIREA INDICATORILOR

w

Cod rând

99.10

Cod indicator

O

Program aprobat

o

Influenta

o

Program rectificat

"O O) CQ


GOMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017


CASA MUNICIPALA DE CULTURA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILORDENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

/ __________________hi.

V

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

35.830.261

130.000

35.960.261

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

21.775.261

0

21.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

21.775.261

0

21.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.744.000

0

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

13

37.10.03

-5.000.000

0

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

14

37.10.04

5.000.000

0

5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

14.055.000

130.000

14.185.000

Subvenții de la alte administrații

16

43.10

14.055.000

130.000

14.185.000

Subvenții pentru instituții publice

17

43.10.09

11.893.000

130.000

12.023.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

18

43.10.19

2.162.000

0

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

19

54.883.000

130.000

55.013.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

20

01

31.769.105

130.000

31.899.105

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

9.361.000

0

9.361.000

Cheltuieli salariate in bani

22

10.01

7.517.700

0

7.517.700

Salarii de baza

23

10.01.01

6.438.595

17.000

6.455.595

Alte sporuri

24

10.01.06

416.000

-17.000

399.000

Ore suplimentare

25

10.01.07

127.000

0

127.000

Fond de premii

26

10.01.08

183.105

0

183.105

Indemnizații de delegare

27

10.01.13

26.000

0

26.000

Alte drepturi salariale in bani

28

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

29

10.02

232.300

0

232.300

Tichete de vacanta

30

10.02.06

232.300

0

232.300

Contribuții

31

10.03

1.611.000

0

1.611.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

32

10.03.01

1.101.000

0

1.101.000

Contribuții de asigurări de șomaj

33

10.03.02

40.000

0

40.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

34

10.03.03

397.000

0

397.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

35

10.03.04

17.000

0

17.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

36

10.03.06

56.000

0

56.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37

20

22.408.105

130.000

22.538.105

Bunuri si servicii

38

20.01

8.060.800

25.000

8.085.800

Furnituri de birou

39

20.01.01

179.800

0

179.800

Materiale pentru curățenie

40

20.01.02

380.000

3.000

383.000

încălzit, iluminat si forța motrica

41

20.01.03

958.000

0

958.000

Apa, canal si salubritate

42

20.01.04

109.000

0

109.000

Carburanți si lubrifianti

43

20.01.05

125.000

0

125.000

Piese de schimb

44

20.01.06

1.068.000

-3.000

1.065.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

45

20.01.08

186.000

0

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

20.01.09

2.400.000

2.000

2.402.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

20.01.30

2.655.000

23.000

2.678.000

Reparații curente

48

20.02

1.081.000

70.000

1.151.000

Hrana

49

20.03

8.640.000

0

8.640.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana pentru oameni

50

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

51

20.04

11.200

0

11.200

Medicamente

52

20.04.01

6.200

0

6.200

Materiale sanitare

53

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

54

20.05

897.000

83.000

980.000

Uniforme si echipament

55

20.05.01

360.000

0

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

56

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inventar

57

20.05.30

477.000

83.000

560.000

Deplasări, detasari, transferări

58

20.06

500.000

-19.000

481.000

Deplasări interne, detasari, transferări

59

20.06.01

230.000

-13.000

217.000

Deplasări in străinătate

60

20.06.02

270.000

-6.000

264.000

Cârti, publicații si materiale documentare

61

20.11

52.000

0

52.000

consultanta si expertiza

62

20.12

64.000

0

64.000

Pregătire profesionala

63

20.13

155.000

-3.000

152.000

Protecția muncii

64

20.14

16.000

0

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

65

20.25

19.000

0

19.000

Alte cheltuieli

66

20.30

2.912.105

-26.000

2.886.105

Reclama si publicitate

67

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

68

20.30.02

30.000

4.000

34.000

Prime de asigurare non-viata

69

20.30.03

28.000

0

28.000

Chirii

70

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71

20.30.30

2.768.105

-30.000

2.738.105

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

23.127.000

0

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

23.127.000

0

23.127.000

Active fixe

74

71.01

23.127.000

0

23.127.000

Construcții

75

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

76

71.01.02

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

77

71.01.03

1.407.000

0

1.407.000

Alte active fixe

78

71.01.30

500.000

0

500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

79

85

-13.105

0

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

80

85.01

-13.105

0

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

81

85.01.01

-13.105

0

-13.105

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

82

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

83

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

84

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

86

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

87

20.01.01

50.000

0

50.000

Materiale pentru curățenie

88

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

89

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

90

20.01.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifiant!

91

20.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

92

20.01.06

60.000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

93

20.01.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

94

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

95

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

96

20.02

230.000

0

230.000

Hrana

97

20.03

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

98

20.03.01

5.800.000

0

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

99

20.05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

100

20.05.01

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

101

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

102

20.05.30

200.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

103

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

104

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

105

20.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

106

20.11

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

consultanta si expertiza

107

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesionala

108

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

109

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

110

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

111

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

112

20.30.30

410.000

0

410.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

0

0

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

114

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.10

13.120.000

130.000

13.250.000

Cultura, recreere si religie

116

67.10

3.136.000

130.000

3.266.000

CHELTUIELI CURENTE

117

01

2.729.000

130.000

2.859.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

118

10

1.508.000

0

1.508.000

Cheltuieli salariale in bani

119

10.01

1.191.700

0

1.191.700

Salarii de baza

120

10.01.01

1.037.595

17.000

1.054.595

Alte sporuri

121

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

122

10.01.07

52.000

0

52.000

Fond de premii

123

10.01.08

29.105

0

29.105

Indemnizații de delegare

124

10.01.13

11.000

0

11.000

Cheltuieli salariale in natura

125

10.02

51.300

0

51.300

Tichete de vacanta

126

10.02.06

51.300

0

51.300

Contribuții

127

10.03

265.000

0

265.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

128

10.03.01

181.000

0

181.000

Contribuții de asigurări de șomaj

129

10.03.02

7.000

0

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

130

10.03.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

131

10.03.04

3.000

0

3.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

132

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

133

20

1.221.000

130.000

1.351.000

Bunuri si servicii

134

20.01

732.000

25.000

757.000

Furnituri de birou

135

20.01.01

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie

136

20.01.02

25.000

3.000

28.000

încălzit, iluminat si forța motrica

137

20.01.03

293.000

0

293.000

Apa, canal si salubritate

138

20.01.04

24.000

0

24.000

Piese de schimb

139

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

140

20.01.08

26.000

0

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

141

20.01.09

260.000

2.000

262.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

142

20.01.30

81.000

23.000

104.000

Reparații curente

143

20.02

36.000

70.000

106.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

144

20.05

107.000

83.000

190.000

Uniforme si echipament

145

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

146

20.05.30

77.000

83.000

160.000

Deplasări, detasari, transferări

147

20.06

190.000

-19.000

171.000

Deplasări interne, detasari, transferări

148

20.06.01

60.000

-13.000

47.000

Deplasări in străinătate

149

20.06.02

130.000

-6.000

124.000

Cârti, publicații si materiale documentare

150

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

151

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

152

20.13

30.000

-3.000

27.000

Protecția muncii

153

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

154

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

155

20.30

106.000

-26.000

80.000

Protocol si reprezentare

156

20.30.02

0

4.000

4.000

Chirii

157

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

158

20.30.30

70.000

-30.000

40.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

159

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

160

71

407.000

0

407.000

Active fixe

161

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

162

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

163

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

164

71.01.30

200.000

0

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii culturale

165

67.10.03

1.117.000

0

1.117.000

Case de cultura

166

67.10.03.06

1.117.000

0

1.117.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

167

67.10.50

2.019.000

130.000

2.149.000

Asigurări si asistenta sociala

168

68.10

9.984.000

0

9.984.000

CHELTUIELI CURENTE

169

01

9.284.000

0

9.284.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

170

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

171

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

172

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

173

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

174

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

175

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

176

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

177

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

178

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

179

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

180

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

181

10.03.01

540.000

0

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

182

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

183

10.03.03

200.000

0

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

184

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

185

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

186

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

187

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

188

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

189

20.01.02

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

190

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

191

20.01.04

20.000

0

20.000

Carburanți si lubrifianti

192

20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

193

20.01.06

30.000

0

30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

194

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

195

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

196

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

197

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

198

20.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

199

20.03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

200

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

201

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

202

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

203

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

204

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

205

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

206

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

207

20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

208

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

209

20.06.02

30.000

0

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

210

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

211

20.12

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

212

20.13

35.000

0

35.000

Alte cheltuieli

213

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

214

20.30.30

75.000

0

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

215

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

216

71

700.000

0

700.000

Active fixe

217

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

218

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

219

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Crese

220

68.10.11

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

221

68.10.50

9.984.000

0

9.984.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

222

68.10.50.50

9.984.000

0

9.984.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

223

69.10

33.644.000

0

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

224

70.10

33.644.000

0

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

225

01

11.637.105

0

11.637.105

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

226

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

227

10.01

1.950.000

0

1.950.000

Salarii de baza

228

10.01.01

1.861.000

0

1.861.000

Ore suplimentare

229

10.01.07

25.000

0

25.000

Fond de premii

230

10.01.08

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

231

10.01.13

10.000

0

10.000

Cheltuieli salariale in natura

232

10.02

60.000

0

60.000

Tichete de vacanta

233

10.02.06

60.000

0

60.000

Contribuții

234

10.03

559.000

0

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

235

10.03.01

380.000

0

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

236

10.03.02

11.000

0

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

237

10.03.03

135.000

0

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

238

10.03.04

4.000

0

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

239

10.03.06

29.000

0

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

240

20

9.068.105

0

9.068.105

Bunuri si servicii

241

20.01

5.749.800

0

5.749.800

Furnituri de birou

242

20.01.01

49.800

0

49.800

Materiale pentru curățenie

243

20.01.02

25.000

0

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

244

20.01.03

290.000

0

290.000

Apa, canal si salubritate

245

20.01.04

25.000

0

25.000

Carburanți si lubrifianti

246

20.01.05

75.000

0

75.000

Piese de schimb

247

20.01.06

975.000

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

248

20.01.08

110.000

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

249

20.01.09

1.700.000

0

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

250

20.01.30

2.500.000

0

2.500.000

Reparații curente

251

20.02

680.000

0

680.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

252

20.04

1.200

0

1.200

Medicamente

253

20.04.01

1.200

0

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

254

20.05

115.000

0

115.000

Uniforme si echipament

255

20.05.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

256

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

257

20.06

180.000

0

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

258

20.06.01

120.000

0

120.000

Deplasări in străinătate

259

20.06.02

60.000

0

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

260

20.11

6.000

0

6.000

Pregătire profesionala

261

20.13

60.000

0

60.000

Protecția muncii

262

20.14

10.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

263

20.25

15.000

0

15.000

Alte cheltuieli

264

20.30

2.251.105

0

2.251.105

Protocol si reprezentare

265

20.30.02

10.000

0

10.000

Prime de asigurare non-viata

266

20.30.03

28.000

0

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

267

20.30.30

2.213.105

0

2.213.105

CHELTUIELI DE CAPITAL

268

70

22.020.000

0

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

269

71

22.020.000

0

22.020.000

Active fixe

270

71.01

22.020.000

0

22.020.000

Construcții

271

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

272

71.01.02

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

273

71.01.03

500.000

0

500.000

Alte active fixe

274

71.01.30

300.000

0

300.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

275

85

-13.105

0

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

276

85.01

-13.105

0

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

277

85.01.01

-13.105

0

-13.105

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

278

70.10.50

33.644.000

0

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

279

96.10

0

0

0

REZERVE

280

97.10

0

0

0

EXCEDENT

281

98.10

0

0

0

DEFICIT

282

99.10

19.052.739

0

19.052.739

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

28.668.261

130.000

28.798.261

TOTAL VENITURI

2

00.01

28.668.261

130.000

28.798.261

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

16.775.261

0

16.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

16.775.261

0

16.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.744.000

0

16.744.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

7

30.10.05

16.744.000

0

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.744.000

0

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

31.261

0

31.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-5.000.000

0

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-5.000.000

0

-5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

11.893.000

130.000

12.023.000

Subvenții de la alte administrații

16

43.10

11.893.000

130.000

12.023.000

Subvenții pentru instituții publice

17

43.10.09

11.893.000

130.000

12.023.000

TOTAL CHELTUIELI

18

31.756.000

130.000

31.886.000

CHELTUIELI CURENTE

19

01

31.769.105

130.000

31.899.105

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

10

9.361.000

0

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

21

10.01

7.517.700

0

7.517.700

Salarii de baza

22

10.01.01

6.438.595

17.000

6.455.595

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte sporuri

23

10.01.06

416.000

-17.000

399.000

Ore suplimentare

24

10.01.07

127.000

0

127.000

Fond de premii

25

10.01.08

183.105

0

183.105

Indemnizații de delegare

26

10.01.13

26.000

0

26.000

Alte drepturi salariale in bani

27

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

28

10.02

232.300

0

232.300

Tichete de vacanta

29

10.02.06

232.300

0

232.300

Contribuții

30

10.03

1.611.000

0

1.611.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

31

10.03.01

1.101.000

0

1.101.000

Contribuții de asigurări de șomaj

32

10.03.02

40.000

0

40.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

33

10.03.03

397.000

0

397.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

34

10.03.04

17.000

0

17.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

10.03.06

56.000

0

56.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

22.408.105

130.000

22.538.105

Bunuri si servicii

37

20.01

8.060.800

25.000

8.085.800

Furnituri de birou

38

20.01.01

179.800

0

179.800

Materiale pentru curățenie

39

20.01.02

380.000

3.000

383.000

încălzit, iluminat si forța motrica

40

20.01.03

958.000

0

958.000

Apa, canal si salubritate

41

20.01.04

109.000

0

109.000

Carburanți si lubrifianti

42

20.01.05

125.000

0

125.000

Piese de schimb

43

20.01.06

1.068.000

-3.000

1.065.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

44

20.01.08

186.000

0

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

45

20.01.09

2.400.000

2.000

2.402.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

46

20.01.30

2.655.000

23.000

2.678.000

Reparații curente

47

20.02

1.081.000

70.000

1.151.000

Hrana

48

20.03

8.640.000

0

8.640.000

Hrana pentru oameni

49

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

50

20.04

11.200

0

11.200

Medicamente

51

20.04.01

6.200

0

6.200

Materiale sanitare

52

20.04.02

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

53

20.05

897.000

83.000

980.000

Uniforme si echipament

54

20.05.01

360.000

0

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

55

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inventar

56

20.05.30

477.000

83.000

560.000

Deplasări, detasari, transferări

57

20.06

500.000

-19.000

481.000

Deplasări interne, detasari, transferări

58

20.06.01

230.000

-13.000

217.000

Deplasări in străinătate

59

20.06.02

270.000

-6.000

264.000

Cârti, publicații si materiale documentare

60

20.11

52.000

0

52.000

consultanta si expertiza

61

20.12

64.000

0

64.000

Pregătire profesionala

62

20.13

155.000

-3.000

152.000

Protecția muncii

63

20.14

16.000

0

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

64

20.25

19.000

0

19.000

Alte cheltuieli

65

20.30

2.912.105

-26.000

2.886.105

Reclama si publicitate

66

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

67

20.30.02

30.000

4.000

34.000

Prime de asigurare non-viata

68

20.30.03

28.000

0

28.000

Chirii

69

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

20.30.30

2.768.105

-30.000

2.738.105

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

71

85

-13.105

0

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

72

85.01

-13.105

0

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

73

85.01.01

-13.105

0

-13.105

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

74

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

75

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

76

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

78

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

79

20.01.01

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie

80

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

81

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

82

20.01.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifianti

83

20.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

84

20.01.06

60.000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

85

20.01.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

86

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

87

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

88

20.02

230.000

0

230.000

Hrana

89

20.03

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

90

20.03.01

5.800.000

0

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

91

20.05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

92

20.05.01

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

93

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

94

20.05.30

200.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

95

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

96

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

97

20.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

98

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

99

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesionala

100

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

101

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

102

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

103

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

104

20.30.30

410.000

0

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale                                           “

105

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

106

64.10

12.013.000

130.000

12.143.000

Cultura, recreere si religie

107

67.10

2.729.000

130.000

2.859.000

CHELTUIELI CURENTE

108

01

2.729.000

130.000

2.859.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

109

10

1.508.000

0

1.508.000

Cheltuieli salariale in bani

110

10.01

1.191.700

0

1.191.700

Salarii de baza

111

10.01.01

1.037.595

17.000

1.054.595

Alte sporuri

112

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

113

10.01.07

52.000

0

52.000

Fond de premii

114

10.01.08

29.105

0

29.105

Indemnizații de delegare

115

10.01.13

11.000

0

11.000

Cheltuieli salariale in natura

116

10.02

51.300

0

51.300

Tichete de vacanta

117

10.02.06

51.300

0

51.300

Contribuții

118

10.03

265.000

0

265.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

119

10.03.01

181.000

0

181.000

Contribuții de asigurări de șomaj

120

10.03.02

7.000

0

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

121

10.03.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

122

10.03.04

3.000

0

3.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

123

10.03.06

12.000

0

12.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124

20

1.221.000

130.000

1.351.000

Bunuri si servicii

125

20.01

732.000

25.000

757.000

Furnituri de birou

126

20.01.01

20.000

0

20.000

Materiale pentru curățenie

127

20.01.02

25.000

3.000

28.000

încălzit, iluminat si forța motrica

128

20.01.03

293.000

0

293.000

Apa, canal si salubritate

129

20.01.04

24.000

0

24.000

Piese de schimb

130

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

131

20.01.08

26.000

0

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

132

20.01.09

260.000

2.000

262.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

133

20.01.30

81.000

23.000

104.000

Reparații curente

134

20.02

36.000

70.000

106.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135

20.05

107.000

83.000

190.000

Uniforme si echipament

136

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

137

20.05.30

77.000

83.000

160.000

Deplasări, detasari, transferări

138

20.06

190.000

-19.000

171.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări interne, detasari, transferări

139

20.06.01

60.000

-13.000

47.000

Deplasări in străinătate

140

20.06.02

130.000

-6.000

124.000

Cârti, publicații si materiale documentare

141

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

142

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

143

20.13

30.000

-3.000

27.000

Protecția muncii

144

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

145

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

146

20.30

106.000

-26.000

80.000

Protocol si reprezentare

147

20.30.02

0

4.000

4.000

Chirii

148

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

149

20.30.30

70.000

-30.000

40.000

Din total capitol

Servicii culturale

150

67.10.03

1.117.000

0

1.117.000

Case de cultura

151

67.10.03.06

1.117.000

0

1.117.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

152

67.10.50

1.612.000

130.000

1.742.000

Asigurări si asistenta sociala

153

68.10

9.284.000

0

9.284.000

CHELTUIELI CURENTE

154

01

9.284.000

0

9.284.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

155

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

156

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

157

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

158

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

159

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

160

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

161

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

162

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

163

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

164

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

165

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

166

10.03.01

540.000

0

540.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări de șomaj

167

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

168

10.03.03

200.000

0

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

169

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

170

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

171

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

172

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

173

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

174

20.01.02

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

175

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

176

20.01.04

20.000

0

20.000

Carburanți si lubrifianti

177

20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

178

20.01.06

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

179

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

180

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

181

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

182

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

183

20.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

184

20.03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

185

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

186

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

187

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

188

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

189

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

190

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

191

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

192

20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

193

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

194

20.06.02

30.000

0

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

195

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

196

20.12

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Pregătire profesionala

197

20.13

35.000

0

35.000

Alte cheltuieli

198

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

199

20.30.30

75.000

0

75.000

Din total capitol

Crese

200

68.10.11

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

201

68.10.50

9.284.000

0

9.284.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

202

68.10.50.50

9.284.000

0

9.284.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

203

69.10

11.624.000

0

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

204

70.10

11.624.000

0

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

205

01

11.637.105

0

11.637.105

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

206

10

2.569.000

0

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

207

10.01

1.950.000

0

1.950.000

Salarii de baza

208

10.01.01

1.861.000

0

1.861.000

Ore suplimentare

209

10.01.07

25.000

0

25.000

Fond de premii

210

10.01.08

54.000

0

54.000

Indemnizații de delegare

211

10.01.13

10.000

0

10.000

Cheltuieli salariale in natura

212

10.02

60.000

0

60.000

Tichete de vacanta

213

10.02.06

60.000

0

60.000

Contribuții

214

10.03

559.000

0

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

215

10.03.01

380.000

0

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

216

10.03.02

11.000

0

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate                            .

217

10.03.03

135.000

0

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

218

10.03.04

4.000

0

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

219

10.03.06

29.000

0

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

220

20

9.068.105

0

9.068.105

Bunuri si servicii

221

20.01

5.749.800

0

5.749.800

Furnituri de birou

222

20.01.01

49.800

0

49.800

Materiale pentru curățenie

223

20.01.02

25.000

0

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

224

20.01.03

290.000

0

290.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

225

20.01.04

25.000

0

25.000

Carburanți si lubrifiant!

226

20.01.05

75.000

0

75.000

Piese de schimb

227

20.01.06

975.000

0

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

228

20.01.08

110.000

0

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

229

20.01.09

1.700.000

0

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

230

20.01.30

2.500.000

0

2.500.000

Reparații curente

231

20.02

680.000

0

680.000

Medicamente si materiale sanitare

232

20.04

1.200

0

1.200

Medicamente

233

20.04.01

1.200

0

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

234

20.05

115.000

0

115.000

Uniforme si echipament

235

20.05.01

15.000

0

15.000

Alte obiecte de inventar

236

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

237

20.06

180.000

0

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

238

20.06.01

120.000

0

120.000

Deplasări in străinătate

239

20.06.02

60.000

0

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

240

20.11

6.000

0

6.000

Pregătire profesionala

241

20.13

60.000

0

60.000

Protecția muncii

242

20.14

10.000

0

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

243

20.25

15.000

0

15.000

Alte cheltuieli

244

20.30

2.251.105

0

2.251.105

Protocol si reprezentare

245

20.30.02

10.000

0

10.000

Prime de asigurare non-viata

246

20.30.03

28.000

0

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

20.30.30

2.213.105

0

2.213.105

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

248

85

-13.105

0

-13.105

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

249

85.01

-13.105

0

-13.105

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

250

85.01.01

-13.105

0

-13.105

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

251

70.10.50

11.624.000

0

11.624.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

252

96.10

0

0

0

REZERVE

253

97.10

0

0

0

EXCEDENT

254

98.10

0

0

0

DEFICIT

255

99.10

3.087.739

0

3.087.739

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.162.000

0

7.162.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.162.000

0

7.162.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

0

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

0

5.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.000.000

0

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

0

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.000

0

5.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

2.162.000

0

2.162.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

10

43.10.19

2.162.000

0

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

11

23.127.000

0

23.127.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

23.127.000

0

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

23.127.000

0

23.127.000

Active fixe

15

71.01

23.127.000

0

23.127.000

Construcții

16

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

18

71.01.03

1.407.000

0

1.407.000

Alte active fixe

19

71.01.30

500.000

0

500.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

20

64.10

1.107.000

0

1.107.000

Cultura, recreere si religie

21

67.10

407.000

0

407.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

407.000

0

407.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

71

407.000

0

407.000

Active fixe

25

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

26

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

27

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

28

71.01.30

200.000

0

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

29

67.10.03

0

0

0

Case de cultura

30

67.10.03.06

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

31

67.10.50

407.000

0

407.000

Asigurări si asistenta sociala

32

68.10

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

33

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

34

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

35

71

700.000

0

700.000

Active fixe

36

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

37

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

38

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Crese

39

68.10.11

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

40

68.10.50

700.000

0

700.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

41

68.10.50.50

700.000

0

700.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

42

69.10

22.020.000

0

22.020.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

43

70.10

22.020.000

0

22.020.000

CHELTUIELI CURENTE

44

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

22.020.000

0

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

22.020.000

0

22.020.000

Active fixe

47

71.01

22.020.000

0

22.020.000

Construcții

48

71.01.01

17.220.000

0

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

49

71.01.02

4.000.000

0

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50

71.01.03

500.000

0

500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

51

71.01.30

300.000

0

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

52

70.10.50

22.020.000

0

22.020.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

53

96.10

0

0

0

REZERVE

54

97.10

0

0

0

EXCEDENT

55

98.10

0

0

0

DEFICIT

56

99.10

15.965.000

0

15.965.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDU

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Q.

C0

E co 1—

o

U_ CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.117.000

0

1.117.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2

00.18

1.117.000

0

1.117.000

Subvenții de la alte administrații

3

43.10

1.117.000

0

1.117.000

Subvenții pentru instituții publice

4

43.10.09

1.117.000

0

1.117.000

TOTAL CHELTUIELI

5

1.117.000

0

1.117.000

CHELTUIELI CURENTE

6

01

1.117.000

0

1.117.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7

10

396.000

0

396.000

Cheltuieli salariale in bani

8

10.01

313.700

0

313.700

Salarii de baza

9

10.01.01

300.595

0

300.595

Fond de premii

10

10.01.08

7.105

0

7.105

Indemnizații de delegare

11

10.01.13

6.000

0

6.000

Cheltuieli salariale in natura

12

10.02

20.300

0

20.300

Tichete de vacanta

13

10.02.06

20.300

0

20.300

Contribuții

14

10.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

15

10.03.01

42.000

0

42.000

Contribuții de asigurări de șomaj

16

10.03.02

1.000

0

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

17

10.03.03

14.000

0

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

19

10.03.06

4.000

0

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii

21

20.01

365.000

0

365.000

Furnituri de birou

22

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

23

20.01.02

8.000

0

8.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

24

20.01.03

42.000

0

42.000

Apa, canal si salubritate

25

20.01.04

4.000

0

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26

20.01.08

16.000

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

28

20.01.30

30.000

0

30.000

Reparații curente

29

20.02

30.000

0

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05

60.000

0

60.000

Uniforme si echipament

31

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

32

20.05.30

30.000

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

33

20.06

160.000

0

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

34

20.06.01

40.000

0

40.000

Deplasări in străinătate

35

20.06.02

120.000

0

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

36

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

37

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

38

20.13

10.000

0

10.000

Protecția muncii

39

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

40

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

41

20.30

76.000

0

76.000

Chirii

42

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

40.000

0

40.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

44

70

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

45

64.10

1.117.000

0

1.117.000

Cultura, recreere si religie

46

67.10

1.117.000

0

1.117.000

CHELTUIELI CURENTE

47

01

1.117.000

0

1.117.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

396.000

0

396.000

Cheltuieli salariate in bani

49

10.01

313.700

0

313.700

Salarii de baza

50

10.01.01

300.595

0

300.595

Fond de premii

51

10.01.08

7.105

0

7.105

Indemnizații de delegare

52

10.01.13

6.000

0

6.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariale in natura

53

10.02

20.300

0

20.300

Tichete de vacanta

54

10.02.06

20.300

0

20.300

Contribuții

55

10.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

56

10.03.01

42.000

0

42.000

Contribuții de asigurări de șomaj

57

10.03.02

1.000

0

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

58

10.03.03

14.000

0

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

59

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

60

10.03.06

4.000

0

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii

62

20.01

365.000

0

365.000

Furnituri de birou

63

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

64

20.01.02

8.000

0

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

65

20.01.03

42.000

0

42.000

Apa, canal si salubritate

66

20.01.04

4.000

0

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67

20.01.08

16.000

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

69

20.01.30

30.000

0

30.000

Reparații curente

70

20.02

30.000

0

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

71

20.05

60.000

0

60.000

Uniforme si echipament

72

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

73

20.05.30

30.000

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

74

20.06

160.000

0

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

75

20.06.01

40.000

0

40.000

Deplasări in străinătate

76

20.06.02

120.000

0

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

77

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

78

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

79

20.13

10.000

0

10.000

Protecția muncii

80

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

81

20.25

4.000

0

4.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

82

20.30

76.000

0

76.000

Chirii

83

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84

20.30.30

40.000

0

40.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

85

70

0

0

0

Din total capitol

Servicii culturale

86

67.10.03

1.117.000

0

1.117.000

Case de cultura

87

67.10.03.06

1.117.000

0

1.117.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

88

96.10

0

0

0

REZERVE

89

97.10

0

0

0

EXCEDENT

90

98.10

0

0

0

DEFICIT

91

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

1.117.000

0

1.117.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.117.000

0

1.117.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

1.117.000

0

1.117.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

1.117.000

0

1.117.000

Subvenții pentru instituții publice

5

43.10.09

1.117.000

0

1.117.000

TOTAL CHELTUIELI

6

1.117.000

0

1.117.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

1.117.000

0

1.117.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8

10

396.000

0

396.000

Cheltuieli salariale in bani

9

10.01

313.700

0

313.700

Salarii de baza

10

10.01.01

300.595

0

300.595

Fond de premii

11

10.01.08

7.105

0

7.105

Indemnizații de delegare

12

10.01.13

6.000

0

6.000

Cheltuieli salariale in natura

13

10.02

20.300

0

20.300

Tichete de vacanta

14

10.02.06

20.300

0

20.300

Contribuții

15

10.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

16

10.03.01

42.000

0

42.000

Contribuții de asigurări de șomaj

17

10.03.02

1.000

0

1.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

18

10.03.03

14.000

0

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

19

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

20

10.03.06

4.000

0

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii

22

20.01

365.000

0

365.000

Furnituri de birou

23

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

24

20.01.02

8.000

0

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

25

20.01.03

42.000

0

42.000

Apa, canal si salubritate

26

20.01.04

4.000

0

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

27

20.01.08

16.000

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

28

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

29

20.01.30

30.000

0

30.000

Reparații curente

30

20.02

30.000

0

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

31

20.05

60.000

0

60.000

Uniforme si echipament

32

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

33

20.05.30

30.000

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

34

20.06

160.000

0

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

35

20.06.01

40.000

0

40.000

Deplasări in străinătate

36

20.06.02

120.000

0

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

37

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

38

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

39

20.13

10.000

0

10.000

Protecția muncii

40

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

41

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

42

20.30

76.000

0

76.000

Chirii

43

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

44

20.30.30

40.000

0

40.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

45

64.10

1.117.000

0

1.117.000

Cultura, recreere si religie

46

67.10

1.117.000

0

1.117.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

47

01

1.117.000

0

1.117.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

396.000

0

396.000

Cheltuieli salariale in bani

49

10.01

313.700

0

313.700

Salarii de baza

50

10.01.01

300.595

0

300.595

Fond de premii

51

10.01.08

7.105

0

7.105

Indemnizații de delegare

52

10.01.13

6.000

0

6.000

Cheltuieli salariale in natura

53

10.02

20.300

0

20.300

Tichete de vacanta

54

10.02.06

20.300

0

20.300

Contribuții

55

10.03

62.000

0

62.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

56

10.03.01

42.000

0

42.000

Contribuții de asigurări de șomaj

57

10.03.02

1.000

0

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

58

10.03.03

14.000

0

14.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

59

10.03.04

1.000

0

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

60

10.03.06

4.000

0

4.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61

20

721.000

0

721.000

Bunuri si servicii

62

20.01

365.000

0

365.000

Furnituri de birou

63

20.01.01

15.000

0

15.000

Materiale pentru curățenie

64

20.01.02

8.000

0

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

65

20.01.03

42.000

0

42.000

Apa, canal si salubritate

66

20.01.04

4.000

0

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67

20.01.08

16.000

0

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

69

20.01.30

30.000

0

30.000

Reparații curente

70

20.02

30.000

0

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

71

20.05

60.000

0

60.000

Uniforme si echipament

72

20.05.01

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

73

20.05.30

30.000

0

30.000

Deplasări, detasari, transferări

74

20.06

160.000

0

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

75

20.06.01

40.000

0

40.000

Deplasări in străinătate

76

20.06.02

120.000

0

120.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

77

20.11

6.000

0

6.000

consultanta si expertiza

78

20.12

4.000

0

4.000

Pregătire profesionala

79

20.13

10.000

0

10.000

Protecția muncii

80

20.14

6.000

0

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

81

20.25

4.000

0

4.000

Alte cheltuieli

82

20.30

76.000

0

76.000

Chirii

83

20.30.04

36.000

0

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84

20.30.30

40.000

0

40.000

Din total capitol

Servicii culturale

85

67.10.03

1.117.000

0

1.117.000

Case de cultura

86

67.10.03.06

1.117.000

0

1.117.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

87

96.10

0

0

0

REZERVE

88

97.10

0

0

0

EXCEDENT

89

98.10

0

0

0

DEFICIT

90

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

4

96.

0

0

0

REZERVE

5

97.

0

0

0

EXCEDENT

6

98.

0

0

0

DEFICIT

7

99.

0

0

0MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017


ANEXA 5 G 2 LA HOTARAREA NR.841/2017


SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURA

CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

_

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

2.019.000

130.000

2.149.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

120.000

0

120.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

120.000

0

120.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

120.000

0

120.000

Venituri din proprietate

5

30.10

120.000

0

120.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

120.000

0

120.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

120.000

0

120.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

1.899.000

130.000

2.029.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.899.000

130.000

2.029.000

Subvenții pentru instituții publice

10

43.10.09

1.492.000

130.000

1.622.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

11

43.10.19

407.000

0

407.000

TOTAL CHELTUIELI

12

2.019.000

130.000

2.149.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.612.000

130.000

1.742.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

1.112.000

0

1.112.000

Cheltuieli salariale in bani

15

10.01

878.000

0

878.000

Salarii de baza

16

10.01.01

737.000

17.000

754.000

Alte sporuri

17

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

18

10.01.07

52.000

0

52.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Fond de premii

19

10.01.08

22.000

0

22.000

Indemnizații de delegare

20

10.01.13

5.000

0

5.000

Cheltuieli salariale in natura

21

10.02

31.000

0

31.000

Tichete de vacanta

22

10.02.06

31.000

0

31.000

Contribuții

23

10.03

203.000

0

203.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

24

10.03.01

139.000

0

139.000

Contribuții de asigurări de șomaj

25

10.03.02

6.000

0

6.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

26

10.03.03

48.000

0

48.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

27

10.03.04

2.000

0

2.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

28

10.03.06

8.000

0

8.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

500.000

130.000

630.000

Bunuri si servicii

30

20.01

367.000

25.000

392.000

Furnituri de birou

31

20.01.01

5.000

0

5.000

Materiale pentru curățenie

32

20.01.02

17.000

3.000

20.000

încălzit, iluminat si forța motrica

33

20.01.03

251.000

0

251.000

Apa, canal si salubritate

34

20.01.04

20.000

0

20.000

Piese de schimb

35

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

36

20.01.08

10.000

0

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

37

20.01.09

10.000

2.000

12.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

38

20.01.30

51.000

23.000

74.000

Reparații curente

39

20.02

6.000

70.000

76.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40

20.05

47.000

83.000

130.000

Alte obiecte de inventar

41

20.05.30

47.000

83.000

130.000

Deplasări, detasari, transferări

42

20.06

30.000

-19.000

11.000

Deplasări interne, detasari, transferări

43

20.06.01

20.000

-13.000

7.000

Deplasări in străinătate

44

20.06.02

10.000

-6.000

4.000

Pregătire profesionala

45

20.13

20.000

-3.000

17.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

46

20.30

30.000

-26.000

4.000

Protocol si reprezentare

47

20.30.02

0

4.000

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

48

20.30.30

30.000

-30.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50

71

407.000

0

407.000

Active fixe

51

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

52

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

53

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

54

71.01.30

200.000

0

200.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

55

64.10

2.019.000

130.000

2.149.000

Cultura, recreere si religie

56

67.10

2.019.000

130.000

2.149.000

CHELTUIELI CURENTE

57

01

1.612.000

130.000

1.742.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

58

10

1.112.000

0

1.112.000

Cheltuieli salariale in bani

59

10.01

878.000

0

878.000

Salarii de baza

60

10.01.01

737.000

17.000

754.000

Alte sporuri

61

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

62

10.01.07

52.000

0

52.000

Fond de premii

63

10.01.08

22.000

0

22.000

Indemnizații de delegare

64

10.01.13

5.000

0

5.000

Cheltuieli salariale in natura

65

10.02

31.000

0

31.000

Tichete de vacanta

66

10.02.06

31.000

0

31.000

Contribuții

67

10.03

203.000

0

203.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

68

10.03.01

139.000

0

139.000

Contribuții de asigurări de șomaj

69

10.03.02

6.000

0

6.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

70

10.03.03

48.000

0

48.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

71

10.03.04

2.000

0

2.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

72

10.03.06

8.000

0

8.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

73

20

500.000

130.000

630.000

Bunuri si servicii

74

20.01

367.000

25.000

392.000

Furnituri de birou

75

20.01.01

5.000

0

5.000

Materiale pentru curățenie

76

20.01.02

17.000

3.000

20.000

încălzit, iluminat si forța motrica

77

20.01.03

251.000

0

251.000

Apa, canal si salubritate

78

20.01.04

20.000

0

20.000

Piese de schimb

79

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

80

20.01.08

10.000

0

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

81

20.01.09

10.000

2.000

12.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

82

20.01.30

51.000

23.000

74.000

Reparații curente

83

20.02

6.000

70.000

76.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84

20.05

47.000

83.000

130.000

Alte obiecte de inventar

85

20.05.30

47.000

83.000

130.000

Deplasări, detasari, transferări

86

20.06

30.000

-19.000

11.000

Deplasări interne, detasari, transferări

87

20.06.01

20.000

-13.000

7.000

Deplasări in străinătate

88

20.06.02

10.000

-6.000

4.000

Pregătire profesionala

89

20.13

20.000

-3.000

17.000

Alte cheltuieli

90

20.30

30.000

-26.000

4.000

Protocol si reprezentare

91

20.30.02

0

4.000

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

92

20.30.30

30.000

-30.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

93

70

407.000

0

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

94

71

407.000

0

407.000

Active fixe

95

71.01

407.000

0

407.000

Construcții

96

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

97

71.01.03

207.000

0

207.000

Alte active fixe

98

71.01.30

200.000

0

200.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

99

67.10.50

2.019.000

130.000

2.149.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

100

96.10

0

0

0

REZERVE

101

97.10

0

0

0

EXCEDENT

102

98.10

0

0

0

DEFICIT

103

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

1.612.000

130.000

1.742.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.612.000

130.000

1.742.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

120.000

0

120.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

120.000

0

120.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

120.000

0

120.000

Venituri din proprietate

6

30.10

120.000

0

120.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

120.000

0

120.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

120.000

0

120.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9

00.18

1.492.000

130.000

1.622.000

Subvenții de la alte administrații

10

43.10

1.492.000

130.000

1.622.000

Subvenții pentru instituții publice

11

43.10.09

1.492.000

130.000

1.622.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.612.000

130.000

1.742.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.612.000

130.000

1.742.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

1.112.000

0

1.112.000

Cheltuieli salariale in bani

15

10.01

878.000

0

878.000

Salarii de baza

16

10.01.01

737.000

17.000

754.000

Alte sporuri

17

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

18

10.01.07

52.000

0

52.000

Fond de premii

19

10.01.08

22.000

0

22.000

Indemnizații de delegare

20

10.01.13

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariate in natura

21

10.02

31.000

0

31.000

Tichete de vacanta

22

10.02.06

31.000

0

31.000

Contribuții

23

10.03

203.000

0

203.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

24

10.03.01

139.000

0

139.000

Contribuții de asigurări de șomaj

25

10.03.02

6.000

0

6.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

26

10.03.03

48.000

0

48.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

27

10.03.04

2.000

0

2.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

28

10.03.06

8.000

0

8.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

500.000

130.000

630.000

Bunuri si servicii

30

20.01

367.000

25.000

392.000

Furnituri de birou

31

20.01.01

5.000

0

5.000

Materiale pentru curățenie

32

20.01.02

17.000

3.000

20.000

încălzit, iluminat si forța motrica

33

20.01.03

251.000

0

251.000

Apa, canal si salubritate

34

20.01.04

20.000

0

20.000

Piese de schimb

35

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

36

20.01.08

10.000

0

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

37

20.01.09

10.000

2.000

12.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

38

20.01.30

51.000

23.000

74.000

Reparații curente

39

20.02

6.000

70.000

76.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40

20.05

47.000

83.000

130.000

Alte obiecte de inventar

41

20.05.30

47.000

83.000

130.000

Deplasări, detasari, transferări

42

20.06

30.000

-19.000

11.000

Deplasări interne, detasari, transferări

43

20.06.01

20.000

-13.000

7.000

Deplasări in străinătate

44

20.06.02

10.000

-6.000

4.000

Pregătire profesionala

45

20.13

20.000

-3.000

17.000

Alte cheltuieli

46

20.30

30.000

-26.000

4.000

Protocol si reprezentare

47

20.30.02

0

4.000

4.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

48

20.30.30

30.000

-30.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

49

64.10

1.612.000

130.000

1.742.000

Cultura, recreere si religie

50

67.10

1.612.000

130.000

1.742.000

CHELTUIELI CURENTE

51

01

1.612.000

130.000

1.742.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

52

10

1.112.000

0

1.112.000

Cheltuieli salariale in bani

53

10.01

878.000

0

878.000

Salarii de baza

54

10.01.01

737.000

17.000

754.000

Alte sporuri

55

10.01.06

62.000

-17.000

45.000

Ore suplimentare

56

10.01.07

52.000

0

52.000

Fond de premii

57

10.01.08

22.000

0

22.000

Indemnizații de delegare

58

10.01.13

5.000

0

5.000

Cheltuieli salariale in natura

59

10.02

31.000

0

31.000

Tichete de vacanta

60

10.02.06

31.000

0

31.000

Contribuții

61

10.03

203.000

0

203.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

62

10.03.01

139.000

0

139.000

Contribuții de asigurări de șomaj

63

10.03.02

6.000

0

6.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

64

10.03.03

48.000

0

48.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

65

10.03.04

2.000

0

2.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

66

10.03.06

8.000

0

8.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67

20

500.000

130.000

630.000

Bunuri si servicii

68

20.01

367.000

25.000

392.000

Furnituri de birou

69

20.01.01

5.000

0

5.000

Materiale pentru curățenie

70

20.01.02

17.000

3.000

20.000

încălzit, iluminat si forța motrica

71

20.01.03

251.000

0

251.000

Apa, canal si salubritate

72

20.01.04

20.000

0

20.000

Piese de schimb

73

20.01.06

3.000

-3.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

74

20.01.08

10.000

0

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

75

20.01.09

10.000

2.000

12.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

76

20.01.30

51.000

23.000

74.000

Reparații curente

77

20.02

6.000

70.000

76.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

78

20.05

47.000

83.000

130.000

Alte obiecte de inventar

79

20.05.30

47.000

83.000

130.000

Deplasări, detasari, transferări

80

20.06

30.000

-19.000

11.000

Deplasări interne, detasari, transferări

81

20.06.01

20.000

-13.000

7.000

Deplasări in străinătate

82

20.06.02

10.000

-6.000

4.000

Pregătire profesionala

83

20.13

20.000

-3.000

17.000

Alte cheltuieli

84

20.30

30.000

-26.000

4.000

Protocol si reprezentare

85

20.30.02

0

4.000

4.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

86

20.30.30

30.000

-30.000

0

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

87

67.10.50

1.612.000

130.000

1.742.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

88

96.10

0

0

0

REZERVE

89

97.10

0

0

0

EXCEDENT

90

98.10

0

0

0

DEFICIT

91

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

407.000

0

407.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

407.000

0

407.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

407.000

0

407.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

407.000

0

407.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

407.000

0

407.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

TOTAL CHELTUIELI

6

CHELTUIELI CURENTE

7

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

Active fixe

10

Construcții

11

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12

Alte active fixe

13

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

14

Cultura, recreere si religie

15

CHELTUIELI CURENTE

16

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

Active fixe

19

Construcții

20

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

21

Alte active fixe

22

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

23

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

24

REZERVE

25

EXCEDENT

26

DEFICIT

27


Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

407.000

0

407.000

01

0

0

0

70

407.000

0

407.000

71

407.000

0

407.000

71.01

407.000

0

407.000

71.01.01

0

0

0

71.01.03

207.000

0

207.000

71.01.30

200.000

0

200.000

64.10

407.000

0

407.000

67.10

407.000

0

407.000

01

0

0

0

70

407.000

0

407.000

71

407.000

0

407.000

71.01

407.000

0

407.000

71.01.01

0

0

0

71.01.03

207.000

0

207.000

71.01.30

200.000

0

200.000

67.10.50

407.000

0

407.000

96.10

0

0

0

97.10

0

0

0

98.10

0

0

0

99.10     l * f

--------------i-----L__kHx

0

0

0


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUALANEXA 5 G 3 LA HOTĂRÂREA NR.841/2017


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

/e | e ______________________IfL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

18.103.000

0

18.103.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

5.031.261

0

5.031.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

5.031.261

0

5.031.261

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.09

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

6

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

7

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

3.087.739

0

3.087.739

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

9

40.10

3.087.739

0

3.087.739

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10

40.10.15

3.087.739

0

3.087.739

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

11

40.10.15.01

3.087.739

0

3.087.739

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

00.18

9.984.000

0

9.984.000

Subvenții de la alte administrații

13

43.10

9.984.000

0

9.984.000

Subvenții pentru instituții publice

14

43.10.09

9.284.000

0

9.284.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

15

43.10.19

700.000

0

700.000

TOTAL CHELTUIELI

16

18.103.000

0

18.103.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

17

01

17.403.000

0

17.403.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

19

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

20

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

21

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

22

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

23

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

24

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

25

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

26

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

27

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

28

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

29

10.03.01

540.000

0

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

30

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

31

10.03.03

200.000

0

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

32

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

33

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

12.119.000

0

12.119.000

Bunuri si servicii

35

20.01

1.579.000

0

1.579.000

Furnituri de birou

36

20.01.01

110.000

0

110.000

Materiale pentru curățenie

37

20.01.02

330.000

0

330.000

încălzit, iluminat si forța motrica

38

20.01.03

375.000

0

375.000

Apa, canal si salubritate

39

20.01.04

60.000

0

60.000

Carburanți si lubrifianti

40

20.01.05

50.000

0

50.000

Piese de schimb

41

20.01.06

90.000

0

90.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

42

20.01.08

50.000

0

50.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

43

20.01.09

440.000

0

440.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

44

20.01.30

74.000

0

74.000

Reparații curente

45

20.02

365.000

0

365.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana

46

20.03

8.640.000

0

8.640.000

Hrana pentru oameni

47

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

48

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

49

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

50

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51

20.05

675.000

0

675.000

Uniforme si echipament

52

20.05.01

315.000

0

315.000

Lenjerie si accesorii de pat

53

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inventar

54

20.05.30

300.000

0

300.000

Deplasări, detasari, transferări

55

20.06

130.000

0

130.000

Deplasări interne, detasari, transferări

56

20.06.01

50.000

0

50.000

Deplasări in străinătate

57

20.06.02

80.000

0

80.000

Cârti, publicații si materiale documentare

58

20.11

40.000

0

40.000

consultanta si expertiza

59

20.12

60.000

0

60.000

Pregătire profesionala

60

20.13

65.000

0

65.000

Alte cheltuieli

61

20.30

555.000

0

555.000

Reclama si publicitate

62

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

63

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

64

20.30.30

485.000

0

485.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

700.000

0

700.000

Active fixe

67

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

68

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

69

71.01.03

700.000

0

700.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

70

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

71

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

72

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

73

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

74

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

75

20.01.01

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie

76

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

77

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

78

20.01.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifiant!

79

20.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

80

20.01.06

60.000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

81

20.01.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

82

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

83

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

84

20.02

230.000

0

230.000

Hrana

85

20.03

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

86

20.03.01

5.800.000

0

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87

20.05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

88

20.05.01

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

89

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

90

20.05.30

200.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

91

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

92

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

93

20.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

94

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

95

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesionala

96

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

97

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

98

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

99

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100

20.30.30

410.000

0

410.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

0

0

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

102

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

103

64.10

9.984.000

0

9.984.000

Asigurări si asistenta sociala

104

68.10

9.984.000

0

9.984.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

105

01

9.284.000

0

9.284.000

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

106

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

107

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

108

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

109

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

110

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

111

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

112

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

113

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

114

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

115

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

116

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

117

10.03.01

540.000

0

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

118

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

119

10.03.03

200.000

0

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

120

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

121

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

122

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

123

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

124

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

125

20.01.02

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

126

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

127

20.01.04

20.000

0

20.000

Carburanți si lubrifianti

128

20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

129

20.01.06

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

130

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

131

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

132

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

133

20.02

135.000

0

135.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Hrana

134

20.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

135

20.03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

136

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

137

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

138

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

139

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

140

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

141

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

142

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

143

20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

144

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

145

20.06.02

30.000

0

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

146

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

147

20.12

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

148

20.13

35.000

0

35.000

Alte cheltuieli

149

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

150

20.30.30

75.000

0

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

151

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

152

71

700.000

0

700.000

Active fixe

153

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

154

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

155

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

156

68.10.50

9.984.000

0

9.984.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

157

68.10.50.50

9.984.000

0

9.984.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

158

96.10

0

0

0

REZERVE

159

97.10

0

0

0

EXCEDENT

160

98.10

0

0

0

DEFICIT

161

99.10

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

17.403.000

0

17.403.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

17.403.000

0

17.403.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.031.261

0

5.031.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.031.261

0

5.031.261

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.10

5.031.261

0

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

7

33.10.16

3.531.261

0

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10.50

1.500.000

0

1.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.10

3.087.739

0

3.087.739

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

10

40.10

3.087.739

0

3.087.739

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

11

40.10.15

3.087.739

0

3.087.739

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

12

40.10.15.01

3.087.739

0

3.087.739

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13

00.18

9.284.000

0

9.284.000

Subvenții de la alte administrații

14

43.10

9.284.000

0

9.284.000

Subvenții pentru instituții publice

15

43.10.09

9.284.000

0

9.284.000

TOTAL CHELTUIELI

16

17.403.000

0

17.403.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

17.403.000

0

17.403.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

19

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

20

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

21

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

22

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

23

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

24

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

25

10.01.30

327.000

0

327.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariale in natura

26

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

27

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

28

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

29

10.03.01

540.000

0

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

30

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

31

10.03.03

200.000

0

200.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

32

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

33

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

12.119.000

0

12.119.000

Bunuri si servicii

35

20.01

1.579.000

0

1.579.000

Furnituri de birou

36

20.01.01

110.000

0

110.000

Materiale pentru curățenie

37

20.01.02

330.000

0

330.000

încălzit, iluminat si forța motrica

38

20.01.03

375.000

0

375.000

Apa, canal si salubritate

39

20.01.04

60.000

0

60.000

Carburanți si lubrifianti

40

20.01.05

50.000

0

50.000

Piese de schimb

41

20.01.06

90.000

0

90.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

42

20.01.08

50.000

0

50.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

43

20.01.09

440.000

0

440.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

44

20.01.30

74.000

0

74.000

Reparații curente

45

20.02

365.000

0

365.000

Hrana

46

20.03

8.640.000

0

8.640.000

Hrana pentru oameni

47

20.03.01

8.640.000

0

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

48

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

49

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

50

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51

20.05

675.000

0

675.000

Uniforme si echipament

52

20.05.01

315.000

0

315.000

Lenjerie si accesorii de pat

53

20.05.03

60.000

0

60.000

Alte obiecte de inventar

54

20.05.30

300.000

0

300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări, detasari, transferări

55

20.06

130.000

0

130.000

Deplasări interne, detasari, transferări

56

20.06.01

50.000

0

50.000

Deplasări in străinătate

57

20.06.02

80.000

0

80.000

Cârti, publicații si materiale documentare

58

20.11

40.000

0

40.000

consultanta si expertiza

59

20.12

60.000

0

60.000

Pregătire profesionala

60

20.13

65.000

0

65.000

Alte cheltuieli

61

20.30

555.000

0

555.000

Reclama si publicitate

62

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

63

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

64

20.30.30

485.000

0

485.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

65

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

66

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

67

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

8.119.000

0

8.119.000

Bunuri si servicii

69

20.01

1.034.000

0

1.034.000

Furnituri de birou

70

20.01.01

50.000

0

50.000

Materiale pentru curățenie

71

20.01.02

300.000

0

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

72

20.01.03

260.000

0

260.000

Apa, canal si salubritate

73

20.01.04

40.000

0

40.000

Carburanți si lubrifiant!

74

20.01.05

30.000

0

30.000

Piese de schimb

75

20.01.06

60.000

0

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

76

20.01.08

20.000

0

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

77

20.01.09

250.000

0

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

78

20.01.30

24.000

0

24.000

Reparații curente

79

20.02

230.000

0

230.000

Hrana

80

20.03

5.800.000

0

5.800.000

Hrana pentru oameni

81

20.03.01

5.800.000

0

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

82

20.05

440.000

0

440.000

Uniforme si echipament

83

20.05.01

200.000

0

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

84

20.05.03

40.000

0

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte obiecte de inventar

85

20.05.30

200.000

0

200.000

Deplasări, detasari, transferări

86

20.06

75.000

0

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

87

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

88

20.06.02

50.000

0

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

89

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

90

20.12

10.000

0

10.000

Pregătire profesionala

91

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

92

20.30

480.000

0

480.000

Reclama si publicitate

93

20.30.01

50.000

0

50.000

Protocol si reprezentare

94

20.30.02

20.000

0

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

95

20.30.30

410.000

0

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

96

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

97

64.10

9.284.000

0

9.284.000

Asigurări si asistenta sociala

98

68.10

9.284.000

0

9.284.000

CHELTUIELI CURENTE

99

01

9.284.000

0

9.284.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

10

5.284.000

0

5.284.000

Cheltuieli salariale in bani

101

10.01

4.376.000

0

4.376.000

Salarii de baza

102

10.01.01

3.540.000

0

3.540.000

Alte sporuri

103

10.01.06

354.000

0

354.000

Ore suplimentare

104

10.01.07

50.000

0

50.000

Fond de premii

105

10.01.08

100.000

0

100.000

Indemnizații de delegare

106

10.01.13

5.000

0

5.000

Alte drepturi salariale in bani

107

10.01.30

327.000

0

327.000

Cheltuieli salariale in natura

108

10.02

121.000

0

121.000

Tichete de vacanta

109

10.02.06

121.000

0

121.000

Contribuții

110

10.03

787.000

0

787.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

111

10.03.01

540.000

0

540.000

Contribuții de asigurări de șomaj

112

10.03.02

22.000

0

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

113

10.03.03

200.000

0

200.000

--

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

114

10.03.04

10.000

0

10.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

115

10.03.06

15.000

0

15.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116

20

4.000.000

0

4.000.000

Bunuri si servicii

117

20.01

545.000

0

545.000

Furnituri de birou

118

20.01.01

60.000

0

60.000

Materiale pentru curățenie

119

20.01.02

30.000

0

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

120

20.01.03

115.000

0

115.000

Apa, canal si salubritate

121

20.01.04

20.000

0

20.000

Carburanți si lubrifianti

122

20.01.05

20.000

0

20.000

Piese de schimb

123

20.01.06

30.000

0

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

124

20.01.08

30.000

0

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

125

20.01.09

190.000

0

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

126

20.01.30

50.000

0

50.000

Reparații curente

127

20.02

135.000

0

135.000

Hrana

128

20.03

2.840.000

0

2.840.000

Hrana pentru oameni

129

20.03.01

2.840.000

0

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

130

20.04

10.000

0

10.000

Medicamente

131

20.04.01

5.000

0

5.000

Materiale sanitare

132

20.04.02

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

133

20.05

235.000

0

235.000

Uniforme si echipament

134

20.05.01

115.000

0

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

135

20.05.03

20.000

0

20.000

Alte obiecte de inventar

136

20.05.30

100.000

0

100.000

Deplasări, detasari, transferări

137

20.06

55.000

0

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

138

20.06.01

25.000

0

25.000

Deplasări in străinătate

139

20.06.02

30.000

0

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

140

20.11

20.000

0

20.000

consultanta si expertiza

141

20.12

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

142

20.13

35.000

0

35.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

143

20.30

75.000

0

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

144

20.30.30

75.000

0

75.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

145

68.10.50

9.284.000

0

9.284.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

146

68.10.50.50

9.284.000

0

9.284.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

147

96.10

0

0

0

REZERVE

148

97.10

0

0

0

EXCEDENT

149

98.10

0

0

0

DEFICIT

150

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

700.000

0

700.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

700.000

0

700.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

700.000

0

700.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

700.000

0

700.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

700.000

0

700.000

TOTAL CHELTUIELI

6

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

700.000

0

700.000

Active fixe

10

71.01

700.000

0

700.000

Construcții

11

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12

71.01.03

700.000

0

700.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

13

64.10

700.000

0

700.000

Asigurări si asistenta sociala

14

68.10

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

15

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17

71

700.000

0

700.000

Active fixe

18

71.01

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

19

71.01.01

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20

71.01.03

700.000

0

700.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

21

68.10.50

700.000

0

700.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

22

68.10.50.50

700.000

0

700.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

23

96.10

0

0

0

REZERVE

24

97.10

0

0

0

EXCEDENT

25

98.10

0

0

0

DEFICIT

26

99.10

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 4 LA HOTĂRÂREA NR.841/2017SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA-BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

____:___x

r’‘ Si g Q. cu

E cu L—

O) o

a

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

33.644.000

0

33.644.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

16.624.000

0

16.624.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

16.624.000

0

16.624.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.624.000

0

16.624.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.624.000

0

16.624.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

16.624.000

0

16.624.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.624.000

0

16.624.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

10

37.10.03