Hotărârea nr. 729/2017

Hotărârea 729/2017 - Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea la termen, tară posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 284052 din 19.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 39/1994, ale Hotărârii nr. 309/2009 și ale Hotărârii nr. 418/2015;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 17412 din 13.07.1994, modificat prin Actul adițional nr. 218574 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Alina-Laurența și Moraru Mariana și Actul adițional nr. 218980 din 9.05.2017, atribuit în favoarea lui Sabău Daniel-Zaharia, Sabău Alina-Laurența, Moraru Raul-Adrian, Minteuan Liviu și Minteuan Ana, în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională, urmând a fi făcută aplicarea prevederilor Art. 4 din contract.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 729 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)