Hotărârea nr. 622/2017

Hotărârea 622/2017 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în muncipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2 – Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca,

str. Taberei nr. 2 - Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2 Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Gabriela Iuliana Moldovan și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 170628/451/06.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2 - Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B și Adresa înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 128006/14.03.2017;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, ale Legii nr. 221/2015 și ale H.G. nr. 962/2001, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, construite de către A.N.L., pe o perioadă de un an de la data expirării, încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, construite de către A.N.L., pe o perioadă de un an de la data expirării, încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 622 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de 1 an de la data expirării

Nr.

Ort.

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR

APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA CARE SE PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

TĂTARU MIHAI-BOGDAN

1

04.04.2018

2

STANCIU MIHAELA

2

04.04.2018

3

CURTEAN SIMONA

3

04.04.2018

4

BUCUR CIPRIAN-IOAN

4

04.04.2018

5

TOADER IRINA-CRENGUȚA

5

04.04.2018

6

SAJGO ISTVAN

6

04.04.2018

7

MUREȘAN TEODOR-VASILE

7

04.04.2018

8

STANCIU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

8

04.04.2018

9

POP LOREDANA

9

04.04.2018

10

BUNEA MARIAN-GAVRIL

10

04.04.2018

11

POJAR SIMONA

11

04.04.2018

12

HORNISCHER ENIKO-EMESE

12

04.04.2018

Lista titularilor contractelor de închiriere


având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe,

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de 1 an de la data expirăriiNR. CRT

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR

APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1.

NICULA MARIA

2

18.04.2018

2

LUNGU ANDREEA

3

18.04.2018

3

CĂTUNĂ BENIAMIN

4

18.04.2018

4

ALBU ALIN ADRIAN

5

18.04.2018

5

TURCU MIHAELA

6

18.04.2018

6

PURIȘ NICUȘOR COSMIN

7

18.04.2018

7

SLOBODAS IRINA ELENA

8

18.04.2018

8

HAGĂU GLIGOR

9

18.04.2018

9

POP CODRUȚA MONICA

11

18.04.2018

10

ȘIMONCA DANIELA EMANUELA

13

18.04.2018

11

ILEA PETRU IO AN

15

18.04.2018

12

CIUCANU ANGELA MARIA

16

18.04.2018

13

ZAHARIA LUMINIȚA

17

18.04.2018

14

MUREȘAN GEORGE MARIUS

18

18.04.2018

15

CHIRA LIANA

19

18.04.2018

16

VLASIN VERONICA ANA

20

18.04.2018

17

MORAR LIVIA GINA

21

18.04.2018

18

ROTAR GRIGORE LAURENTIU

22

18.04.2018

19

BIRO MARIA

23

18.04.2018

20

MITROI GHEORGHE-IONUȚ

24

18.04.2018

21

ION RAREȘ CIPRIAN

25

18.04.2018

22

OLARU-ZĂINESCU SORANA

27

18.04.2018

23

NICOARĂ ANA

28

18.04.2018

24

MUREȘAN SANDA-MARINELA

29

18.04.2018

25

MOLDOVAN ALIN DANIEL

30

18.04.2018

26

3NI ANGELA

35

18.04.2018

TI

4OLHOȘ NICOLE^AȚi$Ax

36

18.04.2018

28

riMIȘ ELENA

38

18.04.2018

29    1

HAN DANIEI/ VA^ț^^ \

39

18.04.201830

FEURDEAN CLAUDIA FLORINA

40

18.04.2018

31

IANCU MIHAELA-GEORGETA

43

18.04.2018

32

PETRIȘOR AURELIA MARIANA

44

18.04.2018

33

MAIER RODICA

45

18.04.2018

34

GĂUCĂ DIANA ELENA

49

18.04.2018

35

CIORBA IULIANA-CLAUDIA

50

18.04.2018

36

MATIȘ MIRCEA-DORIN

51

18.04.2018

37

MĂRCEAN ROZALIA MONICA

53

18.04.2018