Hotărârea nr. 812/2017

Hotărârea 812/2017 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Sociala și Medicala organizata ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 381504 din 23.08.2017 al Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozijriunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRÂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Intemționale a Vârstnicului.

ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicala organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


reședințe de ședință, efan TARCEA

Nr. 812 din 5 septembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptata cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI        Anexă la Hotărârea nr. 812/2017

CLUJ-NAPOCA

DIRECPIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ aI MEDICALĂ


DEVIZ ESTIMATIVprivind costurile activităților organizate pentru 2000 de persoane vârstnf^^^^^^c cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicului


  • 1. Meniu pentru 2000 persoane x 85 lei/persoanâ

  • 2. Onorariu artiști - 3 ore program

7 artiști

2 orchestre


=   170.000 lei


2 ansambluri


=   30.000 lei


Total: 200.000 lei