Hotărârea nr. 834/2017

Hotărârea 834/2017 - Emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate de către administratorul și rezidenții parcului în Parcul industrial Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de ari. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate de către administratorul și rezidenții parcului în Parcul industrial Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate de către administratorul și rezidenții parcului în Parcul industrial Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419953/49/15.09.2017 al Comisiei abilitată prin Dispoziția nr. 1793/2016 cu verificarea cererilor privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, prin care se constată faptul că solicitarea S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA se încadrează, în principiu, în condițiile de eligibilitate și poate primi acordul de principiu al autorității administrației publice locale pentru a beneficia de aceste facilități fiscale;

Reținând prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale; ale Regulamentului (U.E.) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Ordinului nr. 1451/2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale ;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: