Hotărârea nr. 594/2017

Hotărârea 594/2017 - Includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 mp., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 m.p., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 m.p., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Mihaela-Rodica Suciu, Răcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Călin-Marcel Găbudean;

Analizând Referatul nr. 197494/451/25.04.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009 încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 m.p., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 m.p., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

Nr. 594 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)