Hotărârea nr. 777/2017

Hotărârea 777/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 347.719/313 din 27.07.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 39 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte șLȘerviciul Stare civilă.


edinte de ședință, Ștefan Tarcea

Nr. 777 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 777/ 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

9

Data căsătoriei

1

BANGA

ISTVAN

MARFA

10/07/1967

2

BENEDEK

ZOLTAN

MARGARETA

22/07/1967

1-------------------------------------------------------

3

BIRO

FRANCISC

ELISABETA

08/07/1967

4

BOC A

ILIE-NICODIM

ANA

17/07/1967

5

BUDIȘAN

VICTOR-IOAN

VALERIA

17/07/1967

J

6

CÂMPIANU

PAVEL

ANA

22/07/1967

7

1

CIPCIGAN

IOAN

RAVECA

20/07/1967

8

CORNEA

VASILE

EMILIA

14/07/1967

9

CRIȘAN

VASILE

EUGENIA

22/07/1967

10

CRISTE

PAVEL

AURELIA

20/07/1967

11

1

DEZSO

MIHÂLY

EMA

12/07/1967

12

DONOGÂN

1.

LÂSZLO

1

SUSANA

26/06/1967

13

DUCSKO

ANDREI

SUSANA

14/07/1967

14

FAICIUC

IOAN

ELISABETA

08/07/1967

15

FELECAN

i_________________________________________________________________________________________________________1

GHEORGHE

ANA

17/07/1967

16

FETTI

BAZILIU-GRIGORE

IRINA

04/05/1967

17

FILIP

ALEXANDRU

MARFA

29/07/1967

18

GERGELY-VARGA

LASZLO-CSABA

LENCHE-MARGARETA

08/07/1967

19

GOCEA

ILIE-EMIL

ANA

25/07/1967

20

HABALA

TIBOR

MARFA

17/12/1966

21

HÂNGAN

IOAN

TEREZIA

20/07/1967

22

IANCU

IOAN

NASTASIA

12/07/1967

23

KEREKES

JANOS

IOLANDA

13/10/1966

24

ÎKORODI

1_______________________________________________________________________________________________________________________________

TIBOR

IRINA

22/07/1967

25

KULCSAR

IOSIF-DEZIDERIU

ILEANA,

06/07/1967

26

KUSAI

COLOMAN

ZAMFIRA

31/07/1967

27

MELINTE

VIRGIL

DOINA        .

12/07/1967

28

MESEȘAN

VASILE

-------->    >—X-----

LUDOVIQÂO^-^^f

19/06/1967

29

MUNTEAN

VIRGIL

MARIANA       V 1

08/0771967

30

MUREȘAN

MIHAI

OTILIAț

08/07/1967

<a/

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

31

NAGY

ADALBERT

MARGARETA-IUDITA

08/07/1967

32

NEMEȘ

GAVRIL

ELENA

29/07/1967

33

PASC

IOAN

VICTORIA

13/07/1967

34

PETRASCU

CORNELIU-HORIA

MARIANA

20/07/1967

35

PETYAN

IOAN

SILVIA

13/07/1967

36

PINTILIE

VASILE

ANA

21/06/1965

37

POPA

PASC

CRISTINA

24/07/1967

38

RĂCEANU

MARIUS

MARIA

29/07/1967

39

RACOLȚA

ALEXANDRU

ROZALIA

10/07/1967

40

RAFFAI

ȘTEFAN

MARTA-SUSANA

22/07/1967

41

RAPOLȚI

FRANCISC

SUSANA

31/07/1967

42

1

RAȚIU

IOAN

VICTORIA

24/07/1967

43

RAȚIU

TANASIE

MARIANA-DORINA-LUCIA

26/07/1967

44

RESIGA

DRAGOMIR

ANISIA

29/07/1967

45

REVNIC

IOAN

MARIA

22/06/1967

1

46

SECELEANU

FLORIN

ELISABETA

21/06/1967

47

SICOE

CONSTANTIN

CORNELIA

13/03/1967

48

SILAGHI

SIMION

MARIA

15/07/1967

49

SITARU

STAN

KLARA

15/07/1967

50

TĂMAȘ

VASILE-NICOLAE

KATALIN

10/07/1967

51

ZATTLER

ȘTEFAN

IULIANA

06/07/1967