Hotărârea nr. 277/2017

Hotărârea 277/2017 - Aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente:

"Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului și a consilierilor locali: Croitoru Corina Ecaterina, Constantea Radu Mihai, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Pop Loredana, Pop Ioan, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vi șan Ovidiu;

Analizând Referatul nr. 114933/42/07.03.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Tehnică.


de ședință,

Tarcea


Nr. 277 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)