Hotărârea nr. 550/2017

Hotărârea 550/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016 și nr. 593/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 122758/424/10.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a); b) și c) din O.M.E.N. nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din

școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

  • -  modificarea poziției nr. 4, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai;

  • -  modificarea poziției nr. 26, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Nistor Daniel;

  • -  modificarea poziției nr. 28, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Stamatian Vasile Florin cu domnul consilier local supleant Vișan Ovidiu Vasile;

  • -  modificarea poziției nr. 50, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Stamatian Vasile Florin cu domnul consilier local supleant Vișan Ovidiu Vasile;

  • -  modificarea poziției nr. 52, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai.

II. Unități de învățământ preuniversitar particulare: modificarea poziției nr. 8, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.


Nr. 550 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 550/2017


Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice

„Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

6

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

9

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt - consilier local

S'    Â.

10

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

Z Q Jurja Marius Sorel - consilier local        ..

/ * / --------yy

gfe

1 \ '

O/

11

Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

12

Școala Gimnazială

„Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

Cluj-Napoca

25

Școala Gimnazială „Waldorf ‘ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

Nistor Daniel - consilier local

27

Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vi șan Ovidiu Vasile - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

’^op Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

Constantea Radu Mihai - consilier local

Cluj-Napoca

39

Școala Gimnazială

„Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

42

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Horvăth Anna - consilier local

43

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

44

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

45

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

46

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

47

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

48

Liceul de Informatică

„Tiberiu Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

49

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

50

Școala Gimnazială „Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

51

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

52

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

53

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Școala Gimnazială „ELF” (fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum ”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

6

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20,

Ferdean Rareș Petru - consilier local

tel. 0264/426111

Cluj-Napoca

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova” (fostul Grup Școlar „Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A, tel. 0264/591475

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana” Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819

Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Montessori Schule” str. Brașov nr. 33, tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

7erdean Rareș Petru - consilier local