Hotărârea nr. 724/2017

Hotărârea 724/2017 - Însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 305705/453/29.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedință nr. 41, Bloc M3, compus din: teren intravilan în suprafață de 615 mp., cu nr. cadastral 305383 și construcția „Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M, construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu suprafața desfășurată de 2280 mp., deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift”, cu nr. cadastral 305383-C1, imobil înscris în CF nr. 305383 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și înscrierea apartamentelor în cartea funciară, astfel:

 • -  Teren intravilan în str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3, în suprafață de 615 mp., categoria

curți-construcții, cu nr. cadastral 305383 și „Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim dc înălțime P+3E+M, construit între anii 2001-2003, cu suprafața desfășurată de 2280 mp., având ca părți indivize comune: fundații de beton armat, zidărie din BCA, învelitoare din țiglă, holurile, casele de scară, centralele termice și terenul; deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift”, cu nr. cadastral 305383-C1, înscris în CF nr. 305383 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Apartamentul 1, scara 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U1, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U1 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Apartamentul 2, scara 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U2, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U2 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 3, scara 1, la parter, compus din: o cameră de zi, un dormitor, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu părți indivize comune în cotă de 4,10/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U3, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U3 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 4, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U4, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U4 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 5, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U5, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U5 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 6, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U6, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U6 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 7, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U7, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U7 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 8, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U8, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U8 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 9, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu cu nr. cadastral 305383-C1-U9, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U9 Cluj-Napoca., în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 10, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1 -U10, care va fi înscris în CF nr. 305383-C 1-U10 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 11, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U11, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1 -U11 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 12, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U12, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U12 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 13, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U13, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U13 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 14, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C 1-UI4, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U14 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 15, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C 1 -U15, care va fi înscris în CF nr. 305383-C 1-UI5 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 16, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U16, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U16 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 17, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U17, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U17 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 18, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă; teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U18, care va fi înscris în CF nr. 305383-C 1-U18 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 19, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U19, care va fi înscris în CF nr. 3053 83-C 1-UI 9 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 20, scara 2, la parter, compus din: o cameră de zi, un dormitor, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu părți indivize comune în cotă de 4,10/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U20, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U20 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 21, scara 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U21, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U21 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 22, scara 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U22, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U22 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 23, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U23, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U23 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 24, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U24, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U24 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 25, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U25, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U25 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 26, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă; teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U26, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U26 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 27, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U27, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U27 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 28, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U28, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U28 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 29, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U29, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U29 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 30, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U30, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U30 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 31, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U31, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U31 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 32, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U32, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U32 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 33, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U33, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U33 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 34, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U34, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U34 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 35, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U35, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U35 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 36, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., uh balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U36, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U36 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 37, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U37, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U37 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- Apartamentul 38, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305383-C1-U38, care va fi înscris în CF nr. 305383-C1-U38 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru apartamentarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc M3, identificat prin nr. cadastral 305383-C1, întocmită de inginer cadastru Popoviciu Constantin Comeliu, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 725 din 18 iulie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)


P.F.A. Popoviciu Constantin-Corneliu

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0159, Categoria B

Telefon: 0745/907638


..1.82.8_Z7_6A


Lmlcel

t arn A 7 y Li X r, m-ă ’il C A-lt'AX       A;

77 snxrzn'xri-M CFI r


Carte Funciară Nr. 305383

Nr.

80971

Ziua

12

Luna

05

Anul

2017


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 41, Bl. M3,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

305383

615

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

305383-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 41, Bl. M3,Jud. Cluj

S. construita la sol:456 mp; Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA si învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

 • B. Partea H. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  50698 / 11/04/2014

  Act Administrativ nr. 30, din 20/02/2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 37298/18-03-2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;):

  Bl

  Se înființează cartea funciara 305383 a imobilului cu numărul cadastral 305383/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 257783 inscris in cartea funciara 257783;

  Al

  Decret nr. 250/1974 (de expropriere);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATULUI ROMAN, în administrarea oprativă a

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 257783/Cluj-Napoca, inscrisa prin 'încheierea nr. 119289 din 11/11/2009; poziție transcrisa din CF 257783/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 119289 din 11/11/2009;

  80971 / 12/05/2017

  Act Administrativ nr. 207199, din 02/05/2017 emis de PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; înscris Sub Semnătură Privata nr. 2888, din 17/08/2016 emis de AUDITOR ENERGETIC CARAMARIN M. EUGEN; Act Administrativ nr. 41042, din 12/06/2003 emis de COMISIA DE RECEPȚIE; Act Administrativ nr, 71252, din 27/04/2017 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 3918, din 17/12/2001 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI.CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 228, din 18/04/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept construire, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

  Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 305383 Comuna/Oraș/Municiipiu: Cluj-Napoca

Ânexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr caaastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

305383

615

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare 5a teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe -   :

1

curți construcții

DA

615

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

305383-C1

construcții de locuințe

456.

Cu acte

S. construita la sol:456 mp; Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P + 3E+M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii si nu deține lift.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

18.09

ju

Carte Funciară Nr. 305383 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

2

3

34.014

3

4

18.086

4

1

33.99


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1679 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.2781/11-05-2017 jrf suma de 1679, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 261, 262.

Asistent Registrator,


Data soluționării, 15-06-2017

Data eliberării,

/ /

2&.TO. W


Z 0, iu

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, bl. M3, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Popoviciu Constantin-Corneliu, certificat de autorizare Seria RO-CJ-F, Nr. 0159, Categoria B.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2017.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru apartamentare.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentarea pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale.

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

b. Localizarea si identificarea imobilului

y

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, bl. M3, jud. Cluj, între

vecinii la:


 • - Nord - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Est  - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Sud - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca.

 • c. Descrierea generală a imobilului

Pe acest teren este edificată o construcție cu regim de înălțime P+3E+M. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind neîmprejmuit.

7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Metode și aparatura folosită

'  - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407, Trimble R4 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: RTCM 0022 Cluj; - Puncte noi: Nu sunt.

  b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în documentația cadastrală.

  J  6X6 CU

  c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilop^fțș^f:e^< fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritor/^f. autorizare

  POPOVICIU  8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este în$dr


  beneficiarului în C.F. nr. 305383 Cluj-Napoca, nr. cadastral SOSSSȘ^având sde 615 mp, fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune apartamentarea construcției, conform tabelului de mișcare a parcelelor.

Iulie 2017

Cluj - Napoca

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR (MP)

CATEGORIE FOLOSINȚA

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

305383

615

Curti-constructii

Teren intravilan în str. Mehedinți, nr. 41; Bl. M3

305383

uj-Napoca

305383-C1

Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ APARTAMENTARE

305383 uj-Napoca

305383

615

Curti-conștructii

Teren intravilan în str. Mehedinți, nr. 41, Bl. M3

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

05383-C1 [uj-Napoca

305383-C1

Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp, având ca părți indivize comune: fundații din beton armat, zidărie din BCA, învelitoare din țiglă, holurile, casele de scară, centralele termice și terenul.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

5383-C1-U1 luj-Napoca

305383-C1-U1

Apartamentul nr. 1, scara 1, Ia parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.E colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U2 luj-Napoca

305383-C1-U2

Apartamentul nr. 2, scara 1, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U3 luj-Napoca

305383-C1-U3

Apartamentul nr. 3, scara 1, la parter, compus din: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 4,10/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCALAEMW^IPIULUI

CLUJ^ÂPOCA^^N

___/V CERTIFICAT %\_____

5383-C1-U4 duj-Napoca

305383-C1-U4

-O

-

\c

wyy

Apartamentul nr. 4, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

/DE        '’feX

SWULARQm^în țA aaif        ®0N®H7l|i LUI

l&al iwbct Mu I CLW-FOaN9tWT»N // -^^"CORNEULLJf/

05383-C1-U5

Zluj-Napoca

305383-C1-U5

Apartamentul nr. 5, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

J5383-C1-U6

31uj -Napoca

305383-C1-U6

Apartamentul nr. 6, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15383-C1-U7

"luj-Napoca

305383-C1-U7

Apartamentul nr. 7, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de,4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

•5383-C1-U8 Hu i -Napoca

305383-C1-U8

Apartamentul nr. 8, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U9

'luj-Napoca

305383-C1-U9

Apartamentul nr. 9, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U1O

!luj-Napoca

305383-C1-U10

Apartamentul nr. 10, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA—^

5383-C1-U11 luj-Napoca

305383-C1-U11

Apartamentul nr. 11, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

ZA CERTIFICAT AN sta™, administrarea CONSILIULUI LocMWMWJtfi cluKîabOan™ -----\V CORNELIU    --

,. ^ UOHNELIU

>383-Cl-U12 luj -Napoca

305383-C1-U12

Apartamentul nr. 12, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 inp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

>383-Cl-U13

'luj -Napoca

305383-C1-U13

Apartamentul nr. 13, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U14

Huj-Napoca

305383-C1-U14

Apartamentul nr. 14, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U15

31uj-Napoca

305383-C1-U15

Apartamentul nr. 15, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în • administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U16

Zluj-Napoca

305383-C1-U16

Apartamentul nr. 16, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U17

Sluj-Napoca

305383-C1-U17

Apartamentul nr. 17, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA-^

ZdP 'a, X-----

'5383-C1-U18

Sluj-Napoca

305383-C1-U18

Apartamentul nr. 18, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

CERTIFICAT admimfga ijeaCS^^LIUW I

-----CORNELIU J?/---

•5383-C1-U19

Sluj-Napoca


305383-C1-U19


Apartamentul nr. 19, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


5383-C1-U20

Sluj-Napoca


305383-C1-U20


Apartamentul nr. 20, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 4,10/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte.


STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


5383-C1-U21

Jluj-Napoca


305383-C1-U21


Apartamentul nr. 21, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


5383-C1-U22

Sluj -Napoca


305383-C1-U22


Apartamentul nr. 22, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


5383-C1-U23

Nuj -Napoca


305383-C1-U23


Apartamentul nr. 23, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40.18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


5383-C1-U24

lluj-Napoca


305383-C1-U24


Apartamentul nr. 24, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


5383-C1-U25

'luj-Napoca


305383-C1-U25


Apartamentul nr. 25, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.


STATUL ROMÂN în administra

LOCA

CLUJZNAPOCAE« Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2017


5383-C1-U26

'luj -Napoca

305383-C1-U26

Apartamentul nr. 26, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U27

'luj-Napoca

305383-C1-U27

Apartamentul nr. 27, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U28

31uj -Napoca

305383-C1-U28

....

Apartamentul nr. 28, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U29

Zluj -Napoca

305383-C1-U29

Apartamentul nr. 29, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U30

Zluj-Napoca

305383-C1-U30

Apartamentul nr. 30, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

'5383-C1-U31

Cluj -Napoca

305383-C1-U31

Apartamentul nr. 31, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

)5383-Cl-U32

Cluj-Napoca

305383-C1-U32

u-

'O

Apartamentul nr. 32, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

statw<©?^9^ v. admimgtrar^-^o&MSÎLIUÎLUI LOC^A^^WIGIPWmi CLUWAPp^VlCIU Ș

CORI

15383-C1-U33

Cluj-Napoca

305383-C1-U33

Apartamentul nr. 33, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA .

)5383-Cl-U34

Cluj-Napoca

305383-C1-U34

Apartamentul nr. 34, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

'5383-C1-U35

Cluj-Napoca

305383-C1-U35

Apartamentul nr. 35, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U36

Cluj-Napoca

305383-C1-U36

Apartamentul nr. 36, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U37

Cluj -Napoca

305383-C1-U37

/7 r' (X . / < V

Vr&V

3

Xo\

) 7/

Apartamentul nr. 37, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5383-C1-U38

^luj-Napoca

305383-C1-U38

V %\

V/V

ci.—'><□/ 'C /

’AjCA * /

Apartamentul nr. 38, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ^RQC^.

---r.FRTIRfrAT—‘Vs--------

ing. Popo

/'.? DE v\

Riu CMSfHttYln Comeliu t Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2017 11 PGPOVICIU xonstahtin r; COBMEUU

7EGOR'^-


»c<5 o

\\>


ra‘

^7


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41., BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U1

CF individuala

305383-C1-U1

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing.            '"©^^tontin

/$&ocrE?HWFlCAT

//

// autorizarea y

1 Seria RO-CJ-FNr. 0159/2M7

vi POPOVICIU £

CONSTANTIN J7 \k CORNELIU J/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Suprafața Totala = 40,18 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U2

CF individuala

305383-C1-U2

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n g^/P^p&7}diOâ^rR^ta n ti n

i .aB0.CJ.FN>-“'W7 iF V6"3 POPOVICW

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50        ,

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84       i

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Suprafața Totala = 40,18 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U3

CF individuala

305383-C1-U3

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n               i tf r326^Tsța nti n

S - bo.cj-fn..0'59«'7B \sSen popovigiu ;■/ U conswhW/

Iulie 2017

1.

Camera de zi

24,05

2.

Dormitor

16,68

3.

Bucătărie

8,39

4.

Hol

8,72

5.

Baie

5,25

6.

Debara

1,08

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 64,17 mp

2%

Suprafața Totala = 64,17 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 4

SCARA 1, ETAJUL 1 Scara: 1:100


BUCĂTĂRIE p.gresie .S=8,39mp


—3A.Q-----


H )L p.gresieNr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U4

CF individuala

305383-C1-U4

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant .

Data

ing. Re^ytăbuL^CpQstantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

/§ autorizare

I Seria RO-CJ-FNr. 0159/2017 J U POPOVIO1U *./ CONSTANTIN J7 corneuu Â/

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

2?

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U5

CF individuala

305383—C1—U5

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i ng.                              ntin

/DE \ g autorizaheM

1 Sena RO-CJ-FNr 0159/2J7|

\t    POPOVICIU   *•/

CONSTANTIN

WCORMEUU J/

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 6

SCARA 1, ETAJUL 1 Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U6

CF individuala

305383-C1-U6

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Ro£^.vâdaJucQ^nstantin

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

A?

/| autop.^xTă$ s _n r 1 F Nr 0159/2117$ S Seria         N        *   »'

U   POPOVICIU    /

W CORNEUU 1/

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

31

7.

Balcon •

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 1

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U7

CF individuala

305383-C1-U7

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

inq. PapxJ’Sx^j-oTȚ&nstantin

Z^6mFICAT% DE

■§ AUTORIZARE

\ s                      I of

« Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2017 §■ popoviciu •£/ \-ț CONSTANTIN § \V CORNEUU J7

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 8

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1-U8

CF individuala

305383-C1-U8

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executarit

Data

ing. P^â'ÎZiciu ^rafc^ntin /Ă o

l'f 5eIiaRO-CJ-fN'-0'59E0'7 S-

U POPOVICM f \A CONSTN^N y/

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

>           Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

J3

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 2 Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U9

CF individuala

305383-C1-U9

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin f s»

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

37

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1-U10

CF individuala

305383—C1—U10

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PopoyiGiU—Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

i

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

jr

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 11

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1-U11

CF individuala

305383-C1-U11

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

CERTIFICAT ’A A    oh

AUTORIZARE^ 2    .     r 1-F Nr. 0A59/20T7 S (

S SenaRO-wr-w.

POPOVICIU «/ % CONSTANTIN j/ CQRNSIVJ Â/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

3R

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 3

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U12

CF individuala

305383-C1-U12BUCĂTĂRIE p.gresie ,S= 8,39 mp


CAMERA p.parchet 5 = 19,01 mp
Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp


Executant

Data

i n g.            c i u              ti n

/^oiceffTOFlCAT V\ /F autorizare pp. |î SeriaRO-CJ-F^ 015S;20,7L

. P0P0V1CIU

\A. CONSTANTIN /.

CORHELVJ

Iulie 2017

Recepționat

Data

8%SCARA 1, ETAJUL 3 Scara: 1:100
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U13

CF individuala

305383—C1-U13

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popav+eiu—Qonstantin

CERTIFICAT

/#     de

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie '■

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

/ ?   AUTORIZARE

1 Seria RO-CJ-FNr. 0159 W S \t   POPOVICIU «/

% constantin T/ \X CORNELE &/

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

38

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1 —U14

CF individuala

305383-C1-U14

Nr.

incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing.           (^^F^tantin

/^^HFICKT

A?      DE

7 autorizare m i SeliaRO-CJ-FN>.0«®V | \t POPOVICIU j / \% constantin «y CORNEL^ X<^4TEC-0g^zZ

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Boie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

39

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 3

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U15

CF individuala

305383—C1—U15

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n g.            iluc^^pșta nti n

/? autowzare^s^C

5    .     r l.FNr.0^53/20 *7 5-

3 SenaRO-wr          ®

POPOVICIJ   f-/

W constantin

CORNEL Â/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

1           Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Ho

7.

Balcon

4,62

. • Suprafața Totala = 44,80 mpNr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U16

CF individuala

305383—C1-U16


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56       /

4.

Baie

5,25

n

5.

Debara

1,08

c

6.

Dressing

0,78

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp


Executant

Data

ing. PppGviGUiiConstantin

Iulie 2017

senaM-CJ-FI*'0'ME0V » »    poPOVlCVJ   _ț7

k cowsW//

CORN&-VJ//

Recepționat

Data


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 -U17

CF individuala

305383—C1-U17


CAME.RA p.parchet 5 = 19,01 mpBUCĂTĂRIE « p.gresie

S = 8,39mp

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. P^O^bcfeJu^lTs^antin

$ AUîOR^Rfc<W|

1 ^aBO-W-FN'-0'59®’7 I

\T CONSTĂ,'1 //

%C0RHELW //

X<^ATEGOg^'Z

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

4^1

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

RELEVEU APARTAMENT NR.. 18

SCARA 1, MANSARDA

Scara: 1:100


CAMERA p.parcher

S = 23,13mp


EUCATARIE p.gresie _ S=7,90mp o
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U18

CF individuala

305383-C1-U18

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PgpovfSîT~&&nstantin /Wrneliu

/#      De

W-0RttARE Wf

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U1 9

CF individuala

305383-C1-U19

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Pgpovtetu-Oonstantin /S^neliu

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

. 7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81(

A c 0t59l^7 q rs& i

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

HH

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U20

CF individuala

305383-C1-U20

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

in9- P^m^istantin Z$$rneliu,_

Iulie 2017

1.

Camera de zi

24,05

2.

Dormitor

16,68

3.

Bucătărie

8,39

§                 0159I20'7 Ș.

SSeriaRO-CJ             ®

% COMSTAR //

4.

Hol

8,72

5.

Baie

5,25

6.

Debara

1,08

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 64,17 mp

Suprafața Totala = 64,17 mp

Nr. cadastral al terenului: •

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U21

CF individuala

305383—C1—U21

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

inq. Popevrckr-Oonstantin ZOdrneliu    'cfeX

Xf certificat

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

/#    de \

AUTORIZAREX i Seria RO-CJ-F Nr. 01S9/201> g \t POPOVICIU ț \%. CONSTANTIN A/ X CORNELII) £/

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

X

Suprafața Totala = 40,18 mp                 ,

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U22

CF individuala

305383-C1-U22

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

C ojmetrnr~^\

/& CERTIFIQATlSAc-

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

/ £    AUTORtZ.Anc-'M -jy

I Seria RO-CJ-FNt.Oi59.rafr | \t   POPOVICIU   y/

\%- CORNELIU

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Suprafața Totala = 40,18 mp

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U23

CF individuala

305383-C1-U23

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

ing. ropGVTUipT-Ccinstantin ^Te*ecuts

Z&sWieliu CERTIFICAT

/■g

/f AUTOPazAftKOA I SeriaRO-CJ-FNr.0159/20i7 J \t POPOVICIU *•/ % CONSTANTIN //

\X CORNELW

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80, rnp

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1-U24

CF individuala

305383-C1-U24

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Pooov+o+h—Constantin

CERTIF'CKȚ Vx A?      DE

/J autorizare I seria R0£J-F^015®W \%   P0P0VIC1U   «./

% CONSTANTIN >/

CORNELW //

Iulie 2017

>—

1.

Camera •

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

A

7.

Balcon

4,62

v          Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1-U25

CF individuala

305383-C1-U25

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Po^ivieiuConstantin

Z? CERTIFICAT

/ AUT0RIZAlTC\T<r

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25        I

5.

Debara

1,08

t Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2OW ® N t POPOVICIU £

CONSTANTIN // CORNELII!

6.

Dressing

0,78       \

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1 —U26

CF individuala

305383-C1-U26


camera . p. parchet S = 19,01 mp


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

/> CERTIFICAT

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

■8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

// AUTORIZÂfrE\UjA

i Seria RO-CJ-FNr. 0158/201^ s F popoviciu *7

\A> CONSTANTIN J7 CORNELIU J/

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

TI

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

.     615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U27

CF individuala

305383-C1-U27

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Zy CERTIFICAT

/Z

AUT0RIZm~v5A

°             3X19 1

ă Seria RO-CJ-F Nr. 0159^7 JtP popoviciu ' Si CONSTANTIN // \% CORNELIUJ/

Iulie 2017

___—

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

< ■                Suprafața Totala = 44,80 mpRELEVEU APARTAMENT NR. 28

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1-U28

CF individuala

305383-C1-U28

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Zv CERTIFICAT

DE^ țZ /■$ AUTORlhfi^-r^r « Seria RO-CJ-FNr. 0159/2^7^lm 1 POPOVICIU // H CONSTANTIN //

CORNELIU

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

RELEVEU APARTAMENT'NR. 29

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U29

CF individuala

305383—C1-U29

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp] ■

Executant

Data

ing. Po^ovicUuConstantin

/>tfCERTIHCAT

/#     DE

J   autoriza^—ț-fr

i SeIiaR0-CJ-FN'-”5®?A74U

1   PC'PO^IU

COWSTAHTIH ^7

corneliu $7

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08         I

6.

Dressing

0,78         '

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 2, ETAJUL 2   ■

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

. 305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1-U30

CF individuala

305383-C1-U30

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

,n9- p9P^l^fe<aritin /^eliu aF certificai

DE o-\  * Y

is^RO-CJ-FNt.OWWM U POPOVICJU M Y CONSTANTIN

CORNEUU J/

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

£

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 2, ETAJUL 3 Scara: 1:100
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383-C1-U31

CF individuala

305383-C1-U31

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n g.             “Ceasta nti n

\<CATEC[>X

Iulie 2017

___

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie •

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 3

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U32

CF individuala

305383-C1-U32

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila

[mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

cERT'f'cM S\ „

A?

JS ftUT0RIZAf^5^|\

S Sena RO-CJ T N       joi

k   POPOVICIU MM

\L COHSTA^ J/ COR®-IU A/ CAT^C^'^7

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

RecSptTSnat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 3

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U33

CF individuala

305383-C1-U33

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoyiciu__Qonstantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

/^CERTIFICAT %

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

3 SenaBO-cJ       ..

VU   POPOVlvW  $

COKHtlVJ X/

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07

mp

5b

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69

mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383—C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U34

CF individuala

305383-C1-U34

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Pp^jțgiiUcr^Rștantin

S

■Ș

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT •

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U35

CF individuala

305383-C1-U35

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

/y      Sx

Aș-       DE

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

= SenaRO-w-FN''°’59 îs ~ poPOVICVJ j/ % CONSTAHÎIM J/ % corhelw //

5.

Debara

0,84

ReceptfoTiaf

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Qo

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1 —U36

CF individuala

305383-C1-U36

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90-

3.

Hol

3,50

/ #      DE

p AUT0RI^RE\w?p I Se,iaBO-CJ-FN.. 0159/204 | l \ț   POPOVICIU   «/

\% CONSTANTIN j/

CORNEUU 4/

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala — 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U37

CF individuala

305383—C1—U37

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PopoyiaiuConstantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

' 8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

lee-teRO-W-fN'-0'59'20

U   popovicw

*** s /

5.

Debara

1,08

6.

Dressing.

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305383

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M3

Cartea Funciara colectiva nr.

305383-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305383—C1—U38

CF individuala

305383-C1-U38

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

/A

f autorizare

V POPOVICIU J

& C O NSUN/7

XV

5.

Debara

1,08 /

6.

Dressing

0,78

X^ețâierrâl:

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

■ Q

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp