Hotărârea nr. 787/2017

Hotărârea 787/2017 - Aprobarea acordului prealabil de cesionare a ½ din drepturile și obligațiile dobândite din Contractul de închiriere nr. 45705/3.02.2016, încheiat cu S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L., către S.C. TRAIN EVENTS S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 14 din drepturile și obligațiile dobândite din Contractul de închiriere nr. 45705/ 3.02.2016, încheiat cu S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L., către S.C. TRAIN EVENTS S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cesionării a 14 din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L. din Contractul de închiriere nr. 45705 din 03.02.2016, către S.C. TRAIN EVENTS S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 374338 din 17.08.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea cesionării a 14 din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L. din Contractul de închiriere nr. 45705 din 03.02.2016 către S.C. TRAIN EVENTS S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordul prealabil de cesiune a 14 din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L. către S.C. TRAIN EVENTS S.R.L, în baza prevederilor art. 4 lit. i. din Contractul de închiriere nr. 45705 din data de 3.02.2016.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul