Hotărârea nr. 651/2017

Hotărârea 651/2017 - Plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Asociația de proprietari str. Dâmboviței nr. 79, bl. D15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 Iei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei de 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI str. DAMBOVIȚEI nr. 79, bl. D15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei de 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI str. DÂMBOVIȚEI nr. 79, bl. D15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 184004/02.05.2017, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 Iei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei de 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI str. DÂMBOVIȚEI nr. 79, bl. D15, în baza Sentinței civile nr. 5051/2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 12941/211/2015 și a Deciziei civile nr.261/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 12941/211/2015;

Reținând Sentința civilă nr. 5051/2016 și Decizia civilă nr. 261/A/2017;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei de 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI str. DÂMBOVIȚEI nr. 79, bl. D15, în baza Sentinței civile nr. 5051/2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 12941/211/2015 și a Deciziei civile nr. 261/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 12941/211/2015;

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 651 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)