Hotărârea nr. 715/2017

Hotărârea 715/2017 - Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2017 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local în anul 2017 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.240.000 de lei de la bugetul local în anul 2017 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Ioan Sabin Sărmaș.

Analizând Referatul nr. 257706 din 30.05.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 3.240.000 de lei de la bugetul local în anul 2017 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013;

Reținând dispozițiunile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 3.240.000 de lei de la bugetul local în anul 2017 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 715 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca               Anexă la Hotărârea nr. 715/2017

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

REPARTIZAREA

Sumei de 3.240.000 lei pentru cultele religioase din municipiul Cluj-Napoca

Nr. crt

Parohia sau cultul religios

Destinație sumă

Suma alocată 2017 -LEI-

I.

Cultul ortodox

1.865.000

1

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare reparații la Clădirea Centrului Eparhial

100.000

2

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare Pictură Capela Campus Teologic „Nicolae Ivan”

50.000

3

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Construcție Centru Misionar Social „Sf. Apostol Andrei”

365.000

4

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare pictură în tehnica mozaic la Catedrala Mitropolitană

150.000

5

Parohia „Sf. Mare Mucenic

Gheorghe”

Continuare lucrări placare cu piatră a intrării în biserică

10.000

6

Parohia Ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan întâiul Mucenic

Continuare pictură bisericească

10.000

7

Parohia „Sfântul Prooroc Ilie”

- Fânațele Clujului

Pictura bisericii parohiale

20.000

8

Parohia Ortodoxă Română Sf. Nicolae

Reparații biserică parohială

10.000

9

Parohia Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului

Proiect pictură din nou biserică

10.000

10

Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Continuare construire biserică parohială de beton și cărămidă

100.000

11

Parohia Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel

Finalizarea lucrărilor de tencuire interioară și exterioară, efectuarea instalației electrice și fonice, finalizarea încălzirii în pardoseală

100.000

V

12

Parohia Ortodoxă Sfântul

Ioan Gură de Aur

Lucrări de finisaje exterioare^LjJterioare la biserica ortodoxă parohială* / i «q.foy-■' J !

<<>100.000

\ * \

_

13

Parohia Ortodoxă Română

Cuvioasa Paraschiva

Continuare construcție biserică parohială

100.000

14

Parohia Ortodoxă Română Sfântul Vasile cel Mare

Continuare construcție biserică ortodoxă

80.000

15

Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Continuare reabilitare structurală și volumetrică biserică

30.000

16

Parohia Ortodoxă Română învierea Domnului

Continuare lucrări la lăcaș de cult ortodox: învierea Domnului: Anexe, împrejmuiri

150.000

17

Parohia Ortodoxă Română Schimbarea la Față

Continuare pictură tehnică mozaic, iluminatul interior

20.000

18

Parohia Ortodoxă Română Soborul Maicii Domnului

Continuare extindere biserică și amenajări interioare

100.000

19

Parohia Ortodoxă Română înălțarea Sfintei Cruci

Continuare lucrări de reparații curente biserică parohială și pictură

10.000

20

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Valea Chintăului

Continuare construcție biserică

70.000

21

Parohia Ortodoxă Sf. Dumitru

Continuare pictură frescă în biserica parohială

20.000

22

Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Mina Cluj-Napoca

Continuare construcție biserică de zid

150.000

23

Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Continuare construcție biserică

80.000

24

Parohia Ortodoxă Română întâmpinarea Domnului

Continuare lucrări pictură fresco

10.000

25

Parohia Ortodoxă Pogorârea

Sfântului Duh

Continuare finisaje exterioare și interioare

10.000

26

Parohia Ortodoxă Română Cordoș

Lucrări de reparații capitale și modernizare în interiorul edificiului bisericii

10.000

II.

Cultul greco-catolic

600.000

27

Episcopia Română Unită cu

Roma Greco-Catolică de

Cluj-Gherla

Continuarea construcției Complexului Catedralei Greco-Catolice din Piața Cipariu

600.000

III

Cultul romano-catolic și franciscan

/o

159.000

28

Parohia Romano-Catolică Iris

Reparații exterioare ale lăcasuiiti de dul f l

Î7 «g

*i\.ooo

a j i

29

Parohia Romano-Catolică Dâmbul Rotund

Reparații lăcaș de cult

20.000

30

Parohia Romano-Catolică Sf. Petru

Continuare lucrări reabilitare, reamenajare, extindere și demolare parțială la parohie

80.000

31

Biserica franciscană

Restaurarea obiectelor de mobilier din interiorul bisericii franciscane din Cluj-Napoca

20.000

32

Oficiul Provincial al

Franciscanilor

Continuare renovare partea de vest a acoperișului mănăstirii franciscane din Cluj-Napoca

20.000

IV.

Cultul reformat

385.000

33

Parohia Reformată nr. XI

Continuare lucrări construcție Centrul Social Religios

385.000

V.

Cultul adventist

27.000

34

Biserica Adventistă de Ziua a șaptea “Dynamis”

Continuare lucrări Centrul Cultural Adventist și grădiniță

18.000

35

Biserica Adventistă de Ziua a șaptea „Speranța”

Renovare finisaje interioare sala de cult

9.000

VI.

Cultul penticostal

155.000

36

Biserica Penticostală nr. 15 Logos

Continuare lucrări amenajări interioare și exterioare lăcaș cult și lucrări de împrejmuire

75.000

37

Biserica Creștină

Penticostală „Betel” nr. 6

Continuare renovare-reparații acoperiș, reparații capitale clădire lăcaș cult

80.000

VII.

Cultul Baptist

40.000

38

Biserica Creștină

Baptistă nr. 1

înlocuire geamuri lemn cu termopan-reabilitare termică-sistem polistiren

40.000

VIII.

Cultul mozaic

9.000

39

Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca-Cultul Mozaic

Refacere gard bordurat cirpitmeyș-ej^se..^ str. Calea Turzii nr. 116/^P---Cy

/* / \

9.000

\

TOTAL

ii

3.240.000