Hotărârea nr. 722/2017

Hotărârea 722/2017 - Aprobarea P.U.D. construire creșă și spații administrative S+P+E+R – str. Gr. Alexandrescu nr. 47A; beneficiar: Centrul Bugetar de administrare creșe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc Ml

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc Ml - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 305700/453/29.06.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației 'tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc Ml;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedință nr. 41, Bloc Ml, compus din: teren intravilan în suprafață de 615 mp., cu nr. cadastral 305381 și construcția „Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M, construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu suprafața desfășurată de 2280 mp., deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift”, cu nr. cadastral 305381-CI, imobil înscris în CF nr. 305381 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și înscrierea apartamentelor în cartea funciară, astfel:

 • -  Teren intravilan în str. Mehedinți nr. 41, Bloc Ml, în suprafață de 615 mp., categoria curți-construcții, cu nr. cadastral 305381 și „Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M, construit între anii 2001-2003, cu suprafața desfășurată de 2280 mp., având ca părți indivize comune: fundații de beton armat, zidărie din BCA, învelitoare din țiglă, holurile, casele de scară, centralele termice și terenul; deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift”, cu nr. cadastral 305381-CI, înscris în CF nr. 305381 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Apartamentul 1, scara 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Apartamentul 2, scara 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U2, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U2 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 3, scara 1, la parter, compus din: o cameră de zi, un dormitor, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu părți indivize comune în cotă de 4,10/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U3, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U3 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 4, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U4, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U4 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 5, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U5, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-U5 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 6, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U6, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U6 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 7, scara 1, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U7, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U7 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 8, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U8, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-U8 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 9, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu cu nr. cadastral 305381-C1-U9, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-U9 Cluj-Napoca,, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 10, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U10, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U10 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 11, scara 1, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI 1, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U11 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 12, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U12, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U12 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 13, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U13, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI3 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 14, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI4, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI 4 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 15, scara 1, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI5, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI 5 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 16, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U16, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI6 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 17, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U17, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI7 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 18, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă; teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI8, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-UI8 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 19, scara 1, la mansardă compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-CI-UI9, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U19 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 20, scara 2, la parter, compus din: o cameră de zi, un dormitor, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu părți indivize comune în cotă de 4,10/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U20, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U20 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 21, scara 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U21, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U21 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 22, scara 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U22, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U22 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 23, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U23, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U23 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 24, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U24, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U24 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 25, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U25, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U25 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 26, scara 2, la etajul 1, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă; teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U26, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U26 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 27, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U27, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U27 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 28, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U28, care va fi înscris în CF nr. 305381-CI-U28 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 29, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U29, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U29 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 30, scara 2, la etajul 2, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U30, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U30 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 31, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U31, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U31 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 32, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U32, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U32 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 33, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U33, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U33 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 34, scara 2, la etajul 3, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U34, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U34 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 35, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U35, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U35 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 36, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., un balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U36, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U36 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Apartamentul 37, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U37, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U37 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- Apartamentul 38, scara 2, la mansardă, compus din: o cameră, o bucătărie, un hol, o baie, o debara, un dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., un balcon cu suprafața de

 • 4,62 mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,55/100 parte din CF colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte, cu nr. cadastral 305381-C1-U38, care va fi înscris în CF nr. 305381-C1-U38 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru apartamentarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Bloc Ml, identificat prin nr. cadastral 305381-CI, întocmită de inginer cadastru Popoviciu Constantin Comeliu, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 723 din 18 iulie 2017

(Flotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 723/2017

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU APARTAMENTARE IMOBIL

AMPLASAMENT:

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 305381 CLUJ-NAPOCA

NR. CADASTRAL 305381.

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ


EXECUTANT:


P.F.A. Popoviciu Constantin-Corneliu

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0159, Categoria B.

Telefon: 0745/907638

T.P.V. 6/29/2017


CLUJ - NAPOCA

IUL1E.ZO.1L
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

80951

Ziua

12

Luna

05

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 41, Bl. Ml, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

305331

615

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

305381-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Mehedinți, Nr. 41, Bl. Ml, Jud. Cluj

S. construita la sol:456 mp; Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA si învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd = 2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  50698 / 11/04/2014

  Act Administrativ nr. 30, din 20/02/2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 37298/18-03-2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;);

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara 305381 a imobilului cu numărul cadastral 305381/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 257783 înscris in cartea funciara 257783;

  Al

  Decret nr. 250/1974 (de expropriere);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATULUI ROMAN, în administrarea oprativă a

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 257783/Cluj-Napoca, inscrisa prin 'încheierea nr. 119289 din 11/11/2009; poziție transcrisa din CF 257783/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 119289 din 11/11/2009;

  80951 / 12/05/2017

  Act Administrativ nr. 319, din 14/06/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 228, din 18/04/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 207199, din 02/05/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; Act Administrativ nr. 71260, din 27/04/2017 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 51525/42, din 18/07/2003 emis de COMISIA DE RECEPȚIE; înscris Sub Semnătură Privata nr. 2886, din 17/08/2016 emis de AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI CARAMARIN M. EUGEN; Act Administrativ nr. 3918, din 17/12/2001 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

  Al.l

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea §

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

305381

615 ■

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Ca teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

■ Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

615

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

305381-C1

construcții de locuințe

456

Cu acte

S. construita la sol:456 mp; Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități-individuale, cu regim de înălțime P+3E + M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii si nu deține lift.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (« (m)

1

2

18.059

i<9

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(« (m)

2

3

34.115

3

4

18.063

4

1

33.99


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1679 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.2779/11-05-2017 in suma de 1679, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 261, 262.

Data soluționării, 22-06-2017

Data eliberării,

/ /


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, bl. M1, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-

Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Popoviciu Constantin-Corneliu, certificat de autorizare Seria RO-CJ-F, Nr. 0159, Categoria B.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2017.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru apartamentare imobil.

 • 6. Scurtă prezentare a situatei din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentarea pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: - studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale.

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

 • b. Localizarea și identificarea imobilului

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 41, bl. M1, jud. Cluj, între vecinii la:


 • - Nord - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Est - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Sud - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca.

 • c. Descrierea generală a imobilului

Pe acest teren este edificată o construcție cu regim de înălțime P+3E+M. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind neîmprejmuit.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • a. Metode și aparatura folosită

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407, Trimble R4 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: RTCM 0022 Cluj; - Puncte noi: Nu sunt. .

 • b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în documentația cadastrală.

>

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilor

  !r/®

  8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este îns^îj^^i^gțgțg^

  \v CORNELIU


/ \ CERTIFIC fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritoriaj?

beneficiarului în .C.F. nr. 305381 Cluj-Napoca, nr. cadastral 305381, având de 615 mp, fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune apartamentarea construcției, conform tabelului de mișcare a parcelelor.

Iulie 2017

Cluj - Napoca
TABEL CU


EA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

CATEGORIE FOLOSINȚA

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

305381

luj -Napoca

305381

615

Curti-constructii

Teren intravilan în str. Mehedinți, nr. 41, Bl. Ml

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

305381-C1

Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M construit pe fundații de beton armat, cu zidărie din BCA și învelitoare din țiglă, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

PROPUSĂ - DUPĂ APARTAMENTARE305381

luj-Napoca

305381

615

Curti-constructii

Teren intravilan în str. Mehedinți, nr. 41, Bl. Ml

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

105381-C1 'luj-Napoca

305381-C1

Bloc de locuințe cu două case de scară, având 38 de unități individuale, cu regim de înălțime P+3E+M, construit între anii 2001-2003, cu Sd=2280mp, având ca părți indivize comune: fundații din beton armat, zidărie din BCA, învelitoare din țiglă, holurile, casele de scară, centralele termice și terenul.

Deține certificat de performanță energetică a clădirii și nu deține lift.

5381-C1-U1 duj -Napoca

305381-C1-U1

Apartamentul nr. 1, scara 1, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I5381-C1-U2 'luj -Napoca

305381-C1-U2

7

Apartamentul nr. 2, scara 1, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I5381-C1-U3 'luj-Napoca

305381-C1-U3

o

7$ fef

Apartamentul nr. 3, scara 1, la parter, compus din: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 4,10/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL ALJVfUNKJITULUI CLUJ-N^pS&A

-----Ay rrnTIFICAT—---

I5381-C1-U4 :iuj -Napoca

305381-C1-U4

Kj

_

Apartamentul nr. 4, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STAWL        7

adnJi|                      t*|J 1

LO(^L AIp(ț^lfflJPIUEl(Jl CLU&JAggNSțANTIN //

_ -SAr'copMEUU X/__■05381-C1-U5

Cluj-Napoca

305381-C1-U5

Apartamentul nr. 5, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

05381-C1-U6

Cluj-Napoca

305381-C1-U6

Apartamentul nr. 6, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

05381-C1-U7

Cluj-Napoca

305381-C1-U7

Apartamentul nr. 7, scara 1, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

05381-C1-U8

Cluj-Napoca

305381-C1-U8

Apartamentul nr. 8, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

05381-C1-U9

Cluj-Napoca

305381-C1-U9

Apartamentul nr. 9, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I5381-C1-U10

Cluj-Napoca

305381-C1-U10

Apartamentul nr. 10, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOegSfc<

I5381-C1-U11

Cluj-Napoca

305381-C1-U11

N

Apartamentul nr. 11, scara 1, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

Zy CEHtWCATt^\“

LOCAfâĂL IftPlflfigitfULIjy CLUJ-b^P<â6NSTANTIN //

W CORNELIU J7

5381-C1-U12

'luj-Napoca

305381-C1-U12

Apartamentul nr. 12, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U13

31uj -Napoca

305381-C1-U13

Apartamentul nr. 13, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN.În administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U14

21uj -Napoca

305381-C1-U14

-

Apartamentul nr. 14, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U15

3Iuj-Napoca

305381-C1-U15

Apartamentul nr. 15, scara 1, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U16

Jluj -Napoca

305381-C1-U16

Apartamentul nr. 16, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U17

Sluj-Napoca

305381-C1-U17

Apartamentul nr. 17, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAm^UL^\

5381-C1-U18

Sluj-Napoca

305381-C1-U18

£2

Apartamentul nr. 18, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

CEHIIF1U⣠statA r^^OM— admi^^^pgȘiO^LOCM. AL^^ilpiU Ah CLUJWiWSTANTIN //

CORNELIU J/

''Kj                                  "

5381-C1-U19

Jluj-Napoca

305381-C1-U19

Apartamentul nr. 19, scara 1, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U20

31uj-Napoca

305381-C1-U20

...

Apartamentul nr. 20, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră de zi, 1 dormitor, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 64,17 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 4,10/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 4,10/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U21

:iuj -Napoca

305381-C1-U21

Apartamentul nr. 21, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U22

Zluj -Napoca

305381-C1-U22

Apartamentul nr. 22, scara 2, la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U23

lluj-Napoca

305381-C1-U23

Apartamentul nr. 23, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U24 lluj-Napoca

305381-C1-U24

Apartamentul nr. 24, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U25

Huj-Napoca

305381-C1-U25

Apartamentul nr. 25, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂNTn administra^YCGWifffeqjJJJl LOCALUL 1OW II3WI CLUjApCMD^rizare t\ / -fi                                                    (P 1

1 3                 --------2

: ’                                                                                                                       1 wcua nwuj’r ivi. utobiau 1 / râl

POPOVICIU £

15381-C1-U26

Cluj-Napoca

305381-C1-U26

Apartamentul nr. 26, scara 2, la etajul 1, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15381-C1-U27

Cluj-Napoca

305381-C1-U27

-

Apartamentul nr. 27, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15381-C1-U28

Cluj-Napoca

305381-C1-U28

Apartamentul nr. 28, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15381-C1-U29

Cluj-Napoca

305381-C1-U29

Apartamentul nr. 29, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15381-C1-U30

Cluj-Napoca

305381-C1-U30

Apartamentul nr. 30, scara 2, la etajul 2, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

15381-C1-U31

Cluj-Napoca

305381-C1-U31

-

Apartamentul nr. 31, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă-de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA—

15381-C1-U32

Cluj-Napoca

——

305381-C1-U32

Apartamentul nr. 32, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

_

CERTIFICAT

A---\£focrnei.iu ^/-i

5381-C1-U33

21uj-Napoca

305381-C1-U33

Apartamentul nr. 33, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U34

Sluj-Napoca

305381-C1-U34

Apartamentul nr. 34, scara 2, la etajul 3, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

5381-C1-U35

Sluj-Napoca

305381-C1-U35

Apartamentul nr. 35, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

'5381-C1-U36

Sluj-Napoca

305381-C1-U36

Apartamentul nr. 36, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, cu suprafața utilă de 40,18 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

'5381-C1-U37

Sluj-Napoca

305381-C1-U37

/ÂVC 1=1 le- P\\ l VAX

XX X lOp / *>1

Apartamentul nr. 37, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I5381-C1-U38

Sluj-Napoca

305381-C1-U38

L J'''

Apartamentul nr. 38, scara 2, la mansardă, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 hol, 1 baie, 1 debara, 1 dressing, cu suprafața utilă de 40,07 mp., 1 balcon cu suprafața de 4,62 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 2,55/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 2,55/100 parte.

-----------------------------------------------------------x-----------

STATUL ROMÂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJd^ROUA^X

--

ing. Popovi


/v>

Ln,
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381 -C1-U1

CF individuala

305381—C1—U1

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Exaautant

Data

ing^z^df5^>viciu fes^tantin

/■&

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

/f

f Se!iaROCJ-FW-°’®4'’ S J

V5 POPOVICW, țf

CONSTANTIN sy WCORNEUU £/

4.

Baie

’4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

A

Suprafața Totala = 40,18 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

llAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U2

CF individuala

305381—C1-U2

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila ' [mp]

Executant

Data

ing. Pc^©îei@tef«^^K^antin

//     DE____

Iulie 2017

1.

Camera

• 23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol.

3,50

/ £    AUT ORlZAnfe

! Seria RO-CJ-FNr.0159®V |4

POPOVICIU '-«/ \\ CONSTANTIN // CORNELII) ,4/

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

24

Suprafața Totala = 40,18 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U3

CF individuala

305381-C1-U3

Nr.

incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Poppv+e+t^~Qpnstantin

ZA CERTIFICAT <V\

/.|   AUTORIZAREA7

| Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2817 | î

POPOVICIU 17 W CONSTANTIN // \V CORNELII),//

Iulie 2017

1.

Camera de zi

24,05

2.

Dormitor

16,68

3.

Bucătărie

8,39

4.

Hol

8,72

5.

Baie

5,25

6.

Debara

1,08

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 64,17 mp

Suprafața Totala = 64,17 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 4

SCARA 1, ETAJUL 1

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U4

CF individuala

305381-C1—U4

BUCĂTĂRIE p.gresie ,S= 8,39 mp

3âj0l ... .Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

// AtrrORiZAREMy.

/ s            XXV

g S6figR0-CJ-FNr. 0159/201?

\t POPOVICIU f Vk CONSTANTIN // CORNELII! J/

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

ReceptWnat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

29

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 5

SCARA 1, ETAJUL 1 Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:'

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U5

CF individuala

305381-C1-U5


CAMERA p.parchet

S = 19,01 mpBUCĂTĂRIE ® p.gresie . S = 8,39mp

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

/*»       Dc —

'.f AUTORIZARE-^T^Ă f Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2017 | V

1 POPOVICIU S

CONSTANTIN J7 CORNELIU J/

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

ReZrepttbnat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

fo

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 1

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U6

CF individuala

305381-C1-U6

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

/f

I                1)

B POPOVICIU y/ MSS/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Boie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U7

CF individuala

305381-C1-U7

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

CERTiFI6Al/_SgV^ /#•     DE XJ'XT

//  AUTORIZARE O

S Seria RO-CJ-F Nr. 0159/20 v | \| POPOVICIU S

CONSTANTIN J/

CORNELIU £/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

• 2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 8

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U8

CF individuala

305381—C1-U8

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. P^^fctoecQ^^qntin /^neSeRTIFICAT V\ DE

\S POPOVICIU “ * \% Cni!STANTIN // X^CORNELIU

Iulie 2017

ip—

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

N

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

'305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U9

CF individuala

305381-C1-U9
BUCĂTĂRIE ® p.gresie

■ S = 8,39mp

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

in9-

Xj&>rneliu

CERTIFICAT

QE  —JA—

/.$ autorizarea;

« Seria RO-CJ-F Nr. 0159)3017 |

U POPOVICIU ' £

CONSTANTIN // CORNELIU J/

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39 -

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

3Z

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 2

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1  •

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U10

CF individuala

305381-C1-U10

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

ing. Pp^^wut^rrs^antin

Z^^^ttTIFICAT

/i?           D-E.

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

■g autorizBe7F§\ /                                                                        i            '

™ Seria RO-CJ-F Nr. 0159^7 1 Va POPOVICIU ' f

CONSTANTIN f/ \V CORNELIU >/

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 2 Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U11

CF individuala

305381—C1—U11

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Pptfșj^taJu^rtskjntin

/^WlCAT

A*

j Seria RO«-fN,'°'5T7î \’i    PQPOVICIU

% CONSTANTIN//

Iulie 2017

1.

Cameră

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 1, ETAJUL 3

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U12

CF individuala

305381-C1-U1 2


BUCĂTĂRIE p.gresie S= 8,39 mp

H )L.

p.gresie


CAMERA p.parchet S = 19,01 mp


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n                            q n ti n

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Boie

5,25

t Seria RO-CJ-FNr. 0159/2^7 g j

CONSTANTIN J7 W CORNELIU //

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

ST

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 3

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U13

CF individuala

305381-C1—U13

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

inq. PooevreîIȚT'&anstantin /Qdrneliu     %?\

Z> CERTIFIC

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

/        de

/$ autorizară

1 Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2(|l7

\t   POPOVICIU «/

CONSTANTIN // \k CORNELIU

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

? C

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 1, ETAJUL 3 Scara: 1:100

Nr. cadcstral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -Cî

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U14

CF individuala

305381-C1-U14

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n g. /P@(^icî u0"n t i n //

/;

I o ,|.RO-C3-fN''0159 ' «

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

•2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

. %

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 15

SCARA 1, ETAJUL 3 Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U15

CF individuale

305381-C1-U15

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Bp^g^elttr^T&r^tantin

Ww

Iulie 2017

^5——'

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Boie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:-

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U1 6

CF individuala

305381—C1—U1 6

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. P^^V^Mâ^^r^tantin

r popo^cw. i

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

V/

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U17

CF individuala

305381—C1—U17

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

i n q^^^&^c^^^nsta nti n

* “

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56        1

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

1 S&V

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U18

CF individuala

305381—C1—U18

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

in9 'W^mW^tin

DE—

Iulie 2017

1.

Cameră

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

/f AUTORlZĂR^<^\ « Seria RO-CJ-FNr. 0153^17 s|p 1   POPOVICIU

CONSTANTIN J/ \% CORNELIU //

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U19

CF individuala

305381-C1-U19

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. B^^dfiiiic^bR§tantin

Iulie 2017

1.

Camera-

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

g AUTORIZARĂȚI I Seria RO-CJ-FNr. 0159/2^0 U   POPOVICIU

\A consta^ //

CORNEUU

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

A

7.

Balcon

4,62

,              Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U20

CF individuala

305381-C1-U20

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

inq. Popcvîăîir~GQnstantin ZCâlneliu

/> certifica ’A

A"     DE     %\

Iulie 2017

1.

Camera de zi

24,05

2.

Dormitor

16,68

3.

Bucătărie

8,39

4.

Hol

8,72

5.

Baie

5,25

f Seria RO-GJ-F Nr. 01A

P0P0V1CIU \

% CONSTANTIN CORNELE <£/

6.

Debara

1,08

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 64,17 mp

Suprafața Totala = 64,17 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U21

CF individuala

305381-C1-1121

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U22

CF individuala

305381-C1-U22

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Po^ovicâuConstantin

Zr CERTIFICAT

A

Iulie 2017

k     y----x

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

fg   AUTORIZARE vZA

s                            'SAT |

J Seria RO-CJ-F Nr. 0159/201\ |

1   POPOVICIU //

CONSTANTIN //

\V CORNELIU

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

V

Suprafața Totala = 40,18 mpO-QIȚ10


BUCĂTĂRIE p.gresie ,S= 8,39 mp


.3ACL ...
RELEVEU APARTAMENT NR. 23

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara? 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC. M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U23

CF individuala

305381-C1-U23

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

ing. Pgpevtcrt±-~Qonstantin

CERTIFICAT

/>    de^Ss?T<

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

Zt,

4.

Baie

4,81

/.§    AUTORIZARE X\    h

5.

Debara

0,84

I Seria RO-CJ-FNr. 0159/201X § V

popoviciu i

CONSTANTIN J7 CORNELIU .A/

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18

mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80

mp

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva . nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U24

CF individuala

305381-C1-U24

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Pppevțs+u^Constantin X^XS&r n e I i u

/jf CERTIFICAT %\

DE          ---

£    AUTORIZARE         .

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50       /

4.

Baie

4,81       A

5.

Debara

0,84

î Seria RO-CJ-FNr. 0159/201\ |   \)

V

l popoviciu i

\

\ CONSTANTIN // \V CORNELIU J/

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

*4

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 1

. Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U25

CF individuala

305381-C1-U25

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PopoviciLL_Constantin

/y CERTIFICAT %\ Z?        JVr

AUTORIZARt>\V <££ f SeriaRO-CJ-FNr.0159/20j7 || \l popoviciu i/ CONSTANTIN //

CORNELIU £/

X'''\^4TE G

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6. .

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

$0

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

RELEVEU APARTAMENT NR. 26

SCARA 2, ETAJUL 1

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U26

CF individuala

305381-C1-U26

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

in9-

//   de^4—’W

f AUTORIZAR>xy^. J Seria RO-CJ-FNr. 0159/20V \| POPOVICIU f

VI CONSTANTIN $7 CORNELIU J/

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

0

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

SCARA 2, ETAJUL 2 Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U27

CF individuala

305381-C1-U27

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Po^oviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

■ Bucătărie

7,90

3.

' Hol

3,50

/„v CERTIFICATJXxVTT^ £     DE

?    AUTORIZARE       kj

? Seria RO-CJ-F Nr. O159/2(T17 | '

l popoviciu i' A CONSTANTIN // \V CORNELIU

4.

Baie

4,81        /

5.

Debara

0.84       I

V

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

a

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U28

CF individuala

305381-C1-U28

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PopoviciuConstantin /^SS5etîiu/1^X

CERTIFICAT

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

/      DE'^\—

l AUTORIZARE\VlA . 1 Seria RO-CJ-FNr. 0159/2o\| M I POPOVICIU •£/

CONSTANTIN J/ CORNELIU J/

4.

Baie

4,81         /

5.

Debara

0,84

\

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

B

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U29

CF individuala

305381-C1-U29

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. PoDoviefu—Constantin

/GpAneliu

A?      DH

g AUTORIZARE*» fV 1 senaRO-W^’-°’5H7 I) Va popoviciu «/ % CORNEUU //

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

ST

7.

Balcon

4,62

t                   Suprafața Totala = 44,69 mp

RELEVEU APARTAMENT NR.'30

SCARA 2, ETAJUL 2

Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

. STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U30

CF individuala

305381—C1—U30

CAMERA . p.porchet

S = 19,01 mp


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

/V CERTIFICAT       _

?    AUTORIZARE V

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56       j

4.

Boie

5,25      A

5.

Debara

1,08 1

Seria RO-CJ-FNr. 0159/^17

i popoviciu i] \ CONSTANTIN S

COP.NELIU //

6.

Dressing

0,78      \[

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U31

CF individuala

305381-C1-U31

Nr. .. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

CERTIFICAT

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

£ AUTORIZAREy^A I Seria RO-CJ-FNr. 0159^7 fp t POPOVICIU V

CONSTANTIN J7 CORNELE

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

&

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U32

CF individuala

305381-C1-U32

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popov+e+u~_Qonstantin

/> CERTIFICAT

AUTORIZARE\V f Seria RO-CJ-F Nr. 0159/20^7 §4 1 POPOVICIU i Xfi, CONSTANTIN J7

CORNELIU //

Iulie 2017

1.-

Camera

23,13

2.

Bucătărie

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp

SCARA 2, ETAJUL 3 Scara: 1:100Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U33

CF individuala-

305381-C1-U33

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

/V CERTIFICAT %\j /          Qg     --jgjV"”

/.$ AUTORIZARE^flĂ s                    t oA~

S Seria RO-CJ-F Nr. 0159/20>7 Si VI popoviciu i/ CONSTANTIN // CORNELIU J/

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

XCJ' EGOn''CP*

R&eepueieaT

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

z'O y O

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala .= 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U34

CF individuala

305381-C1-U34

Nr.

încăpere ■

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Executant

Dato

ing. Popoviciu Constantin

CERTIFICAT

Iulie 2017

1.

Cameră

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

/# autorizarea^

« Seria RO-CJ-FNr. 0159/20,7

\| POPOVICIU

CONSTANTIN // \V CORNELIU J/

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Dota

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

515 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381—C1—U35

CF individuala

305381-C1-U35

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

ing. Popoviciu Constantin

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie

•'   .'    7,90

AUTORIZARĂM

3 SeriaRO-CJ-F Nr. 0159/2317 §

U POPOVICIU *./ CONSTANTIN 47

W CORNELIU J/

3.

Hol

3,50

4.

Baie

4,81

5.

Debara

0,84

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

Qo

1

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,80 mp ,rr
RELEVEU- APARTAMENT NR. 36

SCARA 2, MANSARDA

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, 'BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381 -C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381 -C1-U36

CF individuala

305381-C1-U36

CAMERA p. parchet S=23,13mp

=

£

L

9

L

r?

*1

~r

£

y

jNr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

inq. Popovfek}~~Qonstantin

Z> certificatZ%\— DE

£   AUTORIZAREA

~                           oii

« Seria RO-CJ-F Nr. 0159/2017 8H

popoviciu d

CONSTANTIN // \V C0RNEL1U J/

Iulie 2017

1.

Camera

23,13

2.

Bucătărie         .•

7,90

3.

Hol

3,50

4.

Boie

4,81

5.

Debora

0,84

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,18 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 4/4,80 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U37

CF individuala

305381-C1-U37

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

,n9- p0P^®îete^ntin

/       QE      %\

autorizarea^

3 Seria RO-CJ-FNr. 0159/2^7^

POPOVICIU CONSTANTIN // \%, CORNELIU

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

2.

Bucătărie

8,39

3.

Hol

5,56

4.

Baie

5,25

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

Q>Z/

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

305381

615 mp

STR. MEHEDINȚI, NR. 41, BLOC M1

Cartea Funciara colectiva nr.

305381-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

305381-C1-U38

CF individuala

305381-C1-U38

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

Executant

Data

•i

Iulie 2017

1.

Camera

19,01

nq. PopowcirrHScinstantin execute foc/ÎX.

2.

Bucătărie

8,39

f H tî J1 U            ' X.

/V CERTIFICAT

3.

Hol

5,56

A?

4.

Baie

5,25

/.£ AUTORIZ-AREAr^T « Seria RO-CJ-F Nr. 0159O1££jj | (l POPOVICIU

5.

Debara

1,08

6.

Dressing

0,78

CONblANIIN

\V CORNEUU

Recepționat

Data

Suprafața Utila = 40,07 mp

7.

Balcon

4,62

Suprafața Totala = 44,69 mp