Hotărârea nr. 64/2017

Hotărârea 64/2017 - Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării,

conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Gabriela Iuliana Moldovan și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 22215/451/17.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă lista solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

ART. 2. Afișarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

ART. 3. (1) Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în

condițiile legii.

ART. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul


municipiului și evidența proprietății.de ședință, Ștefan Tare ea


Nr. 64 din 31 ianuarie 2017


CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la Hotărârea nr. 64/2017


LISTA PROVIZORIE DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2017 A SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR DISPONIBILE, PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

PUNCTAJ

1

OLOSUTEAN SERGIU BOGDAN

88

2

JICHIȘAN ELENA ALEXANDRA

86

3

TURDEAN ALINA

68

4

FRĂȚILĂ ADELA CLAUDIA

68

5

LEHENE EMIL PETRU

65

6

DAVID IOANA MARIA

65

7

GASPAR TIMEA

65

8

ZAHARIA MIRELA IONELA

63

9

CIOMAGA LOREDANA

62

10

VERDE ROXANA

62

11

LUCAANCASIMONA

61

12

LĂZĂRICĂ ANA MARIA

60

13

POP BIANCA

60

14

GR ETA OCTAVIAN

60

15

INCZE IANOS LEVENTE

59

16

BOANCĂ DORINA ALINA

59

17

ROTAR RALUCA IOANA

58

18

MUNTEAN ALEXANDRA IOANA

58

19

FĂRĂGĂU PAUL ALEXANDRU

58

20

ASTALOS APOLLONIA

57

21

BELCEAN IOANA LILIANA

56

22

CRETA ERNEST

52

23

KASSAY KATALIN BOGLARKA

51

24

MURESAN ANAMARIA

51

25

RUȘEȚ RĂDUCU

50

26

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

48

27

DEZSO JANOS

47

28

IVAN ALEXANDRA MIHAELA

46

29

DAVID PAULA MARIA

42

30

MALCOCI MARIA CRISTINA

42

31

PELCEA ALIN

39

32

ROȘU COSMIN EMANUEL

36

33

KEREKES GABRIEL TIBERIU

35

34

CETERAS CLAUDIA

35

35

CHIS MIHAI

34

36

KOVACS KRISZTA BELLA

34

37

AUGUSTIN ALEXANDRA DIANA

34

38

BUKOS IOAN ERVIN

29

39

ISOC AMALIA HAJNAL

28 /

40

POP DAN ALEXANDRU

26 /

41

MOCANU GABRIELA RALUCA

24

42

CUIBUS SILVIA ANCUȚA

NEELIGIBIL

43

RUSU ALEXANDRA

NEELIGIBIL \o44

MARC DAMIAN ADRIAN

NEELIGIBIL

45

BOTHAZA DAVID CRISTIAN

NEELIGIBIL

46

'bocean ALEXANDRU

NEELIGIBIL

47

BOLBA BENIAMIN CLAUDIU

NEELIGIBIL

48

DEAK MARIA ANCA

NEELIGIBIL

49

CIOCAN ANAMARIA

NEELIGIBIL

50

SĂRAC IOAN

NEELIGIBIL

51

KADAR ENIKO

NEELIGIBIL

52

ALMĂȘAN LORENA ADINA

NEELIGIBIL

53

CRISTESCU DORU BOGDAN

NEELIGIBIL

54

MATEȘAN IOANA ANIELA

NEELIGIBIL

55

JUCHI FELICIA

NEELIGIBIL

56

TOFAN ANA MARIA

NEELIGIBIL

57

CREȚU ANDREIA ALEXANDRA

NEELIGIBIL

58

KEREKES CARMEN DIANA

NEELIGIBIL

59

TĂPĂSTĂU MARIANA AURICA

NEELIGIBIL

60

BUIA ANA ELISABETA

NEELIGIBIL

61

GABOR ȘTEFAN

NEELIGIBIL

62

HOLOSPIN ALEXANDRU FLORIN

NEELIGIBIL

63

TALA LUCIAN ANDREI

NEELIGIBIL

64

MÂRZA FELICIAN PAUL

NEELIGIBIL

65

BOROȘ IOAN

NEELIGIBIL

66

JUCAN ALEXANDRA ANDREEA

NEELIGIBIL

67

CRISTEA NICOLETA MĂDĂLINA

NEELIGIBIL