Hotărârea nr. 551/2017

Hotărârea 551/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților

Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Analizând Referatul nr. 122761/424/10.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), b) și c) din O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă modificareaAnexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

- modificarea poziției nr 6, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Răcz Levente Zsolt.

  • II. Unități de învățământ preuniversitar particulare:

  • -  modificarea poziției nr. 10, din lista unităților de învățământ particular, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai;

  • -  modificarea poziției nr. 12, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Nistor Daniel;

  • -  modificarea poziției nr. 21, din lista unităților de învățământ particular, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai;

  • -  modificarea poziției nr. 22, din lista unităților de învățământ particular, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 551 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr.551/2017


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Molhem Mohammad

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877. Cluj-Napoca

2

Sărmaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica” (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza” (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Moldovan Gabriela

Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Răcz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit ”Poienița” str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

*Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava minunată” (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca *Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca” (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța” (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi” (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor” (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor” (nr. 20/0 str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Suciu Mihaela Rodica

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor” (nr. 69) ’ -str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca      |       țjțg

ii

17

Croitoru Corina

•       A                                  \            U'’

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58)\^o2^<^

Ecaterina

str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvâth Anna

Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada” (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit ”Raza de soare” (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

20

Gergely Balazs

Grădinița cu Program Prelungit”Micul Prinț” (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Marius Sorel Jurja

Grădinița cu Program Prelungit ”Trenulețul veseliei” (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță” (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen ” str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Croitoru Corina Ecaterina

Grădinița „Țăndărică’VȘcoala Gimnazială „ELF”

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Pop Loredana

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Moldovan Gabriela Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Heaven ”

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gergely Balazs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „ Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Râcz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

13

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

14

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

15

Molhem Mohammad-Bachar

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

16

Jurja Marius Sorel

Școala Gimnazială „Spectrum”

str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

17

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten ” str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

18

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

19

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

20

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

21

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten” str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

22

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

23

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3 IA, 074602389, Cluj-Napoca

24

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Montessori Schule”

str. Brașov nr. 33, 0740/558418, Cluj-Napoca