Hotărârea nr. 552/2017

Hotărârea 552/2017 - Alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2017, pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 153.129 din data de 28.03.2017 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată și ale Hotărârii nr. 596/2016 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvențiilor, tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală);

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 424/2016. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, pentru cele 20 asociații și fundații cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistentă Socială si Medicală.


Nr. 552 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală


Anexă la Hotărîrea nr. 552/2017


LISTA


privind modul de repartizare a sumei de 1.720.360 lei din bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998Nr. Crt.

ASOCIAȚIA/ FUNDAȚIA

Tipul de unitate

Nr.benefi ciari/ unitate

Suma/ Beneficiar (lei)

Suma/ Unitate

(lei)

1.

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA

Centrul rezidențial "Sf. Ioan al lui Dumnezeu" de reintegrare socio-profesională a persoanelor fără adăpost

6

250

18.000

2.

FUNDAȚIA DE CARITATE

HERALD

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

10

120

14.400

Centru de consiliere si sprijin pentru părinți și copii

20

125

30.000

Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți

20

125

30.000

3.

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR

Centru de zi persoane cu handicap

12

175

25.200

4.

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA

Masa pe roți

20

90

21.600

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati neuromotorii "Grădinița Specială Malteză"

20

175

38.500

5.

FUNDAȚIA PENTRU

ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

75

120

108.000

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

50

100

60.000

6.

ASOCIAȚIA CARITAS

EPARHIAL GRECO CATOLIC

\ O\

Centru de zi de informare și consiliere

50

100

60.000

Centru de zi de Consiliere și Informare pentru Persoane cu Dizabilități

30

100

33.000

/ M


Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

30

175

57.750

Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

30

125

41.250

Centru de zi pentru prevenire, evaluare și consigliere antidrog

90

50

49.500

7.

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ

MEDICAL

CREȘTINĂ

CHRISTIANA

1. Cantina socială "Sfanțul Arhidiacon Ștefan"

100

90

108.000

2. Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului-Centrul de consiliere și sprijin pentru părinții și copii

40

125

60.000

3. Programul "Sfanțul Dimitrie Basarabov" -Centrul de servicii de asistență comunitară în adicții "Răscruci"

70

81

68.040

4. Programul "Sfanțul Dimitrie Basarabov" -Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog "Casa Albă"

30

148

53.280

5. Centrul de asistenta medico-socială " Sf. Pantelimon"

40

110

52.800

8.

ASOCIAȚIA DOWN CENTRUL

EDUCAȚIONAL RALUCA

Centru de zi copii și tineri

10

175

21.000

9.

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

Centru de zi consiliere părinți și copii

75

125

112.500

10

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE

Centru de zi tineri cu deficiență neuropsihică

10

175

21.000

11.

ASOCIAȚIA PREVENTIS

Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți ți Copii

35

100

42.000

Serviciul de Asistență Comunitară Antidrog

175

32

67.200

12.

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA

Centru de zi pentru copii cu dizabilități

60

175

126.000

13.

CONGREGAȚIA

SURORILOR MAICII DOMNULUI

Centru rezidențial pentru copii

10

250

30.000

14.

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE AJUTORARE

Centru de Zi pentru copii din familii în dificultate

30

125

45.000

15.

ORGANIZAȚIA

CREȘTINĂ ECCE HOMO

Casa de tip familial "a-mic"

9

250

27.000

Centrul rezidențial cu modul de tip familial "La noi "

17

250

51.000

16.

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ

Centru de zi

12

125

18.000

17.

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTORI CLUJ

Cămin social "Sf. Kamil"

40

250

120.000

18.

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL

Sf. Vasile cel Mare" de asistare a persoanelor vârstnice la domiciliu

15

138

24.840

19.

ASOCIAȚIA "CĂSUȚA

BUCURIEI"

Casa de tip familial

8

250

24.000

20.

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE ȘI FAMILIE

Centrul de zi “EveryChild” din Cluj-Napoca

25

125

37.500

TOTAL

1274

-

1.696.360