Hotărârea nr. 334/2017

Hotărârea 334/2017 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Sabin Sărmaș, Gergely Balâzs, Râcz Levente Zsolt, Mihai Drăgoescu;

Analizând Referatul nr. 136090 din 20.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

'REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, X Dan Ștefan Tarcea


Nr. 334 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)