Hotărârea nr. 820/2017

Hotărârea 820/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Arma, Juija Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 382.492/313 din 23.08.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 42 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 42 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.

Președinte cf^ ședință, pCarcea


Nr. 820 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 820 / 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Nr crt Nume familie soți Prenume sot

5                                                    »

Prenume soție

»

Data căsătoriei

1

BANYAI

ALEXANDRU

GHIZELA

07/08/1967

2

BELOIA

1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAVA

DORINA

19/08/1967

3

BENEDEK

LASZLO

IULIANNA

03/08/1966

4

BLĂJAN

TUDOR

NATALIA

02/08/1967

5

BRUCHENTAL

TEODOR

LIVIA

21/08/1967

6

BUDEAN

VASILE

..

ANA

05/08/1967

7

BUNEA

_

IOAN

ELISABETA

01/08/1967

8

CĂPRARIU

DUMITRU

SUSANA

05/08/1967

9

CSAJKO

CAROL

GIZELA-MARIA

12/08/1967

10

CSETE

ISTVAN

ECATERINA

14/08/1967

11

DARVAS

ÂRPÂD

IULIANA

12/08/1967

12

■ 1

DOMBI

ȘTEFAN

ELISABETA

12/08/1967

13

FĂT

CORNEL

MARIA

30/07/1967

14

FERENCZI

BENJAMIN

ILEANA

24/07/1967

15

HORVAT

EMIL-VASILE

MARIA

22/07/1967

16

HUZDUP

ION

LEONIDA

07/08/1967

17

JILOVAN

IONEL

IRINA

14/08/1967

18

KISS

FRANCISC

ELISABETA

29/0771967

19

KOSZEGI

FERENC

ANA

17/08/1967

20

LAZAR

ADRIAN

ELENA

12/11/1966

21

LAZAR

LUCREȚIA

REMUS

19/07/1967

22

LAZĂR

IOAN

DORINA

12/08/1967

23

LEHENE

IOAN

EUGENIA

19/08/1967

24

MARC

DUMITRU

ILEANA

01/07/1967

25

MOLDOVAN

ȘTEFAN

TEREZIA

27/11/1965

26

MOLDOVAN

VALER

MARIA

29/07/1967

27

MOROCĂZAN

IOAN

EUGENIA       A

16/08/1967

28

NIERGEȘ

VASILE

ROZALIA             *\

16/08/1967

29

PAKAI

FRANCISC

EVA    | J        © 1

29/07/1967

30

POP

GAVRIL

GHEORGHIȚA^lJ^Ș^i

14/08/1967


Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

POP

IOAN

AURELIA

09/08/1967

POPA

IOAN

ILIANA

05/08/1967

RUS

SEVER

LIVIA

15/08/1967

SCHULLER

HORST-DIETER

EDITA

31/07/1967

SIMON

LADISLAU

VIORICA-MARIA

31/07/1967

ȘTEFAN

NECULAI

SILVIA

15/08/1967

SUCIU

ANANIE

VICTORIA

21/08/1967

TEGLAS

FRANCISC

ELISABETA

17/08/1967

TEGZEȘIU

MIRCEA-PAVEL

EUGENIA-RODICA

03/08/1967

VERESS

FRANCISC-ALMOS

ENIKO

03/07/1965

VOIOS

GRIGORE

OLIMPIA-RODICA»' .

14/08/1967

ZSIGA

ȘTEFAN

AURELIA /V/--\

16/08/1967