Hotărârea nr. 716/2017

Hotărârea 716/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 257956/313 din 30.05.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 29 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 29 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

Generală comunicare, dezvoltare locală și managemen


Nr. 716 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 716/ 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017


Nr crt Nume familie soți


Prenume sot

9


Prenume soție


Data căsătoriei8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MURG


soos


ISTVAN


ECATERINA


08.05.1967


ALEXANDRU


RUSANDA


07.12.1966


FELICIAN


ANA


08.05.1967


IOAN


IOAN


IOAN


ÂKOS-BELA


AUGUSTIN


GHEORGHE


ZOLTÂN


IOAN


LUDOVIC-STEFAN


GHEORGHE


GAVRIL


HELMUT-MARTIN


IULIU


RODICA-ANGELA


13.05.1967


MARJA


20.05.1967


PAUL1NA


29.04.1967


ROZALIA


29.04.1967


AMALIA


ANA-RODICA-DOINA


ANA


ILEANA


TEREZIA


CORNELIA-ELENA


MARIANA


MINERVA


ILEANA


27.04.1967


10.05.1967


17.09.1965


29.04.1967


12.05.1967TEODOR


SUSANA


TEODOR


ELENA


25.04.1967


PETRICA


ELENA


ALEXANDRU


EDITANTAL


ERZSEBET


20.05.1967


IOAN


ANA'


MATEI


PARASCHIVA


12.03.1967


FRANCISC


GABRIELA


22.04.1967


IOAN


RODICA


27.05.1967


SANDOR


HUNA


TRAIAN


SÂNDOR

I


VASILE