Hotărârea nr. 818/2017

Hotărârea 818/2017 - Aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 382483/102/23.08.2017 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017);

în urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 din Hotărârea nr. 588/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017), în sensul modificării modalității de ocupare a funcților publice de conducere, vacante și temporar ocupate, respectiv:

  • - șef serviciu - o funcție publică de conducere la Serviciul Ordine și Siguranță Publică din cadrul Direcției Ordine publică și Trafic Rutier, Direcția Generală Poliția locală (temporar ocupată de către Badiu Alexandru Gabriel);

  • - șef birou - două funcții publice de conducere (șef birou la Biroul Ordine publică - zona IV, vacantă și șef birou la Biroul Ordine publică - zona VII, temporar ocupată de către Pleșa Vasile), din cadrul Serviciului Ordine și Siguranță Publică, Direcția Ordine publică și Trafic Rutier, Direcția Generală Poliția locală, urmând ca acestea să fie ocupate prin recrutare.

Art. II. Anexa 1 la Hotărârea nr. 588/2016, modificată, se constituie în Anexa la prezenta hotărâre și

Nr. 818 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 818/2017


PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE pentru anul 2017 (aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)

Funcția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al municipiului Cluj-Napoca

1

1

0

Arhitect șef

1

0

1

1

Director general în cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

2

1

1

1

Director executiv în cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

11

9

2

2

Director executiv adjunct din cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale

1

1

0

Șef serviciu

44

42

2

1

1

Șef birou

16

10

6

4

2

Total categoria funcționari publici de conducere

76

64

12

0

0

8

0

4

Auditor, clasa I, grad profesional asistent

2

0

2

2

Auditor, clasa I, grad profesional principal

0

0

0

0

Auditor, clasa I, grad profesional superior

4

3

1

1

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

18

9

9

4

9

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

4

2

2

4

2

4

2

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

10

8

2

2

2

2

Consilier, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Consilier, clasa I, grad profesional asistent

13

11

2

6

2

Consilier, clasa I, grad profesional

13

7

6

6

5

6

6

Consilier, clasa I, grad profesional superipf

<\

X * \

158

136

22

5

5

22

Expert, clasa I, grad profesional debutant

0

0

0

0

Expert, clasa I, grad profesional asistenți.

0

0

0

o •

Expert, clasa I, grad profesional princjpjșL

0

0

0

0

Expert, clasa I, grad profesional superi

0

0

0

0

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

1

0

1

1

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

46

28

18

12

18

Inspector, clasa I, grad profesional principal

68

49

19

12

15

12

19

Inspector, clasa I, grad profesional superior

92

78

14

15

15

14

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

6

2

4

4

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

60

48

12

31

12

Polițist local, clasa I, grad profesional principal (funcție publică specifică)

33

29

4

31

3

31

4

Polițist local, clasa I, grad profesional superior (funcție publică specifică)

34

25

9

3

3

9

Total funcții publice clasa I

562

435

127

78

78

78

0

127

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal

0

0

0

0

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior

6

6

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional principal (funcție publică specifică)

0

0

0

0

Polițist local, clasa II, grad profesional superior (funcție publică specifică)

2

2

0

0

Total funcții publice clasa II

8

8

0

0

0

0

0

0

Referent, clasa III, grad profesional debutant

0

0

0

0

Referent, clasa III, grad profesional asistent

6

2

4

1

4

Referent, clasa III, grad profesional principal

3

0

3

1

1

o

3

Referent, clasa III, grad profesional superior

29

20

9

9

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant (funcție publică specifică)

3

1

2

1

2

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent (funcție publică specifică)

38

26

12

1

18

1

12

Polițist local, clasa III, grad profesional principal (funcție publică specifică)

15

4

11

18

4

18

11

Polițist local, clasa III, grad profesional superior (funcție publică specifică)

23

20

3

4

4

o

3

Total funcții publice clasa III

117

73

44

24

24

24

0

44

Total funcții publice de execuție   z''”’ w., 4

687

516

171

102

102

102

0

171

Total funcții publice                      ------

763

580

183

102

102

110

0

175