Hotărârea nr. 549/2017

Hotărârea 549/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 560/2016 și nr. 592/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 122757/424/10.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Grădinițe de stat:

  • - modificarea poziției nr. 6, din lista grădinițelor de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Nistor Daniel;

  • - modificarea poziției nr. 20, din lista grădinițelor de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai.

II. Grădinițe de particulare:

  • - modificarea poziției nr. 10, din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai;

  • - modificarea poziției nr. 12, din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Nistor Daniel;

  • - modificarea poziției nr. 21 din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea domnului consilier local Nasra Gabriel Horia cu domnul consilier local supleant Drăgoescu Mihai.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr.549 din 4 aprilie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 549/2017


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Molhem Mohammad-

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Sărmaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica” (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

PopIoan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Moldovan    Gabriela

Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Olâh Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Marius Sorel Jurja

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Rațiu Radu-Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

A. 'X

16

Suciu Mihaela Rodica

? 0

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 6.9)^r str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca          * /

17

Croitoru        Corina

Ecaterina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca \ A ----------Vo-yX

ite as

ti

18

Gergely Balâzs

Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

20

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen ” str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Jurja Marius Sorel

Grădinița „ Țăndărică”/Școala Gimnazială „ELF” str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Pop Loredana

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Moldo van Gabriela Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Haven ” str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gergely Balâzs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete” (fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”)

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „Gina”

str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620, Cluj-Napoca

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Olăh Emese

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

13

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”, str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

14

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „SfântulStelian”

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

15

Molhem Mohammad-Bashar

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

str. Mircea El iade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

16

Croitoru Corina Ecaterina

Școala Gimnazială „Spectrum”

str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

17

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten” str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

18

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

str. FranzLiszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

19

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

20

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

21

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten ” str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

22

Moldovan Gabriela Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3IA, 0746/023898, Cluj-Napoca

24

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Montessori Schule”

str. Brașov nr. 33, 0740/558418, Cluj-Napoca