Hotărârea nr. 718/2017

Hotărârea 718/2017 - Aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1718/29.05.2017 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea Statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea art. 1 al Hotărârii nr. 262/17.05.2016.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca și Serviciul Resurse umane.Nr. 718 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA          Anexa 1

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE      la Hotărârea nr. 718 /2017

Str. Mehedinți nr. 15, Cluj-Napoca, cod 400672, tel. 0364116666

STAT DE FUNCȚII

ANUL ȘCOLAR 2017/2018

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

Serviciu Public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

Centrul Bugetar - Conducere

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Director

S

IA

1

1

TOTAL

1

1

Serviciul Tehnic-Administrativ-Achiziții

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Șef serviciu

S

IA

1

1

2.

Inspector de specialitate

S

IA

0

1

3.

Inspector de specialitate

S

I

3

2

4.

Inspector de specialitate

S

II

2

2

5.

Referent

M

IA

1

1

6.

Muncitor calificat

G

-

3

3

7.

Șofer

G

-

2

2

8.

îngrijitor spații verzi

G

-

1

1

TOTAL

13

13

Serviciul Economic-Resurse umane

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul

de posturi

existent

aprobat

1.

Contabil șef

S

IA

1

1

2.

Consilier juridic

S

IA

1

3.

Inspector de specialitate

S

IA    A

q M 4 A

A--->\

3

4.

Inspector de specialitate

S

1 / * /

\2

5.

Inspector de specialitate

s

II

/A

Ir

6.

Referent

M

IA

0.5

0.5

TOTAL

8,5

8,5

Biroul Asistență medicală și de specialitate

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Șef birou

S

-

1

1

2.

Medic

S

primar

2

2

3.

Medic

S

specialist

2

2

4.

Dietetician

S

-

1

1

5.

Psiholog

S

-

2

2

6.

Psihopedagog

S

-

2

2

TOTAL

10

10

Creșa Motanul încălțat (str. Pasteur nr.55-61) - 60 locuri - 4 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

0

3.

Asistent medical

PL

principal

0

2

4.

Educator puericultor

M

-

8

8

5.

îngrijitor de copii

G

-

8

8

6.

Administrator

M

0,5

0,5

7.

îngrijitor clădiri

G

-

1

1

TOTAL

20,5

20,5

Creșa Veronica (str. Mehedinți nr.15) -100 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coord. personal creșă

PL

-

1

1

2.

Educator puericultor

PL

-

1

1

3.

Educator puericultor

M

-

11

11

4.

Asistent medical

PL

principal

1

2

5.

Asistent medical

PL

2

1

6.

îngrijitor de copii

G

12

12

7.

îngrijitor clădiri

G

1

1

8.

Muncitor calif. Bucătar

G

3*

3*

9.

Administrator

M

1

1

TOTAL

33

33

* Bucătăria creșei Veronica deservește 2 unități


______Creșa Prâslea cel Voinic (str. Cojocnei nr.93) - 50 locuri - 3 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

1

1

3.

Asistent medical

S

1

0

4.

Asistent medical

PL

0

1

5.

Educator puericultor

M

6

6

6.

A

îngrijitor de copii

G

6

6

7.

îngrijitor clădiri

G

1

1

8.

Administrator

M

0.5

0.5

TOTAL

16,5

16,5

Creșa Scufița Roșie (str. Detunata nr.2) - 60 locuri - 3 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

principal

0

1

3.

Asistent medical

PL

2

1

4.

Educator puericultor

M

2

6

5.

A

îngrijitor de copii

G

2

6

6.

îngrijitor clădiri

G

0

1

7.

Administrator

M

0

1

TOTAL

7

17

Creșa Clopoțica (str. Al. Vlahuță nr.59) - 40 locuri - 2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

principal

2

2

3.

Educator puericultor

M

-

4       /

4.

A

îngrijitor de copii

G

-

4    /*

TOTAL

J1 LăCreșa Cenușăreasa (str. Gr.Alexandrescu nr.47) - 40 locuri - 2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

0

3.

Asistent medical

PL

principal

0

2

4.

Educator puericultor

M

-

4

4

5.

îngrijitor de copii

G

-

4

4

TOTAL

11

11

Creșa Martinel (str. Alverna nr.63) - 25 locuri - 1 grupă

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

-

1

1

3.

Asistent medical

PL

-

1

1

4.

Educator puericultor

M

-

2

2

5.

Z\

îngrijitor de copii

G

-

2

2

TOTAL

7

7

Creșa Casa Spiridușilor (str. Băița nr.l) - 140 locuri - 8 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul c

e posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

S

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

5

2

3.

Asistent medical

PL

principal

0

3

4.

Educator puericultor

PL

1

1

5.

Educator puericultor

M

15

15

6.

îngrijitor de copii

G

16

16

7.

îngrijitor clădiri

G

2

2

8.

Muncitor calif, bucătar

G

3*

3*

9.

Inspector de specialitate

Sil

-

1

1

10.

Administrator

M

-

0.5

0.5

TOTAL

44,5

44,5

* Bucătăria creșei Casa Spiridușilor deservește 2 unități

Creșa Ursulețul (str. Meziad nr.4) - 120 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr. Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

S

-

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

1

0

3.

Asistent medical

s

-

1

0

4.

Asistent medical

PL

principal

1

3

5.

Asistent medical

PL

1

1

6.

Educator puericultor

M

12

12

7.

îngrijitor de copii

G

12

12

8.

/V

îngrijitor clădiri

G

1

1

9.

Muncitor calif, bucătar

G

4*

4*

10.

Inspector de specialitate

SI

1

1

TOTAL

35

35

* Bucătăria creșei Ursulețul deservește 4 unități


Creșa Micul Cercetaș (str. Moților nr.58)- 140 locuri - 8 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa

Grad/Treaptâ

Numărul c

e posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

1

3.

Asistent medical

PL

principal

1

2

4.

Educator puericultor

M

-

16

16

5.

îngrijitor de copii

G

-

16

16

6.

îngrijitor clădiri

G

-

2

2

7.

Muncitor calificat bucătar

G

-

2

2

8.

Inspector de specialitate

Sil

-

1

1

9.

Administrator

M

-

0,5

0,5

TOTAL

41,5

41,5

Creșa Patrocle (str. Herculane nr.l3A) -100 locuri - 5 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Numărul de posturi

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

1

1

3.

Asistent medical

PL

principal

0

1

4.

Asistent medical

PL

2

1

5.

Educator puericultor

M

10

6.

A

îngrijitor de copii

G

10 /

7.

îngrijitor clădiri

G

2

8.

Muncitor calif. Bucătar

G

4*

9

Apt

9.

Inspector de specialitate

Sil

-

1 1 ' ----PTOTAL

31

31

* Bucătăria creșei Patrocle deservește 5 unități

Creșa Prichindel (str. Arinilor nr.2-4) - 40 locuri - 2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

S

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

0

1

3.

Asistent medical

PL

principal

2

1

4.

Educator puericultor

M

-

4

4

5.

îngrijitor de copii

G

-

4

4

TOTAL

11

11

Creșa Tom Degețel (str. Traian Vuia nr.87A) - 50 locuri - 2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

principal

0

1

3.

Asistent medical

PL

2

1

4.

Educator puericultor

M

4

4

5.

îngrijitor de copii

G

4

4

6.

îngrijitor clădiri

G

1

1

7.

Administrator

M

0,5

0,5

TOTAL

12,5

12 ,5

Creșa Castelul Fermecat (str. Septimiu Albini nr.91) - 72 locuri - 4 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

Asistent medical

PL

principal

0

2

2.

Asistent medical

PL

3

1

3.

Educator puericultor

M

8

8

4.

A

îngrijitor de copii

G

8

8

5.

îngrijitor clădiri

G

1

1

6.

Administrator

G

1

1

TOTAL

22

22

Creșa Vrăjitorul din Oz (str. Ep. Nicolae Ivan nr.18) - 100 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coord. personal creșă

PL

-

1

1

2.

Educator puericultor

PL

-

1

1

3.

Educator puericultor

M

-

11

11

4.

Asistent medical

S

principal

0

1

5.

Asistent medical

PL

principal

1

0

6.

Asistent medical

PL

2

2

7.

îngrijitor de copii

G

12

12

8.

îngrijitor clădiri

G

1

1

9.

Muncitor calif. Bucătar

G

2

2

10.

Inspector de specialitate

SI

1

1

TOTAL

32

32

TOTAL GENERAL

368

CONTABIL

DIRECTOR,

Dr. Neamț Marioara uADMINISTRARE CRESE


ORGANIGRAMA

Serviciului public de interes local -

Centrul Bugetar de Administrare Creșe


Anexa 2 la Hotărârea nr. W//2017


Creșa

Vrăjitorul


y *

Creșa

Motanul

^încălțat


Creșa

| Veronica


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


PRIMAR


1 DIRECTOR


Serviciul Tehnic-Administrativ - Achiziții


Serviciul Economic -Resurse umane


1+12


1+7,5


Biroul Asistență medicală și de specialitate


Creșa Prâslea cel Voinic


F-

Creșa Scufița Roșie


Creșa

Clopoțica


1+9

Creșa


Martinel


Creșa

Cenușăreasa


Creșa Casa Spiridușilor


Creșa

UrsulețulI

Creșa

Micul Cercetaș


s

Creșa Patrocle


1+30 x j


r?"

Creșa

Prichindel


Creșa

Tom Degețel


F1-,

Creșa Castelul

Fermecat


1+10 J


1+11,5

x______


1+21

k y


Legenda

aprobat

Personal contractual

378

din care:

- de conducere

19

- de execuție

359


Anexa 3 la Hotărârea Nr. 718/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

REGULAMENT DE ORGANȘI FUNCȚIONARE^^//;


ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESEa

Str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca, cod 400672, tel/ 0364-116666 C.Î.F 19343123 www.creseclujnapoca.ro. centrulbugetarcrese@yahoo.com

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Centrul Bugetar de Administrare Creșe este un serviciu public specializat în servicii cu caracter social, medical și educațional, organizat ca instituție publică de interes municipal, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având ca scop creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiiloir de vârstă antepreșcolară, fiind înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 788 / 2006.

Art.2. (1) Coordonarea și controlul activității Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca sunt asigurate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de către Primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Activitatea de educație timpurie este coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Art.3. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca are sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str.Mehedinți nr.15.

Art.4. Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare a fost întocmit în conformitate cu:

Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, reoganizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011, legea asistenței sociale;

H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012, horărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare produc efecte fața de toți angajații Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile aflate în sarcina acesteia.

Art.6. (1) Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca impune întregului personal sâ acționeze întotdeauna în interesul copilului și pentru promovarea educației timpurii a copilului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire ale fiecărui copil, sâ militeze pentru apărarea demnității profesionale, sâ îngrijească toți copiii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale.

 • (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a copiilor este făcută în conformitate Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea date personal și libera circulație a acestor date.                                   /


Art.7. (1) Centrul Bugetar de Administrare Creșe garantează drepturi pentru toți copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Cluj-Napoca.

(2) Serviciile de educație timpurie oferite de creșe sunt gratuite^5<>

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8. Obiectul de activitate a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca se realizează prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară - CREȘE.

Art.9. Centrul Bugetar de Administrare Creșe, prin unitățile de educație antepreșcolară, numite în continuare creșe, oferă următoarele tipuri de servicii:

 • a)  servicii de educație timpurie;

 • b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;

 • c)  servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor;

 • d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, educație parentală, informare.

Art.10. Serviciile prevăzute la art. 9 sunt prestate în baza unui contract încheiat între părinte/ reprezentantul legal al copilului și Centrul Bugetar de Administrare Creșe, reprezentat de director și șeful de creșă.

Art.ll. Monitorizarea activității Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca se realizează prin atribuții specifice de către următoarele instituții:

 • > Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • > Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

 • > Direcția de Sănătate Publică Județeană Cluj;

 • > Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca;

 • > Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art.12. (1) Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca utilizează și administrează bunurile publice imobile și mobile date în folosință sau în administrare de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Centrul Bugetar de Administrare Creșe are personalitate juridică proprie, cod unic de înregistrare cu numărul 19343123 și calitate de ordonator terțiar de credite bugetare.

Art.13. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca are dreptul de a deschide cont bancar propriu și efectuează cheltuieli conform capitolelor bugetare, iar fondurile provenite din surse bugetare și extrabugetare se utilizează pentru îndeplinirea scopului în care a fost înființată instituția.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRULUI BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA

Art.14. Structura organizatorica a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca este formată din organe de conducere și servicii funcționale.

Art.15. Conducerea executivă a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca se realizează de către director.

Art.16. (1) Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe asigură coordonarea activității din cadrul unității și răspunde de organizarea și coordonarea activității personalului, de relația cu părinții/reprezentanții legali, de activitatea metodică și de perfecționare, de păstrarea și gestionarea patrimoniului instituției.

 • (2) Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe reprezintă unitatea în relația cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu autoritatea administrației publice locale, cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor și cu alți terți cu care instituția colaborează.

 • (3) Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) atribuțiile ce revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe în calitate de persoană juridică;

 • b)  funcția de ordonator terțiar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Centrului Bugetar de Administrare Creșe și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • d) propune spre aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca structura organizatorică și numărul de personal;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creșelor Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în condițiile legii;

 • g) repartizează și redistribuie personalul didactic și nedidactic pe creșe în funcție de necesitățile creșelor;

 • h) stabilește atribuțiile persoanei desemnate ca înlocuitor, a șefilor de compartimente și a coordonatorilor de personal ai creșelor, stabilind limitele de competență ale fiecăruia;

 • i) elaborează și semnează fișele posturilor pentru personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, precum și criteriile de evaluare a activității, conform legii și contractului colectiv de muncă aplicabil;

j ) aprobă cererile de concediu de odihnă ale personalului, urmărind încadrarea în perioadele în care creșele sunt închise pentru igienizări și reparații;

k) aprobă concediul fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;

 • l) numește personalul care răspunde de aplicarea ștampilei Centrului Bugetar de Administrare Creșe și de completare a Registrului de Evidență a Salariaților;

m) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă în creșe, de protecție a muncii, de protecție civilă și paza contra incendiilor;

n) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în limita competențelor și a prevederilor legale;

o) desfășoară activități pentru promovarea imaginii creșei în colectivitate;

p) răspunde de calitatea serviciilor de educație antepreșcolară, precum și de asigurarea formării continue a personalului didactic și nedidactic;

q) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul creșei și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile.

Art.17. în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii - înregistrate în registrul special.

Art.18. Eliberarea din funcție a directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe se realizează prin dispoziție de către Primarul municipiului Cluj-Napoca,

Art.19. în absența directorului instituției, atribuțiile ce îi revin vor fi îndeplinite de către un reprezentant al acestuia, angajat al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, numit prin decizie, limitele de competență ale acestuia fiind stabilite prin actul de delegare și fișa postului.

Art.20.(l) Serviciile funcționale ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

 • (2) Creșele sunt organizate în regim de program zilnic.

 • (3) Programul de funcționare a creșelor, ca unități de educație timpurie, este de luni până vineri, în intervalul orar 6-18

 • (4) Creșele care fac parte din structura funcțională a Centrului Bugetar de Administrare Creșe sunt:

 • •  Casa Spiridușilor - aleea Băița nr. 1;

 • •  Creșa Motanul încălțat - str. L. Pasteur nr. 55;

 • •  Creșa Ursulețul - str. Meziad nr. 4;

 • •  Creșa Veronica - str. Mehedinți nr. 15;

 • •  Creșa Micul Cercetaș - str. Moților nr. 58;

 • •  Creșa Prâslea cel Voinic - str. Coj ocnei nr. 93;

 • •  Creșa Patrocle - str. Herculane nr. 13A;

 • •  Creșa Scufița Roșie - aleea Detunata nr. 2;

 • •  Creșa Clopoțica - str. Al. Vlahuță nr. 59;

 • •  Creșa Cenușăreasa - str. Gr. Alexandrescu nr. 47;

 • •  Creșa Martinel - str. Alvema nr. 63;

 • •  Creșa Prichindel - str. Arinilor nr. 2-4;

 • •  Creșa Tom Degețel - str. Traian Vuia nr 87;

 • •  Creșa Castelul fermecat - str. Septimiu Albini nr. 91-93;

 • •  Creșa - str. Ep. Nicolae Ivan nr. 18.

 • (5) Creșele au următoarea structură organizatorică de personal:

 • •  coordonator personal creșă - pe unitate;

 • •  asistent medical - un asistent medical pe tură la nivel de creșă, pentru creșele cu mai mult de 50 de copii înscriși, se adaugă 0,5 normă/tură pentru fiecare 50 de copii în plus;

 • •  educator-puericultor - 120 educatori la 62 de grupe existente;

 • •  îngrijitor copii -120 îngrijitori la 62 de grupe existente;

 • •  bucătar - unul la 50 de copii - își desfășoară activitatea la creșele cu bucătării/

bucătării catering;

inspector de specialitate - unul la 100 de copii;

 • •  administrator - unul la 100 de copii.

 • (6) Asistentele medicale din creșe îndeplinesc și atribuțiile educatorului-puericultor, până la aprobarea metodologiei specifice de încadrare cu personal didactic de către Ministerul Educației Naționale.

 • (7) Creșele sunt organizate pe grupe de vârstă și dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

 • •  Grupa mică - copii până la un an;

 • •  Grupa mijlocie - copii de 1-2 ani;

 • •  Grupa mare - copii peste 2 ani.

 • (8) în funcție de dezvoltarea psihomotorie a copilului, conducerea creșei poate stabili o altă încadrare pentru acesta.

 • (9) în cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe de educație antepreșcolară, în funcție de numărul de copii și în conformitate cu capacitatea creșei și cubajul sălilor de grupă.

 • (10) Transferarea copilului de la o creșâ la alta se face la cererea aparținătorilor legali cu avizul unității primitoare, în limita locurilor aprobate.

 • (11) înscrierea copiilor în creșe Centrului Bugetar de Administrare Creșe se face de regulă

în perioada mai - iunie pentru anul școlar următor, în limita locurilor disponibile.

 • (12) Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate sunt:

 • -  ambii părinții lucrează sau părintele care a avut contractul de muncă suspendat pentru creșterea copilului își reia activitatea în maxim 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • -  părinții sunt elevi, studenți, masteranzi sau doctoranzi și frecventează la zi una dintre aceste forme de învățământ;

 • -  ambii părinți sunt șomeri;

 • -  cazurile sociale dispun de 5-10% din locurile disponibile, în funcție de solicitări.

 • (13) în condițiile în care numărul de solicitări de locuri de creșă depășește numărul locurilor disponibile anual, conducerea Centrul Bugetar de Administrare Creșe va stabili criterii de departajare.

 • (14) Copiii admiși, care au un grad de handicap grav, vor avea un însoțitor pe toată perioada de frecventare a creșei, desemnat prin dosarul de încadrare în grad de handicap.

 • (15) Actele necesare înscrierii copiilor în creșă sunt:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

 • c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • d) adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali cu venitul brut pe ultimele 6 luni anterioare înscrierii;

 • e) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • g) analize medicale pentru copil.

 • (16) La intrarea copilului în colectivitate, părinții /reprezentanții legali vor prezenta avizul epidemiologie eliberat de medicul de familie al copilului cu maxim 48 de ore înainte.

 • (17) Creșele realizează în principal următoarele activități:

 • a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârstă antepreșcolară;

 • b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, ale cărui obiective generale vizează următoarele aspecte:

• stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

 • •  realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activității de învățare;

 • •  promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

 • •  promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei

 • •  sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor;

 • a) asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire;

 • b) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca asigură un meniu unitar pentru alimentația copiilor înscriși în creșele din subordine; prepararea, transportul și distribuția hranei se face cu utilaje și personal propriu;

 • c) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții sau reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul didactic și de specialitate,

 • d) asigură consiliere și sprijin pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor,

 • e) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca sau alte instituții abilitate în acest sens.

 • II. (1) Compartimentul Asistență Medicală și de Specialitate cuprinde personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe cu specializări în domeniul medical, psihologic și psihopedagogie.

 • (2) Antepreșcolarii înscriși în creșele Centrului Bugetar de Administrare Creșe beneficiază de asistență medicală și psihologică gratuită, în cabinete dotate în baza Baremului pentru dotarea cabinetelor medicale din creșe și a aparatului de urgență, aprobat de conducerea instituției.

 • (3)  Structura organizatorică de personal a compartimentului Asistență Medicală și de Specialitate cuprinde:

șef birou;

medic - un medic la 200 copii înscriși;

dietetician - unul pe instituție;

Ppiholog - un psiholog la 400 de copii;

psihopedagog - un psihopedagog la 400 de copii.

(4) Atribuțiile compartimentului Asistență Medicală și de Specialitate vizează:


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


f)


g)


 • h)

 • i)

 • j)


activități de examinare și evaluare a stării de sănătate pentru antepreșcolari; activități de identificare și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității; gestionarea circuitelor funcționale; verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică; asigurarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei, cu respectarea normativelor privind nutriția copiilor antepreșcolari;

asigurarea necesarului de medicamente și materiale sanitare pentru aparatul de urgență și dotarea cabinetului medical;

coordonarea administrării tratamentului pentru copii cu boli cronice necontagioase precum și primele măsuri în situații de urgență;

monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice aflați în evidență specială: efectuarea acțiunilor de educație pentru sănătate;


k)evaluarea periodică a stării de dezvoltare somatică Șppșihțjnji depistarea precoce a diverselor deficiențe sau boli; acordarea consilierii părinților /reprezentanților legali


 • l)  asigurarea investigării psihologice a copiilor din creșe în vederea depistării copiilor cu trasee atipice de dezvoltare și a copiilor cu nevoi de asistență psihologică;

m) consilierea părinților în vederea găsirii de soluții la problemele identificate în dezvoltarea copilului, inclusiv consultarea unor specialiști în vederea evaluării complexe, diagnosticării și tratamentului.

 • III.   (1) Compartimentul Economic-Resurse umane include tot personalul cu atribuții în domeniul fmanciar-contabil, personal și salarizare

 • (2) Compartimentul Economic-Resurse Umane al Centrului Bugetar de Administrare Creșe are următoarele responsabilități:

 • (3)  Cu privire la activitatea fînanciar-contabilă:

 • a) întocmește lucrările referitoare la proiectele de buget și le prezintă spre aprobare;

 • b) urmărește execuția cheltuielilor aprobate și informează periodic conducerea Centrului Bugetar de Administrare Creșe asupra modului de realizare a acestora;

 • c) organizează și conduce evidența contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în activitatea curentă și a patrimoniului instituției;

 • d) asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul propriu;

 • e) întocmește documentele de plată către unitățile bancare;

 • f) întocmește și transmite dările de seamă privind execuția bugetului propriu;

 • g) ține evidența gestiunii tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale din patrimoniul Centrului Bugetar de Administrare Creșe ori date în folosință personalului, se ocupă de inventarierea periodică, conform legislației în vigoare;

 • h) întocmește și prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii, precum și listele cu mijloacele fixe și obiectele de inventar propuse pentru casare;

 • i) rezolvă în limitele competențelor ce-i revin cererile și sesizările adresate Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prezentând conducerii propunerile de rezolvare;

 • j) furnizează datele și informațiile pe care le deține și celorlalte compartimente ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe, la cerere;

Cu privire la activitatea de resurse umane:

 • k) organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire și perfecționare profesională, în limitele competenței ce-i revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • l) elaborează propuneri privind statul de funcții și de personal și răspunde de actualizarea acestuia;

 • m) urmărește respectarea și aplicarea legislației muncii privind salarizarea, transferul, sporurile, indemnizațiile, premierile, concediile, pensionările, în limitele competenței ce-i revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • n) gestionează și actualizează Registrul de evidență a salariaților;

 • o) întocmește situații statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de resurse umane;

 • p) ține evidența dosarelor de personal ale angajaților cu contract individual de muncă în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • q) rezolvă în limitele competențelor cererile și sesizările adresate Centrului Bugetar de Administrare Creșe repartizate spre rezolvare;

 • r) furnizează datele și informațiile pe care le deține și celorlalte compartimente și conducerii, la cerere;

 • s) asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor, respectând legislația în domeniu.

 • IV.   (1) Compartimentul Tehnic-administrativ-achiziții cuprinde personalul administrativ ce deservește creșele Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

(2) Personalul din cadrul compartimentului tehnic-administrativ achiziții are, în general, următoarele atribuții:

 • a) , coordonează activitatea privind buna administrare în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • b) . asigură pentru toate serviciile din cadrul centrului activitatea de secretariat și arhivare a documentelor;

 • c) . coordonează și participă la activitatea de aprovizionare a unităților subordonate Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • d) . asigură recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigură transportul acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

 • e) . asigură recepționarea, manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

 • f) . ține evidența consumurilor de carburanți, a defecțiunilor ivite în cadrul creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • g) . efectuează achizițiilor publice, în funcție de nevoile unității, respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind achizițiile publice și alte reglementări legale aplicabile;

 • h) . supraveghează respectarea permanentă a funcționării cazanelor de încălzire centrală conform normelor I.S.C.I.R. etc.

 • i) . ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

 • j) . asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la protecția muncii și PSI;

A). urmărește îndeplinirea formelor de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile legii.

Art.21. Numărul efectiv de posturi, natura acestora și nivelul de salarizare sunt stabilite prin statul de funcții al Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.22. (1) Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca poate propune modificări ale structurii organizatorice.

(2) Aceste modificări devin funcționale în condițiile aprobării lor de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.23. Toate aceste atribuții enumerate mai sus se vor completa cu prevederile fișei postului pentru fiecare categorie de salariat.

CAPITOLUL V

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR ȘI ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ

Art.24. (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul următor.

 • (2) Perioadele de desfășurare a cursurilor (activități educaționale) și a vacanțelor se stabilesc anual prin ordin al ministrului educației.

 • (3)  în situații excepționale, la propunerea Primarului municipiului Cluj-Napoca sau a părinților, Inspectoratul Școlar Județean Cluj poate schimba structura anului școlar, cu respectarea numărului de săptămâni stabilit prin ordin al ministrului.

 • (4) Schimbarea structurii anului școlar nu trebuie să împiedice activitatea de educație timpurie, realizarea planului de învățământ, a prevederilor programei școlare, pregătirea corespunzătoare a copiilor, protecția acestora și activitatea personalului didactic.

Art.25. (1) Grupele educaționale funcționează pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care nu se organizează proces instructive-educativ.

(2) Creșele se închid temporar în perioada iulie-august pentru curățenie, reparații, dezinsecție, cu informarea părinților/ reprezentanților legali cu cel puțin 45 de zile înainte de închidere și în perioada sărbătorilor legale.

Art.26. (1) Serviciile de educație timpurie se realizează prin personalul didactic al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, pe baza curriculei naționale elaborate de Ministerul Educației.

 • (2) Planificarea zilnică a activităților de îngrijire și educație va fi realizată de către educatorul puericultor al grupei educaționale pe baza curriculei naționale.

 • (3) Orarul zilnic orientativ al copiilor se afișează la avizierul grupelor educaționale și are valoare de ghid.

Art.27. Periodic, părinților sau reprezentanților legali ai copiilor li se vor comunica următoarele informații: progresele realizate de copil pe cele 5 domenii de dezvoltare, starea emoțională și afectivă a copilului, dificultățile sau deficiențele identificate și orice alte elemente necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII REFERITOARE LA PERSONAL ȘI LA SALARIZARE

Art.28. (1) Angajarea personalului de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe se face cu aprobarea primarului municipiului Cluj-Napoca, de către directorul centrului, pe bază de examen sau concurs, organizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2)  Asigurarea personalului didactic se realizează de către Primarul municipiului Cluj-Napoca împreună cu Inspectoratul Școlar Cluj.

 • (3) Asigurarea personalului de specialitate și nedidactic se realizează către Primarul municipiului Cluj-Napoca

Art.29. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână pentru salariații cu normă întreagă.

Art.30.(l) Personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe are dreptul și obligația de a participa la programe de formare profesională cel puțin o dată la doi ani, conform planului de formare profesională anual.

 • (2) Personalul nedidactic trebuie să parcurgă un modul de formare continuă specifică privind educația timpurie, cu o durată de cel puțin 30 de ore.

 • (3) Pentru personalul salariat existent în Centrul Bugetar de Administrare Creșe la data de 30.04.2017, modulul de formare specifică va fi suportat din bugetul instituției și va realizat etapizat până la sfâeșitul anului.

Art.31. Salarizarea personalului Centrului Bugetar de Administrare Creșe va fi făcută potrivit reglementărilor legale aplicabile și ale contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art.32. (1) Centrul Bugetar de Administrare Creșe încheie parteneriate cu instituțiile publice sau private specializate în consiliere psihologică și socială, în sănătatea și educația copiilor antepreșcolari, dezvoltând o rețea de suport profesional și, respectiv, o rețea de sprijin comunitar.

 • (2) Parteneriatele se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Orice persoană care lucrează în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, precum și părinții/ reprezentanții legali, poate identifica potențiali parteneri comunitari care să contribuie la creșterea calității îngrijirii copiilor în creșe.

CAPITOLUL VIII

CENTRULUI BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

Art.33. Finanțarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe se realizează din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiul Cluj-Napoca, pentru acoperirea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor de organizare și funcționare a creșei;

 • b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

 • c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;

 • d) donații;

 • e) sponsorizări;

 • f) alte surse legal constituite.

Art.34. (1) Părinții/reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe sunt obligați la plata unei contribuții lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziție a primarului municipiul Cluj-Napoca.

 • (2) Contribuția lunară este în funcție de numărul de copii din familie și de venitul mediu lunar brut cumulat al părinților/reprezentanților legali calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverințele depuse la data înscrierii copilului.

 • (3) Sunt scutiți de la plata contribuției, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.

 • (4) în acest scop, părinții/ aparținătorii legali vor depune la dosarul personal al copilului în copie planul de servicii și dispoziția primarului privind susținerea din bugetul local a contribuției.

 • (5) Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă.

Art.35. (1) Valoarea contribuției lunare de întreținere a copiilor în creșă suportată de părinți / reprezentanții legali se stabilește în cotă procentuală din costul mediu de întreținere a copilului calculată la nivelul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, fără a depăși 20% din acesta.

 • (2) Costul mediu de întreținere este calculată funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și alte bunuri și servicii asemenea și frecvența înregistrată la nivelul Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • (3) Nivelul costului mediu de întreținere se revizuiește anual și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • (4) Contribuția lunară de întreținere suportată de părinți/ reprezentanții legali se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic și suportată cu plata în avans pentru o lună calendaristică.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.36. Centrul Bugetar de Administrare Creșe are firmă proprie, siglă proprie, ștampilă proprie de formă rotundă cu următorul conținut: “CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE. STR. MEHEDINȚI NR. 15”; iar antetul CENTRULUI este “CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE”.

Art.37. Regulamentul de Organizare și Funționare intră în vigoare la data aprobării.

Art.38. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu prevederile Regulamentului Intern al Primăriei munîcipilui Cluj-Napoca și Regulamentul Intern al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, aprobat ca norme suplimentare ale acestuia, a contractului colectiv de muncă aplicabil, precum șfta^ altor dispoziții legale în vigoare.                                           ; 'c\        //j

L i V