Hotărârea nr. 154/2017

Hotărârea 154/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii-comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A; beneficiar: Chiorean Alexandru.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii-comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii-comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45218 din 09.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii-comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A, beneficiar: Chiorean Alexandru;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 429843/1055 din 24.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin LIotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii-comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A, beneficiar: Chiorean Alexandru, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției pe limita laterală estică, prin alipire la calcanul existent pe parcela alăturată, la min. 4,50 m, față de limita laterală vestică și min. 6 m, față de limita posterioară a parcelei;

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei, necesarul de parcaje fiind calculat conform Anexei 2 din R.L.U. aferent P.U.G.;

  • •  accesul auto și cel pietonal, direct din strada Alexandru Vlahuță.