Hotărârea nr. 204/2017

Hotărârea 204/2017 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 5 G LA HOTĂRÂREA NR.204/2017


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

35.830.261

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

21.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

21.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.744.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.744.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.744.000

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

13

37.10.03

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

14

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

15

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                           \

16

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

17

40.10.15

0

" ' ------ ul

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

18

40.10.15.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

19

40.10.15.02

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

00.18

14.055.000

Subvenții de la alte administrații

21

43.10

14.055.000

Subvenții pentru instituții publice

22

43.10.09

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

23

43.10.19

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

24

54.883.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

31.756.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

27

10.01

7.420.000

Salarii de baza

28

10.01.01

6.828.000

Alte sporuri

29

10.01.06

177.000

Indemnizații de delegare

30

10.01.13

25.000

Alte drepturi salariale in bani

31

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

32

10.02

279.000

Tichete de vacanta

33

10.02.06

279.000

Contribuții

34

10.03

1.662.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

35

10.03.01

1.152.000

Contribuții de asigurări de șomaj

36

10.03.02

41.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

37

10.03.03

403.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

38

10.03.04

18.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

39

10.03.06

48.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40

20

22.395.000

Bunuri si servicii

41

20.01

8.053.800

Furnituri de birou

42

20.01.01

179.800

Materiale pentru curățenie

43

20.01.02

373.000

încălzit, iluminat si forța motrica

44

20.01.03

958.000

Apa, canal si salubritate

45

20.01.04

109.000

Carburanți si lubrifianti

46

20.01.05

125.000

Piese de schimb

47

20.01.06

1.068.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.08

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

50

20.01.30

2.655.000

Reparații curente

51

20.02

1.081.000

Hrana

52

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

11.200

Medicamente

55

20.04.01

6.200

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

57

20.05

894.000

Uniforme si echipament

58

20.05.01

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

59

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

60

20.05.30

474.000

Deplasări, detasari, transferări

61

20.06

510.000

Deplasări interne, detasari, transferări

62

20.06.01

225.000

Deplasări in străinătate

63

20.06.02

285.000

Cârti, publicații si materiale documentare

64

20.11

52.000

consultanta si expertiza

65

20.12

64.000

Pregătire profesionala

66

20.13

155.000

Protecția muncii

67

20.14

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

68

20.25

19.000

Alte cheltuieli

69

20.30

2.899.000

Reclama si publicitate

70

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

71

20.30.02

30.000

Prime de asigurare non-viata

72

20.30.03

28.000

Chirii

73

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74

20.30.30

2.755.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

23.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Active fixe

77

71.01

23.127.000

Construcții

78

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

79

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80

71.01.03

1.407.000

Alte active fixe

81

71.01.30

500.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

82

50.10

8.119.000

Alte servicii publice generale

83

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

84

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

8.119.000

Bunuri si servicii

86

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

87

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

88

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

89

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

90

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

91

20.01.05

30.000

Piese de schimb

92

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

93

20.01.08

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

94

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

95

20.01.30

24.000

Reparații curente

96

20.02

230.000

Hrana

97

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

98

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

99

20.05

440.000

Uniforme si echipament

100

20.05.01

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

101

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

102

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

103

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

104

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

105

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

106

20.11

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

consultanta si expertiza

107

20.12

10.000

Pregătire profesionala

108

20.13

30.000

Alte cheltuieli

109

20.30

480.000

Reclama si publicitate

110

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

111

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

112

20.30.30

410.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

114

54.10.50

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.10

13.120.000

Cultura, recreere si religie

116

67.10

3.016.000

CHELTUIELI CURENTE

117

01

2.609.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

118

10

1.388.000

Cheltuieli salariale in bani

119

10.01

1.129.000

Salarii de baza

120

10.01.01

1.059.000

Alte sporuri

121

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

122

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

123

10.02

49.000

Tichete de vacanta

124

10.02.06

49.000

Contribuții

125

10.03

210.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

126

10.03.01

130.000

Contribuții de asigurări de șomaj

127

10.03.02

8.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

128

10.03.03

58.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

129

10.03.04

5.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

130

10.03.06

9.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

131

20

1.221.000

Bunuri si servicii

132

20.01

725.000

Furnituri de birou

133

20.01.01

20.000

Materiale pentru curățenie

134

20.01.02

18.000

încălzit, iluminat si forța motrica

135

20.01.03

293.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Apa, canal si salubritate

136

20.01.04

24.000

Piese de schimb

137

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

138

20.01.08

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

139

20.01.09

260.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

140

20.01.30

81.000

Reparații curente

141

20.02

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

142

20.05

104.000

Uniforme si echipament

143

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

144

20.05.30

74.000

Deplasări, detasari, transferări

145

20.06

200.000

Deplasări interne, detasari, transferări

146

20.06.01

55.000

Deplasări in străinătate

147

20.06.02

145.000

Cârti, publicații si materiale documentare

148

20.11

6.000

consultanta si expertiza

149

20.12

4.000

Pregătire profesionala

150

20.13

30.000

Protecția muncii

151

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

152

20.25

4.000

Alte cheltuieli

153

20.30

106.000

Chirii

154

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

155

20.30.30

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

156

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

157

71

407.000

Active fixe

158

71.01

407.000

Construcții

159

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

160

71.01.03

207.000

Alte active fixe

161

71.01.30

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

162

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

163

67.10.03.06

1.087.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

164

67.10.50

1.929.000

Asigurări si asistenta sociala

165

68.10

10.104.000

CHELTUIELI CURENTE

166

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

168

10.01

4.341.000

Salarii de baza

169

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

170

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

171

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

172

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

173

10.02

170.000

Tichete de vacanta

174

10.02.06

170.000

Contribuții

175

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

176

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

177

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

178

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

179

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

180

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

181

20

4.000.000

Bunuri si servicii

182

20.01

545.000

Furnituri de birou

183

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

184

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

185

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

186

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

187

20.01.05

20.000

Piese de schimb

188

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

189

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

190

20.01.09

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

191

20.01.30

50.000

Reparații curente

192

20.02

135.000

Hrana

193

20.03

2.840.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Hrana pentru oameni

194

20.03.01

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

195

20.04

10.000

Medicamente

196

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

197

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

198

20.05

235.000

Uniforme si echipament

199

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

200

20.05.03

20.000

Alte obiecte de inventar

201

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

202

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

203

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

204

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

205

20.11

20.000

consultanta si expertiza

206

20.12

50.000

Pregătire profesionala

207

20.13

35.000

Alte cheltuieli

208

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

209

20.30.30

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

210

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

211

71

700.000

Active fixe

212

71.01

700.000

Construcții

213

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

214

71.01.03

700.000

Din total capitol

Crese

215

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

216

68.10.50

10.104.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

217

68.10.50.50

10.104.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

218

69.10

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

219

70.10

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

220

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221

10

2.569.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli salariale in bani

222

10.01

1.950.000

Salarii de baza

223

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

224

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

225

10.02

60.000

Tichete de vacanta

226

10.02.06

60.000

Contribuții

227

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

228

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

229

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

230

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

231

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

232

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

9.055.000

Bunuri si servicii

234

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

235

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

236

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

237

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

238

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

239

20.01.05

75.000

Piese de schimb

240

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

241

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

242

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

243

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

244

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

245

20.04

1.200

Medicamente

246

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

247

20.05

115.000

Uniforme si echipament

248

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

249

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

250

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

251

20.06.01

120.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Deplasări in străinătate

252

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

253

20.11

6.000

Pregătire profesionala

254

20.13

60.000

Protecția muncii

255

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

256

20.25

15.000

Alte cheltuieli

257

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

258

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

259

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

260

20.30.30

2.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

261

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

262

71

22.020.000

Active fixe

263

71.01

22.020.000

Construcții

264

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

265

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

266

71.01.03

500.000

Alte active fixe

267

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

268

70.10.50

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

269

96.10

0

REZERVE

270

97.10

0

EXCEDENT

271

98.10

0

DEFICIT

272

99.10

19.052.739

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

28.668.261

TOTAL VENITURI

2

00.01

28.668.261

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

16.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

16.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.744.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.744.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

31.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

15

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

16

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

17

40.10.15

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

18

40.10.15.01

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19

00.18

11.893.000

Subvenții de la alte administrații

20

43.10

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice

21

43.10.09

11.893.000

TOTAL CHELTUIELI

22

31.756.000

CHELTUIELI CURENTE

23

01

31.756.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

24

10

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

25

10.01

7.420.000

Salarii de baza

26

10.01.01

6.828.000

Alte sporuri

27

10.01.06

177.000

Indemnizații de delegare

28

10.01.13

25.000

Alte drepturi salariale in bani

29

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

30

10.02

279.000

Tichete de vacanta

31

10.02.06

279.000

Contribuții

32

10.03

1.662.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări sociale de stat

33

10.03.01

1.152.000

Contribuții de asigurări de șomaj

34

10.03.02

41.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

35

10.03.03

403.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

36

10.03.04

18.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

37

10.03.06

48.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

22.395.000

Bunuri si servicii

39

20.01

8.053.800

Furnituri de birou

40

20.01.01

179.800

Materiale pentru curățenie

41

20.01.02

373.000

încălzit, iluminat si forța motrica

42

20.01.03

958.000

Apa, canal si salubritate

43

20.01.04

109.000

Carburanți si lubrifianti

44

20.01.05

125.000

Piese de schimb

45

20.01.06

1.068.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

46

20.01.08

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

20.01.09

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

20.01.30

2.655.000

Reparații curente

49

20.02

1.081.000

Hrana

50

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

51

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

52

20.04

11.200

Medicamente

53

20.04.01

6.200

Materiale sanitare

54

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

55

20.05

894.000

Uniforme si echipament

56

20.05.01

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

57

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

58

20.05.30

474.000

Deplasări, detasari, transferări

59

20.06

510.000

Deplasări interne, detasari, transferări

60

20.06.01

225.000

Deplasări in străinătate

61

20.06.02

285.000

Cârti, publicații si materiale documentare

62

20.11

52.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

consultanta si expertiza

63

20.12

64.000

Pregătire profesionala

64

20.13

155.000

Protecția muncii

65

20.14

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

66

20.25

19.000

Alte cheltuieli

67

20.30

2.899.000

Reclama si publicitate

68

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

69

20.30.02

30.000

Prime de asigurare non-viata

70

20.30.03

28.000

Chirii

71

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72

20.30.30

2.755.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

73

50.10

8.119.000

Alte servicii publice generale

74

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

75

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

76

20

8.119.000

Bunuri si servicii

77

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

78

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

79

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

80

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

81

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

82

20.01.05

30.000

Piese de schimb

83

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

84

20.01.08

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

85

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

86

20.01.30

24.000

Reparații curente

87

20.02

230.000

Hrana

88

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

89

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90

20.05

440.000

Uniforme si echipament

91

20.05.01

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Lenjerie si accesorii de pat

92

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

93

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

94

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

95

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

96

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

97

20.11

20.000

consultanta si expertiza

98

20.12

10.000

Pregătire profesionala

99

20.13

30.000

Alte cheltuieli

100

20.30

480.000

Reclama si publicitate

101

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

102

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

103

20.30.30

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

104

54.10.50

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

105

64.10

12.013.000

Cultura, recreere si religie

106

67.10

2.609.000

CHELTUIELI CURENTE

107

01

2.609.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

108

10

1.388.000

Cheltuieli salariale in bani

109

10.01

1.129.000

Salarii de baza

110

10.01.01

1.059.000

Alte sporuri

111

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

112

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

113

10.02

49.000

Tichete de vacanta

114

10.02.06

49.000

Contribuții

115

10.03

210.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

116

10.03.01

130.000

Contribuții de asigurări de șomaj

117

10.03.02

8.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

118

10.03.03

58.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

119

10.03.04

5.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

120

10.03.06

9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

1.221.000

Bunuri si servicii

122

20.01

725.000

Furnituri de birou

123

20.01.01

20.000

Materiale pentru curățenie

124

20.01.02

18.000

încălzit, iluminat si forța motrica

125

20.01.03

293.000

Apa, canal si salubritate

126

20.01.04

24.000

Piese de schimb

127

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

128

20.01.08

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

129

20.01.09

260.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

130

20.01.30

81.000

Reparații curente

131

20.02

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

132

20.05

104.000

Uniforme si echipament

133

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

134

20.05.30

74.000

Deplasări, detasari, transferări

135

20.06

200.000

Deplasări interne, detasari, transferări

136

20.06.01

55.000

Deplasări in străinătate

137

20.06.02

145.000

Cârti, publicații si materiale documentare

138

20.11

6.000

consultanta si expertiza

139

20.12

4.000

Pregătire profesionala

140

20.13

30.000

Protecția muncii

141

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

142

20.25

4.000

Alte cheltuieli

143

20.30

106.000

Chirii

144

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

145

20.30.30

70.000

Din total capitol

Servicii culturale

146

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

147

67.10.03.06

1.087.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

148

67.10.50

1.522.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Asigurări si asistenta sociala

149

68.10

9.404.000

CHELTUIELI CURENTE

150

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

151

10

5.404.000

Cheltuieli salariate in bani

152

10.01

4.341.000

Salarii de baza

153

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

154

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

155

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariate in bani

156

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariate in natura

157

10.02

170.000

Tichete de vacanta

158

10.02.06

170.000

Contribuții

159

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

160

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

161

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

162

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

163

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

164

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

4.000.000

Bunuri si servicii

166

20.01

545.000

Furnituri de birou

167

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

168

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

169

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

170

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

171

20.01.05

20.000

Piese de schimb

172

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

173

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

174

20.01.09

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

175

20.01.30

50.000

Reparații curente

176

20.02

135.000

Hrana

177

20.03

2.840.000

Hrana pentru oameni

178

20.03.01

2.840.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Medicamente si materiale sanitare

179

20.04

10.000

Medicamente

180

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

181

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

182

20.05

235.000

Uniforme si echipament

183

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

184

20.05.03

20.000

Alte obiecte de inventar

185

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

186

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

187

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

188

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

189

20.11

20.000

consultanta si expertiza

190

20.12

50.000

Pregătire profesionala

191

20.13

35.000

Alte cheltuieli

192

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

193

20.30.30

75.000

Din total capitol

Crese

194

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

195

68.10.50

9.404.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

196

68.10.50.50

9.404.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

197

69.10

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

198

70.10

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

199

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

201

10.01

1.950.000

Salarii de baza

202

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

203

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

204

10.02

60.000

Tichete de vacanta

205

10.02.06

60.000

Contribuții

206

10.03

559.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări sociale de stat

207

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

208

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

209

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

210

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

211

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

212

20

9.055.000

Bunuri si servicii

213

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

214

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

215

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

216

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

217

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

218

20.01.05

75.000

Piese de schimb

219

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

220

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

221

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

222

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

223

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

224

20.04

1.200

Medicamente

225

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

226

20.05

115.000

Uniforme si echipament

227

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

228

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

229

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

230

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

231

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

232

20.11

6.000

Pregătire profesionala

233

20.13

60.000

Protecția muncii

234

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

235

20.25

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli

236

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

237

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

238

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

239

20.30.30

2.200.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

240

70.10.50

11.624.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

241

96.10

0

REZERVE

242

97.10

0

EXCEDENT

243

98.10

0

DEFICIT

244

99.10

3.087.739

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.162.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.162.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

9

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10

40.10.15

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

11

40.10.15.02

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

00.18

2.162.000

Subvenții de la alte administrații

13

43.10

2.162.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

14

43.10.19

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

15

23.127.000

CHELTUIELI CURENTE

16

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

23.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

71

23.127.000

Active fixe

19

71.01

23.127.000

Construcții

20

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22

71.01.03

1.407.000

Alte active fixe

23

71.01.30

500.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

24

64.10

1.107.000

Cultura, recreere si religie

25

67.10

407.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

27

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

28

71

407.000

Active fixe

29

71.01

407.000

Construcții

30

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31

71.01.03

207.000

Alte active fixe

32

71.01.30

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

33

67.10.03

0

Case de cultura

34

67.10.03.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

35

67.10.50

407.000

Asigurări si asistenta sociala

36

68.10

700.000

CHELTUIELI CURENTE

37

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

700.000

Active fixe

40

71.01

700.000

Construcții

41

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

42

71.01.03

700.000

Din total capitol

Crese

43

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

44

68.10.50

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

45

68.10.50.50

700.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

46

69.10

22.020.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

47

70.10

22.020.000

CHELTUIELI CURENTE

48

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50

71

22.020.000

Active fixe

51

71.01

22.020.000

Construcții

52

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

53

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

54

71.01.03

500.000

Alte active fixe

55

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

56

70.10.50

22.020.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

57

96.10

0

REZERVE

58

97.10

0

EXCEDENT

59

98.10

0

DEFICIT

-----------------------------------------------------------------------------------Za. .----------------------

60

99.10

15.965.000
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 5 G LA HOTĂRÂREA NR.204/2017


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

35.830.261

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

21.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

21.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.744.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.744.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

13

37.10.03

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

14

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

15

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                        A

16

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

------X-------

\   T. \

17

40.10.15

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare ------------------------------------------------------------—-----------uav'A

18

40.10.15.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

19

40.10.15.02

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

00.18

14.055.000

Subvenții de la alte administrații

21

43.10

14.055.000

Subvenții pentru instituții publice

22

43.10.09

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

23

43.10.19

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

24

54.883.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

31.756.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

27

10.01

7.420.000

Salarii de baza

28

10.01.01

6.828.000

Alte sporuri

29

10.01.06

177.000

Indemnizații de delegare

30

10.01.13

25.000

Alte drepturi salariale in bani

31

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

32

10.02

279.000

Tichete de vacanta

33

10.02.06

279.000

Contribuții

34

10.03

1.662.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

35

10.03.01

1.152.000

Contribuții de asigurări de șomaj

36

10.03.02

41.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

37

10.03.03

403.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

38

10.03.04

18.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

39

10.03.06

48.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40

20

22.395.000

Bunuri si servicii

41

20.01

8.053.800

Furnituri de birou

42

20.01.01

179.800

Materiale pentru curățenie

43

20.01.02

373.000

încălzit, iluminat si forța motrica

44

20.01.03

958.000

Apa, canal si salubritate

45

20.01.04

109.000

Carburanți si lubrifianti

46

20.01.05

125.000

Piese de schimb

47

20.01.06

1.068.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

48

20.01.08

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

49

20.01.09

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

50

20.01.30

2.655.000

Reparații curente

51

20.02

1.081.000

Hrana

52

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

53

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

54

20.04

11.200

Medicamente

55

20.04.01

6.200

Materiale sanitare

56

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

57

20.05

894.000

Uniforme si echipament

58

20.05.01

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

59

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

60

20.05.30

474.000

Deplasări, detasari, transferări

61

20.06

510.000

Deplasări interne, detasari, transferări

62

20.06.01

225.000

Deplasări in străinătate

63

20.06.02

285.000

Cârti, publicații si materiale documentare

64

20.11

52.000

consultanta si expertiza

65

20.12

64.000

Pregătire profesionala

66

20.13

155.000

Protecția muncii

67

20.14

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

68

20.25

19.000

Alte cheltuieli

69

20.30

2.899.000

Reclama si publicitate

70

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

71

20.30.02

30.000

Prime de asigurare non-viata

72

20.30.03

28.000

Chirii

73

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74

20.30.30

2.755.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

23.127.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

23.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Active fixe

77

71.01

23.127.000

Construcții

78

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

79

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

80

71.01.03

1.407.000

Alte active fixe

81

71.01.30

500.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

82

50.10

8.119.000

Alte servicii publice generale

83

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

84

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

8.119.000

Bunuri si servicii

86

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

87

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

88

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

89

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

90

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

91

20.01.05

30.000

Piese de schimb

92

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

93

20.01.08

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

94

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

95

20.01.30

24.000

Reparații curente

96

20.02

230.000

Hrana

97

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

98

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

99

20.05

440.000

Uniforme si echipament

100

20.05.01

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

101

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

102

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

103

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

104

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

105

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

106

20.11

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

consultanta si expertiza

107

20.12

10.000

Pregătire profesionala

108

20.13

30.000

Alte cheltuieli

109

20.30

480.000

Reclama si publicitate

110

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

111

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

112

20.30.30

410.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

114

54.10.50

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.10

13.120.000

Cultura, recreere si religie

116

67.10

3.016.000

CHELTUIELI CURENTE

117

01

2.609.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

118

10

1.388.000

Cheltuieli salariale in bani

119

10.01

1.129.000

Salarii de baza

120

10.01.01

1.059.000

Alte sporuri

121

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

122

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

123

10.02

49.000

Tichete de vacanta

124

10.02.06

49.000

Contribuții

125

10.03

210.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

126

10.03.01

130.000

Contribuții de asigurări de șomaj

127

10.03.02

8.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

128

10.03.03

58.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

129

10.03.04

5.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

130

10.03.06

9.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

131

20

1.221.000

Bunuri si servicii

132

20.01

725.000

Furnituri de birou

133

20.01.01

20.000

Materiale pentru curățenie

134

20.01.02

18.000

încălzit, iluminat si forța motrica

135

20.01.03

293.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Apa, canal si salubritate

136

20.01.04

24.000

Piese de schimb

137

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

138

20.01.08

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

139

20.01.09

260.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

140

20.01.30

81.000

Reparații curente

141

20.02

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

142

20.05

104.000

Uniforme si echipament

143

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

144

20.05.30

74.000

Deplasări, detasari, transferări

145

20.06

200.000

Deplasări interne, detasari, transferări

146

20.06.01

55.000

Deplasări in străinătate

147

20.06.02

145.000

Cârti, publicații si materiale documentare

148

20.11

6.000

consultanta si expertiza

149

20.12

4.000

Pregătire profesionala

150

20.13

30.000

Protecția muncii

151

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

152

20.25

4.000

Alte cheltuieli

153

20.30

106.000

Chirii

154

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

155

20.30.30

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

156

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

157

71

407.000

Active fixe

158

71.01

407.000

Construcții

159

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

160

71.01.03

207.000

Alte active fixe

161

71.01.30

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

162

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

163

67.10.03.06

1.087.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

164

67.10.50

1.929.000

Asigurări si asistenta sociala

165

68.10

10.104.000

CHELTUIELI CURENTE

166

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

168

10.01

4.341.000

Salarii de baza

169

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

170

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

171

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

172

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

173

10.02

170.000

Tichete de vacanta

174

10.02.06

170.000

Contribuții

175

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

176

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

177

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

178

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

179

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

180

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

181

20

4.000.000

Bunuri si servicii

182

20.01

545.000

Furnituri de birou

183

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

184

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

185

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

186

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

187

20.01.05

20.000

Piese de schimb

188

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

189

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

190

20.01.09

190.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

191

20.01.30

50.000

Reparații curente

192

20.02

135.000

Hrana

193

20.03

2.840.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Hrana pentru oameni

194

20.03.01

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

195

20.04

10.000

Medicamente

196

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

197

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

198

20.05

235.000

Uniforme si echipament

199

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

200

20.05.03

20.000

Alte obiecte de inventar

201

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

202

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

203

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

204

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

205

20.11

20.000

consultanta si expertiza

206

20.12

50.000

Pregătire profesionala

207

20.13

35.000

Alte cheltuieli

208

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

209

20.30.30

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

210

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

211

71

700.000

Active fixe

212

71.01

700.000

Construcții

213

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

214

71.01.03

700.000

Din total capitol

Crese

215

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

216

68.10.50

10.104.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

217

68.10.50.50

10.104.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

218

69.10

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

219

70.10

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

220

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221

10

2.569.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli salariale in bani

222

10.01

1.950.000

Salarii de baza

223

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

224

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

225

10.02

60.000

Tichete de vacanta

226

10.02.06

60.000

Contribuții

227

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

228

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

229

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

230

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

231

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

232

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

9.055.000

Bunuri si servicii

234

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

235

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

236

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

237

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

238

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

239

20.01.05

75.000

Piese de schimb

240

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

241

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

242

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

243

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

244

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

245

20.04

1.200

Medicamente

246

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

247

20.05

115.000

Uniforme si echipament

248

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

249

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

250

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

251

20.06.01

120.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Deplasări in străinătate

252

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

253

20.11

6.000

Pregătire profesionala

254

20.13

60.000

Protecția muncii

255

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

256

20.25

15.000

Alte cheltuieli

257

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

258

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

259

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

260

20.30.30

2.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

261

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

262

71

22.020.000

Active fixe

263

71.01

22.020.000

Construcții

264

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

265

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

266

71.01.03

500.000

Alte active fixe

267

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

268

70.10.50

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

269

96.10

0

REZERVE

270

97.10

0

EXCEDENT

271

98.10

0

DEFICIT

272

99.10

19.052.739

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

28.668.261

TOTAL VENITURI

2

00.01

28.668.261

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

16.775.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

16.775.261

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.744.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.744.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

16.744.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.744.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

31.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.500.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

15

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

16

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

17

40.10.15

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

18

40.10.15.01

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19

00.18

11.893.000

Subvenții de la alte administrații

20

43.10

11.893.000

Subvenții pentru instituții publice

21

43.10.09

11.893.000

TOTAL CHELTUIELI

22

31.756.000

CHELTUIELI CURENTE

23

01

31.756.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

24

10

9.361.000

Cheltuieli salariale in bani

25

10.01

7.420.000

Salarii de baza

26

10.01.01

6.828.000

Alte sporuri

27

10.01.06

177.000

Indemnizații de delegare

28

10.01.13

25.000

Alte drepturi salariale in bani

29

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

30

10.02

279.000

Tichete de vacanta

31

10.02.06

279.000

Contribuții

32

10.03

1.662.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări sociale de stat

33

10.03.01

1.152.000

Contribuții de asigurări de șomaj

34

10.03.02

41.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

35

10.03.03

403.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

36

10.03.04

18.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

37

10.03.06

48.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

22.395.000

Bunuri si servicii

39

20.01

8.053.800

Furnituri de birou

40

20.01.01

179.800

Materiale pentru curățenie

41

20.01.02

373.000

încălzit, iluminat si forța motrica

42

20.01.03

958.000

Apa, canal si salubritate

43

20.01.04

109.000

Carburanți si lubrifianti

44

20.01.05

125.000

Piese de schimb

45

20.01.06

1.068.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

46

20.01.08

186.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

20.01.09

2.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

20.01.30

2.655.000

Reparații curente

49

20.02

1.081.000

Hrana

50

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

51

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

52

20.04

11.200

Medicamente

53

20.04.01

6.200

Materiale sanitare

54

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

55

20.05

894.000

Uniforme si echipament

56

20.05.01

360.000

Lenjerie si accesorii de pat

57

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

58

20.05.30

474.000

Deplasări, detasari, transferări

59

20.06

510.000

Deplasări interne, detasari, transferări

60

20.06.01

225.000

Deplasări in străinătate

61

20.06.02

285.000

Cârti, publicații si materiale documentare

62

20.11

52.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

consultanta si expertiza

63

20.12

64.000

Pregătire profesionala

64

20.13

155.000

Protecția muncii

65

20.14

16.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

66

20.25

19.000

Alte cheltuieli

67

20.30

2.899.000

Reclama si publicitate

68

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

69

20.30.02

30.000

Prime de asigurare non-viata

70

20.30.03

28.000

Chirii

71

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72

20.30.30

2.755.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

73

50.10

8.119.000

Alte servicii publice generale

74

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

75

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

76

20

8.119.000

Bunuri si servicii

77

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

78

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

79

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

80

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

81

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

82

20.01.05

30.000

Piese de schimb

83

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

84

20.01.08

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

85

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

86

20.01.30

24.000

Reparații curente

87

20.02

230.000

Hrana

88

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

89

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90

20.05

440.000

Uniforme si echipament

91

20.05.01

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Lenjerie si accesorii de pat

92

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

93

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

94

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

95

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

96

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

97

20.11

20.000

consultanta si expertiza

98

20.12

10.000

Pregătire profesionala

99

20.13

30.000

Alte cheltuieli

100

20.30

480.000

Reclama si publicitate

101

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

102

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

103

20.30.30

410.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

104

54.10.50

8.119.000

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

105

64.10

12.013.000

Cultura, recreere si religie

106

67.10

2.609.000

CHELTUIELI CURENTE

107

01

2.609.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

108

10

1.388.000

Cheltuieli salariate in bani

109

10.01

1.129.000

Salarii de baza

110

10.01.01

1.059.000

Alte sporuri

111

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

112

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariate in natura

113

10.02

49.000

Tichete de vacanta

114

10.02.06

49.000

Contribuții

115

10.03

210.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

116

10.03.01

130.000

Contribuții de asigurări de șomaj

117

10.03.02

8.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

118

10.03.03

58.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

119

10.03.04

5.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

120

10.03.06

9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

1.221.000

Bunuri si servicii

122

20.01

725.000

Furnituri de birou

123

20.01.01

20.000

Materiale pentru curățenie

124

20.01.02

18.000

încălzit, iluminat si forța motrica

125

20.01.03

293.000

Apa, canal si salubritate

126

20.01.04

24.000

Piese de schimb

127

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

128

20.01.08

26.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

129

20.01.09

260.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

130

20.01.30

81.000

Reparații curente

131

20.02

36.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

132

20.05

104.000

Uniforme si echipament

133

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

134

20.05.30

74.000

Deplasări, detasari, transferări

135

20.06

200.000

Deplasări interne, detasari, transferări

136

20.06.01

55.000

Deplasări in străinătate

137

20.06.02

145.000

Cârti, publicații si materiale documentare

138

20.11

6.000

consultanta si expertiza

139

20.12

4.000

Pregătire profesionala

140

20.13

30.000

Protecția muncii

141

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

142

20.25

4.000

Alte cheltuieli

143

20.30

106.000

Chirii

144

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

145

20.30.30

70.000

Din total capitol

Servicii culturale

146

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

147

67.10.03.06

1.087.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

148

67.10.50

1.522.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Asigurări si asistenta sociala

149

68.10

9.404.000

CHELTUIELI CURENTE

150

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

151

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

152

10.01

4.341.000

Salarii de baza

153

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

154

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

155

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

156

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

157

10.02

170.000

Tichete de vacanta

158

10.02.06

170.000

Contribuții

159

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

160

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

161

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

162

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

163

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

164

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

4.000.000

Bunuri si servicii

166

20.01

545.000

Furnituri de birou

167

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

168

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

169

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

170

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

171

20.01.05

20.000

Piese de schimb

172

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

173

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

174

20.01.09

190.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

175

20.01.30

50.000

Reparații curente

176

20.02

135.000

Hrana

177

20.03

2.840.000

Hrana pentru oameni

178

20.03.01

2.840.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Medicamente si materiale sanitare

179

20.04

10.000

Medicamente

180

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

181

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

182

20.05

235.000

Uniforme si echipament

183

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

184

20.05.03

20.000

Alte obiecte de inventar

185

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

186

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

187

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

188

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

189

20.11

20.000

consultanta si expertiza

190

20.12

50.000

Pregătire profesionala

191

20.13

35.000

Alte cheltuieli

192

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

193

20.30.30

75.000

Din total capitol

Crese

194

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

195

68.10.50

9.404.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

196

68.10.50.50

9.404.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

197

69.10

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

198

70.10

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

199

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

201

10.01

1.950.000

Salarii de baza

202

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

203

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

204

10.02

60.000

Tichete de vacanta

205

10.02.06

60.000

Contribuții

206

10.03

559.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări sociale de stat

207

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

208

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

209

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

210

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

211

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

212

20

9.055.000

Bunuri si servicii

213

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

214

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

215

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

216

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

217

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

218

20.01.05

75.000

Piese de schimb

219

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

220

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

221

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

222

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

223

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

224

20.04

1.200

Medicamente

225

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

226

20.05

115.000

Uniforme si echipament

227

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

228

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

229

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

230

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

231

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

232

20.11

6.000

Pregătire profesionala

233

20.13

60.000

Protecția muncii

234

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

235

20.25

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli

236

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

237

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

238

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

239

20.30.30

2.200.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

240

70.10.50

11.624.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

241

96.10

0

REZERVE

242

97.10

0

EXCEDENT

243

98.10

0

DEFICIT

244

99.10

3.087.739

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

7.162.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

7.162.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

C2. VANZARi DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

9

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10

40.10.15

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

11

40.10.15.02

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

00.18

2.162.000

Subvenții de la alte administrații

13

43.10

2.162.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

14

43.10.19

2.162.000

TOTAL CHELTUIELI

15

23.127.000

CHELTUIELI CURENTE

16

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

23.127.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

71

23.127.000

Active fixe

19

71.01

23.127.000

Construcții

20

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22

71.01.03

1.407.000

Alte active fixe

23

71.01.30

500.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

24

64.10

1.107.000

Cultura, recreere si religie

25

67.10

407.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

27

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

28

71

407.000

Active fixe

29

71.01

407.000

Construcții

30

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31

71.01.03

207.000

Alte active fixe

32

71.01.30

200.000

Din total capitol

Servicii culturale

33

67.10.03

0

Case de cultura

34

67.10.03.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

35

67.10.50

407.000

Asigurări si asistenta sociala

36

68.10

700.000

CHELTUIELI CURENTE

37

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

700.000

Active fixe

40

71.01

700.000

Construcții

41

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

42

71.01.03

700.000

Din total capitol

Crese

43

68.10.11

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

44

68.10.50

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

45

68.10.50.50

700.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

46

69.10

22.020.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

47

70.10

22.020.000

CHELTUIELI CURENTE

48

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50

71

22.020.000

Active fixe

51

71.01

22.020.000

Construcții

52

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

53

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

54

71.01.03

500.000

Alte active fixe

55

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

56

70.10.50

22.020.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

57

96.10

0

REZERVE

58

97.10

0

EXCEDENT

59

98.10

0

DEFICIT

60

99.10

15.965.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 1 LA HOTARAREA NR.204/2017


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ CLUJ-NAPOCA -BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.087.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2

00.18

1.087.000

Subvenții de la alte administrații

3

43.10

1.087.000

Subvenții pentru instituții publice

4

43.10.09

1.087.000

TOTAL CHELTUIELI

5

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

6

01

1.087.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7

10

366.000

Cheltuieli salariale in bani

8

10.01

290.000

Salarii de baza

9

10.01.01

285.000

Indemnizații de delegare

10

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

11

10.02

18.000

Tichete de vacanta

12

10.02.06

18.000

Contribuții

13

10.03

58.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

14

10.03.01

40.000

Contribuții de asigurări de șomaj

15

10.03.02

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

16

10.03.03

13.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17

10.03.04

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

18

10.03.06

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

721.000

Bunuri si servicii                                                                                      ț4. X

20

20.01

365.000

—--------------------------------------------------------------jr O

Furnituri de birou                                                                   /       --\

21

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

\ * \

22

20.01.02

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

23

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate

JLJ

24

20.01.04

4.000

O/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25

20.01.08

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

26

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

27

20.01.30

30.000

Reparații curente

28

20.02

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

29

20.05

60.000

Uniforme si echipament

30

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

31

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

32

20.06

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

33

20.06.01

40.000

Deplasări in străinătate

34

20.06.02

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

35

20.11

6.000

consultanta si expertiza

36

20.12

4.000

Pregătire profesionala

37

20.13

10.000

Protecția muncii

38

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

39

20.25

4.000

Alte cheltuieli

40

20.30

76.000

Chirii

41

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

42

20.30.30

40.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

43

70

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

44

64.10

1.087.000

Cultura, recreere si religie

45

67.10

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

46

01

1.087.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

47

10

366.000

Cheltuieli salariate in bani

48

10.01

290.000

Salarii de baza

49

10.01.01

285.000

Indemnizații de delegare

50

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

51

10.02

18.000

Tichete de vacanta

52

10.02.06

18.000

Contribuții

53

10.03

58.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări sociale de stat

54

10.03.01

40.000

Contribuții de asigurări de șomaj

55

10.03.02

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

56

10.03.03

13.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

57

10.03.04

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58

10.03.06

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59

20

721.000

Bunuri si servicii

60

20.01

365.000

Furnituri de birou

61

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

62

20.01.02

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

63

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate

64

20.01.04

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65

20.01.08

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67

20.01.30

30.000

Reparații curente

68

20.02

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

69

20.05

60.000

Uniforme si echipament

70

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

71

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

72

20.06

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

73

20.06.01

40.000

Deplasări in străinătate

74

20.06.02

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

75

20.11

6.000

consultanta si expertiza

76

20.12

4.000

Pregătire profesionala

77

20.13

10.000

Protecția muncii

78

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

79

20.25

4.000

Alte cheltuieli

80

20.30

76.000

Chirii

81

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82

20.30.30

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

83

70

0

Din total capitol

Servicii culturale

84

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

85

67.10.03.06

1.087.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

86

96.10

0

REZERVE

87

97.10

0

EXCEDENT

88

98.10

0

DEFICIT

89

99.10

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

1.087.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.087.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

1.087.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

1.087.000

Subvenții pentru instituții publice

5

43.10.09

1.087.000

TOTAL CHELTUIELI

6

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

1.087.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8

10

366.000

Cheltuieli salariale in bani

9

10.01

290.000

Salarii de baza

10

10.01.01

285.000

Indemnizații de delegare

11

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

12

10.02

18.000

Tichete de vacanta

13

10.02.06

18.000

Contribuții

14

10.03

58.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

15

10.03.01

40.000

Contribuții de asigurări de șomaj

16

10.03.02

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

17

10.03.03

13.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

10.03.04

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

19

10.03.06

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

721.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Bunuri si servicii

21

20.01

365.000

Furnituri de birou

22

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

23

20.01.02

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

24

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate

25

20.01.04

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

26

20.01.08

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

28

20.01.30

30.000

Reparații curente

29

20.02

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05

60.000

Uniforme si echipament

31

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

32

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

33

20.06

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

34

20.06.01

40.000

Deplasări in străinătate

35

20.06.02

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

36

20.11

6.000

consultanta si expertiza

37

20.12

4.000

Pregătire profesionala

38

20.13

10.000

Protecția muncii

39

20.14

6.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

40

20.25

4.000

Alte cheltuieli

41

20.30

76.000

Chirii

42

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

40.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

44

64.10

1.087.000

Cultura, recreere si religie

45

67.10

1.087.000

CHELTUIELI CURENTE

46

01

1.087.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

47

10

366.000

Cheltuieli salariale in bani

48

10.01

290.000

Salarii de baza

49

10.01.01

285.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Indemnizații de delegare

50

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

51

10.02

18.000

Tichete de vacanta

52

10.02.06

18.000

Contribuții

53

10.03

58.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

54

10.03.01

40.000

Contribuții de asigurări de șomaj

55

10.03.02

1.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

56

10.03.03

13.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

57

10.03.04

1.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58

10.03.06

3.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59

20

721.000

Bunuri si servicii

60

20.01

365.000

Furnituri de birou

61

20.01.01

15.000

Materiale pentru curățenie

62

20.01.02

8.000

încălzit, iluminat si forța motrica

63

20.01.03

42.000

Apa, canal si salubritate

64

20.01.04

4.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

65

20.01.08

16.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67

20.01.30

30.000

Reparații curente

68

20.02

30.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

69

20.05

60.000

Uniforme si echipament

70

20.05.01

30.000

Alte obiecte de inventar

71

20.05.30

30.000

Deplasări, detasari, transferări

72

20.06

160.000

Deplasări interne, detasari, transferări

73

20.06.01

40.000

Deplasări in străinătate

74

20.06.02

120.000

Cârti, publicații si materiale documentare

75

20.11

6.000

consultanta si expertiza

76

20.12

4.000

Pregătire profesionala

77

20.13

10.000

Protecția muncii

78

20.14

6.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

79

20.25

4.000

Alte cheltuieli

80

20.30

76.000

Chirii

81

20.30.04

36.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82

20.30.30

40.000

Din total capitol

Servicii culturale

83

67.10.03

1.087.000

Case de cultura

84

67.10.03.06

1.087.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

85

96.10

0

REZERVE

86

97.10

0

EXCEDENT

87

98.10

0

DEFICIT

88

99.10

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

4

96.

0

REZERVE

5

97.

0

EXCEDENT

6

98.

0

DEFICIT

7

99.

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 2 LA HOTĂRÂREA NR.204/2017


SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE

CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.929.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

120.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

120.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

120.000

Venituri din proprietate

5

30.10

120.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

120.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

120.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

1.809.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.809.000

Subvenții pentru instituții publice

10

43.10.09

1.402.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

11

43.10.19

407.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.929.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.522.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

1.022.000

Cheltuieli salariale in bani

15

10.01

839.000

Salarii de baza                                              /q

16

10.01.01

774.000

Alte sporuri

17

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

18

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

19

10.02

31.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Tichete de vacanta

20

10.02.06

31.000

Contribuții

21

10.03

152.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

22

10.03.01

90.000

Contribuții de asigurări de șomaj

23

10.03.02

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

24

10.03.03

45.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

25

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

26

10.03.06

6.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27

20

500.000

Bunuri si servicii

28

20.01

360.000

Furnituri de birou

29

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

30

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

31

20.01.03

251.000

Apa, canal si salubritate

32

20.01.04

20.000

Piese de schimb

33

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

34

20.01.08

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35

20.01.09

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

36

20.01.30

51.000

Reparații curente

37

20.02

6.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

38

20.05

44.000

Alte obiecte de inventar

39

20.05.30

44.000

Deplasări, detasari, transferări

40

20.06

40.000

Deplasări interne, detasari, transferări

41

20.06.01

15.000

Deplasări in străinătate

42

20.06.02

25.000

Pregătire profesionala

43

20.13

20.000

Alte cheltuieli

44

20.30

30.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45

20.30.30

30.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

407.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

407.000

Active fixe

48

71.01

407.000

Construcții

49

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50

71.01.03

207.000

Alte active fixe

51

71.01.30

200.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

52

64.10

1.929.000

Cultura, recreere si religie

53

67.10

1.929.000

CHELTUIELI CURENTE

54

01

1.522.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

55

10

1.022.000

Cheltuieli salariale in bani

56

10.01

839.000

Salarii de baza

57

10.01.01

774.000

Alte sporuri

58

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

59

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

60

10.02

31.000

Tichete de vacanta

61

10.02.06

31.000

Contribuții

62

10.03

152.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

63

10.03.01

90.000

Contribuții de asigurări de șomaj

64

10.03.02

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

65

10.03.03

45.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

66

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

67

10.03.06

6.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

500.000

Bunuri si servicii

69

20.01

360.000

Furnituri de birou

70

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

71

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

72

20.01.03

251.000

Apa, canal si salubritate

73

20.01.04

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Piese de schimb

74

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

75

20.01.08

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

76

20.01.09

10.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

77

20.01.30

51.000

Reparații curente

78

20.02

6.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

79

20.05

44.000

Alte obiecte de inventar

80

20.05.30

44.000

Deplasări, detasari, transferări

81

20.06

40.000

Deplasări interne, detasari, transferări

82

20.06.01

15.000

Deplasări in străinătate

83

20.06.02

25.000

Pregătire profesionala

84

20.13

20.000

Alte cheltuieli

85

20.30

30.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

86

20.30.30

30.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

87

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

88

71

407.000

Active fixe

89

71.01

407.000

Construcții

90

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

91

71.01.03

207.000

Alte active fixe

92

71.01.30

200.000

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

93

67.10.50

1.929.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

94

96.10

0

REZERVE

95

97.10

0

EXCEDENT

96

98.10

0

DEFICIT

97

99.10

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

1.522.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.522.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

120.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

120.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

120.000

Venituri din proprietate

6

30.10

120.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

7

30.10.05

120.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

120.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9

00.18

1.402.000

Subvenții de la alte administrații

10

43.10

1.402.000

Subvenții pentru instituții publice

11

43.10.09

1.402.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.522.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.522.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

1.022.000

Cheltuieli salariale in bani

15

10.01

839.000

Salarii de baza

16

10.01.01

774.000

Alte sporuri

17

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

18

10.01.13

5.000

Cheltuieli salariale in natura

19

10.02

31.000

Tichete de vacanta

20

10.02.06

31.000

Contribuții

21

10.03

152.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

22

10.03.01

90.000

Contribuții de asigurări de șomaj

23

10.03.02

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

24

10.03.03

45.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

25

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

26

10.03.06

6.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27

20

500.000

Bunuri si servicii

28

20.01

360.000

Furnituri de birou

29

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

30

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

31

20.01.03

251.000

Apa, canal si salubritate

32

20.01.04

20.000

Piese de schimb

33

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

34

20.01.08

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35

20.01.09

10.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

36

20.01.30

51.000

Reparații curente

37

20.02

6.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

38

20.05

44.000

Alte obiecte de inventar

39

20.05.30

44.000

Deplasări, detasari, transferări

40

20.06

40.000

Deplasări interne, detasari, transferări

41

20.06.01

15.000

Deplasări in străinătate

42

20.06.02

25.000

Pregătire profesionala

43

20.13

20.000

Alte cheltuieli

44

20.30

30.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45

20.30.30

30.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

46

64.10

1.522.000

Cultura, recreere si religie

47

67.10

1.522.000

CHELTUIELI CURENTE

48

01

1.522.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

1.022.000

Cheltuieli salariale in bani

50

10.01

839.000

Salarii de baza

51

10.01.01

774.000

Alte sporuri

52

10.01.06

60.000

Indemnizații de delegare

53

10.01.13

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli salariale in natura

54

10.02

31.000

Tichete de vacanta

55

10.02.06

31.000

Contribuții

56

10.03

152.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

57

10.03.01

90.000

Contribuții de asigurări de șomaj

58

10.03.02

7.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

59

10.03.03

45.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

60

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

61

10.03.06

6.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

500.000

Bunuri si servicii

63

20.01

360.000

Furnituri de birou

64

20.01.01

5.000

Materiale pentru curățenie

65

20.01.02

10.000

încălzit, iluminat si forța motrica

66

20.01.03

251.000

Apa, canal si salubritate

67

20.01.04

20.000

Piese de schimb

68

20.01.06

3.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

69

20.01.08

10.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70

20.01.09

10.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

71

20.01.30

51.000

Reparații curente

72

20.02

6.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

73

20.05

44.000

Alte obiecte de inventar

74

20.05.30

44.000

Deplasări, detasari, transferări

75

20.06

40.000

Deplasări interne, detasari, transferări

76

20.06.01

15.000

Deplasări in străinătate

77

20.06.02

25.000

Pregătire profesionala

78

20.13

20.000

Alte cheltuieli

79

20.30

30.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80

20.30.30

30.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

81

67.10.50

1.522.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

82

96.10

0

REZERVE

83

97.10

0

EXCEDENT

84

98.10

0

DEFICIT

85

99.10

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

407.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

407.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

407.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

407.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

407.000

TOTAL CHELTUIELI

6

407.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

407.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

407.000

Active fixe

10

71.01

407.000

Construcții

11

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12

71.01.03

207.000

Alte active fixe

13

71.01.30

200.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

14

64.10

407.000

Cultura, recreere si religie

15

67.10

407.000

CHELTUIELI CURENTE

16

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

407.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

71

407.000

Active fixe

19

71.01

407.000

Construcții

20

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

21

71.01.03

207.000

Alte active fixe

22

71.01.30

200.000

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

23

67.10.50

407.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

24

96.10

0

REZERVE

25

97.10

0

EXCEDENT

26

98.10

0

DEFICIT

27

99.10

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

ANEXA 5 G 3 LA HOTARAREA NR.204/2017


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

18.223.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

5.031.261

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

5.031.261

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.09

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

6

33.10.16

3.531.261

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

7

33.10.50

1.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

3.087.739

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

9

40.10

3.087.739

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10

40.10.15

3.087.739

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

11

40.10.15.01

3.087.739

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

00.18

10.104.000

Subvenții de la alte administrații

13

43.10

10.104.000

Subvenții pentru instituții publice

14

43.10.09

9.404.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

15

43.10.19

700.000

TOTAL CHELTUIELI

16

18.223.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

17.523.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                          / * / i   ,  \ r ’ \

18

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

19

10.01

4.341.000

Salarii de baza                                                                                              /<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i.-------iii______l

20

10.01.01

3.829.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte sporuri

21

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

22

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

23

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

24

10.02

170.000

Tichete de vacanta

25

10.02.06

170.000

Contribuții

26

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

27

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

28

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

29

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

31

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32

20

12.119.000

Bunuri si servicii

33

20.01

1.579.000

Furnituri de birou

34

20.01.01

110.000

Materiale pentru curățenie

35

20.01.02

330.000

încălzit, iluminat si forța motrica

36

20.01.03

375.000

Apa, canal si salubritate

37

20.01.04

60.000

Carburanți si lubrifianti

38

20.01.05

50.000

Piese de schimb

39

20.01.06

90.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40

20.01.08

50.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

41

20.01.09

440.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

42

20.01.30

74.000

Reparații curente

43

20.02

365.000

Hrana

44

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

45

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

46

20.04

10.000

Medicamente

47

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

48

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

49

20.05

675.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Uniforme si echipament

50

20.05.01

315.000

Lenjerie si accesorii de pat

51

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

52

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

53

20.06

130.000

Deplasări interne, detasari, transferări

54

20.06.01

50.000

Deplasări in străinătate

55

20.06.02

80.000

Cârti, publicații si materiale documentare

56

20.11

40.000

consultanta si expertiza

57

20.12

60.000

Pregătire profesionala

58

20.13

65.000

Alte cheltuieli

59

20.30

555.000

Reclama si publicitate

60

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

61

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

62

20.30.30

485.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64

71

700.000

Active fixe

65

71.01

700.000

Construcții

66

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67

71.01.03

700.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

68

50.10

8.119.000

Alte servicii publice generale

69

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

70

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

71

20

8.119.000

Bunuri si servicii

72

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

73

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

74

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

75

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

76

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

77

20.01.05

30.000

Piese de schimb

78

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

79

20.01.08

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

80

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

81

20.01.30

24.000

Reparații curente

82

20.02

230.000

Hrana

83

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

84

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

85

20.05

440.000

Uniforme si echipament

86

20.05.01

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

87

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

88

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

89

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

90

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

91

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

92

20.11

20.000

consultanta si expertiza

93

20.12

10.000

Pregătire profesionala

94

20.13

30.000

Alte cheltuieli

95

20.30

480.000

Reclama si publicitate

96

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

97

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

98

20.30.30

410.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

99

70

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

100

54.10.50

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

101

64.10

10.104.000

Asigurări si asistenta sociala

102

68.10

10.104.000

CHELTUIELI CURENTE

103

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

104

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

105

10.01

4.341.000

Salarii de baza

106

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

107

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

108

10.01.13

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte drepturi salariale in bani

109

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

110

10.02

170.000

Tichete de vacanta

111

10.02.06

170.000

Contribuții

112

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

113

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

114

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

115

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

116

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

117

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118

20

4.000.000

Bunuri si servicii

119

20.01

545.000

Furnituri de birou

120

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

121

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

122

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

123

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

124

20.01.05

20.000

Piese de schimb

125

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

126

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

127

20.01.09

190.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

128

20.01.30

50.000

Reparații curente

129

20.02

135.000

Hrana

130

20.03

2.840.000

Hrana pentru oameni

131

20.03.01

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

132

20.04

10.000

Medicamente

133

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

134

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

135

20.05

235.000

Uniforme si echipament

136

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

137

20.05.03

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

138

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

139

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

140

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

141

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

142

20.11

20.000

consultanta si expertiza

143

20.12

50.000

Pregătire profesionala

144

20.13

35.000

Alte cheltuieli

145

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

146

20.30.30

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

147

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

148

71

700.000

Active fixe

149

71.01

700.000

Construcții

150

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

151

71.01.03

700.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

152

68.10.50

10.104.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

153

68.10.50.50

10.104.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

154

96.10

0

REZERVE

155

97.10

0

EXCEDENT

156

98.10

0

DEFICIT

157

99.10

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

17.523.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

17.523.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.031.261

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.031.261

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.031.261

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.10

5.031.261

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

7

33.10.16

3.531.261

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10.50

1.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.10

3.087.739

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

10

40.10

3.087.739

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

11

40.10.15

3.087.739

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

12

40.10.15.01

3.087.739

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13

00.18

9.404.000

Subvenții de la alte administrații

14

43.10

9.404.000

Subvenții pentru instituții publice

15

43.10.09

9.404.000

TOTAL CHELTUIELI

16

17.523.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

17.523.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

5.404.000

Cheltuieli salariale in bani

19

10.01

4.341.000

Salarii de baza

20

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

21

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

22

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

23

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

24

10.02

170.000

Tichete de vacanta

25

10.02.06

170.000

Contribuții

26

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

27

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

28

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

29

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

31

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32

20

12.119.000

Bunuri si servicii

33

20.01

1.579.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Furnituri de birou

34

20.01.01

110.000

Materiale pentru curățenie

35

20.01.02

330.000

încălzit, iluminat si forța motrica

36

20.01.03

375.000

Apa, canal si salubritate

37

20.01.04

60.000

Carburanți si lubrifianti

38

20.01.05

50.000

Piese de schimb

39

20.01.06

90.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40

20.01.08

50.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

41

20.01.09

440.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

42

20.01.30

74.000

Reparații curente

43

20.02

365.000

Hrana

44

20.03

8.640.000

Hrana pentru oameni

45

20.03.01

8.640.000

Medicamente si materiale sanitare

46

20.04

10.000

Medicamente

47

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

48

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

49

20.05

675.000

Uniforme si echipament

50

20.05.01

315.000

Lenjerie si accesorii de pat

51

20.05.03

60.000

Alte obiecte de inventar

52

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

53

20.06

130.000

Deplasări interne, detasari, transferări

54

20.06.01

50.000

Deplasări in străinătate

55

20.06.02

80.000

Cârti, publicații si materiale documentare

56

20.11

40.000

consultanta si expertiza

57

20.12

60.000

Pregătire profesionala

58

20.13

65.000

Alte cheltuieli

59

20.30

555.000

Reclama si publicitate

60

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

61

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

62

20.30.30

485.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

63

50.10

8.119.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte servicii publice generale

64

54.10

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

65

01

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66

20

8.119.000

Bunuri si servicii

67

20.01

1.034.000

Furnituri de birou

68

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

69

20.01.02

300.000

încălzit, iluminat si forța motrica

70

20.01.03

260.000

Apa, canal si salubritate

71

20.01.04

40.000

Carburanți si lubrifianti

72

20.01.05

30.000

Piese de schimb

73

20.01.06

60.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

74

20.01.08

20.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

75

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

76

20.01.30

24.000

Reparații curente

77

20.02

230.000

Hrana

78

20.03

5.800.000

Hrana pentru oameni

79

20.03.01

5.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80

20.05

440.000

Uniforme si echipament

81

20.05.01

200.000

Lenjerie si accesorii de pat

82

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

83

20.05.30

200.000

Deplasări, detasari, transferări

84

20.06

75.000

Deplasări interne, detasari, transferări

85

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

86

20.06.02

50.000

Cârti, publicații si materiale documentare

87

20.11

20.000

consultanta si expertiza

88

20.12

10.000

Pregătire profesionala

89

20.13

30.000

Alte cheltuieli

90

20.30

480.000

Reclama si publicitate

91

20.30.01

50.000

Protocol si reprezentare

92

20.30.02

20.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

93

20.30.30

410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Alte servicii publice generale

94

54.10.50

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

95

64.10

9.404.000

Asigurări si asistenta sociala

96

68.10

9.404.000

CHELTUIELI CURENTE

97

01

9.404.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

98

10

5.404.000

Cheltuieli salariate in bani

99

10.01

4.341.000

Salarii de baza

100

10.01.01

3.829.000

Alte sporuri

101

10.01.06

117.000

Indemnizații de delegare

102

10.01.13

5.000

Alte drepturi salariale in bani

103

10.01.30

390.000

Cheltuieli salariale in natura

104

10.02

170.000

Tichete de vacanta

105

10.02.06

170.000

Contribuții

106

10.03

893.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

107

10.03.01

642.000

Contribuții de asigurări de șomaj

108

10.03.02

22.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

109

10.03.03

210.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

110

10.03.04

9.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

111

10.03.06

10.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

4.000.000

Bunuri si servicii

113

2001

545.000

Furnituri de birou

114

20.01.01

60.000

Materiale pentru curățenie

115

20.01.02

30.000

încălzit, iluminat si forța motrica

116

20.01.03

115.000

Apa, canal si salubritate

117

20.01.04

20.000

Carburanți si lubrifianti

118

20.01.05

20.000

Piese de schimb

119

20.01.06

30.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120

20.01.08

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

121

20.01.09

190.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

122

20.01.30

50.000

Reparații curente

123

20.02

135.000

Hrana

124

20.03

2.840.000

Hrana pentru oameni

125

20.03.01

2.840.000

Medicamente si materiale sanitare

126

20.04

10.000

Medicamente

127

20.04.01

5.000

Materiale sanitare

128

20.04.02

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

129

20.05

235.000

Uniforme si echipament

130

20.05.01

115.000

Lenjerie si accesorii de pat

131

20.05.03

20.000

Alte obiecte de inventar

132

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

133

20.06

55.000

Deplasări interne, detasari, transferări

134

20.06.01

25.000

Deplasări in străinătate

135

20.06.02

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

136

20.11

20.000

consultanta si expertiza

137

20.12

50.000

Pregătire profesionala

138

20.13

35.000

Alte cheltuieli

139

20.30

75.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

140

20.30.30

75.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

141

68.10.50

9.404.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

142

68.10.50.50

9.404.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

143

96.10

0

REZERVE

144

97.10

0

EXCEDENT

145

98.10

0

DEFICIT

146

99.10

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

700.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

700.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

700.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

700.000

TOTAL CHELTUIELI

6

700.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

700.000

Active fixe

10

71.01

700.000

Construcții

11

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12

71.01.03

700.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

13

64.10

700.000

Asigurări si asistenta sociala

14

68.10

700.000

CHELTUIELI CURENTE

15

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17

71

700.000

Active fixe

18

71.01

700.000

Construcții

19

71.01.01

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20

71.01.03

700.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

21

68.10.50

700.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

22

68.10.50.50

700.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

23

96.10

0

REZERVE

24

97.10

0

EXCEDENT

25

98.10

0

DEFICIT

26

99.10

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                     BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE                   ANEXA 5 G 4 LA HOTARAREA NR. 204/2017

DIRECȚIA ECONOMICĂ                        INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA - BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

33.644.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

16.624.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

16.624.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

16.624.000

Venituri din proprietate

5

30.10

16.624.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

16.624.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

16.624.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.10

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

10

37.10.03

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

11

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

12

00.10

15.965.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

13

40.10

15.965.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

14

40.10.15

15.965.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

15

40.10.15.02

15.965.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                       /q M 4

16

00.18

1.055.000

Subvenții de la alte administrații                                                           ■ &        /'X. y \

17

43.10

1.055.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

18

43.10.19

1.055.000

TOTAL CHELTUIELI

19

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

20

01

11.624.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

22

10.01

1.950.000

Salarii de baza

23

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

24

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

25

10.02

60.000

Tichete de vacanta

26

10.02.06

60.000

Contribuții

27

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

28

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

29

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

30

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

31

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

32

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

33

20

9.055.000

Bunuri si servicii

34

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

35

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

36

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

37

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

38

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

39

20.01.05

75.000

Piese de schimb

40

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

41

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

42

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

43

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

44

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

45

20.04

1.200

Medicamente

46

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

47

20.05

115.000

Uniforme si echipament

48

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

49

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

50

20.06

180.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Deplasări interne, detasari, transferări

51

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

52

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

53

20.11

6.000

Pregătire profesionala

54

20.13

60.000

Protecția muncii

55

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

56

20.25

15.000

Alte cheltuieli

57

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

58

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

59

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

60

20.30.30

2.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62

71

22.020.000

Active fixe

63

71.01

22.020.000

Construcții

64

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

65

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66

71.01.03

500.000

Alte active fixe

67

71.01.30

300.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

68

69.10

33.644.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

69

70.10

33.644.000

CHELTUIELI CURENTE

70

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

71

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

72

10.01

1.950.000

Salarii de baza

73

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

74

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

75

10.02

60.000

Tichete de vacanta

76

10.02.06

60.000

Contribuții

77

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

78

10.03.01

380.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuții de asigurări de șomaj

79

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

80

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

81

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

82

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

83

20

9.055.000

Bunuri si servicii

84

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

85

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

86

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

87

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

88

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

89

20.01.05

75.000

Piese de schimb

90

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

91

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

92

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

93

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

94

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

95

20.04

1.200

Medicamente

96

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

97

20.05

115.000

Uniforme si echipament

98

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

99

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

100

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

101

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

102

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

103

20.11

6.000

Pregătire profesionala

104

20.13

60.000

Protecția muncii

105

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

106

20.25

15.000

Alte cheltuieli

107

20.30

2.238.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Protocol si reprezentare

108

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

109

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110

20.30.30

2.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

111

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

112

71

22.020.000

Active fixe

113

71.01

22.020.000

Construcții

114

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

115

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

116

71.01.03

500.000

Alte active fixe

117

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

118

70.10.50

33.644.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

119

96.10

0

REZERVE

120

97.10

0

EXCEDENT

121

98.10

0

DEFICIT

122

99.10

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

11.624.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

11.624.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

11.624.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

11.624.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

16.624.000

Venituri din proprietate

6

30.10

16.624.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

16.624.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

16.624.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

-5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.10

-5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

11

37.10.03

-5.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TOTAL CHELTUIELI

12

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

15

10.01

1.950.000

Salarii de baza

16

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

17

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

18

10.02

60.000

Tichete de vacanta

19

10.02.06

60.000

Contribuții

20

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

21

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

22

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

23

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

24

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

25

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26

20

9.055.000

Bunuri si servicii

27

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

28

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

29

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

30

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

31

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

32

20.01.05

75.000

Piese de schimb

33

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

34

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

36

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

37

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

38

20.04

1.200

Medicamente

39

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40

20.05

115.000

Uniforme si echipament

41

20.05.01

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

42

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

43

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

44

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

45

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

46

20.11

6.000

Pregătire profesionala

47

20.13

60.000

Protecția muncii

48

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

49

20.25

15.000

Alte cheltuieli

50

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

51

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

52

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

53

20.30.30

2.200.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

54

69.10

11.624.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

55

70.10

11.624.000

CHELTUIELI CURENTE

56

01

11.624.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

57

10

2.569.000

Cheltuieli salariale in bani

58

10.01

1.950.000

Salarii de baza

59

10.01.01

1.940.000

Indemnizații de delegare

60

10.01.13

10.000

Cheltuieli salariale in natura

61

10.02

60.000

Tichete de vacanta

62

10.02.06

60.000

Contribuții

63

10.03

559.000

Contribuții de asigurări sociale de stat

64

10.03.01

380.000

Contribuții de asigurări de șomaj

65

10.03.02

11.000

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

66

10.03.03

135.000

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

67

10.03.04

4.000

Contribuții pentru concedii si indemnizații

68

10.03.06

29.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

69

20

9.055.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Bunuri si servicii

70

20.01

5.749.800

Furnituri de birou

71

20.01.01

49.800

Materiale pentru curățenie

72

20.01.02

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

73

20.01.03

290.000

Apa, canal si salubritate

74

20.01.04

25.000

Carburanți si lubrifianti

75

20.01.05

75.000

Piese de schimb

76

20.01.06

975.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

77

20.01.08

110.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

78

20.01.09

1.700.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

79

20.01.30

2.500.000

Reparații curente

80

20.02

680.000

Medicamente si materiale sanitare

81

20.04

1.200

Medicamente

82

20.04.01

1.200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

83

20.05

115.000

Uniforme si echipament

84

20.05.01

15.000

Alte obiecte de inventar

85

20.05.30

100.000

Deplasări, detasari, transferări

86

20.06

180.000

Deplasări interne, detasari, transferări

87

20.06.01

120.000

Deplasări in străinătate

88

20.06.02

60.000

Cârti, publicații si materiale documentare

89

20.11

6.000

Pregătire profesionala

90

20.13

60.000

Protecția muncii

91

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

92

20.25

15.000

Alte cheltuieli

93

20.30

2.238.000

Protocol si reprezentare

94

20.30.02

10.000

Prime de asigurare non-viata

95

20.30.03

28.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

96

20.30.30

2.200.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

97

70.10.50

11.624.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

98

96.10

0

REZERVE

99

97.10

0

EXCEDENT

100

98.10

0

DEFICIT

101

99.10

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

22.020.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

22.020.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

5.000.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

5.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

5.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

5.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

15.965.000

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

9

40.10

15.965.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

10

40.10.15

15.965.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

11

40.10.15.02

15.965.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

00.18

1.055.000

Subvenții de la alte administrații

13

43.10

1.055.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

14

43.10.19

1.055.000

TOTAL CHELTUIELI

15

22.020.000

CHELTUIELI CURENTE

16

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

71

22.020.000

Active fixe

19

71.01

22.020.000

Construcții

20

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22

71.01.03

500.000

Alte active fixe

23

71.01.30

300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

24

69.10

22.020.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

25

70.10

22.020.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

27

70

22.020.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

28

71

22.020.000

Active fixe

29

71.01

22.020.000

Construcții

30

71.01.01

17.220.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

31

71.01.02

4.000.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

32

71.01.03

500.000

Alte active fixe

33

71.01.30

300.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

34

70.10.50

22.020.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

35

96.10

0

REZERVE

36

97.10

0

EXCEDENT __________________________________________________________________________ O "

37

98.10

0

DEFICIT

--—— ------------------------------------i_________S____________

38

99.10

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

Anexa nr. 6 la Hotararea 204/2017


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2017

mii lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

1

II

Total

2017

Venituri proprii și subv

Total buget local

Fonduri externe nerambursabile

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

 • I

 • II

753.197,00

441.311,00

187.167,00

30.887,00

566.030,00

410.424,00

150.749,00

99.857,00

415.281,00

310.567,00

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1

II

23.896,00

92.017,00

4.550,00

8.650,00

19.346,00

83.367,00

8.896,00

50.891,00

10.450,00

32.476,00

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

471.598,00

142.113,00

169.200,00

9.200,00

302.398,00

132.913,00

38.334,00

13.434,00

264.064,00

119.479,00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

1

II

257.703,00

207.181,00

13.417,00

13.037,00

244.286,00

194.144,00

103.519,00

35.532,00

140.767,00

158.612,00

51

AUTORITĂȚI

PUBLICE ȘI ACȚIUNI GENERALE

 • I

 • II

25.938,00

11.250,00

0,00

0,00

25.938,00

11.250,00

0,00

0,00

25.938,00

11.250,00

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

14.738,00

550,00

0,00

o.oo

14.738,00

550,00

0,00

0,00

14.738,00

550,00

1

Modernizare clădiri str. Moților nr. 3-5-7; P-ta Unirii nr. 1

 • I

 • II

14.738,00

550,00

0,00

0.00

14.738,00

550,00

o o o o

o o

14.738,00

550.00

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

 • I

 • II

11.200,00

10.700,00

0,00

^OjOO

11.200,00

10.700,00

0,00

0,00

11.200,00

10.700,00

1

Dotări independente

 • I

 • II

4.000,00

4.000,00

0,00

0.00

4.000,00

4.000,00

0.00

0,00

4.000.00

4.000,00

1

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

2

Expertize.ridicari topo.stud. Geo. stud hidrog inscr. CF.evaluari.etc

II

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

Achiziții imobile (clădiri, terenuri, exproprieri, expertize, inclusiv

1

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

3

imobil pentru Școala Iuliu Hatieganu)

11

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

1

800,00

0,00

800,00

0.00

800,00

4

Exp.. DALE. P.T. Modernizare Clădiri str. Moților nr. 3-5-7

11

750,00

0.00

750,00

0.00

750.00

1

500,00

0,00

500,00

0,00

5

Exp., DALE, P.T. Modernizare Clădire P-ta Unirii nr.l

II

50,00

0,00

50,00

0,00

50.00

I

3.885,00

0,00

3.885,00

0,00

3.885,00

61

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

II

2.810,00

0.00

2.810,00

0.00

2.810,00

I

3.885,00

3.885,00

0,00

3.885,00

C

ACHIZIȚII

II

2.810,00

0,00

2.810,00

0,00

2.810,00

1

Dotări indegendențc^^

■*

 • I

 • II

3.885,00

2.810,00

O o o o o o

3.885,00

2.810,00

0,00

3.885,00

2.810.00

65

ÎNVĂȚĂMÂNT

J« V ,1 "

/

.o \

,1

II

82.576,00

20.497,00

260,00

260,00

82.316,00

20.237,00

9.068,00

6.848,00

73.248,00

13.389,00

i 1 w

STE IO

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

J

ii

U-—

12.246,00

11.627,00

0,00

0,00

12.246,00

11.627,00

8.896,00

6.676,00

3.350,00

4.951,00

1

Modernizare si reconversie clădire in grădiniță si cresa

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

str. Moților nr. 58

II

31,00

0,00

31,00

0,00

31 00

2

Reabilitare termica unitati de invatamant in munic.

I

3.602,00

0,00

3.602,00

2.702,00

900,00

Cluj-Napoca - Lic. De muzica Sigismund Toduta - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

II

1.900,00

0,00

1.900,00

1.000,00

900,00

3

Reabilitare termica unitati de invatamant in munic.

I

8.564,00

0,00

8.564,00

6.194.00

2.370,00

Cluj-Napoca - Colegiul Nat. George Cosbuc - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

11

4.370,00

0.00

4.370,00

2.000,00

2.370,00

4

Reabilitarea, modernizarea, extinderea

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu

II

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

5

Reabilitarea, modernizarea, extinderea

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si echiparea Liceului Avram Iancu

II

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

6

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu

 • I

 • II

80,00

5.120,00

O o o o

o o

80,00

5.120,00

0,00

3.470.00

80,00

1.650,00

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

64.500,00

3.500,00

0,00

0,00

64.500,00

3.500,00

0,00

0,00

64.500,00

3.500,00

1

I

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500.00

Lic. Teologic adventist Maranatha - supraețajaț^org^^

II

1.500,00

0.00

1.500,00

0.00

1.500,00

2

Construire, modernizare, extindere, mansardare,reconversie

1

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Si modernizare centrale termice in diverse unitati de invatamant

II

1.000.00

0.00

1.000,00

0,00

1.000.00

3

Rebilitare termica unitati de invatamant

I

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

II

1.000,00

0,00

1.000.00

0.00

1.000,00

ALTE CHELTUIELI DE

I

5.830,00

260,00

5.570,00

172,00

5.398,00

c

INVEȘȚHȚ^

II

5.370.00

260,00

5.110,00

172,00

4.938,00

1

UNITATI DE INVATAMANT

DOTĂRI INDEPENDENTE

 • I

 • II

2.948,00

2.948,00

260,00

260,00

2.688,00

2.688,00

0,00

0.00

2.688,00

2.688,00

2

S.F., P.T. Rebilitare termica unitati de invatamant

(certificate energetice, expertize, audit, etc)

1

II

500,00

500.00

0,00

0.00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

3

Expertize stnict. Expsec incendii, S.F.,DAL1, P.T. Construire, modernizare, extindere,mansardare reconvers si modernizare CT in diverse unitati de invatamant

1

II

2.100,00

1.640,00

0,00

0,00

2.100,00

1.640.00

0,00

0.00

2 100.00

1.640.00

4

Exp, Rid topo, DALI, P.T., DDE Supraetajare

Liceul Onisifor Ghibu

 • I

 • II

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100.00

100,00

5

S.F., P.T. Reabilitare termica unitati de invatamant in munic.

Cluj-Napoca - Lic. De muzica Sigismund Toduta- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1

II

62,00

62,00

0,00

0,00

62,00

62,00

57.00

57.00

5.00

5.00

6

S.F., P.T. Reabilitare tennica unitati de invatamant in munic.

Cluj-Napoca - Colegiul Nat. George Cosbuc- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

1

II

120,00

120.00

0,00

0,00

120,00

120,00

115,00

115.00

5.00

5.00

66

SĂNĂTATE

 • I

 • II

7.600,00

7.600,00

7.500,00

7.500.00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1

II

4.050,00

4.050.00

4.050,00

4.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

Reabilitare si modernizare Spitalul Clinic Municipal

 • I

 • II

4.050,00

4.050,00

4.050.00

4.050.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

 • I

 • II

3.550,00

3.550,00

3.450,00

3.450,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

DOTĂRI

 • I

 • II

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

0,00

___________0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

I

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

2

S.F.. P.T. Reabilitare si modernizare Spitalul Clinic Municipal

II

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

I

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3

DOTĂRI CABINETE MEDICALE

II

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

67

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

 • I

 • II

38.474,00

25.804,00

407,00

407,00

38.067,00

25.397,00

9.235,00

335,00

28.832,00

25.062,00

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

36.250,00

23.350,00

0,00

0,00

36.250,00

23.350,00

9.000,00

100,00

27.250,00

23.250,00

1

Extindere capacitate Sala multifuntionala de sport,

Aleea Stadionului nr. 4

 • I

 • II

19.200,00

19.200,00

0,00

0,00

19.200,00

19.200,00

0,00

0,00

19.200,00

19.200,00

2

Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare /modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

1

II

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0.00

300,00

300,00

3

Restaurare, reabilitare monumente

istorice si comemorative/Construire monumente si placi

 • I

 • II

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

4

Statuia Lucian Blaga

 • I

 • II

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

5

Sistem de irigații Parcul Simion Bamutiu

 • I

 • II

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700.00

6

Restaurare, reabilitare Tumul Pompieirilor

 • I

 • II

9.000,00

100,00

0,00

0,00

9.000,00

100,00

9.000,00

100,00

0,00

0,00

7

Reabilitare fântâni arteziene

 • I

 • II

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

8

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea in munic.

 • I

 • II

5.000,00

1.000.00

0,00

0,00

5.000,00

1.000,00

0,00

0,00

5.000,00

1.000,00

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • I

 • II

2.224,00

2.454,00

407,00

407,00

1.817,00

2.047.00

235,00      1.582,00

235,00      1.812,00

1

Concurs soluții, SF, PT, expertiza Restaurare, reabilitare Tumul Pompieiriloi^

 • I

 • II

600,00

600,00

0,00

0,00

600,00

600,00

100,00

100,00

500,00

500,00

2

Exp, Rid topo, DALI, P.T., DDE Extindere capacitate Sala multifuntionala de sport, str. Parcului nr. 1

1

II

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

3

SF, PT, expertiza Restaurare, reabilitare monumente

I

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

istorice si comemorative/Construire monumenț^yțlac^^

11

100,00

0,00

100,00

0,00

100.00

4

S.F., P.T.Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare

I

112.00

0,00

112,00

0,00

112,00

/modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

II

52,00

0,00

52,00

0.00

52.00

5

S.F., PT, stud oportunitate, studde fundamentare, caiete de sarcini

1

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

Ansamblul centrul cultural Transilvania

II

200,00

0,00

200,00

0.00

200.00

6

Concurs soluții, S.F., P.T. Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea in

I

60,00

0,00

60,00

0,00

60,00

munic.

II

150,00

0,00

150|00

0,00

150,00

7

I

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

S.F., P.T. Sistem de irigații Parc Simion Bamutiu

II

100,00

0,00

100,00

0.00

100.00

8

Exp., DALI, P.T. Reabilitare fântâni arteziene

1

10,00

0,00

10,00

0,00

10,00

II

10,00

0,00

10,00

0.00

10 00

9

S.F., P.T. Amenajare muzeul de speologie Emil Racovita/subs

I

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

Centrul de info turistica/Zidul Cetatii.etc

II

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

10

Concurs soluții, S.F., P.T. Statuia Lucian Blaga

I

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

II

100,00

0,00

_________100,00

0,00

100,00

11

Proiect de dezvoltare a identității culturale in zona metropolitana Cluj

 • I

 • II

135,00

135,00

0,00

0,00

135,00

135,00

135,00

135,00

0,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRARE

OBIECTIVE CULTURALE SI SPORTIVE

1

II

407,00

407,00

407,00

407,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

DOTĂRI

1

II

407,00

407,00

407,00

407,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

ASIGURĂRI ȘI ASISTE!V[ĂȘOCIAL^

1

II

20.887,00

11.398,00

700,00

700,00

20.187,00

10.698,00

735,00

735,00

19.452,00

9.963,00

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

 • I

 • II

4.400,00

4.400,00

0,00

o.oo

4.400,00

4.400,00

0,00

0,00

4.400,00

4.400,00

1 A

CENTRUL BUGETAR DE CRESE

11

4.400,00

4.400,00

0,00

0.00

4.400,00

4.400,00

0,00

0.00

4.400,00

4.400,00

1

Construire cresa str. Donații nr. 238

1

II

4.400,00

4.400,00

0,00

0.00

4.400,00

4.400,00

0,00

0.00

4.400,00

4.400,00

1 ■

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

14.710,00

5.103,00

0,00

0,00

14.710,00

5.103,00

410,00

410,00

14.300,00

4.693,00

| »

CENTRUL BUGETAR DE CRE£E

1

II

14.300,00

4.693,00

0,00

0,00

14.300,00

4.693,00

0,00

0,00

14.300,00

4.693.00

1

Construire cresa str. Gr. Alexandrescu nr. 47A

 • I

 • II

12.800,00

3.193,00

0,00

0,00

12.800,00

3.193,00

0,00

0,00

12.800,00

3.193.00

2

Compartimentare mansarda cresa str. Septimiu Albinii nr. 91

 • I

 • II

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500.00

B

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

II

410,00

410,00

0,00

0.00

410,00

410,00

410,00

410,00

0,00

0,00

1

Serviciu de depistare si intervenție precoce CSSM

 • I

 • II

195,00

195,00

0,00

0,00

195,00

195,00

195,00

195,00

0,00

0,00

2

Centru de consiliere pentru victimele violentei domestice

 • I

 • II

165,00

165,00

0,00

0.00

165,00

165,00

165,00

165,00

0,00

0.00

3

.Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

 • I

 • II

50,00

50,00

0,00

0.00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

 • I

 • II

1.777,00

1.895,00

700,00

700,00

1.077,00

1.195,00

325,00

325,00

752,00

870,00

CENTRUL BUGETARDl^CREȘE^

II

500,00

618,00

0,00

0,00

500,00

618,00

0,00

0,00

500,00

618,00

1

S.F., P.T.Construire Cresa Crigore Alexandrescu NR. 47A

1

II

0,00

118,00

0,00

0.00

0,00

118,00

0,00

0.00

0,00

118.00

2

DOTĂRICRESE

 • I

 • II

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0.00

400,00

400,00

3

S.F., P.T. Extindere cresa Septimiu Albinii

 • I

 • II

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100.00

_

DIRECȚIA DE ASISTEN TĂ SOCIALĂ

II

577,00

577,00

0,00

0.00

577,00

577,00

325,00

325.00

252,00

252.00

1

S.F. P.T.Serviciu de depistare si intervenție precoce CSSM

1

II

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

2

DALI, P.T. Modernizare clădire DASM

 • I

 • II

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

3

1

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

S.F., P.T. Centru de consiliere pentru victimele violentei domest

II

30,00

0,00

30,00

30.00

0.00

4

S.F., P.T.Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoanele

I

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

vârstnice

II

15,00

0.00

15|00

15.00

0.00

5

Proiect EUSCREEN

DOTĂRI INDEPENDENTE

 • I

 • II

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

35,00

35,00

35,00

0,00

0.00

6

DOTĂRI ASISTENTA SOCIALA

1

II

317,00

317,00

0,00

0.00

317,00

317,00

215,00

215,00

102,00

102.00

CAN TINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENS.

II

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

DOTĂRI CANTINA

 • I

 • II

700,00

700,00

700,00

700.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1

II

334.857,00

151.634,00

178.300,00

22.020,00

156.557,00

129.614,00

35.011,00

30.124,00

121.546,00

99.490,00

A

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

 • I

 • II

3.200,00

22.800,00

500,00

4.600,00

2.700,00

18.200,00

0,00

14.100,00

2.700,00

4.100,00

CONSILIUL LOCAL

 • I

 • II

2.700,00

18.000,00

0,00

0,00

2.700,00

18.000,00

0,00

14.100,00

2.700,00

3.900,00

1

Modernizare iluminat public

 • I

 • II

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Centrul de excelenta pentru industrii creative

 • I

 • II

1.000,00

13.000,00

0,00

0.00

1.000,00

13.000,00

0,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

3

Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • I

 • II

600,00

600,00

0,00

0.00

600,00

600,00

0,00

0.00

600,00

600.00

4

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

 • I

 • II

1.000,00

3.100,00

0,00

0.00

1.000,00

3.100,00

0,00

2.100,00

1.000,00

1.000.00

5

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Clui-Napoca

 • I

 • II

0,00

200,00

0,00

0.00

0,00

200.00

0,00

0,00

0,00

200,00

6

Reabilitare termica clădiri multietajate OUG 18/2009

 • I

 • II

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

1

II

500,00

4.600,00

500,00

4.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Parking suprateran str. Mehedinți - Neeoiu

1

II

500,00

4.600,00

500,00

4.600.00

0,00

0|00

0,00

0.00

0,00

0.00

RADP

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

1

Extindere centru de ecarisaj

 • I

 • II

0,00

200,00

0,00

0.00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

273.400,00

62.924,00

169.200,00

9.200,00

104.200,00

53.724,00

28.024,00

12.024,00

76.176,00

41.700,00

CONSILIUL LOCAL

II

104.200,00

41.024,00

0,00

0,00

104.200,00

41.024,00

28.024,00

12.024,00

76.176,00

29.000,00

1

Racorduri la rețelele publice/devieri rețele si branșamente la imobile si diverși consumatori

 • I

 • II

600,00

600,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

600,00

600.00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Construire locuințe destinate inchirierii str. Sighisoarei

11

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

3

Imobil cu funcțiuni publice si locuințe sociale str. Ghimesului

I

5.176,00

0,00

5.176,00

0,00

5.176,00

11

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

1

800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

9

Sistem de iluminat arhitectural pentru clădiri si alte structuri

II

800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

10

Protejare si intervenție asupra clădirilor situate

I

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

in „Ansamblul urban-Centnil istoric al munic Cluj-Napoca

II

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

11

Modernizare si reabilitare imobile fond de stat

I

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

11

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

12

Creșterea eficienței energe clădiri publice din munic Cluj-Napoca

I

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

inclusiv prin utilizarea de energieregenerabila

II

1.000,00

0.00

1.000,00

1.000,00

0,00

13

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din

I

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Municipiu^lu^Nagocț^^

II

7.000,00

^JhOO

7.000,00

7.000.00

0,00

14

Amplasare chioșcuri necesare pentru activitati de comerț stradal

I

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

aleea Stadionului (bransamente.racorduri. devieri retele.etc)

II

2.000,00

0,00

2.000,00

0.00

2.000.00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

 • I

 • II

169.200,00

9.200,00

169.200,00

9.200,00

0,00

0.00

0,00

^j00

0,00

0400

1

Parkinguri in cartiere/interventii in parkinguri^

 • I

 • II

20.000,00

200,00

20.000,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2

Constniire Parking Hasdeu -str. Pastoruluinr. 67-69

 • I

 • II

29.200,00

6.000,00

29.200,00

6.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Constniire Parking str. Primăverii nr. 20

 • I

 • II

35.000,00

1.000,00

35.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Construire Parking Primăverii nr. 8

 • I

 • II

20.000,00

500,00

20.000,00

500,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

5

Constniire Parking Mogosoaia

II

25.000,00

500,00

25.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6

Construire Parking Azuga

 • I

 • II

20.000,00

500,00

20.000,00

500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

7

Constniire Parking Trotusului nr. 5

 • I

 • II

20.000,00

500,00

20.000,00

500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

RADP

I

H

0,00

12.700,00

0,00

0,00

0,00

12.700,00

0,00

0,00

0,00

12.700,00

1

Decolmatare lac Gheorgheni

1

11

0,00

1.500.00

0,00

0.00

0,00

1.500,00

0,00 0,00

0,00       1.500.00

2

Decolmatare lac Chios

 • I

 • II

0,00

850,00

o o o o

© o

0,00

850,00

0,00

0.00

0,00

850,00

3

Amenajare patinoar lac Chios

 • I

 • II

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

4

Relocare linie de inalta tensiune BAS

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

5

Statie de mixturi - str. Cantonului

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

1.350,00

1

58.257,00

8.600,00

49.657,00

6.987,00

42.670,00

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

II

65.910,00

8.220,00

57.690,00

4.000,00

53.690,00

I

49.507,00

0,00

49.507,00

6.987,00

42.520,00

CONSILIUL LOCAL

II

25.920,00

0,00

25.920,00

4.000,00

21.920,00

1

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

I

2.500,00

0,00

2.500,00

2.000,00

500,00

locuințe din Municipiul Cluj-Napoca (certificate energetice, expertize, audit. etc)

II

1.500,00

0.00

1.500,00

1.000,00

500,00

2

Expertiza, S.F., DALI, P.T imobile fond de stat

1

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

II

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3

PUD, S.F., P.T. Imobil cu funcțiuni publice si locuințe

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sociale str. Ghimesului

II

100,00

0.00

100.00

0,00

100,00

4

Plan integrat de dezvoltare râul Someș ( S.F., P.T)

I

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

Concurs soluții, S.F. P.T. - Modernizarea malurilor Someșului

II

2.100,00

0.00

2.100,00

0.00

2.100,00

5

DALI, P.T. Protejare si intervenție asupra clădirilor situate

I

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

in „Ansamblul urban-Centrul istoric al munic Cluj-Napoca

II

3.000,00

MO

3.000,00

0,00

3.000.00

6

1

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

13.500,00

Dotări urbane

II

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000.00

7

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice clădiri publice

I

3.087,00

0,00

3.087,00

2.987,00

100,00

din Municipiul Cluj-Napoca (certificate energetice, verzi, expertize, audit, etc) inclusiv prin utilizarea de sisteme de energie regenerabila

II

2.100,00

0,00

2.100,00

2.000,00

100.00

8

S.F., P.T. Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • I

 • II

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0.00

60,00

60.00

9

PUZ/PUD/PAT/S.P.F., studii de urbanism si studii de circulație

 • I

 • II

5.000,00

3.000,00

0,00

0.00

5.000,00

3.000,00

0,00

0.00

5.000,00

3.000,00

10

Consolidare si reabilitare, calam naturale imobile fond de stat

 • I

 • II

1.850,00

1.000,00

0,00

0,00

1.850,00

1.000,00

0,00

0,00

1.850,00

1.000.00

11

S.F, P.T . Serviciul public de iluminat stradal si audit (modernizare si extindere iluminat publicietc)

 • I

 • II

200,00

200,00

0,00

0.00

200,00

200,00

0,00

0.00

200,00

200,00

12

S.F., PT Racorduri la rețelele publice, branșamente la imobile si diverși consumatori

 • I

 • II

200,00

100,00

0,00

0,00

200,00

100,00

0,00

0.00

200,00

100,00

13

Studii, S.F., P.T.Sistem de iluminat arhitectural pentru clădiri si alte structuri

11

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

100.00

14

Expertiza, S.F., DALI, P.Tconsolid si reabilit imobile fond de stat

1

II

150,00

150,00

0,00

0.00

150,00

150,00

0,00

0.00

150,00

150,00

15

Concurs solutii/Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate ,PUZ, PUD, S.P.F, S.F., P.T. Etc.)

1

II

11.500,00

3.500,00

0,00

0.00

11.500,00

3.500,00

1.500,00

500,00

10.000,00

3.000.00

16

S.F., P.T. Viabilizare amplasament zona Lomb

 • I

 • II

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0.00

500,00

500.00

17

S.F., P.T. Construire, modernizare cimitire

 • I

 • II

500,00

250.00

0,00

0.00

500,00

250,00

0,00

0.00

500,00

250.00

18

Concurs soluții, S.F..P.T. Amenajarea Cetatuia

 • I

 • II

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

19

S.F..P.T. Platforme subterane de colectare selectiva a deșeurilor menajere in munic Cluj-Napoca

 • I

 • II

550,00

550,00

0,00

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

550,00

550,00

20

PUZ/PUD/S.P.F..S.F. Studii de urbanism si studiu de circulație

I

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

zona Buna Ziua

II

1.000,00

0.00

1.000,00

0,00

1.000.00

21

Exp.rid topo.stud geo,SF,PT,etc...Reabilitare P-ta M. Viteazu

I

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

inclusiv iluminat, fanata, statuie

II

500,00

0.00

500,00

0,00

500,00

22

Concurs soluții,S.F.,P.T. Reabilitare P-ta L.Blaga,str. Napoca

I

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

P-ta St. Cel Mare -ici spațiul din fata clădirii Teatrului National

II

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

23

Concurs soluții,S.F.,P.T. Amenajare pietonal si parking

I

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

str. Kogalniceanu, str. Universității

II

500,00

0,00

500,00

o.oo

500.00

24

S.F. P.T. pentru energie regenerabila

I

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

II

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

25

PUD,S.F., P.T. Amplasare chioșcuri necesare pentru activitati

1

60,00

0,00

60,00

0,00

60,00

de comerț stradal aleea Stadionului

11

60,00

0,00

60,00

0,00

60,00

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

8.600,00

8.600,00

0,00

0,00

0,00

PENTRU ADMINISTRAREA PARC ARILOR

11

8.220.00

8.220,00

0.00

0.00

0,00

1

I

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

P.T. Parking Hasdeu

II

1.000,00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

2

I

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

PUZ, PUD, Exp.. S.F..PT Parking Primăverii nr. 20

II

120,00

120,00

0.00

0,00

0,00

3

I

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

PUZ. PUD, Exp.. S.F..PT Parking Primăverii nr. 8

II

200,00

200,00

0,00

0.00

0.00

4

I

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

PUZ, PUD, Exp.. S.F..PT Parking str. Mogoșoai^^

II

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

5

I

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

PUZ, PUD. Exp., S.F..PT Parking str. Azugt^^

II

200,00

200,00

0.00

0.00

0.00

6

I

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

PUZ, PUD, Exp., S.F..PT Parking str. Trotusului nr. 5

II

200.00

200,00

0,00

0,00

0.00

7

1

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

PUZ, PUD, Exp.. S.F..PT Parking str. Gh. Dima nr. 37-39

II

200,00

200.00

0,00

0.00

0,00

8

PUZ, PUD, Exp., S.F.,DALI,PT Parking-uri in cartiere/ intervenții

I

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

II

1.300,00

1.300,00

0.00

0.00

0.00

9

Dotări independente

I

4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

II

4.800.00

4.800.00

^jOO

0,00

0,00

1

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

RADP

II

31.770.00

0.00

31.770,00

0.00

31.770.00

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotări independente^

II

30.000.00

0,00

30.000,00

0,00

30.000.00

2

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.F.. P.T. Relocare linie de inalta tensiune BAS

11

550.00

0.00

550,00

0,00

550,00

3

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.F..P.T. Construire Aqua parc in ștrand

11

500.00

0,00

500,00

0,00

500.00

4

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.F..P.T. Decolmatare lac Gheorheni

II

120,00

0.00

120,00

0,00

120.00

5

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.F. P.T. Decolmatare lac Chios si amenajanyșaținoar^

II

250,00

0,00

250,00

0.00

250,00

6

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.F., P.T. Amenajare patinoar Becas

II

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

Paqe 8

r

Rețea de statii seif service de inchiriere biciclete

 • I

 • II

0,00

525,00

0,00

0,00

0,00

525,00

0,00

500.00

o,ool

25.0c|

2

Acces din str. Oașului la cart Lomb, Cluj-Napoca (Ext rețele apa canal pe str. Oașului)

 • I

 • II

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

19.000,00

o,ool

o.ocl

3

Amenajare, modernizare străzi,piatete, poduri, punți, pasarele etc.

 • I

 • II

0,00

14.000,00

0,00

0.00

0,00

14.000,00

0,00

0.00

o,ool

14.000,0c|

I4

Refacerea infrastructurii Orașului

Comoara-modem cai acces centru istoric

 • I

 • II

0,00

615,00

0,00

0,00

0,00

615,00

0,00

615,00

^LOol

o.ool

B

LUCRĂRI NOI

 • I

 • II

68.000,00|           0,00

46.686,00           0,00

68.000,00

46.686,00

900,00

900,00

67.100,00|

45.786,00

Consilii local

II

68.000,00

46.686,00

0,00

0,00

68.000,00

46.686,00

900,00

900(00

67.100,00

45.786,00

1

Dezvoltare si modem semaforizare, realizare sincronizare in intersecții si trecendepjetonț

1

II

7.000,00

1.500,00

0,00

0,00

7.000,00

1.500,00

0,00

0,00

7.000,00

1.500,00

r

Amenajare, modernizare străzi,piatete, poduri, punti,pasaje, pasareleietc^

 • I

 • II

60.000,00

44.186,00

0,00

0,00

60.000,00

44.186,00

0,00

0,00

60.000,001

44.186.0(1

3

Statii de incarcare pentru vehicule electrice si branșamente

 • I

 • II

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00|

îoo.ocl

r

Statii pentru autobuze electrice

Programul de Cooperare Elvețiano -Român

 • I

 • II

900,00

900,00

0,00

0.00

900,00

900.00

900,00

900,00

o,ool

c

ACHIZIȚII DE BUNURI

 • I

 • II

116.650,00

78.954,00

0,00

0,00

116.650,00

78.954,00

95.800,00

30.800,00

20.850,00

48.154,00

I

116.650,00

0,00

116.650,00

95.800,00

20.850,00

Consiliul local

II

39.850,00

0,00

39.850,00

30.800,00

9.050,00

1

S.F, P.T.exp, Amenajare, modernizare.

I

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

consolidare străzi,poduri, punți, pasarele, etc

II

1.200,00

0,00

1.200,00

0.00

1.200,00

2

1 I

Consolidări de drumuri, poduri, etc.                                    I II

10.000,00

500,00

0,00

0,00

10.000,00

500.00

0,00

0,00

1 o.ooo, ool

500.0o|

3

S.F. P.T. Dezvoltare si modem semaforizare, realizare sincronizare in intersecții si treceri de pietoni

1

II

500,00

500,00

0,00

0.00

500,00

500,00

0,00

0,00

soo.ool

500.0(1

L4

S.F. P.T. Realizare pasarele pietonale in intersecții aglomerate

1

II

500,00

300,00

0,00

0,00

500,00

300,00

0,00

0.00

500,ool

300.0c|

L

S.F, P.T.Modemizare si amenajare pietonale straz^yriațeț^^

1

II

600,00

300,00

0,00

0,00

600,00

300,00

0,00

0,00

600,OOl

300,00|

1 6

Dotări - pentru pasaj subteran existent

I

3.000,00

o.ool

3.000,00

0,00

3.000,OOl

11

3.000,00

o.ooj

3.000,00

0,00

3.000.00|

7

CONSILIUL LOCAL

I

85.500,00

0,00

85.500,00

85.500,00

o,oo|

Dotări independente - autobuze electrice - Programul de Cooperare Elvețiano -Român

II

30.500,00

0,00

30.500,00

30.500.00

—1

8

I

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

S.F, P.T.Modemizare si extindere pasaje pietonale subterane

II

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000.00

9

Studii de urbanism, DALI, P.T. Pasaj rutier în zona sensului

1

1.500,Ool

o,ool

1.500,Ool

0,00

1.500,00

giratoriu Mărăjț^^

II

1,000,00|

0,001

1.000,oo|

0,00

1.000.0c

10

S.F., P.T. Statii de incarcare pentru vehicule electrice si branșamente

1

250,00

0,00

250,00

200,00

50,00

11

150,00

0.00

150,00

100,00

50.00

11

S.F., P.T. - înlocuirea vechilor autobuze cu autobuze electrice cu

I

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

statii de incarcare- Programul de Cooperare Elvețiano -Român

II

100,00

0.00

100,00

100,00

0,00

i'2

CONSILIUL LOCAL

înlocuirea si extinderea flotei detransport

 • I

 • II

10.000,00

100,00

0,00

0.00

10.000,00

100;00

10.000,00

100.00

o,oo|

o.ool

13

Studii de urbanism, S.F., P.T. Pasaj rutier peste calea ferata in zona

Tăietură Turcului

 • I

 • II

1.500,00

1.000,00

0,00

0.00

1.500,00

1.000,00

0,00

0.00

1.500,00

1.000.00

14

S.F., P.T. Construire pod peste Râul Someș (Oasului-Rasaritului)

I

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

II

200,00

0.00

200.00

0,00

200,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.

11

39.104,00

0.00

39.104,00

0,00

39.104,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Dotări independente

11

39.104,00

0,00

39.104,00

0.00

39.104,00Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 7 la Hotărârea 204/2017


REPARTIZAREA EXCEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2017

Finanțarea secțiunii de dezvoltare

283.581.000

1

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare clădiri str.Moților nr.3-5-7

510270

550.000

2

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

510270

4.000.000

3

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, ridicări topo, studii geologice, înscriere CF. evaluări, etc.

510270

300.000

4

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Achiziții imobile (clădiri, terenuri, exproprieri, expertize)

510270

4.500.000

5

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, DALI, PT, Modernizare Clădiri str.Moților nr.3-5-7

510270

600.000

6

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

We Iove eating

510256

3.000

7

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

100% Youth City TC

510256

22.000

8

Ordine publică și siguranță națională

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

610270

2.810.000

9

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitarea, modernizarea, extindereji*și echiparea Liceului

Mihai Eminescu               *

650256

3.475.000

10

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și reconversie clădire tîn grădinița și creșa str.

Moților nr. 58                lnw|

--- ----------------------l               —t------

650270

31.000

11

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Liceul Teologic adventist Maranatha - supretajare Corp C

650270

700.000

12

învățământ

Unități de învățământ

Dotări independente

650270

2.000.000

13

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Rebilitare termică unități de învățământ (certificate energetice, expertize, audit, etc)

650270

500.000

14

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize struct., Expertize securitate incendii , S.F. DALI, PT Construire, modernizare, extindere, mansardare reconversie și modernizare CT în diverse unități de învățământ

650270

1.000.000

15

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Exp, Rid topo, DALI, P.T, DDE Supraetajare Liceul Onisifor Ghibu

650270

100.000

16

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Extindere capacitate Sala multifuntionala de sport, Aleea Stadionului nr. 4

670270

19.200.000

17

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

îmbunătățirea calității mediului prin înființare/modemizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

670270

300.000

18

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Restaurare, reabilitare monumente istorice si comemorative/Construire monumente și plăci

670270

500.000

19

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Statuia Lucian Blaga

670270

400.000

20

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Sistem de irigații Parcul Simion Bâmuțiu

670270

700.000

21

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în municipiu

670270

500.000

22

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T., expertiză restaurare, reabilitare Tumul Pompierilor

670270

500.000

23

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, ridicări topo, DALI, PT, DDE Extindere capacitate

Sala multifuncționala de sport, str Parcului nr. 1

670270

200.000

24

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., PT, studii oportunitate - Ansamblul centrul cultural Transilvania

670270

200.000

25

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T. Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea in munic.

670270

150.000

26

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Sistem de irigații Parc Simion Barnuțiu

670270

100.000

27

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T. Statuia Lucian Blaga

670270

100.000

28

Asigurări și asistență socială

Direcția de Asistență Socială și Medicală

MigraNet - Rețeaua regională pentru integrarea migranților

680258

82.000

29

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Construire creșa str.Donath nr.238

680270

4.000.000

30

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Construire cresa str. Gr. Alexandrescu nr. 47A

680270

3.000.000

31

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Compartimentare mansardă creșa str.Septimiu Albinii nr.91

680270

1.500.000

32

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

S.F., P.T., Construire Creșa Grigore Alexandrescu Nr 47A

680270

118.000

33

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Dotări Creșe

680270

400.000

34

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

S.F., P.T. Extindere cresa Septimiu Albinii

680270

100.000

35

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Compania de apă Someș S.A. Cluj-Napoca

înlocuirea și reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Cluj-Napoca pe străzi - excedent taxa de apă

700255

2.033.000

36

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare si extindere iluminat public

700270

1.000.000

37

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Centrul de excelenta pentru industrii creative

700256

5.800.000

38

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic pe raza municipiului Cluj-Napoca

700270

600.000

39

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

700270

1.000.000

40

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Extindere centru de ecarisaj

700255

200.000

41

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Construire locuințe destinate închirierii str.Sighișoarei

700270

4.000.000

42

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str.Ghimeșului

700270

500.000

43

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Construire, modernizare cimitire

700270

500.000

44

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca

700270

1.500.000

45

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare si extindere sistem iluminat public led SWISS Programul de Cooperare Elvețiano -Român

700256

3.000.000

46

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban-Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

700270

3.000.000

47

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și reabilitare imobile fond de stat

700270

2.000.000

48

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Amplasare chioșcuri necesare pentru activități de comerț stradal aleea Stadionului

700270

1.000.000

49

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Decolmatare lac Gheorgheni

700255

1.500.000

50

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Decolmatare lac Chios

700255

850.000

51

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Amenajare patinoar lac Chios

700255

3.000.000

52

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Relocare linie de înaltă tensiune BAS

700255

6.000.000

53

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Statie de mixturi - str. Cantonului

700255

1.350.000

54

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca (certificate energetice, expertize, audit, etc)

700270

313.000

55

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Expertiză, S.F., DALI, P.T., imobile fond de stat

700270

500.000

56

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUD, S.F., P.T. Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului

700270

100.000

57

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Plan integrat de dezvoltare râul Someș ( S.F., P.T.) Concurs soluții, S.F., P.T. - Modernizarea malurilor Someșului

700270

1.000.000

58

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

DALI, PT Protejarea și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban Centrul istoric al municipiul Cluj- Napoca”

700270

2.000.000

59

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări urbane

700270

3.000.000

60

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUZ/PUD/PAT/S.P.F., studii de urbanism si studiu de circulație

700270

1.000.000

61

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare și reabilitare, calamități naturale imobile fond de stat

700270

500.000

62

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Expertiza, S.F., DALI, P.T consolidare și reabilitare imobile fond de stat

700270

150.000

63

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții/Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții (avize, studii de oportunitate, PUZ, PUD,SPF, SF, PT etc.)

700270

1.000.000

64

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Viabilizare amplasament zona Lomb

700270

500.000

65

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F.,P.T. Amenajarea Cetatuia

700270

500.000

66

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F.,P.T. Platforme subterane de colectare selectiva a deșeurilor menajere in munic Cluj-Napoca

700270

550.000

67

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUZ/PUD/SPF, S.F. Studii de urbanism și studiu de circulație zona Bună Ziua

700270

1.000.000

68

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUD, PUZ, SF, PT. Hale Agroalimentare în municipiu

700270

500.000

69

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, SF PT Reabilitare P-ta L.Blaga, str.Napoca, P-ța Șt cel Mare inc spațiul din fața clădirii Teatrului Național

700270

500.000

70

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T. Amenajare pietonal și parking str. Kogalniceanu, str. Universității

700270

500.000

71

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Dotări independente

700255

20.000.000

72

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Relocare linie de înaltă tensiune BAS

700255

550.000

73

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire Aqua parc în ștrand

700255

500.000

74

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Decolmatare lac Gheorheni

700255

120.000

75

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Decolmatare lac Chios și amenajare patinoar

700255

250.000

76

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Amenajare patinoar Becas

700255

200.000

77

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F., P.T. Stație de mixturi - str. Cantonului

700255

150.000

78

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Sistem de management integrat al deșeurilor Cluj

740256

6.000.000

79

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zona supusă alunecărilor Lomb (Km 0+200-0+420 și Km 0+480-0+780)

740270

10.000.000

80

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare cu piloți forați - Acces din str. Oașului la zona de dezvoltare Lomb

740270

12.000.000

81

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zona supuse alunecărilor aferente ob. Acces din str. Oașului la zona de dezvoltare Lomb

740270

1.000.000

82

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

740270

1.050.000

83

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren (str. Donath, Uliului, etc.)

740270

5.200.000

84

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Realizare Harta de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului ( studii)

740270

80.000

85

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Registrul de spații verzi

740270

1.000.000

86

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Modernizare rețele termice

810255

1.000.000

87

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de

Termoficare Cluj-Napoca

Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți

810255

4.000.000

88

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de

Termoficare Cluj-Napoca

SF PT Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți

810255

450.000

89

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Rețea de statii seif service de inchiriere biciclete

840256

500.000

90

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Acces din str. Oașului la cartierul Lomb, Cluj-Napoca (Extindere rețele apa canal pe str. Oașului)

840256

14.000.000

91

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente - autobuze electrice - Programul de Cooperare Elvețiano-Român

840256

20.500.000

92

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Refacerea infrastructurii Orașului Comoară - modernizare căi de acces centru istoric

840256

615.000

93

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Statii pentru autobuze electrice Programul de Cooperare Elvețiano -Român

840256

900.000

94

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Rețea de statii seif service de inchiriere biciclete

840270

25.000

95

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Amenajare, modernizare străzi, piațete, poduri, punți, pasarele etc.

840270

14.000.000

96

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și treceri de pietoni

840270

1.500.000

97

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Amenajare, modernizare străzi, piațete, poduri, punți, pasaje, pasarele, etc.

840270

15.000.000

98

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

SF PT exp., Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, punți, pasarele, etc.

840270

1.200.000

99

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidări de drumuri, poduri, etc.

840270

500.000

100

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

SF PT Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și treceri de pietoni

840270

500.000

101

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

SF, PT, Realizare pasarele pietonale în intersecții aglomerate

840270

300.000

102

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F, P.T. Modernizare și amenajare pietonale străzi și piațete

840270

300.000

103

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări - pentru pasaj subteran existent

840270

3.000.000

104

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S,F, P.T. Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

840270

1.000.000

105

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Studii de urbanism, DALI, P.T. Pasaj rutier în zona sensului giratoriu Mărăști

840270

1.000.000

106

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Studii de urbanism, S.F., P.T. Pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietură Turcului

840270

1.000.000

107

Transporturi

Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Dotări Independente

840255

39.104.000

Director Executiv, Olimpia Moigrădan


Șef Serviciu Buget Ștefania Mădăraș


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 8 la Hotărârea 204/2017


REPARTIZAREA EXECEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE Șl DEZVOLTARE

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii


Nr. crt.

Unități subordonate

Total de repartizat 2017

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Obiectivul de investiție

1

2

3=4+5

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

7.065

7.065

0

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

0

0

0

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

15.286

15.286

0

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

289

289

0

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

37.173

37.173

0

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

20.282

20.282

0

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

0

0

0

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

0

0

0

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

3.683

3.683

0

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

27.501

27.501

0

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

84

84

0

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

0

0

0

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

0

0

0

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

2.524

2.524

0

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

0

0

0

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

16.437

16.437

0

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

10.693

10.693

0

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

0

0

0

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

0

0

0

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

0

0

0

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

0

0

0

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

10.962

10.962

0

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

65.779

65.779

0

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

0

0

0

r----" - -----< ---x

/ Qr       ‘'x. V

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

0

0

0

/* / *

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

120

120

0

27

Școala Gimnazială Waldorf

767

767

0

! a ijSjZfc

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

4.581

4.581

0

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

29

29

0Nr. crt

Unități subordonate

Total de repartizat 2017

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Obiectivul de investiție

1

2

3=4+5

4

5

6

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

0

0

0

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

28.992

28.992

0

32

Școala Gimnazială "ion Creangă"

1.019

1.019

0

33

Liceul cu Program Sportiv

41.449

41.449

0

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

8.248

8.248

0

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

1.590

1.590

0

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

16.859

16.859

0

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

41.887

26.887

15.000

Dotări independente

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

1.586

1.586

0

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

12.174

12.174

0

40

Școala Gimnazială "Horea"

197

197

0

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

2.403

2.403

0

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

1.459

1.459

0

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

86

86

0

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

92.490

92.490

0

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

14.542

14.542

0

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

50.021

22.021

28.000

Dotări independente

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

2.314

2.314

0

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

27.213

27.213

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

68.963

0

68.963

Dotări independente

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

11.682

11.682

0

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

0

0

0

52

Colegiul Național "George Barițiu"

230

230

0

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

29.905

29.905

0

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

32.463

0

32.463

Dotări independente

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

7.314

7.314

0

56

Liceul Teologic reformat

35.431

35.431

0

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

300

300

0

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

0

0

0

59

Seminarul Teologic Ortodox

62.260

51.260

11.000

Dotări independente

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

122.700

122.700

0

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

36.613

36.613

0

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

0

0

0

63

Școala de Muzică A.Bena

0

0

0

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

181.383

181.383

0

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

8.928

8.928

0

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

81.256I

81.256

0

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

275.499

275.499

0

68

Liceul Tehnologic nr.1

0

0

0

Nr. crt.

Unități subordonate

Total de repartizat 2017

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Repartizarea excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Obiectivul de investiție

1

2

3=4+5

4

5

6

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

93.644

65.644

28.000

Dotări independente

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

11.410

11.410

0

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

63.215

63.215

0

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

0

0

0

73

Colegiul Tehnic Energetic

121.154

121.154

0

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

245.725

245.725

0

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

118.582

108.582

10.000

Dotări independente

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

7.655

7.655

0

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

14.748

14.748

0

78

Cantina de Ajutor Social si Pensiune

3.087.739

3.087.739

0

79

Spitalul Clinic Municipal

4.343.000

2.343.000

2.000.000

Reabilitare și modernizare Spitalul Clinic

Muncipal

SF PT Reabilitare și modernizare Spitalul Clinic

Muncipal

Dotări independente

80

Serviciul public de interes local pentru

15.965.000

0

15.965.000

Parking-uri cartiere/intervenții în parkinguri

administrarea parcărilor

Parking suprateran str.Mehedinți-Negoiu


TOTALConstruire Parking Hașdeu-str.Păstorului nr.67-69 Construire Parking Primăverii nr.20______________

Construire Parking Primăverii nr.8_______

Construire Parking Mogoșoaia_________________

Construire Parking Azuga__

Construire Parking Trotușului nr.5_______________

PT Parking Hașdeu___________________________

PUZ PUD EXP SF PT Parking Primăverii nr.20 PUZ PUD EXP SF PT Parking Primăverii nr.8_____

PUZ PUD EXP SF PT Parking str.Mogoșoaia_____

PUZ PUD EXP SF PT Parking str.Azuga PUZ PUD EXP SF PT Parking str.Trotușului nr.5 PUZ PUD EXP SF PT Parking str.Gh.DÎma nr.37-39 PUZ PUD EXP SF DALI PT Parking-uri în cartiere/ intervenții____________

Dotări independente