Hotărârea nr. 747/2017

Hotărârea 747/2017 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului de activitate al

Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 305.075/44.10, din 29.06.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca, cu Codul CAEN - 9609 Alte activități de servicii n.c.a. - pentru Centrul de Tratare și întreținere Câini, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bobâlnei nr. 65.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.


'^ședințe de ședință, an Ștefan Tarcea

ontras

Secretarul municipiului, Jr. Auto^a ROȘCA

Nr. 747 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)