Hotărârea nr. 81/2017

Hotărârea 81/2017 - Modificarea art. I al Hotărârii nr. 19/2016 (modificarea art. I al Hotărârii nr. 30/2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2015,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gheorghe Șurubaru, Milășan Flavius, Olâh Emese, Tomoș Constantin, Horvâth Anna, Ovidiu Chifor și Gered Imre;

Analizând Referatul nr. 72585/451/23.02.2015, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modul de soluționare a contestațiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorități pentru anul 2015 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 439/2014, așa cum a fost completată prin Hotărârea nr. 7/2015, conform Anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista finală de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei 2. care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afișarea Listei finale de priorități pentru anul 2015 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat (Anexa 2), după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. precum și pe site-ul autorității locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Biroul Mass-media.

Președinte de ședință


Jr. Csoma/1 Botond   ''

Secretarul municipiului.

i a Jko

Jr. Aurdj» Roșea X

Nr. 81 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 81/2015


MODUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT CONFORM LISTEI PROVIZORII DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE APROBATĂ PRIN HCL NR. 439 / 2014

Nr. Crt.

CONTESTATAR

NUME / PRENUME

REZULTATUL CONTESTAȚIEI

PUNCTAJ LISTĂ PROVIZORIE APROBAT PRIN HCL NR. 439/2014

PUNCTAJ LISTĂ FINALĂ 2015

1

LĂCĂTUȘ ANGHELUȚ GHEORGHE

RESPINS

91

91

2

POCZO ERNEST ȘTEFAN

RESPINS

84

84

3

URSU CAMELIA OLGUȚA

ADMIS

85

89

4

MURESAN DORU ANTON

RESPINS

110

110

5

UNGURAȘ ELISABETA

RESPINS

91

91

6

NEGREA LAURA

ADMIS

63

66

7

PLEȘA TEODOR PA VEL

RESPINS

84

84

8

ȘAIGO LIDIA ELENA

RESPINS

89

89

9

FERCO LIVIA

RESPINS

104

104

10

IRIMIAS FELICIA NELICA

RESPINS

93

93

11

OROSZ FERENCZ ARPAD

RESPINS

76

76

12

BRUMAR ANA

RESPINS

96

96

13

LAZEA TOMA

ADMIS

NE

97

14

KOVACS ROMULUS

RESPINS

103

103

15

FECHETE 1OSIF

RESPINS

108

108

16

MOLDOVAN BOGDAN DANIEL

RESPINS

89

89

17

IGNA VALERIA

RESPINS

108

108

18

CALANYOS ALEXANDRU

RESPINS

NE

NE

19

CALANYOS MARGARETA

RESPINS

NE

NE

20

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

ADMIS

92

106

21

VERNIȘ CORINA CRISTINA

RESPINS

101

101

22

CHIȘ ALEXANDRU

RESPINS

NE

23

VARGA ROMEO

RESPINS

ZV

X 76

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 81/2015


LISTĂ FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2015

ÎN VEDEREA REPARTIZÂRIL PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

NR. CRT

NUME / PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1

STARMULLER KATALIN

Cluj-Napoca, Str.George EnescuNr. 6, Ap. 1

159

2

CORABIAN IOAN

Cluj-Napoca, Aleea Peana, Nr. 11, A. 21

151

3

DREVEA LIDIA

Cluj-Napoca. Str.Carpati Nr. 23

145

4

SURDUCAN JANETA MARIANA

Cluj-Napoca, Str..Clinicilor, Nr.28,Ap.6

140

5

NEAGOS IOANA

Cluj-Napoca.Str.Ploiesti Nr. 21. Ap. 10

139

6

MUNTE ANU CRENGUȚA

Cluj-Napoca, Str. Brașov Nr. 3, Ap.3

136

7

HERTEG ANA

Cluj-Napoca.Gen.De Armata Vasile Milea Nr.43, Ap. 13

136

8

CRISAN MARIANA

Cluj-Napoca

134

9

IMRE ARPAD

Cluj-Napoca. Str.CloscaNr.l,Ap.5

132

10

CORDA VIORICA

Cluj-Napoca. Str.. Ploiești, Nr.37, Ap.8

132

11

TOMOS NORMETA

Cluj-Napoca, Str. Traian, Nr. 47, Ap. 15

131

12

LORINCZ IOAN

Cluj-Napoca, Str..Milcov Nr.21, Ap.2

131

13

BUICA VIRGINIA

Cluj-Napoca,Str.G-Ral Traian Mosoiu Nr. 43. Ap. 5

130

14

ROTARIU ANA

Cluj-Napoca. Str. Bld.21 Decembrie 1989 Nr. 131. Ap. 59

128

15

KILIN ATTILA

Cluj-Napoca. Str. Universității Nr. 3. Ap. 33

128

16

SANDRI VALENTINA

Cluj-Napoca, Str.Dîmboviței Nr.41, Ap.38

126

17

ROZSA MARIA ELISABETA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților. Nr. 50. Ap. 4

126

18

DAMIAN RAZVAN ANDREI

Cluj-Napoca. Str.Sobarilor Nr.29

124

19

KILIN ESZTER ZSUZSANNA

Cluj-Napoca, Calea Turzii. Nr. 32.

124

20

ANTON AURICA-RODICA

Cluj-Napoca, Str. Gării. Nr. 15

123

21

PAZSINT ILDK.0

Cluj-Napoca. Str. Paris Nr. 111

121

22

KONCZ GABOR

Cluj-Napoca

119

23

PETEAN ALIN

Cluj-Napoca. Str. 11 Octombrie, Nr.5

119

24

ALUPOAE ELENA

Cluj-Napoca. Str. Ion Meșter Nr.l, Ap. 43

118

25

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca. Str. Parang. Nr. 27, Ap. 27

118

26

BENK GYORGY

Cluj Napoca

118

27

PARLOG ANA-MARIA

Cluj Napoca, Str.Universitatii. Nr.3,Ap.30

117

28

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, Str. Ale. Clabucet Nr.l 1, Ap.75

117

29

SPIROIU SANDA

Cluj-Napoca. Str.HoreaNr. 16, Ap. 15

117

30

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, Str. Dejului, Nr. 1. Ap. 49

116

31

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, Str.Bethlen Gabor Nr.3,Ap.28

115

32

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca. Str. Horea Nr. 48. Ap. 14

115

33

BURDUJANU DUMITRU

Cluj-Napoca. Str. Fabricii. Nr. 11. Ap. 9

115

34

PARDI KLARA REKA

Cluj-Napoca, Str. Mitropolit Andrei Saguna. Nr. 34-36, Ap. 41

115

35

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

115

36

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca Str.Republicii Nr. 13. Ap.2

113

37

CIOBAN LAURENTIU

Cluj-Napoca

113

38

SROTIS ATILA

Cluj-Napoca. Str. Decebal, Nr. 8. Ap. 7

113

39

LACATUS SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca.Str. Ale. Peana Nr. 13, Ap.2

113

40

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj-Napoca. Str. Caracal Nr. 17

112

41

COROIAN ANDREA MIHAELA

Cluj-Napoca. Str. Alexandru Vlahuta Bl. Lama F, Ap.24

112

42

ROSTAS STELA

Cluj-Napoca,Str.G-Ral Eremia Grigorescu Nr.37-39

112

43

PINTEA DORIN

Cluj-Napoca. Bld. Muncii, Nr. 47 N

112

44

KULPINSKI AMARILDO GAB1

Cluj-Napoca. Str. Horea, Nr. 5. Ap. 10

111

45

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, Str.I C Bratianu. Nr. 43. Ap. 3

110

46

TATAR BLANCA

Cluj-Napoca. Str. Traian. Nr. 10, ?Xp. 12

110

47

BUZE AUREL

Cluj-Napoca. Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 60, Ap. 2

110

48

COVACI IULIU

Cluj-Napoca. B-Dul Muncii Nr. 47n

110

49

MURESAN DORU ANTON

Cluj-Napoca. Str. Ale.Rasinari Nr.4. Ap. 14

110

50

ILEA CALIN CRISTIAN

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie 1989, Nr. 135. Ap. 126

110

51

MAROSAN ALEXANDRU VIRGIL

Cluj-Napoca

110

52

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca. Str.Dionisie Roman Nr.8. Ap<-22

108

53

IGNA VALERIA

Cluj Napoca, Str. Horea. Nr.75

108

54

HEGYI MIHAIL

Cluj-Napoca, Str. Sextil Puscariu, NrJ5, Ap/4

107

55

CIOBAN ILEANA

P-Ta Mihai Viteazu Nr.28. Ap.7 /*

106

56

MOLDOVAN VASILE

Cluj-Napoca. Str.Agricultorilor Nr. 34, Ap(l

106

57

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca. Str. Albac. Nr. 17. Ap. $0 Ț

106

58

LUD VIG IULIANA M1RELA

Cluj-Napoca. Str. Traian, Nr. 10. Ap. 17

105

59

POP MIHAELA

Cluj-Napoca. Str.Motiior Nr. 19, Ap.2

105

60

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

105

61

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Traian, Nr. 47, Ap. 5

104

62

TODEA MELAN1A LIUTA

Cluj-Napoca. Str. Taberei Nr.20c,Ap.56

103

63

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca. Str. George Gordon Byron Nr. 15, Ap. 16

103

64

DRAGUS ROMICA

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 68. Ap. 4

102

65

OPREA MARIUS CALIN ION

Cluj Napoca, Str. Dorobanților, Nr.50. Ap.l

102

66

CELEMEN STEFANIA MIHAELA

Cluj Napoca. Str.George Gordon Byron, Nr.6a. Ap.3

102

67

MURESAN CORNEL

Cluj-Napoca

102

68

VERNIS CORINA-CRISTINA

Cluj-Napoca. Str. Liviu Rebreanu. Nr. 2, Ap. 38

101

69

ROSTAS ROZALIA

Cluj-Napoca

100

70

PONGRAT SIMONA RAMONA

Cluj Napoca. Str.Mehedinti. Nr.74. Ap.l

100

71

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca, Str.Ciresilor Nr. 50, Ap. 1

100

72

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca. Str. Septimiu Albini, Nr. 83, Ap. 2

100

73

CRISAN ADRIANA

Cluj Napoca, Str.Constantin Brancoveanu, Nr.54,Ap.2O

99

74

COLDEA GEORGIANA-CR1STINA

Cluj-Napoca. Str. Observatorului, Nrl07, Ap. 41

99

75

UJVAR1 ATTILA

Cluj Napoca, Str. Lunii, Nr.5, Ap.27

99

76

VLAS FILICA

Cluj-Napoca. Str. Aurel Suciu Nr. 32, Ap.27

99

77

SOTMARI FRANC1SC

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, Nr. 20, Ap. 1

99

78

GAVRILA CORNELIA

Cluj-Napoca, Str. Someșului, Nr. 43, Ap. 2

99

79

HODINA MIHAIELA LIANA

Cluj Napoca, Str.Mehedinti, Nr.10-12. Ap.97

98

80

13ELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, Nr. 148, Ap. 1

98

81

SZABO ILEANA

Cluj-Napoca, Dorobanților Nr32

98

82

CRISAN MIREL SORIN

Cluj-Napoca, Str. Moților. Nr. 31, Ap. 12

98

83

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, Str. Ale BaisoaraNr. 3, Ap. 47

98

84

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca,Str. Scortarilor Nr. 5, Sc.l, Ap. 14

98

85

VIRLAN CATELA

Cluj Napoca, Str. Garoafelor, Nr. 2

98

86

OLTEAN ZAMFIR

Cluj-Napoca,Str.Bucuresti Nr. 64, Ap.40

98

87

VRABIE VITALIE

Cluj-Napoca, Str. Dr. Victor Babes Nr. 7, Ap.5

97

88

COPTIL ANA ELISABETA

Cluj-Napoca. Str. Rahovei, Nr. 32

97

89

LAZEA TOMA

Cluj-Napoca. Str.Tudor Vladimirescu Nr. 6-8, Ap.l 1

97

90

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, Str. Jean Jaures, Nr. 10, Ap. 9

96

91

GIRBA LIVIU

Cluj-Napoca.Bld.Muncii Nr.85.Ap.30

96

92

NAGY EVA ETELKA

Cluj-Napoca. Str. Tulcea. Nr. 29, Ap. 70

96

93

POP N1CULINA MARCELA

Cluj-Napoca. Str. Anina. Nr. 3, Ap. 43

96

94

1 BRUMAR ANA

Cluj-Napoca, Str. Emil Petrovici, Nr. 18. Ap. 1

96

95

STEJAR DANIEL-COSTEL

Cluj-Napoca. Str. Dambovitei Nr.52, Ap.44

95

96

STANCU FLORIN

Cluj Napoca. Str.Platanilor. Bl. Modul, Ap.3

95

97

SOOS IOSIF

Cluj Napoca, Str. Observatorului, Nr. 9. Ap.4

93

98

LUGERDEAN NICOLAE

Cluj-Napoca. Str. Mehedinți. Nr. 14-16. Ap. 62

93

99

IR1MIAS FELIC1A NELICA

Cluj-Napoca,B-Dul 21 Decembrie 1989 Nr. 140. Ap.187

93

100

SZILAGYI ERZSEBET MELINDA

Cluj-Napoca

92

101

KOVACS ANNA-MARIA

Cluj-Napoca, Str.Meteor Nr.4,Ap. 13

92

102

DONDOS ANA

Cluj-Napoca. Str. Moților, Nr. 19, Ap. 5

92

103

NAGY ROBERT FERENC

Cluj Napoca,Str. Primăverii, Nr.6,Ap. 142

92

104

UNGURAS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Crisan Nr. 12, Ap.6

91

105

LACATUS ANGHELUT GHEORGHE

Cluj-Napoca. Str. Fagului. Nr. 1, Ap. 25

91

106

BELEI BARBU ANDREI

Cluj-Napoca. Calea Floresti Nr.81.Ap.88

91

107

OPREA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. G-Ral Traian Mosoiu Nr. 54, Ap. 3

91

108

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca. Str. Ioan Ghica. Nr. 30, Ap. 2

91

109

HANGA SORIN

Cluj-Napoca, Str.Gorunului, Nr. 4. Ap. 38

91

110

BAR1TIU CRISTINA

Str.Unirii Nr.2I,Ap.l8

90

111

KOVACS IOAN

Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie, Nr. 68, Ap. 5

90

112

OROSZIERMA

Cluj-Napoca. Str. G-Ral Eremia Grigorescu, Nr. 15

90

113

MOLDO VAN MONICA

Cluj-Napoca, Str. Molnar Ioan Piuariu Nr. 5,Ap.62

90

114

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, Str. PrimfVerii, Nr. 4, Ap. 349

90

115

BRTE LIVIU CORNEL

Cluj-Napoca, Calea Floresti. Nr. 77, Ap. 57

90

116

BENEA ALEXA GRIGORE

Cluj Napoca, Str.Stelutei,Nr.5,Ap.3

90

117

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca.Girbau, Nr. 3, Ap. 42

89

118

CSIKI MARCELA ELENA

Cluj-Napoca. B-Dul 21 Decembrie 1989, Nr. 148, Ap. 24

89

119

KOSZORUS GABRIELA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Baita Nr.4, Ap.2

89

120

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca, Moților, Nr. 19, Ap. 6

89

121

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, Nr. 51. Ap. 7

89

122

SAIGO LIDIA ELENA

Cluj Napoca, Str. Octavian Petrovici Nr. 3, Ap.2

89

123

URSU CAMELIA OLGUTA

Cluj Napoca. Str. Beiusului, Nr.68. Ap. 104

89

124

SZABO PAL RALUCA MELINDA      |Cluj-Napoca. Str. Cemei, Nr. 2, Ap. 52

88

125

MOLDOVAN IOAN ADRIAN

Bld. 21 Decembrie, Nr.51, Ap.7

88

126

SZEKELY EUGENIA

Cluj Napoca, Str. Rovine. Nr.5,Ap.2

88

127

PASCALAU 1OANA-DELIA

Cluj-Napoca, Str. Rovine Nr.2. Ap. 26

87

128

CECLAN TEODORA MARIA

Cluj-Napoca, Str.Fabricii Nr.l, Ap. 171

87

129

SABAU TENICA MARIA

Cluj Napoca. Str. Sitarilor. Nr.4, Ap.2

87

130

CSOMA ZSOLT

Cluj-Napoca. Str.Conductorilor Nr. 15.Ap. 1

87

131

SASARMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca,Str. August Treboniu Laurian. Nr.28

87

132

PALACEAN TRAIAN

Cluj-Napoca. Str. Dambovitei, Nr. 79. Ap. 98

87

133

GEBER ISTVAN TEOFIL

Cluj-Napoca.Str.Jean Jaures Nr.2, Ap.l

87

134

CAMARASAN FELICIA NASTASIA

Cluj-Napoca. Str. Fantanele. Nr. 7, Ap. 130

86

135

SZEKELY ENIKO

Cluj-Napoca. Str. Mehedinți, Nr. 23, Ap. 6

86

136

SALAGEAN DUMITRU

Cluj-Napoca. Str.Primaverii Nr.6. Ap.372

86

137

BUZAS ATTILA

Cluj-Napoca. Str.Ghe.Baritiu Nr. 18. Ap. 5

86

138

BARA KINGA-ANDREEA

Cluj-Napoca. Str.Ale. Baita Nr.7,Ap.27

85

139

NEAG NADIA CRISTINA

Cluj Napoca. Str.Sobarilor, Nr.38, Ap.6

85

140

POP SILVIU

Cluj-Napoca. Teodor Mihali, Nr. 2. Bl. 18, Ap. 42

85

141

LEGMAN ANA

Cluj-Napoca

85

142

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca. Calea Baciului, Nr. 47, Ap. 84

85

143

AGOSTON MARIA

Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 141, Ap. 8

84

144

RUSU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Barbu Lautaru, Nr. 15

84

145

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie, Nr. 9, Ap. 2

84

146

PLESA TEODOR

Cluj-Napoca. Str. Oltului, Nr. 36. Ap. 1

84

147

POCZO ERNEST ȘTEFAN

Cluj-Napoca. Str. Taberei Nr.4a, Ap.l

84

148

MOCANU FLORIAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca. Str. Cal Floresti Nr.77, Ap. 54

84

149

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj Napoca, Str.Dionisie Roman. Nr. 10, Ap.9

84

150

MAN IOANA MIHAELA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Clabucet Nr. 11. Ap.68

84

151

LABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca

84

152

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca. Str. Pavel Roșea, Nr. 1, Ap. la

84

153

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca. Str. Nirajului Nr.50. Ap.l

83

154

BALINT ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Str. Fagului Nr. 1. Ap.36

83

155

HOPIRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Str.P-Ta Mihai Viteazu Nr.l. Ap.16

83

156

LACATUS FLOAREA ETELKA

Cluj-Napoca, Str. Sportului Nr.l3

82

157

BARBU LUMINIȚA

Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr.l3. Ap.2

82

158

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, B-Dul 21 Decembrie 1989 Nr. 92. Ap.3

82

159

SEBESIELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Coastei Nr. 18. Ap.4

82

160

ONACIU COSMIN

Cluj Napoca. Str. Mehedinți, Nr.34-36. B1.D10. Ap.2

81

161

BUCUR IOAN

Cluj-Napoca. Str. Ploiești. Nr. 31. Ap. 16

81

162

COZMA TEODOR

Cluj-Napoca. Bld. Constantin Brancusi, Nr. 188, Ap. 106

81

163

CIMPAN CLAUDIU COSMIN

Cluj-Napoca, Str. Ale.Brates Nr. 6, Ap.50

80

164

CHIRCA EMILIA

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand Nr. 30, Ap.3

80

165

COVACEAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Macedonski Nr. 6

80

166

SCARLAT 1LIE MARIN

Cluj-Napoca.Str.Marasesti Nr.14-16, Ap.6

80

167

POP ANDREE A-ROXANA

Cluj-Napoca. Bld. Eroilor. Nr. 34. Ap. 13

80

168

DRIMUS IULIANA

Cluj-Napoca. Str.AIe.Garbau Nr. 8, Ap. 65

79

169

VLMAN DANIEL ADRIAN

Cluj-Napoca.Cal.Floresti Nr. 79, Ap.72

79

170

CISMAS MARIANA

Cluj-Napoca

78

171

INCZE ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Ale. Micus Nr. 1, Ap.70

78

172

CORCH1S DAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, Str. Jiului. Nr. 24. Bl N7, Ap. 26

78

173

FEHER I.IVIA

Cluj-Napoca, Str. Jj Rousseau, Nr. 12, Ap. 57

77

174

CITIRI CALIN LUCIAN

Cluj-Napoca, Str. București, Nr. 29, Ap. 3

77

175

ROTAR RALUCA IOANA

Cluj-Napoca, Str.Primaverii Nr.2,Ap.295

77

176

RUS DANIELA ALINA

Cluj-Napoca, Str.Ale. Baita Nr. 10. Ap.36

77

177

UDVARI ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Elicei Nr. 12

77

178

HOSU VASILE-DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Parang, Nr. 15, Ap. 38

77

179

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca. Str. Anton Pan, Nr. 22, Ap. 1

77

180

VARGA ROMEO

Cluj-Napoca,Str. Meșterul Manole Nr.2. Ap. 12

76

181

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj Napoca, Str.Arany Janos, Nr,15,Ap.7

76

182

TOADER ROBERT FLORIN

Str. ParingNr.2. Ap.7

75

183

COCIS AUREL

Cluj-Napoca.Str.Ale Tazlau Nr.7,Ap. 24

75

184

BACI SANDA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, Nr. 9. Ap. 118

75

185

URSAN VERONICA

Cluj-Napoca, Str. Fagului, Nr. 1, Ap. 6

74

186

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca, Str.Fagului Nr.l,Ap.4

74

187

VADEAN ANA

Cluj Napoca, Str. Ploiești. Nr.31,Ap.7

73

188

ROATIS ANGELA MELANIA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 13, Ap. 36

73

189

LAPUSAN ALINA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, Nr. 7, Ap. 1

73

190

TAMAS ADRIAN

Cluj-Napoca. Str.Tasnad Nr.27.Bl.Dl. Ap.l 1

72

191

BOJTE IOAN

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George,Nr. 15, Ap. 1

71

192

BUNEA ANDREEA MARIA

Cluj Napoca. Str.Fabricii De Zahar, Nr.12, Ap. 17

71

193

CHITA GHEORGHE JR

Cluj Napoca. Str.Vlad Tepes, Nr.7, Ap.l

70

194

CRISTEA IULIANA

Cluj-Napoca. Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 6-8. Ap. 117

69

195

BERKI VALENTIN

Str.Pata Rat Modul A3,Ap.3

69

196

HOCA ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Porumbeilor, Nr. 4, Ap. 1

68

197

CSURKULY JANOS

Cluj-Napoca,Str.Stephenson Nr. 15, Ap. 1

67

198

KOVACS CSABA ZSOLT

Cluj-Napoca, Str. Ale.Castanilor Nr.2, Ap. 22

67

199

RACZ EMESE ENIKO

Cluj Napoca, Aleea Padin, Nr.2.Ap,54

67

200

MILAC MARLA-STANCA

Cluj-Napoca. Str. Cojocnei, Nr.l 1-13, Ap. 88

67

201

KEDVES IUTKA

Cluj-Napoca,Str.Partizanilor Nr.87

67

202

MIHAILA NAT ALIA SOMA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara Nr.l3, Ap. 130

67

203

SZILAGYIN1COLETA LACRAMIOARA

Cluj-Napoca, Str.Pata Rat Modul A3, Ap.l

66

204

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor Nr. 18, Ap.2

66

205

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, Str. Traian, Nr. 14

66

206

NEGREA LAURA

Str. Oașului, Nr. 293, Ap. 11

66

207

BECH1ANU DAN SEBASTIAN

Cluj Napoca. Str.Oasului, Nr.89-90, Ap. 10b

65

208

TOLVAIILDIKO IREN

Cluj Napoca

65

209

MOLDO VAN ARANKA

Cluj Napoca

65

210

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca. Str.Poet Grigore Alexandrescu Nr. 28, Ap. 13

64

211

SINTEOAN MCOLAE

Cluj-Napoca. Str. Alvcrna, Nr. 59, Ap. 16

63

212

POP OVIDIU CIPRIAN

Cluj-Napoca. Calea Floresti, Nr. 133, Ap. 12

63

213

SZABO ILDIKO

Cluj-Napoca. Str.Sextil PuscariuNr. 1-3, Ap.2

63

214

SZABO ANNAMARIA HAJNAL

Cluj-Napoca. Str. Intre Lacuri, Nr. 24-26, Ap. 1

63

215

POPITĂ VASILE

Cluj-Napoca,Ale.Micus Nr.l. Sc.3, Et.3. Ap.56

63

216

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca. Str.Scolii Nr.l

62

217

NONICA 1OSIF CRISTIAN

Cluj Napoca, Str. Paris, Nr.41-43, Ap.4

62

218

BUNACSI ANA PAPUS1CA

Cluj Napoca, Str. Paris, Nr.47, Ap.5

62

219

LINGURAR DINA DANIELA

Cluj-Napoca. Str. George Gordon Byron, Nr. 15, Ap. 22

61

220

MIHESAN IOAN

Cluj-Napoca. Str. Moților, Nr. 20-22. Ap. 6

61

221

NYESTE ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Maramureșului, Nr. 69

61

222

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj Napoca, Str.Tulcea. Nr.l6, Ap. 12

60

223

BURZ VIOLETA STELUTA

Cluj Napoca, Str. Constantin Brancusi, Nr. 194,Ap.4

60

224

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca. Aleea Garbau. Nr. 13, Ap. 26

60

225

CIRTINA GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str.Samuil MicuNr.9, Ap.l

59

226

CRETA IULIANA

Cluj-Napoca

58

227

MURESAN LAURA CRISTINA

Cluj Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr.54, Ap. 14

57

228

BOROS STELA SIMONA

Cluj-Napoca. Str. Samuil MicuNr.9. Ap.l

57

229

BOJTE JANOS

Cluj-Napoca. Str. Stephenson George Nr. 15, Ap. 1

56

230

SVAJCZER EVA

Cluj-Napoca,Str.Clinicilor Nr.9

56

231

BENEDEKFIISTVAN

Cluj-Napoca. Str. Paris, Nr. 98. Ap. 1

56

232

BUNGARDEAN SORIN OVIDIU

Cluj-Napoca. Bld. Muncii, Nr. 47 N

55

233

FARKAS MARIA

Str. George Stephenson. Nr. 15, Ap.3

54

234

MACULA IOANA MARIA

Cluj-Napoca.Str.Stephenson George Nr. 15, Ap. 1

54

235

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca

54

236

LACO JIM1

Cluj-Napoca. Str. NapocaNr.l9-21,Ap. 10

54

237

RATIU ANDREI

Cluj-Napoca. Cal. Manastur. Nr. 93. Bl. E 9. Ap. 52

53

238

COROIAN FLAVIA MARIA

Cluj Napoca. Str. Samuiel Brassai, Nr.25.Ap.4

53

239

BOTHA ROZALIA ILONA

Cluj-Napoca. Str. Pajistei Nr.43

53

240

VARGA GHEORGHE MUTAI

Cluj-Napoca

53

241

OTVOS ZOLTAN

Cluj-Napoca

53

242

MOLDOVAN GEORGE

Cluj-Napoca. Str.Ion Meșter Nr.l. Ap.106 B

53

243

NAGY ANDREI

Cluj-Napoca. Str.Cardinal luliu Hossu Nr. 2O.Ap. 11

53

244

MATINGO DOINA

Cluj-Napoca Str.Motilor Nr. 141. Ap.13

52

245

DEAK KINGA RENATA

Cluj-Napoca

52

246

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj Napoca. Str.Vlad Tepes. Nr.7, Ap. 1-2

52

247

FULOP OLGA

Cluj-Napoca. Str. Samuil Micu, Nr. 3. Ap. 6

51

248

FARKAS JANOS

Cluj Napoca. Str. Stephenson George, Nr. 15, Ap.l

51

249

FERENTIANGELA

Cluj Napoca. Str, Platanilor, Bl. Modul A5. Ap.4

51

250

BOTEZAN DANIELA MARIA

Cluj-Napoca. Str. Nasaud. Nr. 10, Ap. 5

50

251

GASPAR LIANA ADRIANA

Cluj-Napoca. Str. Sportului, Nr. 4

49

252

VITAN VILMA

Cluj-Napoca

48

253

ROSTAS FELICLA

Cluj-Napoca

48

254

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca. Str.Mehedinti Nr.5. Ap.94

47

255

GOCAN CRINA

Cluj-Napoca. Str. Coastei Nr. 18. Ap.8

45

256

BRIE LUCRETIA

Cluj Napoca. P-Ta Unirii. Nr.13.Ap.25

44

257

KITA CARMEN

Cluj Napoca, Str.Izvorului. Nr.l 1,Ap.l

43

258

RUHA IMRF.

Cluj-Napoca

43

259

LASZLO MIKLOS

Str.Marasesti Nr.31,Ap.3

41

260

VARGA REMUS

Cluj-Napoca,Bld.21 Decambrie 1989, Nr.75, Ap. 5

39

261

MACINGO SILVIA DOINITA

Cluj Napoca, Str. Decebal, Nr.86, Ap. 1

39

262

GEREBERES IULIANA

Cluj-Napoca,Str.Primaverii Nr.8,Ap. 15

38

263

SZABO ZOLTAN

Cluj-Napoca. Str. Timișului, Nr. 81, Ap. 1

35

264

FOGARASI ȘTEFAN

Cluj Napoca, Str.Coastei, Nr.18, Ap.8

29

265

RUHA LIVIA MARGARETA

Cluj-Naopoca, Str. Traian, Nr. 47

29

266

HERTEG FRANCISC

Cluj-Napoca

NE

267

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj Napoca, Str. Primăverii. Nr.2, Ap.334

NE

268

MOLDOVAN AUREL

Cluj-Napoca, Str. Parcul Feroviarilor. Nr. 12. Ap. 4

NE

269

RICZI ADALBERT

Cluj-Napoca

NE

270

OROSZ IULIANA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul B3, Ap. 1

NE

271

ROSTAS FELICIAN

Cluj Napoca,

NE

272

MICU MARCEL GABRIEL

Cluj-Napoca. Str. Cal.Turzii Nr.22, Ap. 2

NE

273

GABOR MINDRA

Cluj-Napoca

NE

274

GALATANU LEONTIN

Cluj Napoca, Str. Moților, Nr. 141, Ap.6

NE

275

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca, Pta Unirii. Nr. 14. Ap. 23

NE

276

FARKAS ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George, Nr. 15, Ap. 1

NE

277

LACATUS ANGHELUT DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Tulcea Nr.26. Ap. 17

NE

278

ROSTAS LUIZA

Cluj Napoca, Str.Cosasilor, Nr.42,Ap.3

NE

279

CSURKULY ERNO

Cluj-Napoca

NE

280

DUCA PETER IOSIF

Cluj-Napoca. Str.Pata Rit, Bl. Modul B2, Ap.3

NE

281

SFAIT ROMEO VAS1LE

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie. Nr. 57. Ap. 12

NE

282

SZILAGY1LORENA VIOLETA

Cluj-Napoca

NE

283

MATE S AN IOANA ANIELA

Cluj-Napoca

NE

284

HATEGAN MARIA

Cluj Napoca, Str. Maramureșului, Nr. 1/6

NE

285

PETER IOSIF

Cluj-Napoca. Str.Traian Nr. 17, Ap. 7

NE

286

POTRA MARIN TEODOR

Cluj-Napoca, Str. Bld.21 Decembrie Nr. 7, Ap.4

NE

287

CIMPEAN DAIANA RALUCA

Str.Bucium Nr. 15. Ap.25

NE

288

CADIS ILEANA

Cluj Napoca, Str.Maresal Ion Antonescu, Nr.l2,Ap.7

NE

289

ORASAN LENUTA

Cluj Napoca, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.6-8, Ap.l 12

NE

290

POPOV1CIU ANA MARJA

Cluj Napoca, Str. Gr.Alexandrescu, Nr.19. Ap. 13

NE

291

DUNKLER ANNA

Cluj Napoca. Str.Ciucas. Nr.7.Ap.27

NE

292

SIMON ARPAD

Cluj Napoca, Str.Gral Ion Dragalina, Nr.79, Ap.l

NE

293

CRJSTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud. Nr. 14, Ap. 3

NE

294

ASANICA MARILENA

Cluj Napoca, Str.Baisoara. Nr. 9a. Ap.57

NE

295

KALO JANOS

Cluj Napoca. Str.Marasesti. Nr. 14-16, Ap.6

NE

296

HARKO MIHAI

Cluj-Napoca. Str. Marasesti. Nr. 14-16, Ap. 6

NE

297

ANDRAS ANICA

Cluj-Napoca.Str.Izei Nr.8, Ap.3

NE

298

BURCEA TEREZ

Cluj Napoca

NE

299

BUNEA RAMONA ANGELA

Turda

NE

300

NEAG MARIANA NICOLETA

Cluj-Napoca. Calea Manastur. Nr. 78, Ap. 66

NE

301

RADAC DANIELA

Cluj-Napoca

NE

302

CSIKI GHEORGHE ROBINSON

Cluj Napoca, Str.Pata Rat. Modul Bl. Ap.l

NE

303

ANDRAS CRINA BOGDANA

Cluj-Napoca, Str. Izei Nr.. Ap.3

NE

304

BALLA MELINDA-IDA

Cluj Napoca, Str.Dunarii, Nr.71. Ap. 17

NE

305

LAKATOS V VILMOS

Cluj-Napoca. Str. Samuil Micu, Nr. 3, Ap.6

NE

306

ANTAL OCTAVLAN LUCIAN

Cluj-Napoca, Str.G-Ral Traian Mosoiu Nr.43, Ap.3

NE

307

MATES BOGDAN PETRU

Huedin.Str. Trandafirilor Nr. 37 A

NE

308

RESCH NOEMI

Sat Halmeu. Jud.Satu-Mare

NE

309

DOMNIT BOGDAN GHEORGHE

Cluj-Napoca.Str. Blajului Nr.63, Ap.l

NE

310

SECHI REBECA

Cluj-Napoca,Str.Streiului Nr. 1, Ap. 101

NE

311

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj Napoca. Str. Livezii, Nr.43. Ap.2

NE

312

PETEAN DANILA

Cluj-Napoca. Str.Cometei Nr.27-29

NE

313

BOZSAK PETRE-ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Traian Nr. 36,Ap.9

NE

314

CHIS ALEXANDRU

Cluj-Napoca. Str.Mihai Eminescu Nr.4,Ap.8

NE

315

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca. Str.Vlad Tepes Nr.7

NE

316

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj Napoca. Str. Paris. Nr.26, Ap.3

NE

317

MURESAN ANA MARIA

Cluj-Napoca. Str. Plopilor. Nr. 58. Ap. 30

NE

318

RUS CĂTĂLINĂ

Cluj-Napoca, Str.Cemei Nr.9,Ap.45

NE

319

ROZSA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul A3

NE

320

VINARU LARISA CORJNA

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, Nr. 4, Ap. 24

NE

321

NEDELCU FLORINA VALENTINA

Cluj Napoca, Str.Bucuresti Nr.68, Ap.47

NE

322

KOVACS ATTILA

Cluj Napoca, Bld. Muncii, Nr. 47n

NE

323

HERTEG IOAN

Cluj-Napoca,Str. Donath Nr. 238

NE

324

HALBAC LIANA

Cluj Napoca. Str.Sportului, Nr. 10

NE

325

MAKAI MELINDA

Cluj Napoca. Aleea Garbau. Nr.4,Ap. 18

NE

326

DIRVARIU ANISOARA

Cluj Napoca

NE

327

PESCAR DAFIN

Cluj-Napoca, Samuiel Brassai. Nr. 7

NE

328

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca. Str.Livezii Nr.43, Ap.2

NE

329

ASCHILEAN BIANCA ADRIANA

Cluj Napoca.Str. Trandafirilor, Nr.l,Ap.l5

NE

330

KOVACS IOSIF

Cluj Napoca, Str. Porumbeilor, Nr.l 1, Ap.3

NE

331

MITITEAN NICOLETA CECILIA

Cluj-Napoca, Str. Cemei. Nr. 7. Ap. 37

NE

332

HARAN DUMITRU

Cluj-Napoca. Str. Taberei. Nr. 40. Et. I. Ap. 27

NE

333

TARTA ANCA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Oașului, Nr. 246

NE

334

MARIS MIHAI VASILE

Cluj Napoca, Str. Petofi Sandor, Nr.25

NE

335

LAZAR ILEANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, Nr 73. Ap. 6

NE

336

SABAU IOAN

Cluj-Napoca, Str.Aurel Vlaicu Nr.2, Ap.73

NE

337

POP ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str.Primaverii Nr. 22, Ap.5

NE

338

ANDRAS CRISTIAN STEL1AN

Cluj-Napoca, Str.Teleorman Nr.4,Ap.30

NE

339

KOCSIS ANA MARIA

Cluj-Napoca

NE

340

DEZSI SUSANA

Cluj-Napoca, Str. Steluței, Nr. 5, Ap. 4

NE

341

VINCZI IOANA MARIA VERONICA

Cluj-Napoca, Str. Steluței, Nr. 5

NE

342

POP VILICA

Cluj-Napoca, Str. Steluței, Nr. 5, Ap. 1

NE

343

GROSU COSTICA

Cluj-Napoca

NE

344

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, Str. Cloșca

NE

345

MOGA CAMELIA

Cluj-Napoca, Str. Ileana Cosanzeana Nr.8, Ap.24

NF.

346

GAJI EMANUEL DAN

Cluj-Napoca

NE

347

BUZUMURGA MULAI

Cluj-Napoca. Str. Albac Nr.21, Ap.3

NE

348

TAMAS CLAUDIA GABRIELA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, Nr. 7, Ap. 28

NE

349

CHEBAC VASILE

Cluj-Napoca, Str. Nicolea Cristea, Nr. 13

NE

350

SZABO VASILE

Cluj-Napoca, Str. Traian Mosoiu, Nr. 43, Ap. 2

NE

351

GYORGYFALVI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. P-Ta Unirii Nr.28

NE

352

PLF.SA RODICA

Cluj-Napoca. Gh. Dima, Nr. 1, Ap. 14

NE

353

NONICA ILEANA

Cluj-Napoca, Str.Paris Nr. 41-43

NE

354

VODĂ GABRIELA AMALIA

Cluj-Napoca, Str.Fabricii DeZaharNr. 12, Ap. 17

NE

355

OLTEAN MARIANA

Cluj-Napoca, Str.Bld. Muncii Nr.87. Ap. 19

NE

356

LAKATOS IOAN ANTON

Cluj Napoca, Str. Vrăbiilor, Nr. 5-7

NE

357

CHITA GHEORGHE

Cluj Napoca, Str.Vlad Tepes, Nr.7,Ap.2

NE

358

DEAC LILIANA

Cluj Napoca, Str.Fericirii, Nr.31

NE

359

BERK1 ALIN

Cluj-Napoca

NE

360

OSOIANU ANA GHEORGHIETA

Cluj Napoca, Str.Mihai Viteazu, Nr.l Ap.8

NE

361

GLIGA VICTOR

Cluj-Napoca. Str. Moților Nr. 19. Ap.4

NE

362

BONDOR VOICHITA IOANA

Cluj-Napoca. Str. Ciucas Nr.5, Ap. 46

NE

363

FODOR ATTILA

Cluj Napoca, Str.Cojocnei. Nr.8, Ap.43

NE

364

FARCAS ALEXANDRU

Cluj Napoca, Str.George Gordon Byron. Nr.6a. Ap.35

NE

365

BICA MARIN

Cluj Napoca, Str.Intre Lacuri. Nr.44.Ap.2

NE

366

JAKAB ROBERT

Cluj-Napoca, Str. Anatole France Nr. 48

NE

367

IANCU .ALEXANDRU

Cluj Napoca, Str. Brates, Nr.5, Ap.23

NE

368

MOLDO VAN FLORINA

Cluj Napoca. Str.Putna, Nr.7, Ap.7

NE

369

RETHIIULIANA

Cluj-Napoca. Str. Florilor, Nr. 8

NE

370

PETRESCU COTA DANIEL

Cluj Napoca. Str.Oltului, Nr.80. Ap.l

NE

371

CAUCEAN NICULAE BEN1AMIN

Cluj Napoca. Str.Oasului, Nr.l-3.Ap.20

NE

372

PUICA DANIELA

Cluj-Napoca. Str. Arinilor. Nr. 11, Ap. 37

NE

373

RUS REGINA

Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, Nr.l 1

NE

374

CHIS HUNYADI CALIN DANIEL

Cluj Napoca, Str. Gheorghe Dima. Nr.5a. Ap.25

NE

375

SANTIONEAN DOREL

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr. 19, Ap. 44

NE

376

CAMPEAN BIANCA MARIA

Cluj-Napoca. Str.Primaverii Nr. 26, Ap.6

NE

377

HODIS MARIUS DANIEL

Cluj Napoca. Str.Mehedinti. Nr.22-24,Ap.23

NE

378

NAN1CA ANGELA

Cluj Napoca, Str. 21 Decembrie, Nr.73, Ap.Ic

NE

379

DEMETER CLAUDIA

Cluj Napoca, Str. Anina. Nr.19, Ap.33

NE

380

GYARMAȚI IOAN

Cluj-Napoca

NE

381

SZEL ENKO JUDITH

Cluj-Napoca, Str.Ale. Bușteni Nr. 5, Ap. 15

NE

382

PLOSCAR LUMINITA-SIMONA

Cluj Napoca, Bld. Muncii. Nr. 101, Ap. 157

NE

383

IRIMUS ANDREI

Cluj-Napoca. Str. Tasnad. Nr. 27, Ap. 2

NE

384

DANCIU MIRCEA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Garbau Nr. 10, B1.K5. Ap. 71

NE

385

RUSU ELISABETA

Cluj Napoca. Str. Marasesti, Nr.79,Ap.3

NE

386

DARADICS JOZSEF GABRIEL

Cluj-Napoca. Aleea Slatina. Nr. 2. Ap. 13 z

NE

387

FINDEIS CRISTINA

Cluj-Napoca. Str.Horea Nr. 59-63, Ap.2'7'’’

NE