Hotărârea nr. 776/2017

Hotărârea 776/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.63 8/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. C-tin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. C-tin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 347828/27.07.2017 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. C-tin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art. lai Hotărârii nr.638/2016 care va avea următorul conținut: “Art. 1. Se aprobă solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului,. intersecție cu str. C-tin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, cu datele de identificare prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 638/2016 rămân neschimbate.

Art.III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de urbanism, Direcția economică și Direcția Juridică.


Nr. 776 din 2 august 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.776/2017

Date de identificare

a sectorului de drum care se transmite din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca,

Denumire sector de drum

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală a sectorului de drum (km)

1

2

o D

4

Varianta trafic greu intravilan Cluj-Napoca

km 0+000-3+000

Ministerul

Transporturilor

Compania Națonală de Administrare a Infrastucturii

Rutiere S.A

Municipiul Cluj-Napoca

3 km.