Hotărârea nr. 750/2017

Hotărârea 750/2017 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016 (aprobarea preţurilor de închiriere a spaţiilor şi a logisticii pentru evenimente).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016 (aprobarea prețurilor de închiriere a spațiilor și a logisticii pentru evenimente)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul cu nr. 312097/900/04.07.2017 al Serviciului public pentru administrarea obiectivelor culturale, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarife;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 110/2016 privind aprobarea prețurilor de închiriere a spațiilor și a logisticii pentru evenimente, cu poziția nr. 12, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale.Nr. 750 din 18 iulie 2017

(Plotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la H.C.L. nr.750/2017


SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE

Lista prețurilor practicate pentru închirierea spațiilor ș> a logisticii

Nr. crt. I            Denumire activitate

U.M.

Preț

Timp

Observații

închirierea spațiilor

1

Clădirea Casino

lei

300

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

100

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

2

Turnul Croitorilor

lei

100

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

40

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

3

Cinematograful Mărăști, Sala Mare și foaier

lei

200

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

100

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

4

Cinematograful Dacia, Sala Mare

lei

200

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

100

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

5

Cinematograful Dacia: Sala Mică

lei

150

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

75

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

6

Cinematograful Dacia hol, foaier, subsol

lei

100

oră

pentru activități altele decât cele care sunt desfășurate în considerarea obiectivelor social-culturale promovate de serviciul public

75

pentru activități de natură culturală și/sau educațională organizate în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

închirierea logisticii

7

Podium

lei

25

oră

100

zi

în situația în care evenimentul se desfășoară pe o durată mai mare de trei ore

8

Sistem de lumini

lei

10

oră

40

zi

în situația în care e\enimentul se desfășoară pe o durată mai mare de trei ore

9

Echipament de sonorizare

lei

50

oră

100

zi

în situația în care evenimentul se desfășoară pe o durată mai mare de trei ore