Hotărârea nr. 764/2017

Hotărârea 764/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și pentru salariații serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și pentru salariații serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 347276/102/27.07.2017 al Serviciului Resurse umane prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017, în sensul modificării și completării Anexelor hotărârii;

Văzând Adresa nr. 377436/102/2017 prin care Sindicatul Civitas a fost consultat cu privire la proiectul de hotărâre;

în baza prevederilor art. 11 și 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor la Hotărârea nr. 760/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și pentru salariații serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei I și Anexei II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 760/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, Direcția Economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 764 din 2 august 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 764/2017

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca Serviciul resurse umane

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consililui local al municipiului Cluj-Napoca (potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017) cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător

a) Funcții publice de conducere

Nr. crt

Funcția

J

Nivelul studiilor

GRADI

GRAD II

Coeficient

Salariul de

bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Secretar al unității administrativ-teritoriale

S

7,90

11.455

7,99

11.586

2

Director general 1)

S

7,30

10.585

7,75

11.238

3

Arhitect-șef 2)

s

7,30

10.585

7,75

11.238

4

Director general adjunct

s

6,90

10.005

7,30

10.585

5

Director, șef compartiment, director executiv

s

6,50

9.425

6,90

10.005

6

Director adjunct, contabil șef, inginer șef^efsector^ director executiv adjunct

s

6,00

8.700

6,50

9.425

7

Șef serviciu, arhitect șef la nivel oraș * /

\

\ * \

s

5,50

7.975

6,00

8.700

8

Sef serviciu audit public              d

s

5,64

8.178

6,14

8.903

9

Șef birou, șef oficiu

ĂJ

s

5,10

7.395

5,54

8.033

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

b) Funcții publice generale de execuție

Nr crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

GRADAȚIA

0

1

2

3

4

5

1

Auditor,                                   grad profesional superior

S

3,53

Salariul de bază

5.119

5.503

5.778

6.067

6.219

6.374

grad profesional principal

S

2,92

Salariul de bază

4.234

4.552

4.780

5.019

5.144

5.273

grad profesional asistent

s

2,33

Salariul de baza

3.379

3.632

3.814

4.005

4.105

4.208

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local grad profesional superior

s

3,34

Salariul de bază

4.843

5.206

5.466

5.739

5.882

6.029

grad profesional principal

s

2,75

Salariul de bază

3.988

4.287

4.501

4.726

4.844

4.965

grad profesional asistent

s

2,20

Salariul de bază

3.190

3.429

3.600

3.780

3.875

3.972

grad profesional debutant

s

1,65

Salariul de bază

2.393

2.572

2.701

2.836

2.907

2.980

3

Referent de specialitate, polițist local (SSD) grad profesional superior

SSD

2,65

Salariul de bază

3.843

4.131

4.338

4.555

4.669

4.786

grad profesional principal

SSD

2,20

Salariul de bază

3.190

3.429

3.600

3.780

3.875

3.972

grad profesional asistent

SSD

1,85

Salariul de bază

2.683

2.884

3.028

3.179

3.258

3.339

grad profesional debutant

SSD

1,32

Salariul de bază

1.914

2.058

2.161

2.269

2.326

2.384

4

Referent, polițist local;                      grad profesional superior

M

2,16

Salariul de bază

3.132

3.367

3.535

3.712

3.805

3.900

grad profesional principal

M

1,76

Salariul de baza

2.552

2.743

2.880

3.024

3.100

3.178

grad profesional asistent

M

1,60

Salariul de bază

2.320

2.494

2.619

2.750

2.819

2.889

/                            grad profesional debutant

--------—j——X---------------------

M

1,27

Salariul de bază

1.842

1.980

2.079

2.183

2.238

2.294


Anexa II la Hotărârea nr. 764/2017


România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca Serviciul Resurse umane


Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017) cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzătora) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

5

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZA

GRADI

GRAD II

Coeficient

Salariul de bază

Coeficient

Salariul de bază

1

Administrator public

S

7,00

10.150

8,00

11.600

2

Director general

S

6,89

9.991

7,34

10.643

3

Director general adjunct

s

6,11

8.860

6,89

9.991

4

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

s

5,81

8.425

6,11

8.860

5

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef

s

5,59

8.106

5,81

8.425

6

Sef serviciu, sef secție

s

5,09

7.381

5,59

8.106

7

..•-■'A     A a. N.

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef c^ibiii-—

s

4,69

6.801

5,09

7.381


Notă:Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul IIb) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

GRADAȚIA

0

1

2

3

4

5

1

Auditor,                                       gradul I A

S

3,10

Salariul de bază

4.495

4.832

5.074

5.328

5.461

5.598

gradul I

S

2,68

Salariul de bază

3.886

4.177

4.386

4.605

4.720

4.838

gradul II

s

2,12

Salariul de bază

3.074

3.305

3.470

3.644

3.735

3.828

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier, consilier manager de proiect;

gradul I A

s

3,05

Salariul de bază

4.423

4.755

4.993

5.243

5.374

5.508

gradul I

s

2,64

Salariul de bază

3.828

4.115

4.321

4.537

4.650

4.766

gradul II

s

2,09

Salariul de bază

3.031

3.258

3.421

3.592

3.682

3.774

debutant

s

1,50

Salariul de bază

2.175

2.338

2.455

2.578

2.642

2.708

o

3

Consilier juridic                                  gradul IA

s

3,35

Salariul de bază

4.858

5.222

5.483

5.757

5.901

6.049

gradul I

s

2,90

Salariul de bază

4.205

4.520

4.746

4.983

5.108

5.236

gradul II

s

2,26

Salariul de bază

3.277

3.523

3.699

3.884

3.981

4.081

Consilier juridic debutant                       gradul IA

s

1,60

Salariul de bază

2.320

2.494

2.619

2.750

2.819

2.889

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist;                     gradul IA

SSD

2,60

Salariul de bază

3.770

4.053

4.256

4.469

4.581

4.696

gradul I

SSD

2,05

Salariul de bază

2.973

3.196

3.356

3.524

3.612

3.702

/                * \           gradul II

SSD

1,66

Salariul de bază

2.407

2.588

2.717

2.853

2.924

2.997

1                   r *J/            debutant

SSD

1,35

Salariul de bază

1.958

2.105

2.210

2.321

2.379

2.438

5

Referent, inspector, referent casier              treapta IA

M

2,05

Salariul de bază

2.973

3.196

3.356

3.524

3.612

3.702

treapta I

M

1,71

Salariul de bază

2.480

2.666

2.799

2.939

3.012

3.087

treapta II

M

1,54

Salariul de bază

2.233

2.400

2.520

2.646

2.712

2.780

debutant

M

1,25

Salariul de bază

1.813

1.949

2.046

2.148

2.202

2.257

6

Arhivar                                       treapta I A

M

2,16

Salariul de bază

3.132

3.367

3.535

3.712

3.805

3.900

treapta I

M

1,80

Salariul de bază

2.610

2.806

2.946

3.093

3.170

3.249

treapta II

M

1,65

Salariul de bază

2.393

2.572

2.701

2.836

2.907

2.980

debutant

M

1,21

Salariul de bază

1.755

1.887

1.981

2.080

2.132

2.185

7

Agent agricol                                           I

M

1,68

Salariul de bază

2.436

2.619

2.750

2.888

2.960

3.034

II

M

1,53

Salariul de bază

2.219

2.385

2.504

2.629

2.695

2.762

debutant

M/G

1,27

Salariul de bază

1.842

1.980

2.079

2.183

2.238

2.294

8

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf       IA

M/G

2,09

Salariul de bază

3.031

3.258

3.421

3.592

3.682

3.774

I

M/G

1,76

Salariul de bază

2.552

2.743

2.880

3.024

3.100

3.178

debutant

M/G

1,27

Salariul de bază

1.842

1.980

2.079

2.183

2.238

2.294

9

Secretar

M/G

1,65

Salariul de bază

2.393

2.572

2.701

2.836

2.907

2.980

Secretar                                         debutant

M/G

1,27

Salariul de bază

1.842

1.980

2.079

2.183

2.238

2.294

10

Administrator                                           1

M

2,06

Salariul de bază

2.987

3.211

3.372

3.541

3.630

3.721

--------------------»

; * \ 11

Z / /Olw'Hi i *A

M

1,95

Salariul de bază

2.828

3.040

3.192

3.352

3.436

3.522

11

Șef depozit                                             I

M

2,04

Salariul de bază

2.958

3.180

3.339

3.506

3.594

3.684

II

M

1,82

Salariul de bază

2.639

2.837

2.979

3.128

3.206

3.286

12

Casier, magaziner

M/G

2,01

Salariul de bază

2.915

3.134

3.291

3.456

3.542

3.631

Casier, magaziner                                debutant

M/G

1,27

Salariul de bază

1.842

1.980

2.079

2.183

2.238

2.294

13

Șef formație pază/ pompieri

M/G

2,31

Salariul de bază

3.350

3.601

3.781

3.970

4.069

4.171

14

Portar, paznic, pompier, guard, agent de securitate intervenție, bufetier, manipulant bunuri, curier

M/G

1,71

Salariul de bază

2.480

2.666

2.799

2.939

3.012

3.087

15

Bucătar, lenjereasă

M/G

2,07

Salariul de bază

3.002

3.227

3.388

3.557

3.646

3.737

16

îngrijitor

M/G

1,50

Salariul de bază

2.175

2.338

2.455

2.578

2.642

2.708

debutant

M/G

1,21

Salariul de bază

1.755

1.887

1.981

2.080

2.132

2.185

17

Maistru                                                I

M/G

2,15

Salariul de bază

3.118

3.352

3.520

3.696

3.788

3.883

II

M/G

2,04

Salariul de bază

2.958

3.180

3.339

3.506

3.594

3.684

18

Șofer                                                      I

M/G

2,04

Salariul de bază

2.958

3.180

3.339

3.506

3.594

3.684

II

M/G

1,95

Salariul de bază

2.828

3.040

3.192

3.352

3.436

3.522

19

Muncitor calificat                                         I

M/G

2,04

Salariul de bază

2.958

3.180

3.339

3.506

3.594

3.684

II

M/G

1,95

Salariul de bază

2.828

3.040

3.192

3.352

3.436

3.522

III

M/G

1,73

Salariul de bază

2.509

2.697

2.832

2.974

3.048

3.124

M/G

1,63

Salariul de bază

2.364

2.541

2.668

2.801

2.871

2.943

20

Muncitor necalificat

I

M/G

1,39

Salariul de bază

2.016

2.167

2.275

2.389

2.449

2.510

II-fară sporuri

M/G

1,21

Salariul de bază

1.755

1.887

1.981

2.080

2.132

2.185

Notă:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul primarului de sector al municipiului București și cabinetul primarului general al municipiului București.