Hotărârea nr. 574/2017

Hotărârea 574/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, str. Ghimeșului” din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului” din municipiul Cluj-Napoca

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 156960/445/30.03.2017 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 574 din 4 aprilie 2017

'                  oJnntutS fii 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 574/2017


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Ghimeșului, nr.l, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform

devizului general, în prețuri martie 2017 este:     3.858.576,15 LEI ( fara T.V.A)

Din care C+M         3.263.468,36 LEI ( fara T.V.A)

Parterul construcției va fi destinat unor spații publice, Sconstruită=293,54 mp, Sdesfașurată= 125 8,40 mp.

Imobilul este format din: scara 1 ( 6 apartamente) - 3 ap TIP 1 (1 cameră, Au=41,86 mp)

  • - 3 ap TIP 2 (2 camere, Au=57,28 mp) scara 2 (6 apartamente - 3 ap TIP 1(1 cameră, Au=41,86 mp)

  • - 3 ap TIP 3(2 camere,Au=56,92 mp)

Parter: spații cu funcțiune publică          - 1 spațiu TIP 1 (Au=33,78 mp)

  • - 1 spațiu TIP 2 (Au=43,14 mp)

Pe parcelă va fi asigurată parcarea a 14 autoturisme pentru locuințe și funcțiunile publice de la parter (câte 1 pentru fiecare apartament și 2 pentru funcțiuni publice).

Categorie de importanță: C normala ( conform HGR nr. 766/1997)

Grad de rezistență la foc : II (conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P-l 18/1999)

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.