Hotărârea nr. 607/2017

Hotărârea 607/2017 - Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. Salf Com S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. SALF COM S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. SALF COM S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211336 din 04.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. SALF COM S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 56/1994; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. SALF COM S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională, urmând a fi făcută aplicarea prevederilor Art. 4 din contract.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul