Hotărârea nr. 632/2017

Hotărârea 632/2017 - Schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17673 din 20.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere Avizul nr. 2/12.04.2017 al Comisiei județene Cluj pentru atribuire de denumiri și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 (lista denumirilor de străzi schimbate) și a Anexei 2 (plan de situație), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă menținerea încadrării străzilor cărora li se schimbă denumirea în zona fiscală "D”, cf. Anexei nr. 1.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Direcția Taxe și Impozite locale.

Nr. 632 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală de Urbanism

Anexa 1

la Hotărârea nr. 632/2017


Lista denumirilor de străzi schimbate

în zona Gheorgheni est

(proiectate în P.U.Z. - Gheorgheni est - Cartodrom, pentru ansamblu imobiliar pentru M.Ap.N aprobat prin Hotărârea nr. 377/2009)

Denumire actuală

amplasament

Denumire schimbată

zona fiscală

1.

Str. Toma Caragiu

str. "A" din PUZ

Str. Mareșal Constantin

Prezan

D”

2.

Str. Josika Sâmuel

str. "B" din PUZ

Str. Cavaleriei

D”

3.

Str. Szamoskozy Istvân

str. "C" din PUZ

Str. G-ral Constantin

Christescu

D”

4.

Str. Dina Cocea

str. "D" din PUZ

Str. Străjerului

D”

5.

Str. Amza Pellea

str. "E" din PUZ

Str. G-ral Nicolae

Dăscălescu

D”

6.

Str. Lucia Sturdza Bulandra

str. "F" din PUZ

Str. 25 Octombrie 1944

D”

99J-'

7.

Str. Szervâtiusz Jeno

str. "G" din PUZ

Str. G-ral Gheorghe Anghelescu

D”

8.

Str. Tony Bulandra

str. "H" din PUZ

Str. Jurământului

D”

99x-'

9.

Str. Cholnoky Jeno

str. "I" din PUZ

Str. Gemina

D”

10.

Str. Silvia Popovici

str. "J" din PUZ

Str. G-ral Filip Agricola

D”

5 9^

11.

Str. Dem Rădulescu

str. "K" din PUZ

Str. G-ral Gheorghe

Avramescu

D”


Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

Nr. cad. 16839


ANEXA 2

la Hotărârea nr. 632/2017

Regia-Autonoma-aDomeniului Public Cluj-Napoca

Nr. cad. 16839f-i.S=16248 mp£

Ef.cfrnr. 271491*


ÎȘ-3769rmpcȚnr.;27J1^B9'fr


,;;Lpf

S=3035 mpA-

f ni


Str. G-ral Gheorghe Anghelescu


5^5

m'.HjMr

r|

K


■SH1. Touy Dulnnrirfr

Str. Jurământului


'iar??


1

jfeș.jrt’t—

șln

’Ip

dWi-"!

&7-F,

1

s


obat pri.-i ilCL tfr."273 (i'r. 11.0.1.2CQ5

UTR cdâ-H


PLAN DE SITUAȚIE

P.U.Z. - Gheorgheni est - Cartodrom, pentru ansamblu imobiliar pentru M.Ap.N aprobat prin Hotărârea nr. 377/2009