Hotărârea nr. 753/2017

Hotărârea 753/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan loan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop loan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș loan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin loan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 313611/313 din 05.07.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 52 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 52 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.755 / 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiANDREICA


IOAN


TOADER


ATTILA


PAVEL

i

ELEMER


IOAN


GHEORGHE


VALENTIN

VASILE


TOMA


GHEORGHE


VASILE


PETRU


MIRCEA


GHEORGHE


IOSIF


TEODOR


ERNO


IANOS


LIVIU


IOAN


GHEORGHE-ARPAD


ÂRPÂD


NICOLAE


VASILE


DAN


ARPAD


SINESIE


ALEXA


IOAN


GEORGETA


ANASTASIA


ELISABETA


MARIA


EVA


ILEANA29/05/1967


26/05/1967


14/06/1967


10/06/1967


28/03/1966


10/06/1961


MAR1OARA


26/06/1967


SUSANA


AMALIA


IRINA


ANA


MARIA


ELENA


ANA


ESTERA


VIORICA


ANNA-MARIA


MAGDALENA


VICTORIE


SABINA


ILONA


EVA


MARIA


06/02/196726/06/1967


29/05/1967


04/06/1967


11/06/1967


30/06/1967


24/06/1967


30/06/196715/06/1967


19/05/1967


08/06/1967


03/06/1967


24/11/1966


19/06/1967


GHIORGHINA-GABRIELA


ELENA


ILEANA29/06/1967


28/12/1966


FLOAREA18/04/1967


08/06/1967


03/06/1967


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

31

MUREȘAN

VASILE

MARIA

01/07/1967

32

NEMEȘ

IMRE-ISTVAN

ARANKA

29/06/1967

33

NISTOR

VASILE

VIOLETA-ANIȘOARA

05/06/1967

34

POP

IOAN

EMILIA

05/06/1967

35

POSTELNICU

GHEORGHE

MARIANA-FELICIA

26/05/1967

36

PRJESLAVSCHI

EUGEN

SILVIA

17/06/1967

37

PRUNEAN

VASILE

MARIANA-DOINA

26 05 1967

38

RADU

MARIN

MARCELA-AUGUSTA-ELENA

31/05/1967

39

SILAGYI

FRANCISC

IRINA

29/04/1967

40

STAN

TODOR

VIORICA

11/06/1967

41

STAN

VIRGIL

VIORICA

31/05/1967

42

SZASZ

ZOLTAN

ELISABETA

10/06/1967

43

SZILAGYI

IOSIF

ROZALIA

15/06/1967

44

TAMAS

NICOLAE

MAGDALENA

24/06/1967

45

TANCA

IOAN

ANA

29/05/1967

46

TĂPĂLAGĂ

ANTON-VICTOR-ZENO

IULIANNA

24/06/1967

47

TOTH

ZOLTAN-GRIGORE

IULIANNA

17/05/1967

48

TOTH

MIHAI

ANA

11/06/1967

49

VĂCAR

IOAN

SUSANA

25/06/1967

50

VALASUTEAN

DUMITRU

ELENA-MARIA

01/07/1967

51

VĂLEAN

IOAN

AGLAIA

15/05/1967

52

VĂSARU

GHEORGHE

RAVECA

12/06/1967