Hotărârea nr. 310/2017

Hotărârea 310/2017 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 70.000 Iei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Sabin Sărmaș, Gergely Balâzs, Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 133640 din 176.03.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 310 din 4 aprilie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)