Hotărârea nr. 709/2017

Hotărârea 709/2017 - Alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, cu destinaţia „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți – Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți – Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu, cu destinația „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți — Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu, cu destinația „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Vasile Vișan, Gabriela Iuliana Moldo van, Mihai Drăgoescu, Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 278625 din 14.06.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu, cu destinația „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți — Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu, cu destinația „ Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 709 din 22 iunie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)