Hotărârea nr. 763/2017

Hotărârea 763/2017 - Aprobarea achiziției de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistența/reprezentare/consultanță juridică în dosarele având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în anul 2016 și 2017.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziției de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistență/reprezentare/consultanță juridică în dosarele având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în anul 2016 și 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fîzice/juridice ce vor oferi asistență/reprezentare/consultanță juridică în dosarele având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în anul 2016 și 2017 - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 328815/30/14 iulie 2017 al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea achiziției de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fîzice/juridice ce vor oferi asistență/reprezentare/consultanță juridică în dosarele având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în anul 2016 si 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 26/2012;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistență/reprezentare/consultanță juridică în dosarele având ca obiect contestarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în anul 2016 și 2017.

Art, 2. Selecția de oferte privind achiziția de servicii juridice conform art. 1 va fi realizată prin aplicarea procedurii aprobată prin Dispoziția nr. 2493/2016 a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art, 3. Se aprobă valoarea estimată a procedurii în vederea achiziționării serviciilor prevăzute la art. 1 la o sumă în lei, echivalentă a 30.000 euro fără TVA, la un curs mediu euro-lei la data inițierii

Nr. 763 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)