Hotărârea nr. 274/2017

Hotărârea 274/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei "diplome de aur" și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Ferdean Rareș Petru. Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem Mohammad-Bachar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Drăgoescu Mihai, Olâh Emese. Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Vișan Ovidiu Vasile, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan. Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 123446/313 din 13.03.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei ‘‘diplome de aur" și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 84 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei "diplome de aur" și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei. de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017. pentru fiecare dintre cele 84 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

Generală comunicare, dezvoltare locală și


management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 274 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr274/ 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiVASILE


IANOS


EMILJOLAN


29.12.1966


04.01.1967


26.12.1966ZSUZSANA


LUDOVICA


MARIA


MARIA24.12.1966


29.12.1966


03.01.1967


11.02.1967


FELICIA-SILVIA


24.12.1966


DELIA


EUGENIA


LI VIA


IRINA


MARIA

MARIA


ROZALIA

MONICA-RADA


ELENA


MARIA


ELENA

ELISABETA


MARIA


AURICA


AURICA-ELENA


19.12.1966


29.01.1967


29.12.1966


20.02.1967


01.02.1967


30.09.1966


24.12.1966


19.12.1966


EMIL


MARIA03.01.1967


26.12.1966


26.12.1966


05.01.1967


06.02.1967


30.12.1966


21.08.1966


ARPAD-ATTILA

i

IOAN


EVA

MARIA


16.12.1966


PETRU


IOAN


IOAN19.02.1967


31

GILOVAN

SIMION

ILEANA

03.01.1967

32

GYORGY

LASZLO

IRINA

16.12.1966

33

HOȚIU

ALEXANDRU

MARIA

15.02.1967

34

HUNYADI

GABOR

EVA

11.02.1967

35

IELCIU

VALENTIN

ELENA

28.01.1967

36

ILEA

GLIGOR

ERIKA-MARIA

24.12.1966

37

ILIE

GHEORGHE

MARIA

07.01.1966

38

ISAI

MIHAI

ILDIKO

17.12.1966

39

IUHOS

SANDOR

SUSANA

18.02.1967

40

JOLDOȘ

TRAIAN

VIOLINA

28.12.1966

41

KADAR

MIHAI

ILEANA

23.10.1964

42

KAHANA

1__________________________________________ - --

DAVID

AURELIA

26.12.1966

43

LUNG

IOAN

DOINA

07.01.1967

44

MARC

ILIE

ANA

14.12.1964

45

MATEI

VASILE

MARIA

30.01.1965

46

MELINTE

OVIDIU

VIOLA-ILEANA

29.12.1966

47

MICLEA

i

IOAN

MARIA

16.01.1967

48

MOREA

IOAN

MARIA

i

30.12.1966

49

MUREȘANU

MIHAI

ANA

04.01.1967

50

NEMEȘ

IOAN

ANA

22.12.1966

51

NONA

AUGUSTIN

DOINA

13.02.1967

52

NOSA

SIMION

AURICA

04.03.1967

53

OGRUȚAN

i-----                    .                                                         1

PAMFIL

OLGA

11.02.1967

54

OLOSUTEAN

1--------------------------------------------1

GHEORGHE

MARIA

03.01.1967

55

ONEA

NICULAE

... .                                           i

VALERIA

29.12.1966

56

ORMENIȘAN

TEODOR

MARIA

14.11.1966

57

PAL-LUKACS

IOAN

ERZSEBET

16.02.1967

58

PASTOR

ANDREI

MARIA

14.01.1967

59

PASTOR

EMIL

IRINA

05.01.1967

60

PERȘA

IOAN

MARIA

06.03.1967

61

POP

VICTOR

ILEANA

18.02.1967

62

POP

NICOLAIE

LIV IA

09.03.1967

63

POPA

TRAIAN

ILEANA

25.02.1967

64

POPA

------------------1

GHEORGHE

FELICIA-MARIANA-RODICA

30.12.1966

65

POPA

—---------------------- 1

NICOLAE

MARIA

13.02.1967

66

RAD

FRANCISC

EVA

21.12.1966

67

RARÂU

VALER

OTILIA

21.05.1966

68

RAȚIE

ALEXANDRU

FLOAREA

23.01.1967

69

RUS

MATEI

LENUȚA

31.01.1967

70

SCHIPOR

VILI

VERGINIA

..

21.12.1966

71

STURZ

PETRU

MARIA

r

25.01.1967

72

1_________________________________________________1

SUCIU

IOAN

ELENA

10.03.1967

73

SUTEU

IOAN

MARIA

31.01.1967

74

SZABO

IULIU

MAGDOLNA

24.12.1966

75

TITI

ELEMER

IBOLYA

07.01.1967

76

TRIF

IOAN

EMILIA-CLAUD1A

04.03.1967

77 TRIF

IOAN

MARIA

30.01.1967

78

TURUCZ

LUDOVIC

IUDIT

24.12.1966

79

VEREȘ

IOAN

ROZALIA

19.11.1966

DĂNILĂ

VERES

MARIA
MARIA


VICTORIA


04.02.1967


ANA


11.02.1967


VOICHIȚA


02.02.1967