Hotărârea nr. 714/2017

Hotărârea 714/2017 - Alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Vasile Vișan, Gabriela Iuliana Moldovan, Mihai Drăgoescu, Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 278900 din 14.06.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 714 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 714/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

REPARTIZAREA

sumei de 1.485.000 lei pentru asigurarea asistenței de sănătate publică în municipiul Cluj-Napoca

Nr. crt.


Instituția medicală


Destinația alocării


Suma alocată 2017 -LEI-


SPITALUL CLINIC

1.485.000


JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

CLUJ__

250.000


Secția Clinică Chirurgie II Modernizare Bloc Operator și A.T.I.

Secția Clinică Medicală I


Clinica Oftalmologie


Lucrări de renovare saloane la secția clinică Cardiologie I Lucrări de proiectare, procurare și montare ascensor


300.000


300.000


Clinica Neurochirurgie


Lucrări de modemizare/înlocuire ascensor transport bolnavi


120.000


Clădirea Palat


Lucrări de modemizare/înlocuire a tabloului electric general


70.000


Secția Clinică Psihiatrie I - Lucrări de reparații curente și Pavilion II                     renovare


100.000


Secția Clinică Ortopedie-Lucrări de reamenajare saloane Traumatologie II              etaj I


200.000


Secția Clinică   Ortopedie- Lucrări de instalații termice Corp

Traumatologie II              C


55.000


Secții Clinice-SCJU Cluj (Psihiatrie I, II, III, Neurologie I, II, Maxilo-Facială II, CSM, Ortopedie și Ginecologie-Stanca)


Lucrări de proiectare sistgme'.'d^— detecție și semnalizare inCenâiu^7^/ avizat MLPAT, conform


normativelor în vigoare omo/Ț

! si ®

----wlw000