Hotărârea nr. 797/2017

Hotărârea 797/2017 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 383567/451/24.08.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordonanței nr. 6 /2014, ale Legii nr. 221/2015, ale O.U.G. nr. 35/2015, ale Legii nr. 65/2016, ale O.U.G. 30/2017, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale H.G. nr. 251/2016, ale H.G. nr. 304/2017 și ale Legii nr. 151/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe o perioadă de un an, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direct’


Nr. 797 din 5 septembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 797/2017


CLUJ-NAPOCA

Lista privind Contractele de închiriere având ca obiect locuințe construite de către ANL, situate în

municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml, M3 și Calea Florești nr. 58B pentru care se prelungește termenul de locațiune pe o perioadă de un an


Nr.

Cri.

STRADA

NR.

BL.

AP

NUMELE ȘI PRENUMELE TITULARULUI

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE

TERMENULDE LOCAȚIUNE

1

MEHEDINȚI

41

Ml

1

POP MONICA

19.08.2018

2

MEHEDINȚI

41

Ml

6

ROZESCU FLORIN DEZIDERIU

19.08.2018

n

3

MEHEDINȚI

41

Ml

7 .

GHERGHE MARIANA CLAUDIA

19.08.2018

4

MEHEDINȚI

41

Ml

8

CRISTESCU ANA LILIANA

19.08.2018

5

MEHEDINȚI

41

Ml

9

POP SIMION ADRIAN

19.08.2018

6

MEHEDINȚI

41

Ml

11

POP AIDA NICOLETA

19.08.2018

7

MEHEDINȚI

41

Ml

13

DUMAIULIU FLORIN

19.08.2018

8

MEHEDINȚI

41

Ml

15

IGNAT ANCA IOANA

19.08.2018

9

MEHEDINȚI

41

Ml

16

LUCE VIORICA

19.08.2018

10

MEHEDINȚI

41

Ml

17

TOMA SANDA MELANIA

19.08.2018

11

MEHEDINȚI

41

Ml

18

CÂMPEAN VASILE

19.08.2018

12

MEHEDINȚI

41

Ml

19

MUNTE ANU ADRIANA

19.08.2018

13

MEHEDINȚI

41

Ml

20

CĂTINEAN ILEANA CLAUDIA

19.08.2018

14

MEHEDINȚI

41

Ml

21

BÂLC VIOREL

19.08.2018

15

MEHEDINȚI

41

Ml

22

ARMANCĂ     MARGARETA

LILIANA

19.08.2018

16

MEHEDINȚI

41

Ml

23

HERGHILIGIU       CRISTIAN

SPIRIDON

19.08.2018

17

MEHEDINȚI

41

Ml

24

MAN DAN MIHAI

19.08.2018

18

MEHEDINȚI

41

Ml

30

MOLDOVEANU ANCA

19.08.2018

19

MEHEDINȚI

41

Ml

31

IANKO ZSOLT

19.08.2018

20

MEHEDINȚI

41

Ml

32

BOB ALINA BIANCA

19.08.2018

21

MEHEDINȚI

41

Ml

34

BĂRBOS LIANA CECILIA

19.08.2018

22

MEHEDINȚI

41

Ml

36

BAJNOCZIZOLTAN

27.09.2018

23

MEHEDINȚI

41

Ml

38

CIOCIAN IOANA CRINA

19.08.2018

24

MEHEDINȚI

41

M2

1

PAPAI LEVENTE LASLO

19.08.2018

25

MEHEDINȚI

41

M2

2

TRIȘĂ MARIUS TUDOREL

19.08.2018

26

MEHEDINȚI

41

M2

n

3

GÂNJ ALEXANDRA

27.09.2018

27

MEHEDINȚI

41

M2

5

HAUEREVAALZA

19.08.2018

28

MEHEDINȚI

41

M2

8

FLUERAȘ CARMEN LAVINIA

19.08.2018

29

MEHEDINȚI

41

M2

10

POP ADRIAN LUCIAN

19.08.2018

30

MEHEDINȚI

41

M2

12

COMAN LIVIA

30.08.2018

31

MEHEDINȚI

41

M2

15

TODORUȚIU MARIUS

19.08.2018

32

MEHEDINȚI

41

M2

16

KISJANCSI ECATERINA

19.08.2018

33

MEHEDINȚI

41

M2

17

ILIȘIU FLAVIU MIHAI

19.08.2018

34

MEHEDINȚI

41

M2

18

BOERU MARIANA CODRUȚA

19.08.2018

35

MEHEDINȚI

41

M2

19

PERȘAPAULAMARIA

19.08.2018

36

MEHEDINȚI

41

M2

20

RĂCĂTĂIANU FLORENTINA

30.08.2018

37

MEHEDINȚI

41

M2

24

GABOR ELENA

19.08.2018

38

MEHEDINȚI

41

M2

25

PÎRV VICTORIA MARIA

19.08.2018

39

MEHEDINȚI

41

M2

26

CHIOREAN DAN CONSTANTIN

19.08.2018

40

MEHEDINȚI

41

M2

30

MUREȘAN IOANA DANIELA

30.08.2018

41

MEHEDINȚI

41

M2

31

CÂMPEAN COSMIN

19.08.2018

42

MEHEDINȚI

41

M2

O O

33

NEAG RĂDUCU SORIN

19.08.2018

43

MEHEDINȚI

41

M2

35

PARASCA DORIN FLORIN

19.08.2018

44

MEHEDINȚI

41

M2

36

ROTAR FLORICA MONICA

19.08.2018

45

MEHEDINȚI

41

M2

38

SĂLCIU AN MARIANA NICOLETA

19.08.2018

46

MEHEDINȚI

41

M3

1

ILIE FELICIA

19.08.2018

47

MEHEDINȚI

41

M3

4

NICOSCHI ADRIANA MIRELA

19.08.2018

48

MEHEDINȚI

41

M3

8

NICOARĂ PAULA CRISTINA

19.08.2018

49

MEHEDINȚI

41

M3

10

SIMION RĂZVAN IOAN

01.09.2018

50

MEHEDINȚI

41

M3

12

TRIF IOSEFINA NICOLETA

19.08.2018

51

MEHEDINȚI

41

M3

14

OLOSUTEAN RODICA DANIELA

01.09.2018

52

MEHEDINȚI

41

M3

16

TARCEA LAURA AMALIA

19.08.2018

53

MEHEDINȚI

41

M3

17

BOLBOACĂ NICOLAE

19.08.2018

54

MEHEDINȚI

41

M3

18

POP EMIL CLAUDIU

19.08.2018

55

MEHEDINȚI

41

M3

19

POPA MIOARA ANCA

19.08.2018

56

MEHEDINȚI

41

M3

24

BOLBOACĂ ANDREI MIRCEA

30.08.2018

57

MEHEDINȚI

41

M3

28

MANIU GHEORGHE DĂNUȚ

19.08.2018

58

MEHEDINȚI

41

M3

30

SECEANU CRINA

19.08.2018

59

MEHEDINȚI

41

M3

32

BADIU TISA DOINA IOANA

19.08.2018

60

MEHEDINȚI

41

M3

34

VIDICAN-GOLEA NICOLETA

30.08.2018

61

MEHEDINȚI

41

M3

37

RĂCĂȘAN IULIA

30.08.2018

62

MEHEDINȚI

41

M3

38

MARIȘ MARIA

19.08.2018

63

C.FLOREȘTI

58B

6

41

CHIȘU ANDRADA IULIA

30.08.2018