Hotărârea nr. 572/2017

Hotărârea 572/2017 - Aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145433 /462 din 23.03.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea unor noi prețuri pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 36, punct 4 lit. a, art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă prețurile pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea H.C.L. nr. 621/2007 și H.C.L. nr. 223/2002 .

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și R.A.D.P. Cluj-Napoca.Nr. 572 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA la Hotărârea Nr. 572/2017


CLUJ-NAPOCA

LISTA PREȚURILOR

PENTRU ACTIVITATEA CENTRULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR

FĂRĂ STĂPÂN DIN CADRUL R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA

Nr. crt

Specificație

U.M.

Tarif lei/caine****

A. Tarife pentru activitatea de intervenții medicale*

1

Capturat câini cu pușca cu tranchilizant

buc

85,86

2

Deparazitare externa

buc

14,69

3

Deparazitare interna

buc

1,95

4

Vaccinare antirabica

buc

7,27

5

Vaccinare monovalenta

buc

15,75

6

Vaccinare polivalenta

buc

16,44

7

Castrare mascul

buc

16,8

8

Ovariohisterectomie

buc

30,38

9

Microcipare

buc

15,66

10

Eutanas ie

buc

16,85

11

Hranire - adult

buc

134

12

Hranire - pui

buc

2,12

13

Neutralizare cadavre, deșeuri medicale

kg

2 lei/kg + 50 lei/cursa

14

Revendicare câini cu stapan

buc

*

15

Adopția la distanta a câinilor fara stapan

buc-

.***

B. Tarife pentru activitatea de intretinere câini

16|lntretinere câini

lei

9,36 lei/caine/zi

Notă:

*■       Decontarea se va face în funcție de numărul de intervenții efectuale lunar

**       Prețul final se va stabili în funcție de numărul de zile de întreținere în Centru și de intervențiile medicale

care se vor efectua, conform tarifelor specificate la pct. A.

*** Prețul final se va stabili în funcție de numărul de zile de întreținere în Centru și de intervențiile medicale care se vor efectua, conform tarifelor specificate la pct. A.

**** Tarifele prezentate sunt fără TVA