Hotărârea nr. 271/2017

Hotărârea 271/2017 - Alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118157/801/06.03.2017 al Serviciului protecție socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se prin care se propune alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 510 copii proveniți din familii defavorizate;

Reținând prevederile art. 5 lit. ”r” și art. 11, lit.”e” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 alin.(2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art.2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.Nr. 271 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)