Hotărârea nr. 663/2017

Hotărârea 663/2017 - Aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 219915 din 09.05.2017 al Direcției economice prin care se propune aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017;

Reținând prevederile Ordonanței de Urgență nr.72 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat și ale Hotărârii nr. 40 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 72/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă diferențierea tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017, astfel:

prepararea mesei calde la cantina proprie pentru preșcolarii și elevii din clasele

primare;


- furnizarea unui pachet alimentar pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”.

Nr. 663 din 16 mai 2017( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)