Hotărârea nr. 836/2017

Hotărârea 836/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 421221/313 din 18.09.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 30 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 30 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.Nr. 836 din 22 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 836 / 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora Ii se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 Iei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

BÎRSAN

DORU-ILIE

MARIA

07.09.1967

BODREA

AUREL

RUXANDRA

28.08.1967

BONȚIDEAN

IOAN

AURELIA

26.08.1967

BRIA

IOAN

ANA

25.08.1967

CIURDAR

EMIL-DUMITRU

LENUȚA

31.12.1966

COLCER

IOAN

LIDIA

09.09.1967

GOIA

VISTIAN

RĂDIȚA-ELENA-MARIA

24.06.1967

GROZA

VICTOR

MARIA

16.06.1967

HETEA

EMIL

CORNELIA

26.01.1967

HULDUSAN

GRIGORE

MARIA

25.08.1967

IONIȚĂ

ION

ILEANA

21.07.1966

MARIN ESCU

IOAN

ELENA-OLGA

26.08.1967

MIRON

ALEXA

LIDIA

25.08.1967

MOLDOVAN

VICTOR-IULIAN

ANA

28.08.1967

MORAR

OCTAVIAN

VARVARA

26.08.1967

MORAR

PETRU

RODICA

03.02.1967

NOGE

DUMITRU

MAGDALENA

09.09.1967

NOJE

VASILE

CORNELIA

10.09.1967

PALINCAȘ

NICOLAE

SILVIA

26.08.1967

POP

IOAN

AURICA

19.08.1967

POP

FLORIN-RADU

LIANA-GEORGINA-THEREZIA

15.07.1967

POP

IOAN

MARIA

09.09.1967

RAD

ALEXANDRU

FLOAREA

26.08.1967

RUS

MIHAI

MARIA

29.08.1967

SAMOILĂ

BENEIAMIN

DAFINA

06.09.1967

TARTA

VALER

ELISABETA

11.08.1967

TIPA

TEODOR

ELISAVETA

15.05.1960

TOPAI

ANDREI

MARIA        ____

17.05.1967

TOROK

BELA

POLEXINA

04.09.1967

WEISS

MICHAEL

MARIA /  /          *\

14.07.1967