Hotărârea nr. 264/2017

Hotărârea 264/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 354/2015 (aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi accesului persoanelor însoţite de câini în municipiul Cluj-Napoca şi a Regulamentului de funcţionare a parcurilor publice pentru câini).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 354/ 2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/ 2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 115668/ 488/ 07.03.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune modificarea articolului 3 din Hotărârea nr. 354/ 2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini) în sensul precizării faptului că hotărârea produce efecte pe durată nedeterminată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 354/ 2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini) în sensul precizării că hotărârea produce efecte pe durată nedeterminată.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 354/ 2015 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Poliția locală, Direcția Tehnică și Compania de Transport Public Cluj-Napoca.Nr. 264 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)