Hotărârea nr. 748/2017

Hotărârea 748/2017 - Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) și în data de 01.08.2017, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) și în data de 01.08.2017, ora 11 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 309542/426/03.07.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) și în data de 01.08.2017, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul consilier local Râcz Levente Zsolt pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 31.07.2017, ora 11 (prima convocare) și în data de 01.08.2017, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru*’ pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul consilier local Râcz

Levente Zsolt, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.DINTE DE ȘEDINȚĂ, tefan Tarcea

icipiului,


Nr. 749 din 18 iulie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)