Hotărârea nr. 78/2017

Hotărârea 78/2017 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu-Mihai, Croitoru Corina-Ecaterina, Drăgocscu Mihai, Găbudean Călin-Marcel, Ferdean Rareș-Petru, Florian Ovidiu-Valeriu, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Jurja Marius-Sorel, Moisin Radu-Marin, Moldovan Gabriela-Iuliana, Molhem Mohammad-Bachar, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente-Zsolt, Rațiu Radu-Florin, Sărmaș Ioan-Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin-Ioan, Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 18169/313 din 13.01.2017 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă nici unul dintre cei doi soți nu este în viață la data acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Direcția economică. Direcția comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 78 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)