Hotărârea nr. 815/2017

Hotărârea 815/2017 - Finanțarea de la bugetul local a subproiectului Orășelul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a subproiectului Orășelul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a subproiectului Orășelul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova cu suma de 450.000 lei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 381279/105/23.08.2017 al Biroului Relații externe și investitori, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 450.000 de lei, în vederea finanțării de la bugetul local al subproiectului Orășelul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova;

în conformitate cu prevederile HCL nr. 538/2016 privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România și orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova;

în conformitate cu prevederile HCL nr.204/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017;

în conformitate cu prevederile art 35(1) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată, articol care se refera la posibilitatea de colaborare sau asociere a autorităților deliberative locale în vederea realizării unor lucrări și servicii locale;

în conformitate cu Ordinul Ministerului Finațelor Publice nr 1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art.35(l) din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr 1120/2014 privind finanțele publice locale, art 1. și art.2, ordin care cuprinde- anexa nr. 1 la procedura Acordului cadru de finanțare a unor lucrări publice de către autorități publice locale pe teritoriul Republicii Moldova;

Văzând Decizia nr 8/22 din 09.12.2016 a Consiliului Orășenesc Ungheni cu privire la finanțarea Proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni în anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 35 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și în temeiul art. 15 alin 5, art.36, art 39 si art.45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă subproiectul Orășelul copiilor din cadrul proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul partener Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova, conform Anexei 1. care este parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu local.

Art 2.Se aprobă finanțarea integrală, de către Municipiul Cluj-Napoca a subproiectului „Orășelul copiilor”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni în valoare de 450.000 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, titlul VII „Alte transferuri”, cod indicator 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate”.

Art 3. Se aprobă acordul de finațare nr 1/24.08.2017, încheiat între Orașul Ungheni, Republica Moldova și Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2.

Art 4. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze, în numele municipiului Cluj-Napoca, acordul de finanțare nr. 1/24.08.2017.

Art.5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Biroului de relații externe și investotori.

Nr. 815 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA 1 la hotărârea nr. 815/2017

TEHNICO-ECONOMIC

„Orășelul Copiilor”

parte a proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul

Ungheni”


Lucrări executate în cadrul proiectului de reabilitare a Parcul Centrâl din Ungheni


ETAPA I

Capitolul 1 - Lucrări de amenajare

Nr d/o

Tip lucrare

unitate de măsură

volum

cost unitate de măsură (MDL)

cost total (MDL)

cost total (ron)

contribuție

1

Alei

m2

1969

415

817907

179759,8

Primăria mun. Ungheni

2

Scaune

buc.

40

1026

41040

9019,8

Primăria mun. Ungheni

3

urne

buc.

40

1232

49280

10830,8

Primăria mun. Ungheni


Capitolul 2 - Lucrări de electricitate

1

lucrări de electricitate

202183

44435,8

Primăria mun. Ungheni

inclusiv felinare

buc.

46

1642

75532

16600,4

Primăria mun. Ungheni

Capitolul 3 - înverzi rea gazoanelor

1

gazon

ha

0,56

203750

114100

25076,9

Primăria mun. Ungheni

Capitolul 4 - Parcări auto

1

amenajare parcare auto

m2

154

505,2

77800

17098,9

Primăria mun. Ungheni

EXECUTOR/CONTRACTANT

SRLAGROSCOP

TOTAL 1 ETAPĂ

1 302 310

286221,97

Primăria mun. Ungheni


ETAPA II

Capitolul 1 Lucrări de amenajare

Nr d/o

Tip lucrare

volum

unitate de măsură

cost unitate de măsură

cost total (MDL)

cost total (ron)

contribuție

1

alei din beton asfaltic

m2

560

543,5

304360

66892,3

Primăria mun. Cluj-Napoca

2

alei pavaj vibropresat

m2

201

506,5

101806

22374,9

Primăria mun. Cluj-Napoca

3

amenajare 4 terenuri de joacă pentru copii

m2

1920

157

301440

66250,5

Primăria mun. Ungheni

4

bloc administrativ

buc.

1

85000

85000

18681,3

Primăria mun. Ungheni
5

bloc sanitar

buc.

1

18750

18750

4120,9

Primăria mun. Ungheni ..

6

scaune

buc.

26

1990

51740

11371,4

Primăria mun. Ungheni

7

urne

buc.

26

1740

45240

9942,9

Primăria mun. Ungheni

8

supraveghere video

set

1

43750

43750

9615,4

Primăria mun. Ungheni

Capitolul 2 - Lucrări de electricitate

1

lucrări de electricitate

117556

25836,5

Primăria mun. Ungheni

inclusiv felinare

buc.

22

2663

58585

12875,8

Primăria mun. Ungheni

EXECUTOR/CONTRACTANT

SRLCONSVIAND

TOTAL

1 069 642

235086,2

Capitolul 3 - Elemente de joacă și complexe sportive pentru „Orășelul copiilor"

Nr d/o

Denumire echipament (cod)

unitate de măsură

volum

cost unitate de măsură

cost total (MDL)

cost total (ron)

contribuție

VÂRSTA 1-3 ANI

■'    ? ¥• .V

s; !■;? . •;" ț- ?

.7 V- -             < 1 7' ;

1

Complex de joaca (CJ 1-3.3)

buc.

1

41210

41210

9057,1

Primăria mun. Cluj-Napoca

2

Balansoar pe arc elicoidal tip "Ponei" (BES 1-3)

buc.

2

'' 6413

12826

2818,9

Primăria mun. Cluj-Napoca

3

Carusel cu 6 locuri (C 6.1-3)

buc.

1

12960

12960

2848,4

Primăria mun. Cluj-Napoca

4

Pavilion (P 1-3)                            4

buc.

2

12379

24758

5441,3

Primăria mun. Cluj-Napoca

5

Carcasă pentru leagăn (CL 1-3.1)

buc.

2

4960

9920

2180,2

Primăria mun. Cluj-Napoca

6

Leagăn (L 1-3.1)

buc.

2

4808

9616

2113,4

Primăria mun. Cluj-Napoca

7

Nisipieră de tip închis NÎ1-3

buc.

2

4692

9384

2062,4

Primăria mun. Cluj-Napoca

8

Balansor pe suport fixat (BF 1-3)

buc.

2

3936

7872

1730,1

Primăria mun. Cluj-Napoca

9

Complex de Joacă (CJ 1-3.2)

buc.

1

38928

38928

8555,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

10

Complex de joacă (CJ 1-3.1)

buc.

1

33712

33712

7409,2

Primăria mun. Cluj-Napoca

| 11

Măsuță cu scăunele (MS 1-3)

buc.

1

4100

4100

901,1

Primăria mun. Cluj-Napoca

,7 71.-

VÂRSTA 3-7 ani

» -V •   ■

i      ,       :'ș. '   '

1

Carcasă pentru leagăn dublu (CL 3-7.2)

buc.

2

5216

10432

2292,7

Primăria mun. Cluj-Napoca

2

Leagăn (L 3-7.2)

buc.

4

1459

5836

1282,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

3

Nisipieră de tip deschis (ND 3-7)

buc.

1

6112

6112

1343,3

Primăria mun. Cluj-Napoca


4

Complex de Joacă (CJ 3-7.2)

buc.

1

83136

83136

18271,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

5

Tablă de scris (TS 3-7)

buc.

2

2720

5440

1195,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

6

Carusel cu 8 locuri (C 8.3-7)

buc.

1

12320

12320

2707,7

Primăria mun. Cluj-Napoca

i

Bătută cu împrejmuire (B 3-7.1)

buc.

2

9728

19456

4276,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

8

Complex sportiv (CS 3-7.1)

buc.

1

30880

30880

6786,8

Primăria mun. Cluj-Napoca

9

Cățărătoare metalică (CȚM 3-7.1)

buc.

1

2358

2358

518,2

Primăria mun. Cluj-Napoca

16

Cățărătoare metalică (CȚM 3-7.2)

buc.

1

3485

3485

765,9

Primăria mun. Cluj-Napoca

11

Balansor elastic pe suport de spirală

3-7.1)

buc.

1

6640

6640

1459,3

Primăria mun. Cluj-Napoca

12

Balansor elastic pe suport de spirală "Motocicleta" (BES3-7.2)

buc.

1

6480

6480

1424,2

Primăria mun. Cluj-Napoca

Complex de joaca «Vapor »

buc.

1

579483

579483

127358,9

Primăria mun. Cluj-Napoca

■ i

VÂRSTA 7-12 ANI

.. .' •

; i- ■             .

1

i

Complex mixt pentru joacă-sport (CM JS 7-12)

buc.

1

67520

67520

14839,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

2

Carcasă pentru leagăn dublu (CL 3-7.2)

buc.

3

5216

15648

3439,1

Primăria mun. Cluj-Napoca

3

Leagăn (L 7-12.3)

buc.

6

2282

13692

3009,2

Primăria mun. Cluj-Napoca

4

Complex sportiv (CS 7-12.3)

buc.

1

23040

23040

5063,7

Primăria mun. Cluj-Napoca

S

Complex sportiv CS 7-12.4

buc.

1

20800

20800

4571,4

Primăria mun. Cluj-Napoca

d

Complex sportiv CS 7-12.1

buc.

1

45989

45989

10107,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

7

Complex sportiv CS 7-12.2

buc.

1

26240

26240

5767,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

8|

Complex de Joacă CJ 7-12.1

buc.

1

84480

84480

18567,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

9|

Bătută cu împrejmuire B 7-12.2

buc.

1

9728

9728

2138,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

1 !;■• ;

APARATE FITNESS

x ■'             ! ,• :

1

Aparat Fltness AF 4

buc.

1

7128

7128

1566,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

2

Aparat Fltness AF 3

buc.

■1

5376

5376

1181,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

3

Aparat de Fitness AF 2

buc.

1

4200

4200

923,1

Primăria mun. Cluj-Napoca

4

Aparat Fitness AF 12

buc.

1

6988

6988

1535,8

Primăria mun. Cluj-Napoca

5

Aparat Fitness AF 14

buc.

1

5312

5312

1167,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

6

Aparat Fltness AF 6

buc.

1

5120

5120

1125,3

Primăria mun. Cluj-Napoca

7

4-------------

Aparat Fitness AF 13

buc.

1

8886

8886

1953,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

8

Aparat Fitness AF 8

buc.

1

8894

8894

1954,7

Primăria mun. Cluj-Napoca

9

Aparat Fitness AF 9

buc.

1

7700

7700

1692,3

Primăria mun. Cluj-Napoca

10

Aparat Fitness AF 5

buc.

1

4368

4368

960,0

Primăria mun. Cluj-Napoca


<LS>11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Aparat Fltness AF 10

Aparat Fltness AF 15

Aparat Fitness AF 11

Aparat Fltness AF 1

Aparat Fltness AF 7

VÂRSTA 12 ANI +


buc.

buc.

buc.


1

3


Masă de tenis exterior MTE 12+

Complex sportiv de tip deschis Dale din cauciuc 4906EXECUTOR/CONTRACTANT(lucrari) POWERTEAM SRL(Elemente de joaca) TOTAL

TOTAL

Primarul Municipiului Ungheni1

4913

4913

1079,8

Primăria mun. Cluj-Napoca

1

4012

4012

881,8

Primăria mun. Cluj-Napoca

1

4896

4896

1076,0

Primăria mun. Cluj-Napoca

1

11200

11200

2461,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

1

4520

4520

993,4

Primăria mun. Cluj-Napoca

A'.:; .

■■ț • ,                                           -i..

■: ...

■ .<... , ■ . • .*

2

8000

16000

3516,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

1

70368

70368

15465,5

Primăria mun. Cluj-Napoca

180

1011

181980

39995,6

Primăria mun. Cluj-Napoca

2371952

521308,1

1646342

361833,4

1 965 786

432040,9

Primăria mun. Ungheni

2 052 508

451100,7

Primăria mun. Cluj-Napoca


Alexandru AMBROS


ELEMENTE DE JOACĂ SI COMPLEXE SPORTIVE PE CATEGOnll DE VÂRSTEDESCRIEREAComplex de joacă

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 1-3 ani.

ComvonenfaConstructia va fi constituita din 2 turnuri cu acoperiș, 2 tobogane din otel, scara, podeț pentru alpinism cu funie, trecere de tip "tubus ", balustrada cu disc rotitor, panou geamulet, scara rotunda.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm. Scara din placqj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai puțin de 24mm. Toboganele vor deține platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti.

Podeaua turnurilor urmeaza afl de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm fiind cortfecționata din plăceți nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm. Scara rotunda va deține o secțiune de cel puțin 33mm si grosimea 2,8mm. Trecerea de tip "tubus" va fi confecționată din PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla). Acoperișul si discul rotitor urmeaza afl din HDPE (polietilena de înalta densitate). Panoul geamulet necesita afl din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm.

Detaliile din placaj vor fl șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fl vopsite in câmp electrostatic pentru a le cottferl rezistentă la mediul exterior. Elementele metalice necesita a fl vopsite in câmp electrostatic pentru a le cortferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla), HDPE (polietilena de înalta densitate).

Caracteristici tehnice; Dimensiuni generale minime ale construcției: lungimea - 3542mm, lățimea - 2672mm, înălțimea - 2556mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm.Placcy'ul acoperișului si părților laterale ale turnului - grosimea de cel puțin 12 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, țeava acestora -secțiune de cel puțin 0 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea 700 mm.


Pajansopr pe,arc țl(coidal tip "Pone»”.

Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 1 pina la 3 ani.

Construcția este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protecții laterale ale scaunului in forma de ponei (sau echivalent), bare-suporturi pentru miini si picioare.

Elementele metalice sunt vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite șl acoperite cu vopsea profesionala din două componente.


Materiale.' otel. plac», rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice '.Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea - 760-780mm. lățimea - 480-490mm. înălțimea - 952mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea minima de 15mm. Secțiunea minima a barei arcului este de 20 mm. Greutatea maxima a utilizatorului -120kg.

Cerințe nentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fl adâncite în sol (pămînt) nu mal puțin de 0,5Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea = 500 mm.

3

Carus locur

el cu

6

C 6.1-3

Carusela cu 6 locuri

Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 1 pina la 3 ani. Construcția necesita a fl confecționată din țeava portanta cu secțiunea minima de 89mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este coqfeclinat din țeava cu diametrul minim de 33 mm si țeava patrala cu o secțiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in condiții de uzina, pe care vor fl amplasate 3 scaune duble din placqj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, deforma patrata, cu miinere metalice, secțiunea minima de 21mm. Detaliile din placqj urmeaza a fl minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.

Podeaua necesita a fi confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu crestături (informa de plasa) care nu permit alunecarea.

Materiale din care necesita a fi realizat: p/neg/. otel, plastic.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale ale construcției: diametrul - 1620-1650mm, înălțimea - 640-650 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) - de la 60mm plna la HOmm.

Cerințe nentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fl adâncite în sol (pămînt) nu mal puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea « 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea - 700 mm.

1

4

Pavlll

jn

P 1-3

Pavilion

Casuta este destinata copiilor cu virsta de la 1 la 3 ani.

Componente:constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperiș, abac colorat, cilindri colorați, scaun. Elementele metalice necesita a fl vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: placai rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie El, dispozitive de flxare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj urmeaza a fl șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea între 1400 mm -1420 mm, lățimea 1230mm -1250 mm, înălțimea 1600 mm -1620 mm.

Pilonii de susținere necesita a fl realizați din țeava de profil metalic cu dimensiuni de minim 60x60 mm. Podeaua va fl din placaj laminat cu strat antiderapant cu grosime de cel puțin 15 mm. Elementele acoperișului, scaunele și pereții laterali necesită a fl realizate din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de minim 19 mm. Pantele trebuie să fie realizate din placqj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 9 mm. "Covrigii colorați" vor fi realizați din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de minim 18mm, șlefuit și vopsit în 3 straturi cu vopsea profesională.

Cerințe nentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fl adâncile în sol (pămînt) cel puțin la adîncimea de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: Lungimea - 300 mm, lățimea = 300

2

.gaboX,

mm, înălțimea - 300 mm.

5

Carca leagă

;ă pe

i

ntru

CL 1-3.1

Carcasa pentru le a ea n

Leagănul este destinat copiilor cu virsta de la 1 anpînă la 3 ani. Comoonenie'.carcasa va fi constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 suspensie (pentru 1 scaun+ lanțuri). Scăunel (pentru copii dela 1 an pînă la 3 ani) care va fi confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) cu lanț galvanizat si asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului. Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Caracteristici tehnic ; Dimensiuni generale ale construcției: Lungimeaîntre 2300 mm - 2500 mm, lățimea între 1100 mm - 1200 mm, înălțimea între 2300 mm - 2500 mm. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea cel puțin de 0 57 mm, bara metalica orizontala va deține secțiunea de profil de cel puțin 60x40x3 mm.

Cerințe Dentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) cel puf in cu 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd a fi betonate (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: Lungimea ■ 400 mm, lățimea « 400mm, înălțimea » 700 mm.

1

1 *

2

6

Leagă

i

L 1-3.1

Scaun leaean cu protecție (pentru copii pînă la 3 ani).

Scaunul este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Echipamentul necesita a fi confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, plastic.

Dimensiuni tzenerale minune ale scaunului: Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înălțimea - 294mm.

2

7

Nlslpl închis

?ră di

a tip

NÎ1-3

Nisinieră de tio închis

Comoonente: construcția va fi constituita din 4 suporturi metalice. 4 placi laterale, 2 placi(capace), 2 suporturi metalice secundare.

Plăcile si capacele sunt confencționate din placaj rezistent la umiditate fiind acoperite cu vopsea acrii, pe bază de apa in două straturi, cu grosimea minima de 12 mm si 30 mm corespunzător.

Elementele metalice sunt vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior,

Caracteristici tehnice. ‘.Dimensiuni generale minime ale construcției: 1345mm xl250mm x300mm.

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.

*

2

8

Balan supor

i

I

or p< fixai

BF 1-3

Balansor pe suport fixat

Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 1 la 7 ani.

Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mânere, baza metalica.

Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale balansoarului trebuie sa cuprindă placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie El, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, Detaliile din placaj urmeaza a fi șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea de 2200mtn - 2400 mm. lățimea 290 mm -300 mm, înălțimea 820 mm - 830 mm. Suportul de legănare al balansoarului va fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune de minim 60x40 mm, cu scândura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de minim 9 mm. Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune de cel puțin 0 42 mm. Scaunele și

2

• •

spetezele leagănului urmea^t a fi confecționate din placcțj vopsit rezistent la umu...ate, cu grosimea de minim 12 mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune de cel puf in 0 21 mm, amortizoarele necesita a fi din cauciuc, cu grosime de cel puțin 20 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea = 400 mm, lățimea ~ 400 mm, înălțimea = 700 mm._______________________________________________________________________________________

Complex de joaca

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 1-3 ani.

Componente; Construcția va fi constituita din 1 turn cu acoperiș si 1 turn simplu, 1 podeț cu balustrada de tip "val”, tobogan din otel, scara, cataratoare din metal de tip "liana ", cataratoare din metal de tip "scara pompieri", panou "floare ", panou geamulet.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri” si "liana"cu o secțiune de cel puțin 33mm si grosimea 2.8mm. Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai puțin de 24mm. Toboganul trebuie sa dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganul va deține borduri in ambele part!

Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea va fi confecționată din placctf nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 13 mm și 24 mm corespunzător. Panoul "floare" urmeaza afl din HDPE (polietilena de inalta densitate).

Panoul geamulet necesita a fi din placqf rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm.

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din două componente. Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita afl vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: otel, inox, placaj, plastic, HDPE (polietilena de inalta densitate).

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale construcției; lungimea - 4520mm, lățimea - 2588mm, înălțimea - 2613mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 - 800mm. Placajul acoperișului si părților laterale ale turnului - grosimea de cel puțin 12 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, țeava acestora -secțiune de cel puțin 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime detlungimea - 400 mm, lățimea ~ 400 mm, înălțimea 700 mm._______________________________________________________________________________________

Complex de joacă

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 1-3 ani.

Componente: Construcția va fi constituita din 2 turnuri, 2 tobogane din otel, scara, cataratoare din metal de tip "liana", balustrada cu disc rotitor, podeț cu balustrade de tip "val” cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip "scarapompieri",

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3 mm, cataratoare de tip "scara pompieri” cu o secțiune de cel puțin 33mm si grosimea 2.8mm. Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai puțin de 24mm. Toboganele trebuie sa dețină platforme de pornire cu bară care va


determina copilul să se așc^, bandă de accelerare fi porțiune de frînare. In scop... excluderii traumării copiilor, toboganele vor deține borduri in ambele parti.

Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea vor fi confecționate din placcțj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm și 24 mm corespunzător. Balusradele trecerii vor dispune de elemente decorative din placaj. Discul rotitor urmeaza a fi din HDPE (polietilena de înalta densitate).

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperlite cu vopsele profesionale din două componente. Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale; otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de jlxare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de inalta densitate).

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea 3500-3600mm, lățimea - 3400-3500mm, înălțimea -1600-1700mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 - 800mm.Placajul acoperișului si părților laterale ale turnului - grosimea de cel puțin 12 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, țeava acestora -secțiune de cel puțin 0 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm.

Cerințe oentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sorii in urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: lungimea - 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea “ 700 mm.

11

Masu s că un

ă cu île

MS 1-3

Mâauta cu scaunele pentru utilizare în aer liber

Setul este destinat copiilor cu vîrsta de la 1 an.

Construcția va fi constituită din piloni portanțl cu elemente decorative, șezuturi si blat, toate unite între ele prin intermediul unui carcas subteran.

Pilonii portanti ai măsuței si scăunelelor necesita a jl cottfeclionati din țeava cu dimensiunile minime de 60mm*60mm si 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere.

Suprctfata șezuturilor și a hiatului vor a fi din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin I5mm. elemente decorative urmeaza a fi confecționate din placaj rezistent la umiditate.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Detaliile din placaj urmeaza a fi minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.

Materiale: otel, placai, plastic.

Dimensiuni generale ale mesei, nu mai puțin de: Diametrul -1225mm, înălțimea -540mm.

y IrT

1

1

Carca: leagăn

ă pe

dubi

1

)tru u

Carcasa pentru leagan dublu

Leagănul este destinat copiilor cu virsla de la 3 la 7 ani.

Componente: construcția va fi constituita din 2 suporturi metalice portante, a unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri), care necesita a fi confecționate din metal învelit în cauciuc (cauciucat) cu lanț galvanizat. Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie cuprinse: Lungimea între 3500 mm - 3600 mm, lățimea între 1100 mm -1200 mm, înălțimea între 2300 mm - 2400 mm. Suporturile metalice

/l

/1

5    1

..

2

W                         V *

portante trebuie sa fie confecționate din ttu^a de otel cu secțiunea minima de 0 57 mm, bara metalica orizontala va deține secțiunea de profil de cel puțin 60 x 40 x3 mm.

Cerințe centru instalare; Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) cel puțin la adîncimea de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea = 700 mm.

2

Leaj

?ăn

Scaun leasan cu speteaza

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 la 7 ani. Echipamentul va fi constituit din carcasa din otel, șezut si speteaza din placaj rezistent la umiditate, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip inchis.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Detaliile din placaj urmeaza a fi minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.

Materiale; ulacai. otel, cauciuc, Dlastic.

Dimensiuni generale minime ale scaunului: Lungimea - 400 mm, lățimea -440mm, înălțimea - 380 mm.

*

3

Nlsl| dese

)leră hls

de tip

Nisiniera de tio deschis hexagonala cu 6 locuri

Componente: construcția va fi constituita din 6 suporturi metalice. 6 placi laterale, 6 placi (șezuturi).

Plăcile si șezuturile sunt confencționate din placaj rezistent la umiditate fiind acoperite cu vopsea acrii, pe bază de apa in două straturi, cu grosimea minima de 12 mm si 30 mm corespunzător.

Elementele metalice sunt vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale construcției: 2259mm x2596mm x300mm.

Materiale: otel, olacai rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate. capace din plastic în locurile suturilor de filet.

4

Corn Joac

plex ă

ie

Comple^.dejoacA

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-7 ani, Comnonente:Constructia va fi constituită din turn dublu cu înălțimea diferită a podelelor, trei panouri de tip "geamuleț", 1 acoperiș, tobogan spiral, tobogan drept, scară, leagăn dublu, masa cu doua scaune si nisipiera.

Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase, Toboganulele trebuie sa dețină platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor deține borduri in ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm si vor fi realizate din fibra din sticla armata. Platforma turnului urmeaza a fi de forma

£

&

,.i ■

FI

T '

A

IU

-
patrata, realizată din placaj laminat armderapant și rezistent la apa. Platforma va deține un parapet protector sub forma unui gardut.

Scaunele pentru leagan trebuie sa fie realizate din placaj nelunecos rezistent la apa cu lanțuri galvanizate. Pilonii trebuie sa fie acoperiri cu capace de plastic. Detaliile din lemn si placaj necesită a fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente în condiții de uzină.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale; lemn, placai rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla).

Caracteristici tehnice ; Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea -5800mm, lățimea - 5100mm, înălțimea - 3700mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1250mm, nivel 2 - 1550mm. Toboganele - grosimea minim 4 mm. Toboganul drept urmînd a fi instalat la nivelul 1, cel spirală la nivelul 2. Placajul podelei platformei turnului - grosimea de cel puțin 15mm, cel al acoperișul turnului - grosimea nu mai puțin de 12 mm. Țeava pilonilor - dimensiune de cel puțin 90x90mm, grosime minima - 3 mm. Pilonul de sprijin de baza a toboganului - diametrul de cel puțin 133mm. Treptele - grosimea nu mal puțin de 24mm, bordura laterală pentru fixarea treptelor • grosimea minima de 35mm. Țeava balustradei scării - diametrul minim de 33mm. Placajul scaunelor si mesei - grosimea de cel puțin 35 si 15mm. Placqjul lateralelor nislpierei - grosimea de cel puțin 15 mm.

Cerințe centru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime detLungimea » 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea - 700 mm.

5

Tablă

ie scris

Tabla de scris cu creta

Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an.

ComDonente: construcția va fi constituita din 2 suporturi metalice portante si unei table pentru desen cu creta.

Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de minim 15 mm cu crestături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le corferi rezistentă la mediul exterior.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale construcției: Lungimea - 1250mm, lățimea - 125mm, înălțimea - 1500 mm. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de cel puțin 60 x 40 x3 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile.

toate elementele de spryin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime

Carusel cu 8


de : Lungimea = 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea = 700 mm.________

Carusela cu 8 locuri

locuri


Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 7 ani. Construcția necesita a fi corfectionata din țeava portanta cu secțiunea minima de 89mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radlali de susținere. Carcasul este confectinat din țeava cu diametrul minim de 33 mm si țeava palrata cu o secțiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in condiții de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu gr osimea de 21 mm, de forma patrata, cu miinere metalice, secțiunea minima de 21mm. Detaliile din placaj urmeaza a fi minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.

Podeaua necesita a fi confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de minim 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea.

Materiale din, care                               otel, plastic.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale construcției: diametrul - 1630mm, înălțimea - 648 mm. înălțimea bazei platformei de la sol (pamint) - de la 60mm pina la llOmm.

Bătută cu I împre mulre


Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure fi fiabile, toate elementele de sprț/in urmeaza a fi adâncite In sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crefie rigiditatea, apoi urmtnd procesul de belonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: Lungimea ” 400 mm, lățimea 400 mm, înălțimea " 700 mm.________

TRAMBULINA. (Bătut cu împrejmuire)

Trambulina este destinata copiilor cu virsta de la 3 la 7 ani.

Construcția va fi constituita din carcasa din otel in forma rotunda cu piloni de sprijin la care urmeaza a fi fixate pinza pentru sărituri, plasa de protecție si scara.

Carcasa, scara si pilonii de sprijin necesita a fi confecționate din țeava din otel.

Pinza pentru sărituri va fi realizata din polipropilena durabila si urmeaza a fi conexata la carcasa prin intermediul a 47 arcuri galvanizate. Plasa de proiecție necesita a fi confecționată din nailon care va fi montata pe pilonii de sprijin, la locul de intrare/ieșire urmind a fi prevăzute dispozitive de închidere cu fermoar, in scopul prevenirii căderii accidentale a copilului. Materiale: otel, nailon, polipropilena, plastic.

Dimensiuni generale minime ale construcției: Diametrul - 4570mm.


8

Corn

T5

A X

portiv

Complex sportiv

Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: 6 niloni de snriiin. spalier, scara flexibila, bare pentru catarare cu miinele, bara "pompieri”, inele, perete pentru alpinism, plasa, abac din 3 rinduri, cuburi.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu dimensiunea de cel puțin 90x90mm, grosime minima - 3mm, spalierul fi o instalație (plasa) pentru cățărat din bare metalice cu o secțiune de cel puțin 33 mm, plasă din frânghie cu deminsiunea de 16mm din polipropilenă inpletita din 6- fibre armate de metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval,o scară flexibilă dintr-un cablu de construcție dublă din cel puțin 6 fire de metal armat cu polipropilenă cu miez din cauciuc cu traversă sub formă de tub cu grosimea de cel puțin 33 mm, bară pompieri cu o secțiune de cel puțin 33mm, inele de gimnastică.

Peretele pentru alpinism va fi confecționai din placqț rezistent la apa, cu grosime de cel puțin 15 mm. Toate elementele din metal conectate sunt cu diametrul nu mai puțin de 0 21 mm fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea de 2.5 mm. Coborire de pompieri realizata din țeava din otel cu diametrul minim de 33mm si grosimea 2.8mm. "Covrigi colorați" realizați din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 30mm. Cuburile colorate vor fi realizate din lemn, cu dimensiunea 110x110x110 mm.

Unghiurile joncținilor pilonilor porlanți ai construcției sunt acoperite cu căptușeală din placqf vopsit rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm, de formă rotunjită. Detaliile din lemn sunt șlefuite minuțios, lustruite și vopsite cu vopsele profesionale din două componente.

Pilonii trebuie sa fie acoperițl cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: lemn. otel, tolacai. fire de metal armat cu oolioronilenă. dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice.: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai Dutin de: Lungimea-3215mm, lățimea - 1950mm, înălțimea - 2480mm. Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea - 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea = 700 mm.
9

Căță met;

rătoa îllcă

re

Cățărătoare din metal

Cățărătoareaeste destinată copiilor cu virsta de la 3-7 ani.

Construcția va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana.

Carcasa necesita a fi confecționată din țeava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minimde 27mm cu grosimea metalului cel puțin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: otel.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea 2133 mm, lățimea 703mm, înălțimea 1267mm.

10

Căță mets

'ătoa illcă

re

Cățărătoare din metal

Cățărătoarea este destinată copiilor cu virsta de la 3-7 ani.

Construcția va fi constituita din carcasa din otel de forma pânză de păianjen.

Carcasa necesita a fi confecționată din țeava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minim de 27mm cu grosimea metalului cel puțin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Mshdâki otel.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mal puțin de: Lungimea 2633 mm, lățimea 33mm, înălțimea 1617mm.

11

<n "O UJ

3L a> a>

3 *2 “

ax u v>

o   s'

z;    «

£ <u -2 ■= TS S

Balansoar ne arc elicoldat "Avion".

Balansoarul este destinat copiilor cu vărsta de la 3 pina la 7 ani. Construcția este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de motocileta, scaun, minere, suporturi pentru picioare. Elementele metalice sunt vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Detaliile din placqj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala.

Materiale: otel, alocai rezistent la umiditate, dlsnozitive de fixare zincate. plastic.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 808mm, lățimea - 241 mm, înălțimea -837 mm. Suportul de legănare al balansoarului este corfecfionat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea minima a barei arcului este de 20 mm. Greutatea maxima a utilizatorului - 120kg.

Cerințe centru instalare: Pentru asigurarea funcționării sizure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea » 400 mm, lățimea ~ 400 mm, înălțimea - 500 mm

112


Balansbr elastic pe suport d0 spirală


QiniBlexdg, loaca.Balansoar pe arc elicoidal "Motocicleta",

Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 7 ani. Construcția este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare informa de motocileta, scaun, minere, suporturi pentru picioare. Elementele metalice sunt vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala.

Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni generale ale construcției, nu mal puțin de: Lungimea - 808mm, lățimea - 241 mm, înălțimea — 837 mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Secțiunea minima a barei arcului este de 20 mm. Greutatea maxima a utilizatorului - 120kg.

Cerințe centru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,5Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de : Lungimea =■ 400 mm, lățimea » 400 mm, înălțimea - 500 mm_________

(jompțex de IpacqjMjLQr»

Complexul este destinat copiilor cu grupa de vlrste 5-12 ani. (7-12 ani) Componente: Construcția va fi constituită din 4 tobogane cu panta de inox, un tobogan din fibra de sticlă spiral, scară, podețuri de dțferite înălțimi, zona podețului de comandă, două catarge.

Toboganele drepte trubuie să dețină platformă de pornire cu bara care va determina copilul să se așeze, banda de accelerare și porțiunea de frînare. în scopul excluderii traumării copiilor toboganul va deține borduri în ambele părți cu înălțimea minimă de 110 mm.

Scara de placcj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase.

Podețurlle vor fi cortfecționate din lemn cu grosimea de cel puțin 40 mm și balustrade de protecție din metal.

Zona podețului de comandă va deține un parapet protector sub forma unui gărduț. Pilonii trebuie să dispună de capac din plastic, în extremitatea interioară acestea vor dispune de crapodina din metal.

Catargele vor fi confecționate din țeavă rotundă cu diametrul minim de 57 mm.

Detaliile dtn lemn și placcj necesită a fi șlefuite, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: lemn, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate,capace din plastic în locurile suturilor de j >■.<(, PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla).

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea -16000mm(13981 mm), lățimea - 10000mm(6?72 mm), înălțimea -7000mm(ă470 mm). Grinda pilonilor de susținere 90x90 mm. Placajul carcasei laterale cu grosimea nu mai puțin de 12 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația elementelor construcției vor avea dimensiuni minime de: Lungimea - 400 mm, lățimea ■= 400 mm, înălțimea -700 mm.
CM JS 7-12


Complexul de loacă

Complexul este destinat dezvoltării generale ale copiilor cu grupa de virste 7-12 ani.

Componenteiconstructia va fi compusă din turn dublu cu acoperiș cu inaltimea diferita a podelelor, balustrada de tip balcon, 1 tobogan spirala, 2 panouri de tip "geamulet", 2 spaliere, bare pentru calarare cu miinele, inele, funie, perete pentru alpinism, masuta cu scaune incorporate.

Construcția va fi constituita din piloni de sprtfin realizați din lemn contfer, lipit sub presiune, cu dimensiunea nu mal puțin de 90x90mm.

Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma patrata cu dimensiunile minime de 1000*1OOOmm, fiind confecționată din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm.

Balustrada de tip balcon si panourile de tip "geamulet" vor fi din placaj rezistent la apa, cu grosimea de cel puțin 12 mm.

Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confecționate din placaj laminat rezistent la apa cu grosimea nu mai puțin de 3 5mm.

Toboganul trebuie sa dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganul va deține borduri in ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm si vor fi realizate din fibra din sticla armata.

Spalierele si barele pentru calarare vor fi din bare metalice cu o secțiune de cel puțin 33 mm.

Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate vor fi confecționate din placcțj rezistent la apa, cu grosimea de cel puțin 15 mm.

Funia va fi din bumbac cu o secțiune de cel puțin 45mm.

Toate elementele din metal conectate sunt cu diametrul nu mai puțin de 21 mm fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea de 2.5 mm.

Detaliile din lemn sunt șlefuite minuțios, lustruite și vopsite cu vopsele profesionale.

Pilonii trebuie sa fie acoperifi cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: lemn, otel, placctf, polipropllenă, plastic, PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla).

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale complexului: Lungimea - 6075mm, lățimea - 2930mm, înălțimea - 3510mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi

adâncite în sol (pămînt) nu .„ai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi uri,..„dprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de.lungimea == 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea 700 mm.________________________________________________________________________________________

Carcasa pentru ieagan dubiu

Leagănul este destinat copiilor cu virsta de la 7la 12 ani.

Componente; construcția va fi constituita din 2 suporturi metalice portante, a unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri), care necesita a fi confecționate din metal învelit în cauciuc (cauciucal) cu lanț galvanizat. Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie cuprinse: Lungimea între 3500 mm - 3600 mm, lățimea între 1100 mm -1200 mm, înălțimea între 2300 mm - 2400 mm. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de 0 57 mm, bara metalica orizontala va deține secțiunea de profil de cel puțin 60 x 40 x3 mm.

Cerințe centru instalare; Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) cel puțin la adîncimea de 0,7Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: Lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea =■ 700 mm._________________________________________________________________

Scaun Ieagan cauciucat

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 7 ani. Echipamentul va fi constituit din carcasa din otel cauclucata, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le cotferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, cauciuc, plastic.

Dimensiuni generale minime ale scaunului: Lungimea - 448mm, lățimea -178mm, înălțimea - 26mm.

Complex sportiv

Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente',piloni de sprijin, 2 spaliere gimnastice cu bare fixe, inele pentru gimnastica, panou baschet cu inel si plasa, fringhle, Ieagan.

Construcția va fi constituita din 7 suporturi metalice portante, realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de minim 57mm, si bare orizontale realizate din țevi din oțel de formă patrata cu dimensiuni de cel puțin 60mm*60mm cu dispozitive de fixare pentru 1 suspensie (pentru 1 scaun+ lanțuri, frînghie din bumbac cu o secțiune de minim 45mm, inele de gimnastică, panou baschet cu inel si plasa, instalat pe o carcasa metalica, scara metalica sub forma de inele.

Pilonii trebuie sa fie acoperlți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Detaliile din placaj urmeaza a fi șlefuite, grunduile și acoperite cu vopsea profesionala.

Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, bumbac, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungimea - 4920mm, lățimea -3150mm, înălțimea -3340mm.

Cerințe centru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de. lungimea = 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea 700 mm.                                   .


Complex sportiv


CS 7-12.4


Corn


plex sportiv


CS 7-12.1Complex sportiv

Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente:piloni de sprijin, 2 scări inclinate, bara fixa, scara flexibila, inele, panou baschet cu inel si plasa, fringhie.

Construcția va fi constituita din 8 piloni de sprijin, realizați din țevi din oțel de formă rotunda, cu diametrul de cel puțin 57mm si o bara orizontala realizata din țeava din oțel de formă patrata, cu dimensiuni de cel puțin 60mm*60mm, baraflxa din țeava cu diametrul minim de 27mm, scară flexibilă din cablu de construcție dublă, din cel puțin 6 fire de metal armat cu polipropilenă cu miez din cauciuc, cu traversă sub formă de tub, cu grosimea de cel puțin 33 mm, fringhie din bumbac cu o secțiune de cel puțin 45mm, inele de gimnastică, panou baschet cu inel si plasa, fixat pe o carcasa metalica.

Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fl vopsite in câmp electrostatic pentru a le corferi rezistentă la mediul exterior. Detaliile din placaj urmeaza a fl șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala din două componente

Materiale: otel, placcj rezistent la umiditate fire de metal armat cu polipropilenă , bumbac, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungimea - 6500mm, lățimea -1690mm, înălțimea -3350mm.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fl adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,7Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea = 400 mm, lățimea « 400 mm, înălțimea « 700 mm. _____________________________________________________ . ____________________

Comnlex sportiv

Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu q/utorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: <? piloni de sprijin, 3 spaliere, scara flexibila, bare paralele, bare pentru catarare cu miinele, bara "pompieri", cataratoare spirala, inele, fringhie.

Construcția va fl constituita din piloni de sprijin realizați din lemn conifer, lipit sub presiune, cu dimensiunea nu mal puțin de 90x90mm, spaliere și o instalație (plasa) pentru cățărat din bare metalice cu o secțiune de cel puțin 33 mm, o scară flexibilă dintr-un cablu de construcție dublă din cel puțin 6 fire de metal armat cu polipropilenă cu miez din cauciuc cu traversă sub formă de tub cu grosimea de cel puțin 33 mm, bară metalică si bara support cu o secțiune de cel puțin 33mm cu spirală cu diametrul de cel puțin 27mm, inele de gimnastică, fringhie din bumbac cu o secțiune de cel puțin 45mm.

Unghiurile joncținilor pilonilor portanți ai construcției sunt acoperite cu căptușeală din placcțf vopsit rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm, de formă rotunjită. Detaliile din lemn sunt șlefuite minuțios, lustruite și vopsite cu vopsele profesionale din două componente.

Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fl vopsite in câmp electrostatic pentru a le cotferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: lemn, otel, placaj, fire de metal armat cu polipropilenă, bumbac, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 405Omm, lățimea -2710mm, înălțimea -2570mm.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncile în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de. lungimea - 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea -700 mm.
Complex sportiv


CS 7-12.2


Comp'lex de Joacă:


CJ 7-12.1


Complex sportiv

Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente: 8 piloni de sprțjin, 2 spaliere, bare pentru catarare cu mtnile, plasa metalica, bare paralele de diferit nivel, bara orizontala.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din lemn conifer, lipit sub presiune, cu dimensiunea de cel puțin 80x80mm, spaliere si bare metalice cu o secțiune de minim 33mm, instalație (plasa) pentru cățărat din bare metalice cu o secțiune de cel puțin 21 mm.

Unghiurile joncținilor pilonilor portanți ai construcției sunt acoperite cu căptușeală din placaj vopsit rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm, de formă rotunjită. Detaliile din lemn sunt șlefuite minuțios, lustruite și vopsite cu vopsele profesionale.

Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: lemn, otel, placcțj, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mal puțin de: lungimea - 5720mm, lățimea -1380mm, înălțimea - 2385mm.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure șl fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea - 400 mm, lățimea « 400 mm, înălțimea 700 mm. _____________________________________________________________________________________

Complex dejoacă

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 7-12 ani,

Covaoanonte:Constructia va fi constituita din 1 turn hexagonal cu panele decorative, 1 turn simplu, 1 tobogan mare drept, 1 tobogan drept, 1 tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podeț cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țeava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm.

Podeaua turnului hexagonal urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 1340mm, fiind confecționat din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm.

Podeaua turnului simplu si balconului va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționată din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15mm și 24 mm corespunzător.

Scara din placaj va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confecționate din placcțj laminat rezistent la apa cu grosimea nu mai puțin de 35mm.

Scara flexibila va fi din frânghie cu dimensiunea de cel puțin 16mm din polipropilenă împletită din 6-fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval.

Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate vor fi confecționate din placaj rezistent la apa, cu grosimea de cel puțin 15 mm.

Toboganulele trebuie sa dețină platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor deține borduri in ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm si vor fi realizate din fibra din sticla armata.

Balusradele trecerii si panelele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din placaj rezistent la apa, cu grosimea de cel puțin 12 mm.

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din două componente. Pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic


pentru a le conferi rezistent ta mediul exterior.

Materiale: otel, placai, plastic. PAFS (polietilena armata cu fibra din sticla), polipropilenă.cauciuc.

Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale minime ale complexului: Lungimea - 6581mm. lățimea - 5482mm. înălțimea - 3437mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1200mm, nivel 2 - 1600mm, nivel 3 -I750mm.Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, țeava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm.

Cerințe centru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de spriiin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea =* 700 mm.

9

Bătute împre

3 3

° E

î

B 7-12.2

TRAMBULINĂ. (Bătut cu împrejmuire)

Trambulina este destinata copiilor cu virsta de la 7 la 12 ani.

Construcția va fi constituita din carcasa din otel in forma rotunda cu piloni de sprijin la care urmeaza a fi fixate pinza pentru sărituri, plasa de proiecție si scara.

Carcasa, scara si pilonii de sprijin necesita a fi confecționate din țeava din otel.

Pinza pentru sărituri va fi realizata din polipropilena durabila si urmeaza a fi conexata la carcasa prin intermediul a 47 arcuri galvanizate. Plasa de protecție necesita a fi corțfectionata din nailon care va fi montata pe pilonii de sprijin, la locul de intrare/ieșire urmind a fi prevăzute dispozitive de închidere cu fermoar, in scopul prevenirii căderii accidentale a copilului.

Materiale: otel, nailon. polipropilena. plastic.

Dimensiuni generale minime ale construcției: Diametrul - 4570mm.

■>

1

1

Apara

: Fltness

AF4

Aparat fitness bicicleta

Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: pilon de spriiin. bază inferioară cu pedale, mînere. scaun.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confecționat din teavă neagră cu grosimea de 3.5 mm si diametrul de 57mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Toate elementele statice conectate la carcasa vor deține diametrul minim de 33mm, fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea de cel puțin 2.8 mm.

Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea - 1030mm. lățimea • 752mm. înălțimea - lOlPmnt

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate. capace din plastic în locurile sulurilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de spriiin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de. lungimea = 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea -500 mm.

p

1 ~ ’

1

r

1

Apafi


at Fltness


AF3


Aparat Fltness


Aparat FltnessAF2


AF 12


Aparat fitness de vișliț

Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor si spatelui.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.

Structura de baza a echipamentului necesita a fi confecționată din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3.5 mm si diametrul minim de 57 mm, fiind montata pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Componentele statice vor fi construite dlntr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu si articulații rezistente la mediul exterior. Minerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Șezuturile vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15 mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le coi feri rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minune: lungimea -1251 mm, lățimea - 896 mm, înălțimea - 535 mm.

Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puf in de 0,5 Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de .Lungimea = 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea = 500 mm.______________________________________________________________________________________

Aparat fitness dublu destinat dezvoltară

Componente:      de sprilln. bază inferioară, carcasa, platform, support pentru piceoare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi corfectionat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element, si vor avea diametrul de 57mm fiind confecționate din teavă neagră cu grosimea de 3.5 mm.

Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de proiecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea -1185 mm, Lalimea -1270 mm, Inaltimea - 730mm.

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile sulurilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcfionării sigure și fiabile, toate elementele de spryin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mal puf in de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300), Fundația construcției vă avea dimensiuni minime de.lungimea » 400 mm, lățimea - 400 mm, înălfimea -500 mm.______________________________________________________________________________________

Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor.

Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din țeavă din oțel, cu grosimea de minim 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de lip inchis.Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unul sistem de legănare si articulații rezistente la mediul exterior, Șezuturile vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi
vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minime: lungimea -1993 mm. lățimea -373 mm. înălțimea -1835 mm

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate. capace din plastic în locurile sut urilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sorii in urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puf in de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de.lungimea - 400 mm, lățimea « 400 mm, înălțimea « 500 mm.

5

Aparat

Fltne

!SS

AF 14

Aoarat fitness dublu destinat Întării mușchilor exteriori ai picioarelor.

Componente: pilon de soriiin. bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului urmează a fi confecționai din țeavă de oțel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm, iar mînerele și suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Elementele statice conectate vor deține diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm.

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minime: lungimea - 996mm. lățimea - 840mm. înălțimea - 1548mm.

Materiale: otel, nlacai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile sulurilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sorii in urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de. lungimea = 400 mm, lățimea » 400 mm, înălțimea -500 mm.

IR

!

I

1

1

6

Aparat

Fltne

ss

AF6

Aparat fitness dublu destinat modelării taliei si mușchilor exteriori ai picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor.

Pilonul de sprțjin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Elementele statice conectate vor deține diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm.

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip inchis.Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Discul rotitor va fi confecționat din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai puțin de 15 mm.

Dimensiunile minime: lungimea - 1184mm. lățimea - 840mm. înălțimea - 1548mm.

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile

MU % n

* E

X.

1

3

3

suturilor de filet.

Cerințe centru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de spriiin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mal pufin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea = 400 mm, lățimea <= 400 mm, înălțimea -500 mm.

7

Apai

rat FII

nes

AF 13

Aparat fltness centru dezvoltarea mușchilor pectoral si deltoizi,

Componente: pilon de spriiin. bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intarlti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm, Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le cotferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minime: lungimea - 640 mm. lățimea -1798 mm, înălțimea - 1875mm.

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de flxare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe neutru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de spriiin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai pufin de 0,5Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300), Fundația construcției va avea dimensiuni minime de.iungimea - 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea -500 mm.

-z'

g

i .                   s

i •

,......H,■■■• .

zFVi- ***

1

5

8

Apar

_

at Fit

nes

AF8

Aparat fltness dublu destinat dezvoltării muachilor pectorali.

Componente: pilon de spriiin. bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționai din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip inchis.Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minime: lungimea -1514 mm. lățimea - 640 mm. înălțimea -1875mm.

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de flxare-zincate. capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de spriiin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: lungimea - 400 mm, lățimea » 400 mm, înălțimea « 500 mm.

1

-

O

.....

....................................... o ...........................„.............................•

9

> “O

Q> “1

CU

t Fitn

es

AF9

Aparat fitness dublu destin*. dezvoltării mușchilor spatelui

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârshii. 2 scaune, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționai din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din țeava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip inchls.Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lunsimea - 2081 mm. lățimea -640 mm, înălțimea - 1725mm.

Materiale: otel, placai rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate. capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asieurarea funcționării sieure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînl) nu mai puf in de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de:lungimea - 400 mm, lăfimea = 400 mm, înălfimea ~ 500 mm.

**

...... <

1 s

î

10

Apara

t Fitness

AF5

Aparat fltneu “AIR WALKER”,

Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: bază inferioară, carcasa de forma "U”. 2 pirehii oscilante, platforma pentru picioare, mîner.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confecționat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm si diametrul de 76mm. Toate elementele statice conectate la carcasa vor deține diametrul minim de 27 mm, fiind confecționate din țeava din otel cu grosimea de cel puțin 2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul minim 42mm si grosimea de 2.8mm.

Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de proiecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea - 1014mm, lățimea - 511mm. înălțimea - 1425mm

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate. capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cernite centru montare: Pentru asieurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fl adâncite în sol (pămînl) nu mai puf in de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de.'lungimea « 400 mm, lăfimea » 400 mm, înălfimea -500 mm.

1  '     w

1

11

Ap ara

tFItn

ess

AF 10

Aparat fitness dublu destinat dezvoltării mușchilor abdominali.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 speteze, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dinlr-un singur element. Spetezele vor fi confecționate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm.

Toate componentele statice care susțin greutatea corpului, au diametrul de 42mm si sunt confecționate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate, sunt cu diametrul de 33mm si sunt confecționate din țeava metalică cu grosimea de 2.8 mm. Mânere sunt confecționate din țeava neagra cu diametrul de 0 27 mm cu grosimea de 2.8 mm si imbracate pe ele mânere din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrelor.

I

1

»|

i

<

12


13


Aparat Fitness

l |


Apatat Fitness


AF 15


AF 11


Toate elementele statice, chetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu .upace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea -1100 mm, lățimea - 650 mm, înălțimea - 1450mm.

Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure fi fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300), Fundația construcției va avea dimensiuni minime de;lungimea = 400 mm, lățimea « 400 mm, înălțimea -500 mm.______________________________________________________________________________________

Aparat fitness dublu anatomic destinat dezvoltării mușchilor abdominali.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 suporturi, minere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fimdamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. Suporturile vor fi confecționate din metal cu grosime de cel puțin 1.2 mm.

Toate componentele statice care susțin greutatea corpului, au diametrul de 48mm si sunt confecționate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate dețin diametrul de cel puțin 33mm fiind confecționate din țeava metalică cu grosimea de 2,8 mm.

Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le corferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea -1150 mm, lățimea - 480 mm, înălțimea - 2100mm.

Materiale: otel, placa/ rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,5Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de: lungimea 400 mm, lățimea ~ 400 mm, înălțimea « 500 mm.         Aparat fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor si spatelui.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confecționat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi corfeclionate din țeava din otel cu diametrul minim de 27 mm si grosimea de cel puțin 2,8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile vor fi cotțfectionate din placaj rezistent la apa cu grosime de cel puțin 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de proiecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Dimensiunile minime: lungimea - 1124mm, lățimea - 500mm, înălțimea-1214mm.

Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de.iungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea -500 mm.
1

14

Aparat

Fltn<

ssss

AF 1

Aparat fitness Eliptic

Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui si picioarelor.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi cotfectionat din țeava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului va fi confecționată din țeava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Tijele cu suporturile pentru picioare vor fi confecționate din țeava dreptunghiulara cu dimensiunea de 60x40 mm si grosimea de 3 mm. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți intariti de tip inchis.

Minerele sunt confecționate din țeava neagra cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si vor fi imbracale cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea - 1300mm. lățimea - 600mm. înălțimea - 1690mm

Materiale: otel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de;lungimea « 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea « 500 mm.

• > iz

r 1

15

Aparat

Fltrn

!SS

AF7

Aparat fitness dubiu bare paralele.

Componente: pilon de snriiln, bază inferioară. 2 bare.

Pilonul de sprțjin al echipamentului necesita a fi confecționai din leava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element.

Componentele statice vor avea diametrul de 42mm fiind confecționate din leavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesita a fi acoperite cu capace de proiecție din plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiunile minime: lungimea -1755 mm. lățimea - 542 mm, înălțimea - 1450mm.

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Cerințe pentru montare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,5 Om pentru a crește rigiditatea, apoi urmîndprocesul de betonare (beton BC 300). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de. lungimea - 400 mm, lățimea = 400 mm, înălțimea = 500 mm.

4 *

1

[

1

VÎRSTA 12 ANI+

1

Masă c exterlc

ie ter

r

lls

MTE 12+

Masa de tenis

Masa de tenis pentru utilizare in aer liber.

Echipamentul va fi constituit din carcasa din otel cu 4 picioare metalice, suprafață de Joc si plasă din placaj rezistent la umiditate cu grosimea minimă de 15 mm.

Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Detaliile din placaj urmeaza a fi minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina.

Materialei otel, placaj, plastic.

• U

w 1

2


Dimensiuni nenerale ale muu. nu mai nutin de: Lungimea - 400 mm, lățimea - 440,. ., înălțimea - 380 mm.

2

Comp de tip

lex sp dese

> 1

_.22E.                .......................... ............. ...........................................................................

CS TD 12+

Complex sportiv de tip deschis

Terenul este destinat dezvoltării generale îi îmbunătățire! condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.

Componente:

 • •   Complex; spaliere gimnastice, set de bare de diferit nivel (6 nivele), set de bare (11 elemente), 2 spaliere, bare pentru catarare cu miinele, bare pentru catarare cu miinele de forma zigzag, inele gimnastice;

 • •   bare paralele,

 • •   bare paralele conice,

 • •   banca-par alele,

 • •   banca inclinata pentru dezvoltarea abdomenului,

 • •   4 banei,

 • •   masa pentru armwreslling,

 • •   2 piloni,

 • •  parcare pentru 4 biciclete,

 • •   2 panouri informative cu cuiere pentru lucruri personale,

 • •   2 coșuri de gunoi.

Construcția va fi constituita din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul cel puțin 76mm si grosimea minima de 3mm, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de cal puțin 33mm.

Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele si barele pentru catarare cu miinele de forma zigzag urmeaza a fi din țeava cu diametrul de cel puțin de 33mm, iar barele suport vor fi realizate din țeava cu diametrul de cel puțin de 42 mm.

Barele orizonrale ale paralelelor si paralelelor conice vor fi din țeava cu diametrul minim de 42mm.

Suprcfata băncii înclinate pentru dezvoltarea abdomenului, masei pentru armwrestling si băncilor urmeaza a fi realizata din placaj rezistent la apa, cu grosimea de cel puțin 30 mm, 15mm si 30mm corespunzător.

Caracasele băncilor si coșurilor de gunoi necesita a fi realizate din țeava cu diametrul minim de 48mm. Lungimea băncilor va fi nu mai puțin de 1500mm.

Caracasa panoului informativ va fi realizata din țeava cu diametrul minim de 42mm, iar foaia din otel a acestuia va avea grosimea minima de 2mm.

Carcasa porcarii pentru biciclete va fi din țeava cu diametrul de cel puțin de 42 mm, iar arcele acesteia urmeaza a fi din țeava cu diametrul de cel puțin de 21 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in câmp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, placai. plastic, cauciuc.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni ale terenului, nu mai nutin de: lungimea - 25m. lățimea - lOm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure si fiabile, toate elementele de sorii in urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,7Om (0,5m - elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).Fundatia complexului va avea dimensiuni minime de.lungimea « 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea = 700 mm, iar fundația elementelor solitare va avea dimensiuni minime: lungimea => 400 mm, lățimea - 400 mm, înălțimea « 500 mm.

1

J

£

•              o
Dale din cauciuc (dale elastice).

Dalele elastice pentru exterior au ca scop atenuarea riscului de lovire si accidentare.

Marginile superioare ale dalelor necesita a fi rotunjite, partea de dedesubt trebuie sa dețină "piciorușe ” de sprijin cu capacitate de drenaj si permeabilitate crescută care facilitează scurgerea rapida a apei si ventilația. Granulele din component dalelor vor fi colorate pe toata grosimea.

Materiale: mixtura de granule de anvelope uzate si liant poliuretanic.

Caracteristici tehnice : Dimensiuni generale pentru 1 bucata: Lungimea - SOOmm, lățimea - 500mm, grosimea nu mai puțin de - 25mm.


vîrsta 3-7 ani

C?M 3-7.2B 3-7.1


B 3-7.1

vîrsta 3-7 ani

Vîrsta 1-3 ani

Vîrsta 1-3 ani
BES 1-3


ElBWULUWUt


FxUBțW.skfclitANEXA 2


ACORD DE FINANȚARE

Nr.1 din 24.08. 2017încheiat între:


 • 1. Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, MD - 3600, orașul Ungheni, Republica Moldova, cod de înregistrare fiscală 1007601001787, în calitate de beneficiar al subproiectului „Orășelul copiilor” din cadrul proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni", reprezentat legal de domnul Alexandru AMBROS, având funcția de Primar al municipiului Ungheni,

pe de o parte,

Și

 • 2. Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 3, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate de cofinanțator pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni", reprezentat legal de domnul Emil BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca.

în baza înțelegerii de Cooperare între orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova și Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România din data de 16.11.2016, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 538 din 23.09.2016 privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova și a Deciziei Consiliului orășenesc Ungheni nr. 8/22 din 09.12.2016 „Cu privire la finanțarea Proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni" și

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 204 din 21.03.2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului de finanțare

1) Obiectul prezentului Acord de finanțare îl constituie implementarea pe principii de colaborare a subproiectului „Orășelul copiilor” din cadrul proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”.

2) Părțile se angajează să-și îndrepte eforturile comune spre realizarea sarcinilor de proiect în conformitate cu prevederile prezentului Acord de finanțare.

ARTICOLUL 2

Durata acordului de finanțare

Durata acordului de finanțare este de 18 luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv până la data de 24 ianuarie 2019.

ARTICOLUL 3

Valoarea proiectului

 • (1) Valoarea totală a subproiectului „Orășelul copiilor” este de 450.000 RON, finanțat de către Municipiul Cluj-Napoca.

 • (2) Bugetul subproiectului și Planul de activități se anexează la prezentul Acord de finanțare (Anexa A - Buget, Anexa B - Plan de acțiune)

ARTICOLUL 4

Responsabilitățile părților — ~  ---------


ȚI) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele: 1 .Sa respecte înțelegerea de cooperare.

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza Acordului de finanțare;

 • 3.  să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 5. să prezinte finanțatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente subproiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7.  să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării subproiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării subproiectului.

 • 9. să asigure adoptarea deciziilor de către Consiliul municipal Ungheni privind alocarea sumelor suplimentare necesare pentru alte cheltuieli generate de subproiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse în documentația tehnică, necesare finalizării subproiectului;

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

1 .Să respecte înțelegerea de cooperare.

 • 2. să prevadă în buget sumele necesare finanțării subproiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 4. să supună spre aprobarea consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca alocarea sumelor prevăzute în buget adoptarea deciziilor de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru finanțarea subproiectului ;

 • 5. să solicite de la beneficiar informații și documente ce țin de procesul de implementare a subproiectului.

ARTICOLUL 5

Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Finanțarea subproiectului constituie 450.000 RON și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Municipiul Cluj-Napoca în contul Primăriei municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plată, însoțită de documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

 • (2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea documentelor justificative.

ARTICOLUL 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) Pentru solicitarea plăților Primăria municipiului Ungheni va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 1 la Acordul-cadru de finanțare), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

ARTICOLUL 7 Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

 • (3) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu

survenit între acestea pe parcursul implementării prezentului Contract. în acest sens, acestea își vor comunica în scris pozițiile și orice soluție pe care o consideră posibilă și se vor întâlni la cererea oricăreia dintre acestea. O pârte trebuie să răspundă” u                soluționare

amiabilă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. Imediat ce Această perioadă expiră sau dacă încercarea de găsire a unei soluții amiabile nu aduce nici un rezultat în termen de 120 de zile de la prima solicitare a unei soluționări amiabile, fiecare Parte o va notifica pe cealaltă parte de faptul că ea consideră că procedura a eșuat.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

 • (1) Forța Majoră constituie o cauză de exonerare de responsabilitate pentru Partea Contractantă care o invocă și numai în condițiile prevăzute de Lege;

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să prezinte actele necesare eliberate de organele de inregistrare, potrivit instrucțiunilor și regulamentelor proprii.


ARTICOLUL 9

Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării subproiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării subproiectului, finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile semnatare și este valabil până la incheierea în ansamblu a activităților de implementare a subproiectului în condițiile prezentului Acord de finanțare și planului de implementare a subproiectului, prezentarea rapoartelor și semnarea actelor necesare;

 • (3) Orice modificare sau completare la prezentul acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți.

 • (4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.Emil BOC,

Primarul municipiului Cluj-Napoca

LȘ.
ACORD DE FINANȚARE

Nr.1 din 24.08. 2017încheiat între:


 • 1. Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, MD - 3600, orașul Ungheni, Republica Moldova, cod de înregistrare fiscală 1007601001787, în calitate de beneficiar al subproiectului „Orășelul copiilor” din cadrul proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni", reprezentat legal de domnul Alexandru AMBROS, având funcția de Primar al municipiului Ungheni,

pe de o parte,

Șl

 • 2. Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 3, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate de cofinanțator pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”, reprezentat legal de domnul Emil BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca.

în baza înțelegerii de Cooperare între orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova și Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România din data de 16.11.2016, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 538 din 23.09.2016 privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova și a Deciziei Consiliului orășenesc Ungheni nr. 8/22 din 09.12.2016 „Cu privire la finanțarea Proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni" și

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 204 din 21.03.2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului de finanțare

 • 1) Obiectul prezentului Acord de finanțare îl constituie implementarea pe principii de colaborare a subproiectului „Orășelul copiilor” din cadrul proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”.

 • 2) Părțile se angajează să-și îndrepte eforturile comune spre realizarea sarcinilor de proiect în conformitate cu prevederile prezentului Acord de finanțare.


ARTICOLUL 2

Durata acordului de finanțare

Durata acordului de finanțare este de 18 luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv până la data de 24 ianuarie 2019.

ARTICOLUL 3

Valoarea proiectului

 • (1) Valoarea totală a subproiectului „Orășelul copiilor” este de 450.000 RON, finanțat de către Municipiul Cluj-Napoca.

 • (2) Bugetul subproiectului și Planul de activități se anexează la prezentul Acord de finanțare (Anexa A - Buget, Anexa B - Plan de acțiune)

ARTICOLUL 4

__________________________________________________Responsabilitățile părților ___________________________


(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

1; Să respecte înțelegerea-de cooperare.--------------------------------

2. să respecte destinația sumelor acordate în baza Acordului de finanțare;

 • 3.  să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 5. să prezinte finanțatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente subproiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7.  să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării subproiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării subproiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării subproiectului.

 • 9. să asigure adoptarea deciziilor de către Consiliul municipal Ungheni privind alocarea sumelor suplimentare necesare pentru alte cheltuieli generate de subproiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse în documentația tehnică, necesare finalizării subproiectului;

(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

1 .Să respecte înțelegerea de cooperare.

 • 2. să prevadă în buget sumele necesare finanțării subproiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 4. să supună spre aprobarea consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca alocarea sumelor prevăzute în buget adoptarea deciziilor de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru finanțarea subproiectului ;

 • 5. să solicite de la beneficiar informații și documente ce țin de procesul de implementare a subproiectului.

ARTICOLUL 5

Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Finanțarea subproiectului constituie 450.000 RON și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Municipiul Cluj-Napoca în contul Primăriei municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plată, însoțită de documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

 • (2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea

c

documentelor justificative.

ARTICOLUL 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) Pentru solicitarea plăților Primăria municipiului Ungheni va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 1 la Acordul-cadru de finanțare), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

ARTICOLUL 7

Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

 • (3) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu survenit între acestea pe parcursul implementării prezentului Contract. în acest sens, acestea ,

- își vor comunica în scris pozițiile si orice soluție pe care o consideră posibilă și se vorîntâlni/^p la cererea oricăreia dintre acestea. 0 parte trebuie să răspundă unei solicitări de soluționare ' '

amiabilă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. Imediat ce această perioadă expiră sau dacă încercarea de găsire a unei soluții amiabile nu aduce nici un rezultat în

termen de 120 de zile de la prima solicitare a unei soluționări amiabile, fiecare Parte o va notifica pe cealaltă parte de faptul că ea consideră că procedura a eșuat.

ARTICOLUL 8

Forța majoră

 • (1) Forța Majoră constituie o cauză de exonerare de responsabilitate pentru Partea Contractantă care o invocă și numai în condițiile prevăzute de Lege;

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să prezinte actele necesare eliberate de organele de înregistrare, potrivit instrucțiunilor și regulamentelor proprii.

ARTICOLUL 9

Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării subproiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării subproiectului, finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile semnatare și este valabil până la incheierea în ansamblu a activităților de implementare a subproiectului în condițiile prezentului Acord de finanțare și planului de implementare a subproiectului, prezentarea rapoartelor și semnarea actelor necesare;

 • (3) Orice modificare sau completare la prezentul acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți.

 • (4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.


Emil BOC,

Primarul municipiului Cluj-Napoca

LȘ.
3600, str. Națională 7, or. Ungheni, Republica Moldova, teL (236) 2.2437, fax. (236) 2.31.81

DECIZIE nr. 8/22 din 09.12.2016

Cu privire la finanțarea Proiectului

„Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” în anul 2017

Având în vedere p.25 privind punerea în valoare a funcțiilor recreative estetice și ecologice ale parcului central din Planul Local de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni 2007-2017 și p.2-7.4 privind reabilitarea parcului central din Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Ungheni 2014-2020;

Luând în considerare deschiderea autorităților publice locale din municipiul Cluj-Napoca de a susține financiar Proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”, care prevede îmbunătățirea condițiilor de recreere, agrement și protecție a mediului înconjurător;

în scopul creării unui cadru practic pentru transfer de bune practici și schimb de experiență între actorii comunitari din municipiile Cluj-Napoca și Ungheni;

în temeiul Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrului finanțelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la ari. 351 din Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014;

în temeiul înțelegerii de cooperare între orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova și municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România din 16.11.2016;

în temeiul art. 14 alin. (2) lit j) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Orășenesc Ungheni

DECIDE:

 • 1. Se aprobă Proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” pentru finanțare de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, România.

 • 2. Se solicită suma de 765.000 Euro din valoarea totală a proiectului de 900.000 Euro de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” .

 • 3. Se aprobă cofinanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” de către Primăria orașului Ungheni în mărime de 15 % din valoarea totală a proiectului de 900.000 Euro din contul mijloacelor financiare acumulate suplimentar.

 • 4. Costurile neeligibile precum și alte costuri suplimentare care vor apărea pe parcursul implementării Proiectului ,.Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” vor fi suportate de Primăria orașului Ungheni.

 • 5. Se numește responsabil de implementarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni” Eduard Balan, viceprimarul orașului Ungheni.

 • 6. Se împuternicește Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni, să semneze Acordul de finanțare a Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”.

 • 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și

Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 390811/105/15.09.2014 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea înțelegerii de Cooperare între municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/3672 din data de 23 august 2016 și Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 68379/02.08.2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 15, 16, 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art l. Sc aprobă înțelegerea de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova, conform Anexei, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori.

Nr. 538 din 23 septembrie 2016

— (Hotărârea-a fost adoptată cu 23-voturi)Președint^de ședință, Vas i led Stamatian


Contrasemnează:
- Secretarul r


Jx.și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova, denumite în continuare Părți,


Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții ți în dorința consolidării relațiilor de prietenie ți de cooperare între autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și România,

Au convenit următoarele: stabilirea unor partenariate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială, dezvoltarea unei colaborări în beneficiul ambelor comunități locale.

Art.l

Părțile vor colabora în domeniile menționate în prezenta înțelegere, în conformitate cu legislațiile în vigoare din Republica Moldova și România.

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a unor probleme din cadrul celor două comunități.

c

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor de care dispun conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii: administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), precum și asistență socială.

Totodată, vor fi analizate posibilitățile de promovare a unor proiecte comune în domeniile menționate în înțelegere, care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.

Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

§ 1. Cooperare administrativă

Părțile vor stabili schimburi de experiență la nivelul departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele 'fizice și juridice care desfășoară activități în diferite sectoare ale economiei și între asociațiile și organizațiile neguvemamentale din cele două orașe. în cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități:

1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor lua inițiative și măsuri în vederea derulării unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional, cunoașterea reciprocă și schimburi de experiență. Vor sprijini colaborarea între școli, grădinițe, facilitând schimbul de copii, elevi și cadre didactice.

1.2 Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, intensificarea schimburilor în artă și între comunitățile culturale în scopul explorării mai multor oportunități.

în domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Cluj-Napoca sau în Ungheni.

13 Domeniul turistic

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, târguri, saloane) și vor derula, dacă este oportun, proiecte comune în acest domeniu.         •

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri și vor contribui la stimularea creșterii economice și a progresului social în ambele orașe. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile artă creativă, lumea digitală și alte domenii cu potențial ridicat de cooperare pentru mediul de afaceri local.

§ 3. Sprijinirea cooperării “people to people”

La nivelul administrațiilor celor două unități administrativ-teritoriale vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul Cluj-Napoca și din orașul Ungheni, și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc. ~------------- ~-----"

întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Art.4

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Responsabilitatea privind înțelegerile de cooperare încheiate de unitățile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.

Art. 5

Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri va fi soluționat amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Autoritățile locale vor asigura condiții favorabile și asistență din partea departamentelor de specialitate din cadrul celor două primării, în vederea soluționării pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice în municipiul Cluj-Napoca și orașul Ungheni.

Părțile convin să se consulte imediat și prompt, pe căi potrivite, la cererea oricărei dintre ele, pentru examinarea oricărei probleme referitoare la interpretarea sau implementarea prezentei înțelegeri și a altor aspecte pertinente ale relațiilor dintre Părți.

Art. 6

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

Art. 7

Prezenta înțelegere de Cooperare poate fi amendată sau completată în baza acordului reciproc, în scris, al Părților. Amendamentele și completările intră în vigoare la data semnării.

Art. 8

Fiecare Parte poate denunța înțelegerea prin notificare scrisă adresată celeilate Părți.

încetarea prezentei înțelegeri nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la Cluj-Napoca, județul Cluj, România, la data de 16 noiembrie 2016 în două exemplare originale, în limba română.

Pentru

Pentru


Republica Moldova

Raionul Ungheni

Orașul Ungheni


România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Emil Boc


Primar,

Alexandru


>ros